...::: -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908 789 792
0907 510 658
Nájdete u nás tisíce časopisov z čias dávnych i nedávnych.


Vydavateľstvo: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. [ 190 položiek ]
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
163548-90-03

Dukát Andrej
Kardiológia pre všeobecných lekárov


Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2011
Cena: 14.88 €
Jazyk: slovensky
100 strán, EAN: 9788081400100, (stav A), brož., hmotnosť: 0.14 kg, rozmer: 21 cm x 14.5 cm
Keďže kardiovaskulárne ochorenia majú dominantné miesto v úmrtnosti obyvateľstva na celom svete a všeobecný lekár je dôležitým činiteľom v prevencii a terapii týchto ochorení, rozhodli sme sa zaradiť do edičného radu aj túto publikáciu so všetkými podstatnými informáciami z tejto problematiky.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
88772-90-03

Paulína Kuhnová a kolektív
Fyzika pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (Pracovný zošit)


Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2012
Cena: 8.37 €
Jazyk: slovensky
92 strán, EAN: 9788081401879, (stav A), brož., hmotnosť: 0.2 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Prepracované druhé vydanie plnofarebného pracovného zošita Fyzika pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorého obsah je v súlade s inovovaným ŠVP pre základné školy - ISCED 2. Nové vydanie sa učiteľom aj žiakov dostáva v podobe jedného pracovného zošita na celý školský rok.

Tematika magnetických a elektrických javov sa vďaka tomuto pracovnému zošitu stáva pre žiakov zaujímavejšou a viac sa im približuje. Žiak si s pomocou pracovného zošita nové vedomosti nielen upevní, ale v záverečnom zhrnutí a otázkach za každým učivom aj zistí, či sa učivo naučil správne. Pomocou tohto pracovného zošita sa pre žiaka i domáca príprava na vyučovanie stáva zaujímavou.

Výhody:

?Pracovný zošit Fyzika pre 9. ročník ZŠ predstavuje kombináciu klasickej učebnice a pracovného zošita.

?Uľahčuje vyučovací proces.

?Obsahuje množstvo cvičení a úloh na precvičenie a fixáciu učiva.

?Prináša zhrnutie učiva.

?Učiteľovi ponúka na výber zadania domácich úloh alebo témy na vypracovanie projektov k preberanému učivu.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
151375-90-03

Dukát Andrej
Kardiológia 2 pre všeobecných lekárov


Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2012
Cena: 14.88 €
Jazyk: slovensky
120 strán, EAN: 9788081400476, (stav A), brož., hmotnosť: 0.167 kg, rozmer: 21 cm x 14.5 cm
Kardiovaskulárne ochorenia sú príčinou vysokej úmrtnosti. Okrem správne stanovenej diagnózy, má veľký význam prevencia. Preto druhá časť Kardiológie je venovaná základným rizikovým faktorom, ako sú napríklad hypertenzia alebo dyslipoproteinémia, ktoré urýchľujú proces vývoja aterotrombózy a vedú k závažným kardiovaskulárnym komplikáciám, ako sú koronárna choroba srdca alebo akútny koronárny syndróm.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
163549-90-03

Zdeněk, Mazal Petr Herle
Oftalmológia pre všeobecných lekárov


Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2012
Cena: 14.88 €
Jazyk: slovensky
130 strán, EAN: 9788081400230, (stav A), brož., hmotnosť: 0.178 kg, rozmer: 21 cm x 14.5 cm
V publikácii sú zdôraznené základné postupy pri najbežnejších očných problémoch, s ktorými sa všeobecný lekár stretáva vo svojej ordinácii. Snahou bolo poradiť lekárom, aké prípady ešte môžu liečiť a aké treba nevyhnutne poslať oftalmológovi bez toho, aby sa o liečbu pokúšali.

Rozsah publikácie je však väčší, ako sú nutné znalosti všeobecného lekára. V publikácii nájdete aj základné informácie o očných chorobách, ktoré síce VPL liečiť ani diagnostikovať nemôže, ale môžu sa na ne pýtať jeho pacienti, ktorí sa liečia na očné choroby u oftalmológa.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
116672-91-01

Duchoňová Zuzana - Horváth Martin
Prírodoveda pracovný zošit pre 3.ročník ZŚ


Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2012
Cena: 2.00 €
Jazyk: slovensky
110 strán, 1.vydanie, ISBN - 978-80-8140-043-8, (stav A), brož., hmotnosť: 0.346 kg, rozmer: 29.1 cm x 20.9 cm
Nové vydanie plnofarebného pracovného zošita Prírodoveda pre 3. ročník základných škôl, ktorého obsah je v súlade s inovovaným ŠVP pre základné školy – ISCED 1, sa učiteľom aj žiakov dostáva v podobe jedného...
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
91299-90-03

Peter Gavorník
Angiológia 1 pre všeobecných lekárov


Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2013
Cena: 28.83 €
Jazyk: slovensky
124 strán, EAN: 9788081400834, (stav A), brož., hmotnosť: 0.167 kg, rozmer: 21 cm x 14.5 cm
Knižná publikácia Angiológia 1 pre všeobecných praktických lekárov – Flebológia, sa nevenuje všetkým chorobám vénového cievneho systému, ale zameriava sa na tri choroby vén dolných končatín, s ktorými sa všeobecný praktický lekár v ambulantnej praxi najčastejšie stretáva a je návodom pre klinickú lekársku prax.

Úlohou tejto publikácie je zamerať sa na ostatné európske a americké odporúčania o manažmente chronickej vénovej choroby dolných končatín, povrchovej tromboflebitídy, hĺbkovej vénovej trombózy a vénovej tromboembólie, ako aj výsledky medicíny dôkazov (EBM) s cieľom určiť ich príspevok k rozšíreniu našich vedomostí o racionálnom efektívnom manažmente chorôb vénového cievneho systému.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
151380-90-03

Čepický Pavel
Gynekológia pre všeobecných lekárov


Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2013
Cena: 14.88 €
Jazyk: slovensky
176 strán, EAN: 9788081400780, (stav A), brož., hmotnosť: 0.238 kg, rozmer: 21 cm x 14.5 cm
Publikácia obsahuje dôležité informácie o fyziologických zmenách a ochoreniach pohlavnej sústavy ženy. Osobitná časť je venovaná pôrodníctvu.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
151377-90-03

Kolektív a Plzák Jan
ORL pre všeobecných lekárov


Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2013
Cena: 14.88 €
Jazyk: slovensky
162 strán, EAN: 9788081400681, (stav A), brož., hmotnosť: 0.225 kg, rozmer: 21 cm x 14.5 cm
Ochorenia orgánov krčnej oblasti sú pomerné v praxi všeobecných lekárov časté. V pojme ORL sú zahrnuté ochorenia uší, krku a hrdla. Ide o rozsiahlu skupinu ochorení, preto vám tie najdôležitejšie a najčastejšie choroby ponúkame v publikácii ORL pre všeobecných lekárov. Na záver je publikácia doplnená diferenciálnou diagnostikou zdurenia krku, bolestí ucha a krku.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
143047-90-03

Kolektív
Chirurgia


Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2014
Cena: 14.88 €
Jazyk: slovensky
218 strán, EAN: 9788081401060, (stav A), brož., hmotnosť: 0.29 kg, rozmer: 21 cm x 14.5 cm
Oblasť chirurgie je veľmi obsiahla a stále pokračuje vo vývoji. Pre všeobecného lekára je však potrebné vedieť sa v nej orientovať. Preto Vám v publikácii autori zhrnuli to najdôležitejšie.

Výber kapitol je kompromisom medzi možným a potrebným. Nachádzajú sa tu poranenia a ochorenia, ktoré všeobecný lekár síce nelieči, ale jeho úloha je vo včasnej diagnostike, eventuálne vo vyslovení podozrenia a vo včasnom odoslaní na chirurgické pracovisko. Iste si každý uvedomuje potrebu poznať náhle príhody brušné. Pochybenie môže viesť k ohrozeniu života až k strate pacienta.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
151374-90-02

Bátovský Marian
Gastroenterológia


Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2014
Cena: 14.88 €
Jazyk: slovensky
128 strán, EAN: 9788081401268, (stav A), brož., hmotnosť: 0.177 kg, rozmer: 21 cm x 14.5 cm
Oblasť gastroenterológie je veľmi obsiahla a stále pokračuje vo vývoji. Pre všeobecného lekára je však potrebné vedieť sa v nej orientovať. Nachádzajú sa tu ochorenia, ktoré všeobecný lekár síce nelieči, ale jeho úloha je vo včasnej diagnostike, eventuálne vo vyslovení podozrenia a vo včasnom odoslaní na gastroenterologické pracovisko.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
88512-90-03

Věra Gošová
Kuliferdo - Grafomotorika-Pracovný zošit na rozvoj školskej zrelosti pre deti v MŠ


Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2014
Cena: 2.79 €
Jazyk: slovensky
21 strán, EAN: 9788081401138, (stav A), brož., hmotnosť: 0.069 kg, rozmer: 29.7 cm x 21 cm
Dostupné aj v kolekcii za skvelú cenu.

Tretí zošit zo súboru ôsmich pracovných zošitov zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní. Súbor je praktickou učebnou pomôckou na rozvoj v oblastiach zrakového a sluchového vnímania, grafomotoriky, myslenia, orientácie a pozornosti. Jednoduché aktivity pomáhajú rozvíjať schopnosti dieťaťa a pripraviť ho na vstup do základnej školy.

Súbor je výnimočný pre:
? odbornosť, praktickosť a jedinečnosť,
? maximálnu využiteľnosť v rámci vyučovacieho procesu (prispievajú k celkovému rozvoju osobnosti dieťaťa, uľahčujú prácu s deťmi so ŠVVP),
? využitie v školskom aj domácom prostredí.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
88509-90-03

Věra Gošová
Kuliferdo - Orientácia-Pracovný zošit na rozvoj školskej zrelosti pre deti v MŠ


Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2014
Cena: 2.79 €
Jazyk: slovensky
21 strán, EAN: 9788081401169, (stav A), brož., hmotnosť: 0.069 kg, rozmer: 29.7 cm x 21 cm
Dostupné aj v kolekcii za skvelú cenu.

Šiesty zošit zo súboru ôsmich pracovných zošitov zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní. Súbor je praktickou učebnou pomôckou na rozvoj v oblastiach zrakového a sluchového vnímania, grafomotoriky, myslenia, orientácie a pozornosti. Jednoduché aktivity pomáhajú rozvíjať schopnosti dieťaťa a pripraviť ho na vstup do základnej školy.

Súbor je výnimočný pre:
? odbornosť, praktickosť a jedinečnosť,
? maximálnu využiteľnosť v rámci vyučovacieho procesu (prispievajú k celkovému rozvoju osobnosti dieťaťa, uľahčujú prácu s deťmi so ŠVVP),
? využitie v školskom aj domácom prostredí.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
88511-90-03

Věra Gošová
Kuliferdo - Pozornosť -Pracovný zošit na rozvoj školskej zrelosti pre deti v MŠ


Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2014
Cena: 2.79 €
Jazyk: slovensky
21 strán, EAN: 9788081401183, (stav A), brož., hmotnosť: 0.069 kg, rozmer: 29.7 cm x 21 cm
Dostupné aj v kolekcii za skvelú cenu.

Posledný zošit zo súboru ôsmich pracovných zošitov zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní. Súbor je praktickou učebnou pomôckou na rozvoj v oblastiach zrakového a sluchového vnímania, grafomotoriky, myslenia, orientácie a pozornosti. Jednoduché aktivity pomáhajú rozvíjať schopnosti dieťaťa a pripraviť ho na vstup do základnej školy.

Súbor je výnimočný pre:
? odbornosť, praktickosť a jedinečnosť,
? maximálnu využiteľnosť v rámci vyučovacieho procesu (prispievajú k celkovému rozvoju osobnosti dieťaťa, uľahčujú prácu s deťmi so ŠVVP),
? využitie v školskom aj domácom prostredí.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
88513-90-03

Věra Gošová
Kuliferdo - Predmatematické predstavy-Pracovný zošit na rozvoj školskej zrelosti pre deti v MŠ


Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2014
Cena: 2.79 €
Jazyk: slovensky
21 strán, EAN: 9788081401152, (stav A), brož., hmotnosť: 0.069 kg, rozmer: 29.7 cm x 21 cm
Dostupné aj v kolekcii za skvelú cenu.

Piaty zošit zo súboru ôsmich pracovných zošitov zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní. Súbor je praktickou učebnou pomôckou na rozvoj v oblastiach zrakového a sluchového vnímania, grafomotoriky, myslenia, orientácie a pozornosti. Jednoduché aktivity pomáhajú rozvíjať schopnosti dieťaťa a pripraviť ho na vstup do základnej školy.

Súbor je výnimočný pre:
? odbornosť, praktickosť a jedinečnosť,
? maximálnu využiteľnosť v rámci vyučovacieho procesu (prispievajú k celkovému rozvoju osobnosti dieťaťa, uľahčujú prácu s deťmi so ŠVVP),
? využitie v školskom aj domácom prostredí.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
88514-90-03

Věra Gošová
Kuliferdo - Rozvoj myslenia-Pracovný zošit na rozvoj školskej zrelosti pre deti v MŠ


Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2014
Cena: 2.79 €
Jazyk: slovensky
21 strán, EAN: 9788081401145, (stav A), brož., hmotnosť: 0.069 kg, rozmer: 29.7 cm x 21 cm
Dostupné aj v kolekcii za skvelú cenu.

Štvrtý zošit zo súboru ôsmich pracovných zošitov zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní. Súbor je praktickou učebnou pomôckou na rozvoj v oblastiach zrakového a sluchového vnímania, grafomotoriky, myslenia, orientácie a pozornosti. Jednoduché aktivity pomáhajú rozvíjať schopnosti dieťaťa a pripraviť ho na vstup do základnej školy.

Súbor je výnimočný pre:
? odbornosť, praktickosť a jedinečnosť,
? maximálnu využiteľnosť v rámci vyučovacieho procesu (prispievajú k celkovému rozvoju osobnosti dieťaťa, uľahčujú prácu s deťmi so ŠVVP),
? využitie v školskom aj domácom prostredí.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
88508-90-03

Věra Gošová
Kuliferdo - Sluchové vnímanie-Pracovný zošit na rozvoj školskej zrelosti pre deti v MŠ


Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2014
Cena: 2.79 €
Jazyk: slovensky
21 strán, EAN: 9788081401176, (stav A), brož., hmotnosť: 0.069 kg, rozmer: 29.7 cm x 21 cm
Dostupné aj v kolekcii za skvelú cenu.

Siedmy zošit zo súboru ôsmich pracovných zošitov zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní. Súbor je praktickou učebnou pomôckou na rozvoj v oblastiach zrakového a sluchového vnímania, grafomotoriky, myslenia, orientácie a pozornosti. Jednoduché aktivity pomáhajú rozvíjať schopnosti dieťaťa a pripraviť ho na vstup do základnej školy.

Súbor je výnimočný pre:
? odbornosť, praktickosť a jedinečnosť,
? maximálnu využiteľnosť v rámci vyučovacieho procesu (prispievajú k celkovému rozvoju osobnosti dieťaťa, uľahčujú prácu s deťmi so ŠVVP),
? využitie v školskom aj domácom prostredí.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
88507-90-03

Věra Gošová
Kuliferdo - Zrakové vnímanie 1-Pracovný zošit na rozvoj školskej zrelosti pre deti v MŠ


Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2014
Cena: 2.79 €
Jazyk: slovensky
21 strán, EAN: 9788081401114, (stav A), brož., hmotnosť: 0.069 kg, rozmer: 29.7 cm x 21 cm
Dostupné aj v kolekcii za skvelú cenu.

Prvý zošit zo súboru ôsmich pracovných zošitov zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní. Súbor je praktickou učebnou pomôckou na rozvoj v oblastiach zrakového a sluchového vnímania, grafomotoriky, myslenia, orientácie a pozornosti. Jednoduché aktivity pomáhajú rozvíjať schopnosti dieťaťa a pripraviť ho na vstup do základnej školy.

Súbor je výnimočný pre:
? odbornosť, praktickosť a jedinečnosť,
? maximálnu využiteľnosť v rámci vyučovacieho procesu (prispievajú k celkovému rozvoju osobnosti dieťaťa, uľahčujú prácu s deťmi so ŠVVP),
? využitie v školskom aj domácom prostredí.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
88510-90-03

Věra Gošová
Kuliferdo - Zrakové vnímanie 2-Pracovný zošit na rozvoj školskej zrelosti pre deti v MŠ


Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2014
Cena: 2.79 €
Jazyk: slovensky
21 strán, EAN: 9788081401121, (stav A), brož., hmotnosť: 0.069 kg, rozmer: 29.7 cm x 21 cm
Dostupné aj v kolekcii za skvelú cenu.

Druhý zošit zo súboru ôsmich pracovných zošitov zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní. Súbor je praktickou učebnou pomôckou na rozvoj v oblastiach zrakového a sluchového vnímania, grafomotoriky, myslenia, orientácie a pozornosti. Jednoduché aktivity pomáhajú rozvíjať schopnosti dieťaťa a pripraviť ho na vstup do základnej školy.

Súbor je výnimočný pre:
? odbornosť, praktickosť a jedinečnosť,
? maximálnu využiteľnosť v rámci vyučovacieho procesu (prispievajú k celkovému rozvoju osobnosti dieťaťa, uľahčujú prácu s deťmi so ŠVVP),
? využitie v školskom aj domácom prostredí.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
112136-90-03

Gošová Věra
Kuliferdo 2 - Pozornosť 1


Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2014
Cena: 2.79 €
Jazyk: slovensky
20 strán, EAN: 9788081400865, (stav A), brož., hmotnosť: 0.17 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Dostupné aj v kolekcii za skvelú cenu.

Druhý zošit zo série siedmich pracovných zošitov pre žiakov 1. až 4. ročníka základných škôl so špecifickými poruchami učenia.

Séria je výbornou učebnou pomôckou, ktorá u žiakov rozvíja zrakové vnímanie, logické myslenie, orientáciu, sluchové vnímanie, pozornosť, grafomotoriku a slúži na reedukáciu špecifických porúch učenia.
K N Í H K U P E C T V O
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
112133-90-01

Gošová Věra
Kuliferdo 5 - Zrakové vnímanie 1


Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2014
Cena: 2.79 €
Jazyk: slovensky
20 strán, EAN: 9788081400896, (stav A), brož., hmotnosť: 0.2 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Séria je výbornou učebnou pomôckou, ktorá u žiakov rozvíja zrakové vnímanie, logické myslenie, orientáciu, sluchové vnímanie, pozornosť, grafomotoriku a slúži na reedukáciu špecifických porúch učenia.
image_1
image_2
Dukát Andrej
Kardiológia pre všeobecných lekárov
14.88 €
image_1
image_2
Paulína Kuhnová a kolektív
Fyzika pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (Pracovný zošit)
8.37 €
image_1
image_2
Dukát Andrej
Kardiológia 2 pre všeobecných lekárov
14.88 €
image_1
image_2
Zdeněk, Mazal Petr Herle
Oftalmológia pre všeobecných lekárov
14.88 €
image_1
image_2
Duchoňová Zuzana - Horváth Martin
Prírodoveda pracovný zošit pre 3.ročník ZŚ
2.00 €
image_1
image_2
Peter Gavorník
Angiológia 1 pre všeobecných lekárov
28.83 €
image_1
image_2
Čepický Pavel
Gynekológia pre všeobecných lekárov
14.88 €
image_1
image_2
Kolektív a Plzák Jan
ORL pre všeobecných lekárov
14.88 €
image_1
image_2
Kolektív
Chirurgia
14.88 €
image_1
image_2
Bátovský Marian
Gastroenterológia
14.88 €
image_1
image_2
Věra Gošová
Kuliferdo - Grafomotorika-Pracovný zošit na rozvoj školskej zrelosti pre deti v MŠ
2.79 €
image_1
image_2
Věra Gošová
Kuliferdo - Orientácia-Pracovný zošit na rozvoj školskej zrelosti pre deti v MŠ
2.79 €
image_1
image_2
Věra Gošová
Kuliferdo - Pozornosť -Pracovný zošit na rozvoj školskej zrelosti pre deti v MŠ
2.79 €
image_1
image_2
Věra Gošová
Kuliferdo - Predmatematické predstavy-Pracovný zošit na rozvoj školskej zrelosti pre deti v MŠ
2.79 €
image_1
image_2
Věra Gošová
Kuliferdo - Rozvoj myslenia-Pracovný zošit na rozvoj školskej zrelosti pre deti v MŠ
2.79 €
image_1
image_2
Věra Gošová
Kuliferdo - Sluchové vnímanie-Pracovný zošit na rozvoj školskej zrelosti pre deti v MŠ
2.79 €
image_1
image_2
Věra Gošová
Kuliferdo - Zrakové vnímanie 1-Pracovný zošit na rozvoj školskej zrelosti pre deti v MŠ
2.79 €
image_1
image_2
Věra Gošová
Kuliferdo - Zrakové vnímanie 2-Pracovný zošit na rozvoj školskej zrelosti pre deti v MŠ
2.79 €
image_1
image_2
Gošová Věra
Kuliferdo 2 - Pozornosť 1
2.79 €
image_1
image_2
Gošová Věra
Kuliferdo 5 - Zrakové vnímanie 1
2.79 €
Stránka 1 Stránka 2  Stránka 3  Stránka 4  Stránka 5  Stránka 6  Stránka 7  Stránka 8  Stránka 9  Stránka 10  
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Emailový servis
Nákupný košík
0
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 96451 titulov.

Kuriozity
Kuriozity