Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908789792
0907510658
Ak chcete pomôcť s výberom knihy pre niekoho, napíšte nám jeho záľuby
na knihy@wallstreet.sk a my vám poradíme.


HAND MADE
antikvariát hand made
Vydavateľstvo: SPN-Mlade leta, s.r.o. [ 167 položiek ]

K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Čo nám prinesie budúcnosť 66083-90-03

Kolektív
Čo nám prinesie budúcnosť


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2003
Cena: 12.31 €
Jazyk:
0 strán, EAN: 9788010002450, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.99 kg, rozmer: 28.1 cm x 22 cm
Táto encyklopédia vás pozýva na fascinujúci výlet do najbližších päťdesiatich rokov...
K N Í H K U P E C T V O
Bérešová Jana - Nová maturita - Anglický jazyk - interná časť 105512-90-03

Bérešová Jana
Nová maturita - Anglický jazyk - interná časť


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2005
Cena: 7.07 €
Jazyk: slovensky
192 strán, EAN: 9788010006793, (stav A), brož., hmotnosť: 0.515 kg, rozmer: 29 cm x 21 cm
Publikácia má pomôcť študentom dôkladne sa pripraviť na ústnu časť maturitnej skúšky z anglického jazyka. Uvádza cieľové požiadavky na komunikačné zručnosti žiaka podľa spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy. Študenti v nej nájdu všetky tematické obsahy pre obe úrovne náročnosti, ako aj extra materiál na precvičenie s potrebnou slovnou zásobou.
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Nová maturita - Ruský jazyk - Monitor testy 67817-90-03

Kolektív
Nová maturita - Ruský jazyk - Monitor testy


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2005
Cena: 7.07 €
Jazyk: slovensky
144 strán, EAN: 9788010006700, (stav A), brož., hmotnosť: 0.395 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Publikácia Nová maturita z ruského jazyka – monitor – testy pripravuje študentov na externú časť maturitnej skúšky. Predstavuje základnú úroveň jazykových a komunikačných zručností. Obsahuje 5 testov, ktorých otázky vychádzajú z vhodne vybraných textov z oblasti kulturológie i bežného života. Ku každému testu je kľúč správnych riešení a vypracovaná stratégia riešenia úloh. Starostlivo spracované sú aj texty na počúvanie.
K N Í H K U P E C T V O
Tóth Rastislav - Chuť moci vo svete - Politické systémy sveta 153923-90-03

Tóth Rastislav
Chuť moci vo svete - Politické systémy sveta


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2006
Cena: 10.03 €
Jazyk: slovensky
256 strán, EAN: 9788010000036, (stav A), brož., hmotnosť: 0.436 kg, rozmer: 24 cm x 16.5 cm
Autor rozoberá politické systémy vybraných piatich krajín: USA, Japonska, SRN, Francúzska a Veľkej Británie. Opisuje ich vznik, štruktúru štátnej moci, deľbu kompetencií, úlohu nátlakových združení, náboženskú diferenciáciu spoločnosti, politický vplyv masmédií a podobne. Všetky údaje čerpá z pôvodných oficiálnych materiálov jednotlivých krajín, ktoré sú pre našich čitateľov zväčša nedostupné. Publikácia je určená politológom, sociológom, právnikom, ale aj manažérom, ktorí chcú nadviazať medzinárodné kontakty, a novinárskej obci. Veľa dôležitých poznatkov v nej nájdu aj stredoškolskí a vysokoškolskí študenti.
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Francúzsko-slovenský slovensko-francúzsky vreckový slovník 97128-90-03

Kolektív
Francúzsko-slovenský slovensko-francúzsky vreckový slovník


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2006
Cena: 12.31 €
Jazyk: slovensky
831 strán, EAN: 9788010004614, (stav A), brož., hmotnosť: 0.321 kg, rozmer: 15.3 cm x 11.5 cm
Nový praktický vreckový slovník je koncipovaný tak, aby zachytil základnú slovnú zásobu súčasnej spisovnej francúzštiny. Obsahuje vyše 20 000 hesiel najfrekventovanejšej slovnej zásoby v oboch jazykoch. Jeho súčasťou je aj prehľad výslovnosti a celého časovania francúzskych slovies. Viacvýznamové slová sú doplnené o príklady použitia, veľká pozornosť je venovaná gramatickej väzbe slovies. Slovník je určený študentom všetkých typov škôl, ako aj širokej verejnosti.
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - O macíkovi (hodiny) 97127-90-02

Kolektív
O macíkovi (hodiny)


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2006
Cena: 4.60 €
Jazyk: slovensky
10 strán, EAN: 9788010011100, (stav A), , hmotnosť: 0.249 kg, rozmer: 31 cm x 24.3 cm
Knižka o macíkovi s veršíkmi a hodinami, vďaka ktorým sa naučíte spoznávať čas.
K N Í H K U P E C T V O
Neuvedený - Ostražité zvieratká - puzzle 107364-90-03

Neuvedený
Ostražité zvieratká - puzzle


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2006
Cena: 6.18 €
Jazyk: slovensky
10 strán, EAN: 9788010008681, (stav A), , hmotnosť: 0.595 kg, rozmer: 19 cm x 16.5 cm
Aké môžu byť? Ak ide o malé a mladé, sú predovšetkým milé a hravé. Tie staršie sú najmä ostražité a aj zaujímavé, pripravené každú chvíľu chrániť svoje mláďatá, územie, ktoré obývajú a starať sa o potravu pre celú rodinu. Takto predstavujú zvieratká najmenším čitateľom štyri knižky – puzzle. Deti sa pri nich nielen zahrajú, ale aj poučia.
Súvisiace knihy - Milé zvieratká, Hravé zvieratká, Zaujímavé zvieratká.
K N Í H K U P E C T V O
Marko Ernest - Príručná gramatika nemčiny 107259-90-03

Marko Ernest
Príručná gramatika nemčiny


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2006
Cena: 9.23 €
Jazyk: slovensky
321 strán, EAN: 9788010003259, (stav A), brož., hmotnosť: 0.405 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm
Publikácia podáva kompletný a prehľadný výklad gramatických javov nemčiny. Obsah je rozdelený do štyroch kapitol: Fonetika, Morfológia, Syntax a Lexikológia. Všetky gramatické javy sú vysvetlené jasne a zrozumiteľne a sú doložené príkladmi.
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Rusko-slovenský slovensko-ruský slovník 95967-90-03

Kolektív
Rusko-slovenský slovensko-ruský slovník


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2006
Cena: 16.94 €
Jazyk: slovensky
550 strán, EAN: 9788010006571, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.748 kg, rozmer: 21.3 cm x 15.2 cm
Praktický slovník vychádza v 15. doplnenom vydaní. Reaguje na potrebu urýchleného vydania rusko-slovenského a slovensko-ruského slovníka pre školy a na zmeny v slovnej zásobe súčasnej spisovnej ruštiny a slovenčiny. Renomovaní lexikografi doplnili slovnú zásobu o nové výrazy, témy v konverzácii zase o nové heslá v oblasti zemepisných názvov a vlastných mien. Gramatická časť slovníka zostáva zachovaná. Slovník je vhodný pre školy, ako aj pre širokú verejnosť.
K N Í H K U P E C T V O
Hronský Cíger Jozef - Slnovratka 127726-90-03

Hronský Cíger Jozef
Slnovratka


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2006
Cena: 14.67 €
Jazyk: slovensky
236 strán, EAN: 9788010011001, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.2 kg, rozmer: 28.5 cm x 21 cm
Do kráľovstva rozprávok môže vstúpiť každý, dokonca aj Popolvár. A môže sa v ňom stať i kráľom. Pravdivým posolstvom odolávajú rozprávky času a zákonom starnutia. Dvadsaťosem rozprávok v pôsobivom podaní autora nás očarí svojou originálnosťou a krásnym jazykom. Cítiť v nich úctu k životu a dobru, a tak aj ježibaby sú napokon odkliate, aj zlý človek sa na dobrého obráti. Hronského rozprávky „voňajú človečinou a teplom domova“.
K N Í H K U P E C T V O
Hollingsworthová Mary - Umenie v dejinách sveta 110215-90-03

Hollingsworthová Mary
Umenie v dejinách sveta


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2006
Cena: 38.59 €
Jazyk: slovensky
508 strán, EAN: 9788010007967, (stav A), viaz., hmotnosť: 2.222 kg, rozmer: 27 cm x 23 cm
Reprezentatívna a rozsiahla publikácia s viac ako 1100 reprodukciami najvýznamnejších umeleckých diel prináša 30 000 rokov dejín umenia od staroveku až po súčasné svetové umenie. Ponúka prehľad umeleckej kultúry všetkých krajín, národov a kultúr: Európa, Orient, India, Čína, Japonsko, predkolumbovská Amerika, čierna Afrika, súčasné svetové umelecké trendy. Publikácia je doplnená chronologickými prehľadmi, farebnými mapami, slovníkom základných pojmov, registrom mien, umeleckých diel, múzeí a lokalít.
K N Í H K U P E C T V O
Kličimunka Štefan - Slovensko/angllický, anglicko/slovenský technický slovník 97135-90-03

Kličimunka Štefan
Slovensko/angllický, anglicko/slovenský technický slovník


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2007
Cena: 20.07 €
Jazyk: slovensky
592 strán, EAN: 9788010003303, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.007 kg, rozmer: 21 cm x 15.5 cm
Druhé, rozšírené vydanie dvojjazyčného technického slovníka. Obsahuje 25 000 slovenských a 23 000 anglických hesiel z oblasti strojárstva, hutníctva, výpočtovej techniky, poľnohospodárstva, chémie, stavebníctva a mnohých iných technických odborov. Je určený inžinierom, technikom, ako aj tlmočníkom a prekladateľom technickej literatúry, vysokokvalifikovaným robotníkom, študentom a širokej odbornej verejnosti.
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Dejiny filozofie - 7. vydanie 95968-90-03

Kolektív
Dejiny filozofie - 7. vydanie


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2008
Cena: 4.32 €
Jazyk: slovensky
142 strán, EAN: 9788010013913, (stav A), brož., hmotnosť: 0.248 kg, rozmer: 23.5 cm x 16.8 cm
Výborná pomôcka pre stredoškolákov pripravujúcim sa na vysokoškolské štúdium filozofického zamerania. Zaoberá sa dejinami filozofie od najstarších čias po súčasnosť. Je súčasťou stredoškolských učebníc z predmetu náuka o spoločnosti alebo občianska náuka. Učebnica Dejiny filozofie objasňuje termín filozofia, oboznamuje nás s vývinom filozofie a so súčasným stavom jej rozpracovania. Porovnáva filozofiu s mýtom a filozofické myslenie s mýtickým myslením. Je rozčlenená na niekoľko kapitol: Úvod do filozofie, Antická filozofia (raná grécka, klasická grécka a poklasická grécka filozofia), Stredoveká filozofia (Patristika, Scholastika), Novoveká filozofia (renesančná, klasická novoveká, poklasická filozofia 19. stor. a moderná filozofia).
K N Í H K U P E C T V O
Žukowski Jaroslaw - Dinosaury - Maľovanky pre deti od 2 rokov 107262-90-03

Žukowski Jaroslaw
Dinosaury - Maľovanky pre deti od 2 rokov


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2008
Cena: 1.64 €
Jazyk: slovensky
35 strán, EAN: 9788010015696, (stav A), brož., hmotnosť: 0.093 kg, rozmer: 20.2 cm x 14 cm
Maľovanka s obľúbenými dinosaurami, pri ktorej sa dieťa zabaví a naučí rozoznávať farby.
K N Í H K U P E C T V O
Blytonová Enid - Hrmiaci vrch 163540-90-03

Blytonová Enid
Hrmiaci vrch


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2008
Cena: 7.25 €
Jazyk: slovensky
208 strán, EAN: 9788010014958, (stav A), brož., hmotnosť: 0.233 kg, rozmer: 20 cm x 13 cm
Šiesty titul série od svetoznámej autorky dobrodružných románov. Štvorica priateľov, Philip, Jack, Dinah, Lucy-Ann a ich verný hovoriaci papagáj Kiki sa tentoraz vyberú na prázdniny do waleských hôr výnimočne s mamou a detektívom Billom, ktorí sú rozhodnutí nedopustiť, aby sa zasa dostali do nezvyčajného dobrodružstva. Napriek tomu odhalia čudný hrmiaci vrch a nebezpečného vynálezcu v jeho vnútri. A oni sami sa ocitnú v ohrození.
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Moja prvá angličtina - 2.vydanie 107371-90-03

Kolektív
Moja prvá angličtina - 2.vydanie


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2008
Cena: 9.23 €
Jazyk: slovensky
136 strán, EAN: 9788010013623, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.52 kg, rozmer: 23.4 cm x 15.2 cm
Pekne ilustrovaná užitočná knižka dobre poslúži deťom, ktoré sa v tomto veku začínajú učiť anglický jazyk. Skrýva v sebe ilustrovaný dvojjazyčný slovník s prepisom výslovnosti a príkladmi vo vetách - v angličtine aj v slovenčine. Deti sa hravou formou naučia ako sa predstaviť, pozdraviť, poďakovať, ospravedlniť, ako vyjadriť svoje pocity, súhlas či nesúhlas, ako telefonovať, blahoželať a veľa ďalších potrebných vecí.
K N Í H K U P E C T V O
Bérešová Jana, Macková Marta - Nová maturita Anglický jazyk - externá časť, testy, v knihe CD 97138-90-03

Bérešová Jana, Macková Marta
Nová maturita Anglický jazyk - externá časť, testy, v knihe CD


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2008
Cena: 8.96 €
Jazyk: slovensky
136 strán, EAN: 9788010015542, (stav A), brož., hmotnosť: 0.393 kg, rozmer: 29.6 cm x 21 cm
Publikácia má pomôcť študentom dôkladne sa pripraviť na novú maturitnú skúšku z anglického jazyka v súlade s požiadavkami Rady Európy. Pomôže študentom overiť si vedomosti formou testov pre základnú i vyššiu úroveň. Ponúka kľúč k testom, stratégiu správneho riešenia, ako aj možnosť vyhodnotiť si úroveň svojich vedomostí v bodoch. Priložené CD je dôležitou súčasťou tejto publikácie. Je výbornou pomôckou pri príprave na externú - písomnú časť maturity, pretože pomôže študentom nacvičiť si jej časť Listening and Comprehension, pri ktorej ide o porozumenie textu nahovoreného rodeným Angličanom. Je to jedna z požiadaviek na úspešné zvládnutie maturitných skúšok.
A N T I K V A R I Á T
Kolektív - Biblia pre maličkých 65572-84-01

Kolektív
Biblia pre maličkých


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2009
Cena: 2.50 €
Jazyk: slovensky
40 strán, 4.vydanie, ISBN 978-80-10-01759-1, (stav A), hmotnosť: 0.466 kg, rozmer: 17.3 cm x 13 cm
Biblia pre maličkých je určená najmenším detským čitateľom, poskytuje im prvé zoznámenie sa so svetom Biblie – Svätého písma Starého i Nového zákona. Leporelová kniha v mäkčenej väzbe s kartónovými listami poskytuje stručné zrozumiteľné texty známych biblických príbehov, ktoré vhodne dopĺňajú bohaté realistické ilustrácie. Pútavé príbehy poskytnú najmenším nezabudnuteľné zážitky a môžu ich podnietiť k záujmu o čítanie ďalších príbehov.
K N Í H K U P E C T V O
Pavol Černek, Zbyněk Kubáček - Nová maturita - Matematika - testy 67787-90-03

Pavol Černek, Zbyněk Kubáček
Nová maturita - Matematika - testy


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2009
Cena: 8.84 €
Jazyk: slovensky
144 strán, EAN: 9788010013883, (stav A), brož., hmotnosť: 0.39 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Najnovšie, prepracované vydanie publikácie obsahuje okrem aktuálnych informácií o novom spôsobe maturitných skúšok aj podrobné pokyny na vypracovanie kompletných testov pre základnú (B) aj vyššiu (A) úroveň maturity z matematiky. Všetky úlohy testov sa dajú najprv skontrolovať porovnaním s výsledkami. V prípade nesprávnych odpovedí si čitateľ môže preštudovať podrobné riešenia chybne vypočítaných úloh. Uvedená je aj ukážka odpoveďového hárka, do ktorého sa zapisujú výsledky pri skutočných maturitách. Cenný je tiež odporúčaný postup na prácu s touto knihou od autorov – odborníkov, ktorí sa významne podieľajú na tvorbe oficiálnych maturitných testov. Publikácia obsahuje všetko podstatné, čo je potrebné pre všetkých stredoškolákov pri príprave na maturitu z matematiky.
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív a Segeš Vladimír - Kniha kráľov – Panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov-4.v. 127100-90-03

Kolektív a Segeš Vladimír
Kniha kráľov – Panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov-4.v.


SPN-Mladé letá, s.r.o., 2010
Cena: 21.59 €
Jazyk: slovensky
304 strán, EAN: 9788010020263, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.205 kg, rozmer: 26.5 cm x 20.5 cm
Kniha kráľov je nevšedný titul v slovenskej knižnej produkcii. Kolektív autorov pripravil portréty všetkých panovníkov, ktorí vládli na našom území. Kniha sa začína kvádským náčelníkom Vanniom a končí sa posledným rakúskym cisárom a zároveň uhorským kráľom Karolom IV. Čitateľ v publikácii nájde biografické údaje, ktoré odrážajú najnovšie výsledky historického bádania. Určite ho zaujme pútavé a živé rozprávanie o panovníkoch.
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €]
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 93374 titulov.