...::: -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908 789 792
0907 510 658
Vyberte si 100 kníh za 20 € a vytvorte si vlastnú Domácu knižnicu.


Vydavateľstvo: SPN-Mlade leta, s.r.o. [ 159 položiek ]
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
66083-90-03

Kolektív
Čo nám prinesie budúcnosť


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2003
Cena: 12.31 €
Jazyk:
0 strán, EAN: 9788010002450, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.99 kg, rozmer: 28.1 cm x 22 cm
Táto encyklopédia vás pozýva na fascinujúci výlet do najbližších päťdesiatich rokov...
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
105512-90-03

Bérešová Jana
Nová maturita - Anglický jazyk - interná časť


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2005
Cena: 7.07 €
Jazyk: slovensky
192 strán, EAN: 9788010006793, (stav A), brož., hmotnosť: 0.515 kg, rozmer: 29 cm x 21 cm
Publikácia má pomôcť študentom dôkladne sa pripraviť na ústnu časť maturitnej skúšky z anglického jazyka. Uvádza cieľové požiadavky na komunikačné zručnosti žiaka podľa spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy. Študenti v nej nájdu všetky tematické obsahy pre obe úrovne náročnosti, ako aj extra materiál na precvičenie s potrebnou slovnou zásobou.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
67817-90-03

Kolektív
Nová maturita - Ruský jazyk - Monitor testy


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2005
Cena: 7.07 €
Jazyk: slovensky
144 strán, EAN: 9788010006700, (stav A), brož., hmotnosť: 0.395 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Publikácia Nová maturita z ruského jazyka – monitor – testy pripravuje študentov na externú časť maturitnej skúšky. Predstavuje základnú úroveň jazykových a komunikačných zručností. Obsahuje 5 testov, ktorých otázky vychádzajú z vhodne vybraných textov z oblasti kulturológie i bežného života. Ku každému testu je kľúč správnych riešení a vypracovaná stratégia riešenia úloh. Starostlivo spracované sú aj texty na počúvanie.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
153923-90-03

Tóth Rastislav
Chuť moci vo svete - Politické systémy sveta


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2006
Cena: 10.03 €
Jazyk: slovensky
256 strán, EAN: 9788010000036, (stav A), brož., hmotnosť: 0.436 kg, rozmer: 24 cm x 16.5 cm
Autor rozoberá politické systémy vybraných piatich krajín: USA, Japonska, SRN, Francúzska a Veľkej Británie. Opisuje ich vznik, štruktúru štátnej moci, deľbu kompetencií, úlohu nátlakových združení, náboženskú diferenciáciu spoločnosti, politický vplyv masmédií a podobne. Všetky údaje čerpá z pôvodných oficiálnych materiálov jednotlivých krajín, ktoré sú pre našich čitateľov zväčša nedostupné. Publikácia je určená politológom, sociológom, právnikom, ale aj manažérom, ktorí chcú nadviazať medzinárodné kontakty, a novinárskej obci. Veľa dôležitých poznatkov v nej nájdu aj stredoškolskí a vysokoškolskí študenti.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
97128-90-03

Kolektív
Francúzsko-slovenský slovensko-francúzsky vreckový slovník


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2006
Cena: 12.31 €
Jazyk: slovensky
831 strán, EAN: 9788010004614, (stav A), brož., hmotnosť: 0.321 kg, rozmer: 15.3 cm x 11.5 cm
Nový praktický vreckový slovník je koncipovaný tak, aby zachytil základnú slovnú zásobu súčasnej spisovnej francúzštiny. Obsahuje vyše 20 000 hesiel najfrekventovanejšej slovnej zásoby v oboch jazykoch. Jeho súčasťou je aj prehľad výslovnosti a celého časovania francúzskych slovies. Viacvýznamové slová sú doplnené o príklady použitia, veľká pozornosť je venovaná gramatickej väzbe slovies. Slovník je určený študentom všetkých typov škôl, ako aj širokej verejnosti.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
107364-90-03

Neuvedený
Ostražité zvieratká - puzzle


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2006
Cena: 6.18 €
Jazyk: slovensky
10 strán, EAN: 9788010008681, (stav A), , hmotnosť: 0.595 kg, rozmer: 19 cm x 16.5 cm
Aké môžu byť? Ak ide o malé a mladé, sú predovšetkým milé a hravé. Tie staršie sú najmä ostražité a aj zaujímavé, pripravené každú chvíľu chrániť svoje mláďatá, územie, ktoré obývajú a starať sa o potravu pre celú rodinu. Takto predstavujú zvieratká najmenším čitateľom štyri knižky – puzzle. Deti sa pri nich nielen zahrajú, ale aj poučia.
Súvisiace knihy - Milé zvieratká, Hravé zvieratká, Zaujímavé zvieratká.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
107259-90-03

Marko Ernest
Príručná gramatika nemčiny


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2006
Cena: 9.23 €
Jazyk: slovensky
321 strán, EAN: 9788010003259, (stav A), brož., hmotnosť: 0.405 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm
Publikácia podáva kompletný a prehľadný výklad gramatických javov nemčiny. Obsah je rozdelený do štyroch kapitol: Fonetika, Morfológia, Syntax a Lexikológia. Všetky gramatické javy sú vysvetlené jasne a zrozumiteľne a sú doložené príkladmi.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
95967-90-03

Kolektív
Rusko-slovenský slovensko-ruský slovník


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2006
Cena: 16.94 €
Jazyk: slovensky
550 strán, EAN: 9788010006571, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.748 kg, rozmer: 21.3 cm x 15.2 cm
Praktický slovník vychádza v 15. doplnenom vydaní. Reaguje na potrebu urýchleného vydania rusko-slovenského a slovensko-ruského slovníka pre školy a na zmeny v slovnej zásobe súčasnej spisovnej ruštiny a slovenčiny. Renomovaní lexikografi doplnili slovnú zásobu o nové výrazy, témy v konverzácii zase o nové heslá v oblasti zemepisných názvov a vlastných mien. Gramatická časť slovníka zostáva zachovaná. Slovník je vhodný pre školy, ako aj pre širokú verejnosť.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
127726-90-03

Hronský Cíger Jozef
Slnovratka


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2006
Cena: 14.67 €
Jazyk: slovensky
236 strán, EAN: 9788010011001, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.2 kg, rozmer: 28.5 cm x 21 cm
Do kráľovstva rozprávok môže vstúpiť každý, dokonca aj Popolvár. A môže sa v ňom stať i kráľom. Pravdivým posolstvom odolávajú rozprávky času a zákonom starnutia. Dvadsaťosem rozprávok v pôsobivom podaní autora nás očarí svojou originálnosťou a krásnym jazykom. Cítiť v nich úctu k životu a dobru, a tak aj ježibaby sú napokon odkliate, aj zlý človek sa na dobrého obráti. Hronského rozprávky „voňajú človečinou a teplom domova“.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
110215-90-03

Hollingsworthová Mary
Umenie v dejinách sveta


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2006
Cena: 38.59 €
Jazyk: slovensky
508 strán, EAN: 9788010007967, (stav A), viaz., hmotnosť: 2.222 kg, rozmer: 27 cm x 23 cm
Reprezentatívna a rozsiahla publikácia s viac ako 1100 reprodukciami najvýznamnejších umeleckých diel prináša 30 000 rokov dejín umenia od staroveku až po súčasné svetové umenie. Ponúka prehľad umeleckej kultúry všetkých krajín, národov a kultúr: Európa, Orient, India, Čína, Japonsko, predkolumbovská Amerika, čierna Afrika, súčasné svetové umelecké trendy. Publikácia je doplnená chronologickými prehľadmi, farebnými mapami, slovníkom základných pojmov, registrom mien, umeleckých diel, múzeí a lokalít.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
95968-90-03

Kolektív
Dejiny filozofie - 7. vydanie


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2008
Cena: 4.32 €
Jazyk: slovensky
142 strán, EAN: 9788010013913, (stav A), brož., hmotnosť: 0.248 kg, rozmer: 23.5 cm x 16.8 cm
Výborná pomôcka pre stredoškolákov pripravujúcim sa na vysokoškolské štúdium filozofického zamerania. Zaoberá sa dejinami filozofie od najstarších čias po súčasnosť. Je súčasťou stredoškolských učebníc z predmetu náuka o spoločnosti alebo občianska náuka. Učebnica Dejiny filozofie objasňuje termín filozofia, oboznamuje nás s vývinom filozofie a so súčasným stavom jej rozpracovania. Porovnáva filozofiu s mýtom a filozofické myslenie s mýtickým myslením. Je rozčlenená na niekoľko kapitol: Úvod do filozofie, Antická filozofia (raná grécka, klasická grécka a poklasická grécka filozofia), Stredoveká filozofia (Patristika, Scholastika), Novoveká filozofia (renesančná, klasická novoveká, poklasická filozofia 19. stor. a moderná filozofia).
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
107262-90-03

Žukowski Jaroslaw
Dinosaury - Maľovanky pre deti od 2 rokov


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2008
Cena: 1.64 €
Jazyk: slovensky
35 strán, EAN: 9788010015696, (stav A), brož., hmotnosť: 0.093 kg, rozmer: 20.2 cm x 14 cm
Maľovanka s obľúbenými dinosaurami, pri ktorej sa dieťa zabaví a naučí rozoznávať farby.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
163540-90-03

Blytonová Enid
Hrmiaci vrch


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2008
Cena: 7.25 €
Jazyk: slovensky
208 strán, EAN: 9788010014958, (stav A), brož., hmotnosť: 0.233 kg, rozmer: 20 cm x 13 cm
Šiesty titul série od svetoznámej autorky dobrodružných románov. Štvorica priateľov, Philip, Jack, Dinah, Lucy-Ann a ich verný hovoriaci papagáj Kiki sa tentoraz vyberú na prázdniny do waleských hôr výnimočne s mamou a detektívom Billom, ktorí sú rozhodnutí nedopustiť, aby sa zasa dostali do nezvyčajného dobrodružstva. Napriek tomu odhalia čudný hrmiaci vrch a nebezpečného vynálezcu v jeho vnútri. A oni sami sa ocitnú v ohrození.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
97138-90-03

Bérešová Jana, Macková Marta
Nová maturita Anglický jazyk - externá časť, testy, v knihe CD


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2008
Cena: 8.96 €
Jazyk: slovensky
136 strán, EAN: 9788010015542, (stav A), brož., hmotnosť: 0.393 kg, rozmer: 29.6 cm x 21 cm
Publikácia má pomôcť študentom dôkladne sa pripraviť na novú maturitnú skúšku z anglického jazyka v súlade s požiadavkami Rady Európy. Pomôže študentom overiť si vedomosti formou testov pre základnú i vyššiu úroveň. Ponúka kľúč k testom, stratégiu správneho riešenia, ako aj možnosť vyhodnotiť si úroveň svojich vedomostí v bodoch. Priložené CD je dôležitou súčasťou tejto publikácie. Je výbornou pomôckou pri príprave na externú - písomnú časť maturity, pretože pomôže študentom nacvičiť si jej časť Listening and Comprehension, pri ktorej ide o porozumenie textu nahovoreného rodeným Angličanom. Je to jedna z požiadaviek na úspešné zvládnutie maturitných skúšok.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
65572-84-01

Kolektív
Biblia pre maličkých


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2009
Cena: 2.50 €
Jazyk: slovensky
40 strán, 4.vydanie, ISBN 978-80-10-01759-1, (stav A), hmotnosť: 0.466 kg, rozmer: 17.3 cm x 13 cm
Biblia pre maličkých je určená najmenším detským čitateľom, poskytuje im prvé zoznámenie sa so svetom Biblie – Svätého písma Starého i Nového zákona. Leporelová kniha v mäkčenej väzbe s kartónovými listami poskytuje stručné zrozumiteľné texty známych biblických príbehov, ktoré vhodne dopĺňajú bohaté realistické ilustrácie. Pútavé príbehy poskytnú najmenším nezabudnuteľné zážitky a môžu ich podnietiť k záujmu o čítanie ďalších príbehov.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
127100-90-03

Kolektív a Segeš Vladimír
Kniha kráľov – Panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov-4.v.


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2010
Cena: 21.59 €
Jazyk: slovensky
304 strán, EAN: 9788010020263, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.205 kg, rozmer: 26.5 cm x 20.5 cm
Kniha kráľov je nevšedný titul v slovenskej knižnej produkcii. Kolektív autorov pripravil portréty všetkých panovníkov, ktorí vládli na našom území. Kniha sa začína kvádským náčelníkom Vanniom a končí sa posledným rakúskym cisárom a zároveň uhorským kráľom Karolom IV. Čitateľ v publikácii nájde biografické údaje, ktoré odrážajú najnovšie výsledky historického bádania. Určite ho zaujme pútavé a živé rozprávanie o panovníkoch.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
71113-90-03

Marián Hatala, Ľubo Guman
Kratochvíle pre väčšie deti a menších dospelých


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2010
Cena: 7.44 €
Jazyk: slovensky
68 strán, EAN: 9788010020287, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.286 kg, rozmer: 20.5 cm x 16.5 cm
Poézia Mariána Hatalu, autora niekoľkých básnických zbierok a prekladateľa, je čitateľsky prístupná a zrozumiteľná. V tejto knižke sa inšpiroval svetom zvierat a cezeň reaguje na súčasnosť. Jednotlivé básne ako napr. Na oslave oslov v Oslo, Miss všetkých sliepok, O nasupenom supovi sršia vtipom, iróniou a nezvyčajnými nápadmi. Ich atmosféru vyjadrujú ilustrácie známeho výtvarníka Ľuba Gumana do takej miery, že ho vlastne možno nazvať spoluautorom tejto výnimočnej knižky.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
95558-90-03

Jana Lenghardtová
Španielčina 1, 2 - 8.vydanie


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2010
Cena: 11.53 €
Jazyk: slovensky
464 strán, EAN: 9788010029273, (stav A), brož., hmotnosť: 0.506 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.6 cm
Aktualizované, ôsme vydanie úspešnej a obľúbenej dvojdielnej učebnice španielčiny je ideálnou pomôckou pre tých, ktorí majú záujem naučiť sa komunikovať v jednom z najrozšírenejších jazykov sveta. V praxi overená metodika je založená na princípe malých krokov a sústavnej spätnej väzbe, ktorá umožňuje spoľahlivo dosiahnuť stanovené komunikatívne ciele, t. j. nielen dohovoriť sa v bežných situáciách každodenného života, ale vedieť sa tiež aktívne zúčastňovať rozhovorov na témy z osobného, pracovného, ako aj spoločenského života. Aktualizácia učebnice zahŕňa najmä úpravy textov podľa poslednej reformy španielskeho pravopisu a zmeny v reáliách Španielska a krajín Latinskej Ameriky.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
65972-90-03

Erin Hunter
Oheň a ľad - Klany divých mačiek 2


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2011
Cena: 8.37 €
Jazyk: slovensky
224 strán, EAN: 9788010020638, (stav A), brož., hmotnosť: 0.34 kg, rozmer: 23.3 cm x 15 cm
Druhý diel mimoriadne úspešnej ságy v štýle fantasy zo života divých mačiek sa odohráva v zime, v období „holých stromov“, keď je ťažké zabezpečiť dostatok potravy. Štyri klany súperia medzi sebou o lovecké územia a dva z nich dokonca napadnú najslabší Klan vetra. Hlavný hrdina, kocúr Ryšavec, teraz už bojovník Ohnivé srdce, sa v bojoch vyznamená, ale najväčší nepriateľ naňho striehne práve vo vlastnom klane. Cíti sa tam opustený, a preto sa tajne stretáva so svojou sestrou z „domu dvojnohých“, ktorá mu daruje krásne biele mačiatko, aby z aj z neho vychoval slávneho bojovníka.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
69213-22-01

Dienerová Eva
Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 3.ročník ZŠ


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2011
Cena: 2.90 €
Jazyk: slovensky
96 strán, ISBN 978-80-10-02043-0, (stav A), brož., hmotnosť: 0.171 kg, rozmer: 23.3 cm x 16.8 cm
Publikácia vychádza už v druhom, upravenom vydaní, v ktorom sú akceptované zmeny vyplývajúce z nových vzdelávacích štandardov a sú v súlade s cieľmi Štátneho vzdelávacieho programu. Žiaci si precvičia vybrané slová, podstatné mená, prídavné mená, zámená, slovesá a číslovky. V rôznych pravopisných cvičeniach, doplňovačkách, prešmyčkách a hádankách si tak odľahčenou formou zautomatizujú základné gramatické pravidlá, osvoja si terminológiu a overia si pravopisnú zručnosť. Na konci každej kapitoly je opakovanie a test, pomocou ktorého si možno preveriť zvládnutie učiva. Pozitívom je aj to, že v záverečnej časti publikácie je Kľúč správnych riešení.
image_1
image_2
Kolektív
Čo nám prinesie budúcnosť
12.31 €
image_1
image_2
Bérešová Jana
Nová maturita - Anglický jazyk - interná časť
7.07 €
image_1
image_2
Kolektív
Nová maturita - Ruský jazyk - Monitor testy
7.07 €
image_1
image_2
Tóth Rastislav
Chuť moci vo svete - Politické systémy sveta
10.03 €
image_1
image_2
Kolektív
Francúzsko-slovenský slovensko-francúzsky vreckový slovník
12.31 €
image_1
image_2
Neuvedený
Ostražité zvieratká - puzzle
6.18 €
image_1
image_2
Marko Ernest
Príručná gramatika nemčiny
9.23 €
image_1
image_2
Kolektív
Rusko-slovenský slovensko-ruský slovník
16.94 €
image_1
image_2
Hronský Cíger Jozef
Slnovratka
14.67 €
image_1
image_2
Hollingsworthová Mary
Umenie v dejinách sveta
38.59 €
image_1
image_2
Kolektív
Dejiny filozofie - 7. vydanie
4.32 €
image_1
image_2
Žukowski Jaroslaw
Dinosaury - Maľovanky pre deti od 2 rokov
1.64 €
image_1
image_2
Blytonová Enid
Hrmiaci vrch
7.25 €
image_1
image_2
Bérešová Jana, Macková Marta
Nová maturita Anglický jazyk - externá časť, testy, v knihe CD
8.96 €
image_1
image_2
Kolektív
Biblia pre maličkých
2.50 €
image_1
image_2
Kolektív a Segeš Vladimír
Kniha kráľov – Panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov-4.v.
21.59 €
image_1
image_2
Marián Hatala, Ľubo Guman
Kratochvíle pre väčšie deti a menších dospelých
7.44 €
image_1
image_2
Jana Lenghardtová
Španielčina 1, 2 - 8.vydanie
11.53 €
image_1
image_2
Erin Hunter
Oheň a ľad - Klany divých mačiek 2
8.37 €
image_1
image_2
Dienerová Eva
Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 3.ročník ZŠ
2.90 €
Stránka 1 Stránka 2  Stránka 3  Stránka 4  Stránka 5  Stránka 6  Stránka 7  Stránka 8  
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Emailový servis
Nákupný košík
0
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 97790 titulov.

Kuriozity
Kuriozity