...::: -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908789792
0907510658
Vyberte si 10 kníh za 5 € a vytvorte si malú Mini domácu knižnicu.


Vydavateľstvo: KALLIGRAM, spol.s.r.o. [ 120 položiek ]

K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
87896-90-03

Robert A. Weinberg
Jediná odrodilá bunka


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2000
Cena: 8.70 €
Jazyk: slovensky
180 strán, EAN: 9788071493617, (stav A), brož., hmotnosť: 0.262 kg, rozmer: 22.5 cm x 14 cm
Autor, riaditeľ špičkového svetového strediska na výskum rakoviny, prístupným spôsobom vysvetľuje, ako toto ochorenie vzniká a ako bude jedného dňa vyliečené. Zaujímavé, dynamické rozprávanie o jednom z najslávnejších vedeckých príbehov našej doby.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
110743-90-03

Wittgenstein Ludwig
Modrá a Hnedá kniha


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2002
Cena: 8.00 €
Jazyk: slovensky
286 strán, EAN: 9788071494393, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.235 kg, rozmer: 19 cm x 11 cm
Wittgenstein (1889-1951) je jedným z najvýznamnejších filozofov našej doby. Modrá a hnedá kniha, ako väčšina Wittgensteinových prác vrátane Filozofických skúmaní, ktoré v najkoncentrovanejšej podobe reprezentujú jeho neskoršiu filozofiu, vyšli až po jeho smrti. Napriek podtitulu avšak nie sú iba poznámkami, vďaka ktorým možno ľahšie porozumieť Filozofickým skúmaniam, ale samostatnými a originálnymi prácami.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
95964-90-00

Kolektív
Filozofia ako problém?


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2004
Cena: 8.00 €
Jazyk: slovensky
271 strán, EAN: 9788071496519, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.24 kg, rozmer: 19 cm x 11 cm
Dvanásť úvah o zmysle filozofie v kultúre a o jej budúcnosti.

"...Filozofia je však ľudský fenomén, náš spôsob myslenia i cítenia, ba až spôsob života, ktorý je z tohto sveta i preň. Filozofia - napokon nikdy nie „masový jav", ale skôr čosi ako „menšinový druh" - žije aj v súčasnosti. Dobrá filozofia sa stále hľadá, ale i číta a pôsobí, ba róznym spôsobom „praktikuje"...
...Mojím zámerom bolo pokúsiť sa zostaviť akýsi „kalejdoskop" názorov a prístupov k filozofíi, ktoré by Ti, milý čitateľ, ukázali filozofiu z rôznych uhlov pohľadu ako stále zmysluplne prítomnú v súčasnom intelektuálnom diskurze, kultúmej konverzácii, ale i v každodennom laickom živote. ..."
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
110739-90-02

Neuvedený
Pramene a zmysel ruského komunizmu


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2004
Cena: 6.79 €
Jazyk: slovensky
206 strán, EAN: 9788071496342, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.189 kg, rozmer: 19 cm x 11 cm
Ruský komunizmus je ťažké pochopiť pre jeho dvojitý charakter. Pre ľudí na Západe je osobitne dôležité pochopiť národné korene ruského komunizmu, jeho determinovanosť ruskými dejinami. Znalosť marxizmu tomu napomôže.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
87890-90-03

neuvedený
Slová a veci - 2. vydanie


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2004
Cena: 12.04 €
Jazyk: slovensky
400 strán, EAN: 9788071496649, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.546 kg, rozmer: 22.5 cm x 14 cm
Podľa Foucaultovho názoru vysloveného v tejto knihe blíži sa čas, keď sa rozplynú chiméry humanizmov a ukáže sa, že antropologická koncepcia ľudského bytia je nezlučiteľná s bytím jazyka. Kniha sa stala kultúrnou udalosťou šesťdesiatych rokov a vyniesla svojho autora na popredné miesto na svetovej intelektuálnej scéne.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
110738-90-02

Jean-Yves Leloup
Umenie pozornosti


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2004
Cena: 5.55 €
Jazyk: slovensky
142 strán, EAN: 9788071496540, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.15 kg, rozmer: 19 cm x 11 cm
Jean-Yves Leloup (1950) je dôležitou postavou súčasného medzináboženského dialógu a spirituálneho života, patrí k osobnostiam, ktoré sa usilujú napomáhať praktickým spôsobom v duchovnom rozvoji iným ľuďom. Podľa názoru tohto autora žijeme v excitovanom svete: stres nás má presvedčiť o hodnote aktivity, pričom nie je ničím iným ako brzdou nášho šťastia. Leloup v tejto publikácii ponúka liek: pozornosť. Jedine tento postoj nás môže zachrániť pred peklom nedostatku lásky, pred obchádzaním samého seba, pred zabudnutím Bytia.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
88041-90-02

Pavol Jozef Šafárik
Básnické dielo - Pavol Jozef Šafárik


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2005
Knižnica slovenskej literatúry
Cena: 8.96 €
Jazyk: slovensky
312 strán, EAN: 9788071497967, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.487 kg, rozmer: 20.5 cm x 15 cm
Edícia Petra Kášu sa sústreďuje na celé básnické dielo P.J. Šafárika, tvoriace ťažisko zväzku. Prináša však aj reprezentatívne ukážky z jeho literárnoteoretickej účasti na programovom spise Počátkové českého básnictví obzvláště prozodie (1818), zo slavistickej práce Dejiny slovanského jazyka a literatúryvšetkých nárečí (1826) i z ďaľších textov a z korešpondncie. Výber textov vystihuje Šafárikov prínos v literárnoteoretickej (estetickej), literárnohistorickej i slavistickej problematike. Zvláštny oddiel tvoria výroky literárnych kritikov a historikov o Šafárikovej tvorbe. Jeho jediná básnická zbierka Tatranská Múza s lýrou Slovanskou (1814) je tu publikovaná po prvý raz v pôvodnej jazykovej podobe a zrkadlovov preklade do modernej slovenčiny, čo treba pokladať za veľký prínos tejto edície.
Milan Hamada
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
87892-90-02

Friedrich J. W. Schelling
Filozofické skúmania podstaty ľudskej slobody ...


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2005
Cena: 4.19 €
Jazyk: slovensky
110 strán, EAN: 9788071497929, (stav A), brož., hmotnosť: 0.105 kg, rozmer: 19 cm x 11 cm
Schelling sa v tejto práci zameral na vzťah slobody a nevyhnutnosti. V tomto diele sa prvýkrát vyslovuje komplexne o základných etických otázkach, napr. o vzťahu dobra a zla, o slobode vôle, o ľudskej osobnosti a pod.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
87994-90-03

Kolektív
Jazyk a kognícia


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2005
Cena: 9.23 €
Jazyk: slovensky
424 strán, EAN: 9788071497165, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.535 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.6 cm
Kniha Jazyk a kognícia prináša najnovšie poznatky vied zaoberajúcich sa jazykom. Je zborník prác, ktoré tematizujú užšiu, špecializovanejšiu časť kognitívnych vied. Autori sa sústreďujú na vzťah jazyka a kognitívnych procesov a všímajú si napr. kultúrny prenos a evolúciu jazyka, jazyk myslenia či problematiku univerzálnej gramatiky.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
87205-90-03

Ladislav Nádaši - Jégé
Cesta životom a iné prózy


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2006
Cena: 4.65 €
Jazyk: slovensky
616 strán, EAN: 9788071498575, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.843 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
Prozaik Ladislav Nádaši-Jégé (1866 – 1940) má v generácii slovenského literárneho realizmu výnimočné postavenie. Prívrženec naturalizmu nemilosrdne zobrazuje ľudské nedostatky a slabosti, o ktorých je presvedčený, že vyplývajú z našej povahy, pretože je v nej ešte veľa zvieracieho a málo ľudského. Demonštruje to na situáciách, kde v jeho postavách prevláda sexuálna pudovosť a nie sú schopné racionálneho či etického odstupu. Jégé, voľakedy čítankový autor, je v skutočnosti tvorcom diel, v ktorých sa brutálne otvorene a presvedčivo črtá ľudská `príroda`, teda my sami, v polohách, o ktorých sa jeho generační druhovia zdráhali vypovedať.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
87038-90-03

Kolektív autorov
Slovník diel slovenskej literatúry 20. storočia


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2006
Cena: 8.96 €
Jazyk: slovensky
528 strán, EAN: 9788071499183, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.755 kg, rozmer: 20.5 cm x 15 cm
Unikátny literárny slovník zostavený kolektívom pracovníkov Ústavu slovenskej literatúry SAV prináša syntetizujúci, fundovaný a zároveň pútavý pohľad na vybrané diela slovenskej poézie a prózy 20. storočia – prvé dielo vyšlo v roku 1901, posledné v roku 2000. Prístup autorov hesiel, ktoré prinášajú interpretácie diel a uvádzajú ich do literárnohistorického kontextu, vychádza z poznania slovenskej literárnej vedy na začiatku 21. storočia. Odborný pohľad je v tomto encyklopedickom diele prepojený so zreteľom na potreby širšej verejnosti – vedeckej, pedagogickej, študentskej, ako aj aktívnejších záujemcov o slovenskú literatúru doma i v zahraničí.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
87146-90-03

Kolektív autorov
Trnavská skupina - konkretisti


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2006
Cena: 8.96 €
Jazyk: slovensky
659 strán, EAN: 9788071499145, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.908 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
Tvorba Trnavskej skupiny - konkretistov je záležitosťou nielen nedávnej minulosti, ale aj otvorenej prítomnosti. Jej autori sa predstavili fragmentárnym programom i výraznými básňami.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
87814-90-03

Natália Krajčovičová
Emil Stodola


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2007
Cena: 6.79 €
Jazyk: slovensky
232 strán, EAN: 9788071499602, (stav A), brož., hmotnosť: 0.234 kg, rozmer: 18.4 cm x 12.6 cm
Historička Natália Krajčovičová sa vo svojej knihe venuje životu a dielu jedného z popredných predstaviteľov slovenskej politickej scény na prelome 19. a 20. storočia.
Emil Stodola (1862-1945) bol vo svojej politickej činnosti poháňaný víziou Slovenska ako modernej, demokratickej, slobodnej a kultúrnej krajiny. V tomto duchu sa angažoval pred i po rozpade Rakúsko-Uhorska ako aj po vzniku ČSR v otázke štátoprávneho začlenenia slovenského národa a patril vo svojej dobe k najinvenčnejším zástancom myšlienky slovenskej autonómie. Totalitný režim slovenského štátu a uzurpácia moci jednou politickou stranou sa však nachádzali v rozpore s rešpektovaním právnych noriem tohto „džentlmena slovenskej politiky“. Autorka začlenila biografiu a dielo Emila Stodolu do širšieho politicko-historického kontextu. Okrem toho sa v knihe venuje aj zobrazeniu života modernej a zámožnej spoločenskej vrstvy vzdelaných Slovákov v prvých desaťročiach minulého storočia.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
87208-90-02

Leopold Lahola
Lahola Leopold - Posledná vec a iné


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2007
Cena: 10.81 €
Jazyk: slovensky
608 strán, EAN: 9788081010224, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.847 kg, rozmer: 20.5 cm x 15 cm
Život Leopolda Laholu pripomína dobrodružný film plný zvratov a tajomstiev, v ktorom sa striedajú úspechy s pádmi. Autor sa narodil 30. januára 1918 ako Leopold Friedmann a predčasná smrť ho zastihla 12. januára 1968. Medzi týmito dvoma dátumami sa rozprestiera päťdesiat rokov všestrannej tvorby talentovaného umelca, ktorú prináša zbierka Posledná vec a iné. Lahola toho zažil naozaj veľa: koncentračný tábor v Novákoch, deportáciu rodiny do Osvienčimu, účasť na ruskom partizánskom odboji, členstvo v 1. Československom armádnom zbore, po vojne ako filmár odchod do Izraela a zákaz návratu, ktorý ho prinútil žiť a pracovať v rôznych častiach Európy, až po záblesky domáceho uznania v 60. rokoch, ktoré však prišli neskoro. Výber Eleny Paštékovej z diela Leopolda Laholu vám priblíži prácu básnika, prozaika, prekladateľa, dramatika, scenáristu, režiséra a publicistu v jednej osobe. Dôležité témy v jeho diele pramenia z jeho osudu, ako téma (židovskej) identity a jej straty, hrôzy minulosti, tragédia holokaustu a obrazy budúcnosti. Kniha prináša zbierku noviel Posledná vec, divadelnú hru Atentát, básne, reportáže, literárne skice, výber z rukopisov ako veľmi osobných a autobiografických komentárov a reflexie Laholových súčasníkov či nasledovníkov k jeho životu a tvorbe. Úlohou zbierky nie je predstaviť Laholu ako obeť rôznych režimov, ani jeho rehabilitácia ako autora, ale sprítomnenie živej hodnoty jeho diela.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
87214-90-02

Pavel Hrúz
Okultizmus a iné prózy


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2007
Knižnica slovenskej literatúry
Cena: 4.65 €
Jazyk: slovensky
536 strán, EAN: 9788081010156, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.747 kg, rozmer: 20.5 cm x 15 cm
Banskobystrický rodák Pavel Hrúz (1941) patrí k významným predstaviteľom mimoriadne silnej spisovateľskej generácie. Autor napriek dlhému publikačnému zákazu už viac ako štyridsať rokov podstatným spôsobom utvára "prozaickú tvár" Slovenska. Prostredníctvom beletristických a publicistických textov Hrúz odhaľuje ničivý a deformujúci vplyv režimu, zamaskovaného za spoločenskú nevyhnutnosť, na človeka a na jeho život. Zbierka prináša dva poviedkové súbory Okultizmus (1968) a Pereat (knižne 1991), ktorých ústrednou témou je rozklad morálky a hodnôt v období budovania socializmu. Súčasťou knihy sú aj autorove kratšie prózy, publicistické texty, rozhovory, bohatá obrazová príloha a doslov editora.

"Hrúz vie vážne premeniť na komické a rovnako znížiť aj pátos, historické udalosti sú najčastejšie iba na okraji - jeho rozprávač i postavy sú svedkami." Gabriela Rakúsová, SME, 22.5.2008
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
87358-90-04

Kolektív
Sondy - Interpretácie kľúčových diel slovenskej literatúry 20.storočia


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2007
Cena: 10.81 €
Jazyk: slovensky
704 strán, EAN: 9788081010248, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.931 kg, rozmer: 20.8 cm x 15 cm
V sondách do slovenskej literatúry dvadsiateho storočia čítajú Vladimír Barborík, René Bilík, Ján Gavura, Eva Jenčíková, Dana Kršáková, Jana Kuzmíková, Pavel Matejovič, Marcela Mikulová, Zora Prušková, Zoltán Rédey, Ľubica Somolayová, Milan Šútovec, Ivana Taranenková, Peter Zajac a Adela Žilková texty slovenskej literatúry dvadsiateho storočia od Pavla Országha-Hviezdoslava po Petra Pišťánka.
Jednotlivé čítania majú povahu sond, a to v troch významoch tohto slova. Jednak ide o sondy do jednotlivých textov a ich tematického, topologického a tropologického tkaniva.
Autorom šlo o živý vzťah k čítaným textom, preto volili individuálnu interpretačnú optiku. V tomto zmysle chce byť toto čítanie textov kľúčových autorov slovenskej literatúry dvadsiateho storočia príspevkom k jej lepšiemu a primeranejšiemu poznaniu.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
87164-90-03

George Soros
Vek omylnosti - Dôsledky vojny proti terorizmu


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2007
Cena: 7.10 €
Jazyk: slovensky
224 strán, EAN: 9788071499541, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.341 kg, rozmer: 20.5 cm x 13 cm
Soros sa venuje téme, ktorá ho zamestnáva od roku 2001: stav Ameriky. Všíma si osudné chyby nielen súčasnej vlády USA, ale aj širšieho amerického pohľadu na svet. Predkladá doteraz najdôraznejší a najprenikavejší obraz, ako krajina, ktorá by mala celému svetu slúžiť ako príklad dobrého spravovania verejných vecí, poblúdila. Tvrdí, že "Amerika musí prejsť zmenou cítenia". A vraví, že ak hľadáme, odkiaľ začať, mali by sme sa zriecť mylných "hrejivých" predstáv spojených s vojnou proti terorizmu.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
87079-90-03

Goran Tribuson
Dejiny pornografie


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2008
Cena: 10.03 €
Jazyk: slovensky
464 strán, EAN: 9788081010002, (stav A), brož., hmotnosť: 0.291 kg, rozmer: 19 cm x 11.5 cm
Život v provinčnom mestečku v „zlatých rokoch šesťdesiatych“, keď do titovskej Juhoslávie prenikalo nielen rádio Luxembourg, ale spolu s rockandrollom a filmom aj iné vymoženosti západného sveta, je ústrednou témou románu úspešného chorvátskeho spisovateľa a scenáristu Gorana Tribusona. Náhla smrť kamaráta z mladosti a jeho pohreb je príčinou návratu hlavného hrdinu do rodného mesta a zároveň aj do vlastnej minulosti. V myšlienkach sa do nej vracia aj prostredníctvom Dejín pornografie, ktoré vo voľnom čase zostavil jeho najlepší priateľ Miki Grabar a ktoré sú "históriou, estetikou, traktátom, biografiou, intímnym denníkom, patológiou, fantastikou, obscenitou, bildungsromanom, chrestomatiou, ale predovšetkým spomienkou a súkromnou mytológiou". Tribusonov román je generačnou výpoveďou, humorným rozprávaním o dospievaní a veciach s tým spojených, ktoré nám pripomenie vlastné spomienky na mladosť.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
88799-90-03

René Bílik
Historický žáner v slovenskej próze


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2008
Cena: 10.81 €
Jazyk: slovensky
247 strán, EAN: 9788081011375, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.443 kg, rozmer: 21 cm x 14.5 cm
Kniha Historický žáner v slovenskej próze je prvou monograficky konštruovanou reflexiou historického žánru v kontexte slovenskej literatúry a literárnej vedy. Autor sa v nej sústreďuje na dva základné rozmery problematiky: na odkrytie žánrotvorných princípov historického žánru, teda na rozmer genologický a na analyticko-interpretačné čítanie reprezentatívnych próz napísaných v tomto žánri v slovenskej literatúre, ktoré predstavuje rozmer literárnohistorický. Na oboch týchto úrovniach produktívnym spôsobom posúva a precizuje doterajšie poznatky literárnej vedy o historicom žánri i jeho realizáciách v slovenskej próze.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
87243-90-03

Svetozár Hurban - Vajanský
Koreň a výhonky, Články


KALLIGRAM, spol.s.r.o., 2008
Knižnica slovenskej literatúry
Cena: 10.81 €
Jazyk: slovensky
600 strán, EAN: 9788081011269, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.839 kg, rozmer: 20.7 cm x 15.2 cm
V prípade Svetozára Hurbana Vajanského sú všetky jeho aktivity - ako básnika, spisovateľa, redaktora, spolkového činiteľa, organizátora národných podujatí — prepojené s jeho politickými postojmi. Bol vnímaný ako popredný reprezentant Slovenskej národnej strany, resp. ako tvorca politiky tzv. martinského centra, s ktorým spojil štyridsať rokov svojho plodného života (1878 — 1916). Ako človek z prvej línie bojiska za národné práva zažil na tomto poste hviezdne chvíle vele-benia jeho talentu i pevnosti ideálov a cieľov, ale i chvíle opľúvania, kritizovania postupov, marginalizovanie výsledkov práce, spochybňovanie úmyslov. Boli aj časy, keď sa o Vajan-skom a jeho dielach mlčalo. Rozsahom veľké umelecké dielo má za sebou dve súborné mnohozväzkové vydania. Ukazuje sa však, že pre generácie 20. a 21. storočia, pre bádateľov, ale i pre širšiu čitateľskú verejnosť sú zaujímavejšie výberové edície, ktoré sústreďujú a komentujú jeho eseje literárnoestetické a literárnohistorické v kombinácii s politickými úvahami. K takýmto vydaniam patrí aj predkladaný výber. Doplnený komentármi a skvelou štúdiou Ivany Taranenkovej o dnešnom nazeraní na dielo a význam Vajanského podáva nielen Vajanského názory z daných oblastí, ale ich prostredníctvom nám tiež približuje škálu problémov, akými žila slovenská spoločnosť na prelome 19. a 20. storočia.

Daniela Kodajová
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €] OBJEDNAŤ
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 95614 titulov.