Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908789792
0907510658
Vyberte si 10 kníh za 5 € a vytvorte si malú Mini domácu knižnicu.

HAND MADE
antikvariát hand made
Vydavateľstvo: Mlada fronta [ 809 položiek ]

A N T I K V A R I Á T
Tuškan J. - Loskutov M. - Modrý břeh 18675-88-01

Tuškan J. - Loskutov M.
Modrý břeh


Mladá fronta, 1945
Nástup zv.č.: 2
Cena: 1.80 €
Jazyk: česky
158 strán, ilustrácie: Jindřich Švec, preklad: Magdalena Ludvová, (Z ruského originálu - Goluboj bereg), (stav A), viaz., hmotnosť: 0.55 kg, rozmer: 20.5 cm x 26 cm
ilustrovaný román
A N T I K V A R I Á T
Šiško Anatol - Suvorov v Alpách 83627-88-01

Šiško Anatol
Suvorov v Alpách


Mladá fronta, 1946
Nástup zv.č.: 9
Cena: 1.66 €
Jazyk: česky
112 strán, 1.vydanie, ilustrácie: Bohumil Čižek, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.384 kg, rozmer: 25.7 cm x 21.2 cm
Vojnový román.
A N T I K V A R I Á T
Tolstoj Nikolajevič Lev - Dětství - chlapectví - jinošství 160311-88-01

Tolstoj Nikolajevič Lev
Dětství - chlapectví - jinošství


Mladá fronta, 1947
Květnice zv.č.: 1
Cena: 2.50 €
Jazyk: česky
400 strán, náklad: 5 500 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.442 kg, rozmer: 18.6 cm x 12.5 cm
Autobiografická trilogie zachycuje s psychologickou přesvědčivostí složitý vnitřní růst člověka od mládí až k dospělosti. Na postavě Nikoleňky Irtěňjeva zobrazil autor většinou vlastní vývoj i život šlechtické společnosti a ukázal zejména, jak bolestně a těžce v něm rostl ze zmatků a tápání člověk.
A N T I K V A R I Á T
Stuchl Vladimír - Nahlas 99824-93-01

Stuchl Vladimír
Nahlas


Mladá fronta, 1950
Boje zv.č.: 11
Cena: 2.00 €
Jazyk: česky
56 strán, náklad: 2 200 ks, (stav A), brož., hmotnosť: 0.084 kg, rozmer: 21.7 cm x 14.4 cm
Básnická zbierka.
A N T I K V A R I Á T
Prus Boleslav - Povídky 112714-88-01

Prus Boleslav
Povídky


Mladá fronta, 1950
Květnice zv.č.: 3
Cena: 1.77 €
Jazyk: česky
172 strán, náklad: 8 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.274 kg, rozmer: 20.8 cm x 13.5 cm
Boleslav Prus je právem považován za největšího polského romanopisce minulého století. Jeho realistické romány a novely dávají pravdivý obraz všech hlavních vrstev tehdejší polské společnosti a jsou zároveň jejich spravedlivou kritikou.Z obsahu: Antek,Michalko,Stašúv příběh,Hříchy dětství,Kolovrátek,Kazajka
A N T I K V A R I Á T
Fast Howard - Cesta svobody 149809-88-01

Fast Howard
Cesta svobody


Mladá fronta, 1951
Nástup zv.č.: 44
Cena: 1.45 €
Jazyk: česky
278 strán, náklad: 20 000 ks, 4.vydanie, preklad: Staša Jílovská, (Z anglického originálu - Freedom Road), (stav A), viaz., hmotnosť: 0.388 kg, rozmer: 21 cm x 14 cm
Po kapitulaci gen. Lea r. 1865 v USA se vraceli osvobození černoši (na dvěstě tisíc jich bojovalo v republ. armádě) domů. Také ti z Carwellovy plantáže (Carwell je vymyšlené jméno. Obyvatelé Carwellu, vystupující v této knize, jsou vybráni z lidí, kteří skutečně žili - pozn. H.F.) a s nimi i Gideon Jackson (hl. hrdina knihy je kombinací několika černoš. státníků té doby. Všechny vlastnosti jemu připisované patřily velkou měrou jednomu nebo několika z nich - H.F.). Obyvatelé Carwellu si pomalu zvykají na život svobodných lidí. Dospělí se učí pracovat pro sebe - a s dětmi psát a počítat. Nejlepší z nich, Gideon Jackson je delegován, aby zastával jejich práva na sněmu. V městě zprvu trpí komplexem méněcennosti, avšak brzy střásá ostych a nabývá lidské důstojnosti. Jeho projevy jsou sledovány se stále větší pozorností, Jackson dokazuje, že jsou černí bílým rovnocennými partnery. Toto "nebezpečí" si uvědomují plantážníci. Vědí, že neudrží své posice legálním způsobem a zakládají Ku Klux Klan. Od té chvíle si nejsou černoši jisti životem. Nakonec je Carwell vypálen a jeho obyvatelé, hrdinně se bránící, přesilou pobiti. Běloši, kteří sympatisovali s negry, umučeni. Svoboda trvala pouhých osm let.
A N T I K V A R I Á T
Pervencev Arkadij - Komsomolská čest 110484-88-01

Pervencev Arkadij
Komsomolská čest


Mladá fronta, 1951
Nástup zv.č.: 46
Cena: 1.25 €
Jazyk: česky
368 strán, náklad: 50 000 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.5 kg, rozmer: 23.1 cm x 16.8 cm
Bolševik Lagunov založil ve vesnici Psekupské kolchoz, jehož se stal předsedou. Žil s rodinou těžce, ale radostně a ve svých čtyřech dětech vychovával budoucí hospodáře země. Ale sotva děti odrostly, vypukla válka. Z komsomolců se přes noc stávají bojovníci, kteří jdou hájit domov. Jejich hrdinství je uvědomělé a tím veliké, nepřítel musí být poražen. Nastává mírová výstavba, jíž se sovětská mládež zúčastní se stejným úsilím, s jakým bojovala. - Román je dokumentem velké a účinné lásky sovět. člověka k socialistické vlasti.
A N T I K V A R I Á T
Fadějev Alexander - Mladá garda 98328-88-01

Fadějev Alexander
Mladá garda


Mladá fronta, 1951
Nástup zv.č.: 63
Cena: 1.15 €
Jazyk: česky
516 strán, náklad: 50 000 ks, 6.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.658 kg, rozmer: 20.9 cm x 13.5 cm
Román o nesmiernom hrdinstve a veľkom vlastenectve sovietske] mládeže z čias Veľkej vlasteneckej vojny. Základy tvoria skutočné udalosti z boja mladých komsomolcov v ukrajinskom meste Krasnodone, ktorí si utvorili ilegálnu organizáciu Mladá garda a bojovali proti nemeckým fašistom. Román pre vysokú umeleckú hodnotu, etickú podstatu, pravdivosí a presvedčivosť prešiel priam do zlatého fondu sovietskej literatúry nielen pre mladých, ale aj pre dospelých čitateľov.
A N T I K V A R I Á T
Jirásek Alois - Staré pověsti české 117145-84-01

Jirásek Alois
Staré pověsti české


Mladá fronta, 1951
Aloise Jiráska odkaz národu zv.č.: 1
Cena: 2.80 €
Jazyk: česky
332 strán, náklad: 55 000 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.432 kg, rozmer: 21.3 cm x 14.5 cm
V starých povestiach českých podáva Jirásek v niekoľkých črtách akoby úvod do národných dejín. Pri opisovaní historických dejov vynikajúcim spôsobom využíva jazykové prostriedky. Všíma si jazyk predošlých storočí a používa niektoré jeho vlastnosti, aby svojmu čitateľovi predstavil historické osoby, ich činy a udalosti pôsobivejšie a primeranejšie.
A N T I K V A R I Á T
Tyl Kajetán Josef - Výbor z díla 32781-88-01

Tyl Kajetán Josef
Výbor z díla


Mladá fronta, 1951
Národní klasikové zv.č.: 7
Cena: 2.20 €
Jazyk: česky
334 strán, náklad: 8 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.45 kg, rozmer: 21 cm x 13.5 cm
Ačkoliv těžisko Tylova významu je v dramatu, přece neméně významné je jeho dílo i prosaické a básnické, které si také vzal za úkol charakterisovat tento výbor. V osmi básních výboru jsou zastoupeny všechny typické skladby Tylovy: písně vlastenecké, lyrické i satirické, v nichž (jak uvádí autor předml.) je Tyl mým pokračovatelem tradice Kollárovy a Havlíčkovy a předchůdcem revolučně-demokratické poesie Šolcovy a Nerudovy. V próze představuje tento výbor Tyla jako jednoho z prvních tvůrců naší historické povídky, v níž se od romantických vlivů W. Scotta probojovává k novému, ideově prohloubenému pohledu na českou historii (Dekret kutnohorský) a jako autora povídek ze současného života, v nichž směle odhalil strašlivou bídu, v níž žije městský i venkovský pracující lid (ze života chudých, Chudí lidé), ve kterých sžíravou satirou stíhá třídní sobectví, národnostní obojživelnictví, omezenost a pokrytectví českého měšťáka i nemoci a nedostatky soudobého literárního a společenského života (Vlastenci. Několik lístků z mé staré tobolky) . - V obsáhlé předml. si J. Hájek vzal za úkol "vyzdvihnout alespoň některé nejpodstatnější opomíjené a neznámé stránky Tylova díla, jež ho ukazují v jeho skutečném historickém významu ...".
A N T I K V A R I Á T
Neruda Jan - Výbor z díla 63413-88-02

Neruda Jan
Výbor z díla


Mladá fronta, 1951
Knihy Fučíkova odznaku
Cena: 1.80 €
Jazyk: česky
332 strán, náklad: 50 000 ks, 1.vydanie, (stav A, previazané), viaz., hmotnosť: 0.43 kg, rozmer: 20.4 cm x 13.5 cm
Výbor, určený účastníkům Fučíkova odznaku, má nejen charakterisovat celé básníkovo dílo, ale má být i jakýmsi úvodem k další četbě Jana Nerudy. V 1. odd. - Básně - jsou shrnuty ukázky ze všech Nerudových básnických sbírek,odd.2.-Povídky - tvoří tři arabesky (Byl darebákem, Josef Harfenista, Franc) a nejznámější povídky malostranské (Přivedla žebráka na mizinu, Hastrman, Jak si nakouřil pan Vorel pěnovku, Svatováclavské mše), v odd. 3.,nazvaném Psáno pro noviny, jsou ukázky z N. feuilletonů (1. ze vzpomínek, 2. Z "Obrázků policejnich", 3. z cest, 4. z feuilletonů - obs. též slavný feuill. Máj 1890).
A N T I K V A R I Á T
Ivanovskij M. - Cesty k hvězdám 133519-60-01

Ivanovskij M.
Cesty k hvězdám


Mladá fronta, 1952
Věda mládeži zv.č.: 24
Cena: 2.45 €
Jazyk: česky
216 strán, náklad: 10 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.35 kg, rozmer: 21.4 cm x 15.5 cm
Na rozdíl od většiny astronomii popularisujících publikací, které soustřeďují své výklady na stavbu kosmu, jeho vznik a zajímavosti, zasvěcuje Ivanovskij čtenáře do method, jimiž si hvězdáři razili a razí cesty k průzkumu vesmíru. V přístupném podání seznamuje čtenáře s problémy určení vzdálenosti hvězd, jejich složením a počtem, rychlostí a směrem pohybu, zjišťováním stáří a pod. otázkami, které poměrně mladá věda astronomie řeší. Iv. vyzdvihuje přitom rozhodující a primární účast astronomie při tvorbě vědeckého názoru světového, dosah jejich method pro praxi technickou a v SSSR i těsnou, její spojitost s potřebami socialistické výstavby. Sov. hvězdáři, kteří v slavné tradici ruské astronomie (pulkovská observatoř) podržují prvenství ve výzkumu hvězdných světů svou kolektivní a plánovitou prací, vedou na bási dialektického materialismu vítěznou ofensivu proti tajemstvím vesmíru v protikladu k astronomům západnickým, kteří zabředli do idealistických představ, podporujících legendu o stvoření světa.
A N T I K V A R I Á T
Sládek Josef Václav - Hlavy vzhůru 160637-93-01

Sládek Josef Václav
Hlavy vzhůru


Mladá fronta, 1952
Květy české poesie zv.č.: 24
Cena: 2.00 €
Jazyk: slovensky
96 strán, náklad: 6 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.06 kg, rozmer: 14.6 cm x 9.7 cm
Tento výbor shrnuje politickou lyriku Sládkovu, a to tak, aby hovořil co nejúčinněji k dnešnímu, především mladému čtenáři. Základní osnovu uspořádání tvoří proto nutně `České písně`, jádro politické poezie Sládkovy, k nim jsoupřiřazeny ostatní básně podle jednotlivých skupin myšlenkových i podle doby vzniku. V úvodních básních `Přání` a `Pod žití praporem` Sládek na počátku a na konci své tvůrčí cesty vyjadřuje své cíle a snahy umělce-bojovníka. -stručně informuje o životě a díle Sládkově a o jeho významu pro dnešní čtenáře.
A N T I K V A R I Á T
Jirásek Alois - Maloměstské historie 88952-88-01

Jirásek Alois
Maloměstské historie


Mladá fronta, 1953
Aloise Jiráska odkaz národu zv.č.: 30
Cena: 1.50 €
Jazyk: česky
324 strán, náklad: 55 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.432 kg, rozmer: 20.6 cm x 13.3 cm
Tři historické povídky zachycují konec předbřeznové doby a rok 1848 jako další etapu české historie 19. století. První (U rytířů) je dojímavý příběh ze života staré Litomyšle z doby předbřeznového biedermeieru, druhá (Na staré poště) těží děj rovněž z této doby, ale již se zábleskem r. 1848, a ve třetí (Filosofská historie), nejpopulárnější, je rok 1848 hlavním středem děje.
A N T I K V A R I Á T
Kloboučník Jan - Návrat 63404-88-01

Kloboučník Jan
Návrat


Mladá fronta, 1953
Vpřed zv.č.: 40
Cena: 1.85 €
Jazyk: česky
392 strán, náklad: 15 000 ks, 1.vydanie, (stav B ), viaz., hmotnosť: 0.64 kg, rozmer: 21.1 cm x 15 cm
Příběh českého proletářského chlapce, kterému nacisté zabili oba rodiče a který byl pak zavlečen na Ukrajinu. Po porážce hitlerovských armád se vrátil do Čech a žil na vesnici nejprve u kulaka, později u laskavého a rozumného rolníka, v jehož domácnosti nalezl opravdový domov. Na jeho dalších osudech do února 1948 autor ukázal, jak se ve vědomí dětí obráželo třídní rozvrstvení české vesnice po květnovém osvobození a jak děti, vedené ve škole k lásce k Sovětskému svazu, se staly zdatnými pomocníky při zavádění mičurinských metod.
A N T I K V A R I Á T
Kubišta Ivan - Švarc Václav - Purkyně ve Vratislavi
Kubišta Ivan - Švarc Václav - Purkyně ve Vratislavi ilustr.1
145281-11-01

Kubišta Ivan - Švarc Václav
Purkyně ve Vratislavi


Mladá fronta, 1953
Věda mládeži zv.č.: 29
Cena: 2.20 €
Jazyk: česky
284 strán, náklad: 10 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.55 kg, rozmer: 22.4 cm x 16.1 cm
Dvacet sedm let prožil Jan Ev. Purkyně v tehdejším hlavním městě Pruského Slezska, zde dosáhl vrcholu své vědecké činnosti a evropského věhlasu. Vstoupil na universitu jako řádný profesor fysiologie proti vůli prušáckého profesorského sboru, brzy si však získal lásku a obdiv studentů. Přes nepříznivé poměry budoval novou mikroskopickou techniku a stal se zakladatelem buněčné nauky. Úmorně pracoval, ale nikdy nepřestal být milujícím manželem a dobrý motcem. Neodrodil se své vlasti s horlivě propagoval slovanskou vzájemnost. Založil studentský spolek pro pěstování slovanských dějin a jazyků, nakoupil a opsal mnoho knih pro pražské museum, jeho zásluhou byl jmenován profesorem slovanských dějin a literatury ve Vratislavi Fr. L. Čelakovský. Purkyňovi se dostalo vysokých veřejných poct (čestného členství petrohradské Akademie a j.). Zasloužilý a slavný vrací se v dvaašedesáti letech do Prahy, aby tu vybudoval moderní fysiologický ústav. - Kniha chce beletristickou formou osvětlit význam Purkyňovy osobnosti a zasazuje jeho vědecký a lidský portrét do sociálně politických a myšlenkových skutečností jeho doby.
A N T I K V A R I Á T
Loest Erich - Městem prochází hranice 16343-88-01

Loest Erich
Městem prochází hranice


Mladá fronta, 1954
Nástup zv.č.: 96
Cena: 1.70 €
Jazyk: česky
504 strán, náklad 8 000 ks, 1.vydanie, preklad Rudolf Vápeník, (z nemeckého originálu - Die Westmark fällt weiter), (stav A), viaz., hmotnosť: 0.63 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Berlín je od roku 1945 rozdělen ve dvě úplně protichůdné části. V západní polovině panuje nezaměstnanost, bída, pašování, černý obchod, krváková pakultura a zločinnost. Zasahují sem chapadla amerického ministerstva války - oddělení pro "psychologickou přípravu války". Jeho representanti podporují vše, co vychovává v mladých lidech gangsterské choutky. Není divu, že tu r. 1950 vzniká banda mladých zločinců, kteří podnikají smělé loupeže v obou sektorech, přinichž neváhají ani vraždit. Obě policie zahájí pátrání, které nemá úspěch, dokud nedosáhnou spolupráce, pro západní pány nežádoucí. Teprve pak se oběma orgánům sjednoceným úsilím podaří bandu zneškodnit.
A N T I K V A R I Á T
Jirásek Alois - Skaláci : Historický obraz z 2. polovice 18. století 23383-88-01

Jirásek Alois
Skaláci : Historický obraz z 2. polovice 18. století


Mladá fronta, 1954
Národní klasikové zv.č.: 17
Cena: 1.70 €
Jazyk: česky
224 strán, náklad: 25 400 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.32 kg, rozmer: 20.5 cm x 13 cm
Historický román líčí kruté poddanské poměry na náchodském panství v době vlády Marie Terezie. Na osudech představitelů tří generací skaláků ukazuje Jirásek růst třídního uvědomění selského lidu od trpné odevzdanosti až k otevřenému boji za právo a spravedlnost proti útlaku a zvůli panstva.
A N T I K V A R I Á T
Ščipačev Stěpan - Sloky lásky 41466-93-01

Ščipačev Stěpan
Sloky lásky


Mladá fronta, 1954
Květy světové poesie zv.č.: 10
Cena: 1.50 €
Jazyk: česky
100 strán, náklad: 10 000 ks, 1.vydanie, preklad: Ladislav Fikar, (stav A), brož., hmotnosť: 0.09 kg, rozmer: 17 cm x 12 cm
Zbierka poézie.
A N T I K V A R I Á T
Hora Josef - Výbor z básní 4537-93-01

Hora Josef
Výbor z básní


Mladá fronta, 1954
Květy české poesie zv.č.: 32
Cena: 1.70 €
Jazyk: česky
172 strán, náklad 6 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.11 kg, rozmer: 15 cm x 9.5 cm
Jádro výboru, jehož účelem je seznámiti s dílem J.H. naši dorůstající mládež, tvoří především básně z raného období básníkovy tvorby z počátku let třicátých, kdy stál po boku St. K. Neumanna, I. Olbrachta, M. Majerové a Wolkra v přední linii pokrokově fronty literární, bojující za práva dělnické třídy a za přátelství s první zemí socialismu, SSSR. Druhý pól knížky tvoří pak básně, vzniklé v dusném ovzduší před rokem 1938 a za okupace, básně plné mužného vlastenectví a bojového odhodlání. Dále pak obsahuje tento výbor také ukázky z H. lyriky intimní a přírodní, ukázky z jeho tvorby satirické a tak podává výstižný, byť i zhuštěný profil jeho bohatého a mnohostranného básnického díla.
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €]
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 89175 titulov.