SELECT id FROM `ponukaknih` WHERE `ks` > 0 AND `vydavatel` LIKE 'Blok' Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN: 0908789792 0907510658
v akcii Domáca knižnica môžete získať 100 kníh len za 20 €
v akcii Malá domáca knižnica môžete získať 25 kníh len za 8 €
v akcii Mini domáca knižnica môžete získať 10 kníh len za 5 €
skryť MENUHAND MADE
antikvariát hand made
Vydavateľstvo: Blok [ 28 položiek ]

A N T I K V A R I Á T
Vážný Jan - Zlatá smrt 43269-88-01

Vážný Jan
Zlatá smrt


Blok 1966
Cena: 1.30 €

240 strán
Jazyk: česky
náklad: 38 000 ks, (stav A), viaz.
Detektivní příběh zachovávající strukturu a atmosféru předchozích autorových knih. Mladý nezkušený právník účastní se po boku zkušeného prokurátora vyšetřováni záhadného rozkrádáni tekutého zlata a posléze i vraždy v souvislosti s těmito krádežemi. V knize se ukazuje součinnost bezpečnostních orgánů a prokuratury, jejich vzájemná kompetence, také i bězná stavovská rivalita.
Hmotnosť: 0.2 kg rozmer: 16.5 cm x 10.5 cm
A N T I K V A R I Á T
Preisner Rio - Kapiláry 122037-14-01

Preisner Rio
Kapiláry


Blok 1968
Cena: 12.50 €

108 strán
Jazyk: česky
náklad: 600 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Soubor filosofických próz a veršů. V prózách (Pan Schwitter platí účet v DVSP), představujících eseje, črty a situační postřehy, vychází autor-známý překladatel ze situace Kafkových románů a rozvíjí a dotváří ji po svém. Ve verších (Půdorys města) medituje nad člověkem, který hledá podstatu věcí, nad historií světa a nad životem vůbec.
Hmotnosť: 0.212 kg rozmer: 19.7 cm x 12.6 cm
A N T I K V A R I Á T
Neužil František - Královna Eliška Rejčka 54449-88-01

Neužil František
Královna Eliška Rejčka


Blok 1968
Cena: 2.10 €

348 strán
Jazyk: česky
náklad: 20 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Historický román, zachycující zápolení přemyslovské, habsburské a lucemburské dynastie o český trůn v prvních desítiletích čtrnáctého století. Hlavní postavou románu je královna Eliška Rejčka, nejprve choť Václava II.Přemyslovce, po jeho smrti pod jménem Alžběta choť Rudolfa I. Habsburského, po opětném ovdovění milostnice Jindřicha z Lipé a partnerka českého panstva v odboji proti králům-cizincům. Autor ji líčí na pozadí historického dění jako ctižádostivou ženu věnující se zájmům kulturním, společenským a státním. Její osobnost patří mezi nejzajímavější ženské postavy české i světové historie.
Hmotnosť: 0.46 kg rozmer: 20.5 cm x 13.6 cm
A N T I K V A R I Á T
Fric František - Ozvěny ticha 149897-88-01

Fric František
Ozvěny ticha


Blok 1969
Cena: 1.85 €

128 strán
Jazyk: česky
1.vydanie, (stav A), viaz.
Autor, velký obdivovatel přírody, vzpomíná na své zážitky, které prožil při toulkách přírodou od jara do zimy.
Jsou to osobité myslivecké zápisky, plné kouzla a originálních postřehů. Autor osvědčuje svůj smysl pro poezii lesa a z jeho črt vyzařuje opravdová bezprostřednost.
Hmotnosť: 0.254 kg rozmer: 20.6 cm x 13.5 cm
A N T I K V A R I Á T
Šrámek Antonín - Dubrovník 114746-88-01

Šrámek Antonín
Dubrovník


Blok 1970
Cena: 2.75 €

544 strán
Jazyk: česky
náklad: 4 000 ks, 3.vydanie, (stav A), viaz.
Historický román moravského prozaika, líčící osudy města a státu Dubrovníka v průběhu tří století. Dubrovník, který byl od středověku samostatnou republikou a významným kulturním a hospodářským centrem na slovanském jihu,musel nepřetržitě hájit svou samostatnost, a to jednak proti Benátkám a jednak proti Turkům. Autor se zde zaměřuje na časový problém postavení malého mezi velkými, slabého mezi silnými a na touhu člověka po svobodě. Přítomnáedice připojuje k dosavadním třem dílům díl čtvrtý, který zachycuje zánik dubrovnické republiky v dobách Napoleonových.
Hmotnosť: 0.666 kg rozmer: 21.6 cm x 14.8 cm
A N T I K V A R I Á T
Smahel Rudolf - Kroměříž 62937-28-01

Smahel Rudolf
Kroměříž


Blok 1971
Cena: 9.00 €

256 strán
Jazyk: česky
1.vydanie, (stav A), viaz.
Reprezentativní soubor fotografií zachycuje sedmsetleté moravské město na Hané, čestně nazývané Hanácké Athény, na pozadí a ve skladbě okolní krajiny, všímá si nálad města v různých ročních dobách, podrobně se zastavuje u jeho historické části, jako např. u zámku, u Velkého náměstí, u chrámů, u Podzámecké a Květné zahrady, kde všude přináší řadu detailů, a nepomíjí ani moderní část města. Zasvěcené, básnicky laděné úvodní slovo seznamuje s historií města a připomíná jeho významné osobnosti.
Hmotnosť: 1.73 kg rozmer: 35 cm x 26 cm
A N T I K V A R I Á T
Nejezchleb Miroslav - Ťau a Rau 113433-84-01

Nejezchleb Miroslav
Ťau a Rau


Blok 1972
Cena: 2.30 €

72 strán
Jazyk: česky
náklad: 4 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Obrázky a povídání o koťatech, kočičí pohádky.

Soubor vypravování o kočičí mamince a dvou malých koťátkách je doplněn řadou černobílých fotografií, zachycujících příhody ze života koček. Knížka obsahuje i 6 pohádek, které vypráví kočičí maminka koťatům, např. o kočičím království, o tom, proč psi nemají rádi kočky aj.
Hmotnosť: 0.248 kg rozmer: 21.2 cm x 15.6 cm
A N T I K V A R I Á T
Polách Bohumír - Slovo mají Křížové 33908-88-01

Polách Bohumír
Slovo mají Křížové


Blok 1975
Cena: 1.70 €

252 strán
Jazyk: česky
náklad: 6 000 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz.
Dvoudílný humoristický román (S Křížem je kříž, Slovo mají Křížové) , který v satirické poloze útočí proti měšťáctví a maloměšťáctví, je vytěžen z doby první republiky. První díl je situován do Prahy a zaměřuje se na někdejší"zlatou mládež". Druhý díl se odehrává na malém moravském městě a zachycuje spor o stavbu přehrady, v němž se odhalují charaktery a zejména bezcharakternost.
Hmotnosť: 0.4 kg rozmer: 20.5 cm x 13 cm
A N T I K V A R I Á T
Milota Vlastimil - Tiché vzpoury
Milota Vlastimil - Tiché vzpoury ilustr.1
63384-50-01

Milota Vlastimil
Tiché vzpoury


Blok 1975
Cena: 5.50 €

228 strán
Jazyk: česky
náklad: 5 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Psychologický román z prostředí továrny poblíž Mnichova za druhé světové války, kde pracují totálně nasazení dělníci z mnoha zemí Evropy. Hrdinou dramatického vyprávění je český dělník, který se dostává do rozporné osobní situace,když pracuje na jeřábu určeném pro koncentrační tábor v Osvětimi a musí si v souvislosti s touto prací řešit otázku národní a lidské cti.

Knižka s podpisom a venovaním autora.
Hmotnosť: 0.3 kg rozmer: 20.5 cm x 13.7 cm
A N T I K V A R I Á T
Ráž Roman - Smrt v kaštanovém domě 28895-88-01

Ráž Roman
Smrt v kaštanovém domě


Blok 1976
Cena: 1.60 €

256 strán
Jazyk: česky
náklad: 15 000 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Ludmila Chytilková, (stav A), viaz.
Děj psychologického románu s kriminální zápletkou je zasazen do prostředí rakouského městečka současnosti. Na příběhu několika maloměšťáků, kteří vyprovokovali mladého studenta k nechtěné vraždě a nemají odvahu se k činu přiznat, odhaluje autor jejich skutečné sobectví, pomstychtivost a touhu získat moc jednoho nad druhým.
Hmotnosť: 0.5 kg rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
A N T I K V A R I Á T
Milota Vlastimil - Země nad hlavou
Milota Vlastimil - Země nad hlavou ilustr.1
64206-50-01

Milota Vlastimil
Země nad hlavou


Blok 1976
Cena: 5.50 €

196 strán
Jazyk: česky
náklad: 3 500 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Příběh mladého dělníka, který po ukončení vojenské služby nastupuje jako brigádník do uhelného dolu, kde prožívá bouřlivé události r. 1948.

Knižka s podpisom a venovaním autora.
Hmotnosť: 0.32 kg rozmer: 20.3 cm x 13.7 cm
A N T I K V A R I Á T
Pluhař Zdeněk - Devátá smrt 113485-88-01

Pluhař Zdeněk
Devátá smrt


Blok 1977
Cena: 2.35 €

208 strán
Jazyk: česky
náklad: 30 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
V tomhle románě se autor se zabývá obdobím hospodářské krize za první republiky. Děj románu umístil do prostředí skaláků na Českomoravské vysočině. Využil dovedně motivu odkrývání kriminální zápletky, vinu na vraždě předáka skaláků odvodil přitom v duchu své tvorby z neutěšených sociálních poměrů.
Hmotnosť: 0.302 kg rozmer: 20.9 cm x 14.5 cm
A N T I K V A R I Á T
Neužil František - Ohnivá jeseň 118730-88-01

Neužil František
Ohnivá jeseň


Blok 1979
Cena: 1.85 €

360 strán
Jazyk: česky
náklad: 22 000 ks, (stav A), viaz.
Historický román - z 2. poloviny 13. století o osudech Otakara II., Kunhuty a Záviše z Falkenštejna.
Hmotnosť: 0.5 kg rozmer: 21.4 cm x 13.7 cm
A N T I K V A R I Á T
Jobánek Jiří - Cínové poháry 18588-88-01

Jobánek Jiří
Cínové poháry


Blok 1980
Cena: 1.20 €

164 strán
Jazyk: česky
náklad: 3 100 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Soubor povídek a črt o lidech naší doby se s ironií a humorným nadhledem zaměřuje na konfrontaci minulého s přítomným a na situace v mezních okamžicích života.
Hmotnosť: 0.28 kg rozmer: 20.5 cm x 13 cm
A N T I K V A R I Á T
Schildberger František - Knížka s modrýma očima 130805-93-01

Schildberger František
Knížka s modrýma očima


Blok 1980
Cena: 2.10 €

68 strán
Jazyk: česky
náklad: 500 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Zbierka poézie.
Hmotnosť: 0.178 kg rozmer: 20.4 cm x 12.8 cm
A N T I K V A R I Á T
Neužil František - Královna Eliška Rejčka 150024-88-01

Neužil František
Královna Eliška Rejčka


Blok 1980
Cena: 1.89 €

376 strán
Jazyk: česky
náklad: 22 000 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz.
Historický román, zachycující zápolení přemyslovské, habsburské a lucemburské dynastie o český trůn v prvních desítiletích čtrnáctého století. Hlavní postavou románu je královna Eliška Rejčka, nejprve choť Václava II.Přemyslovce, po jeho smrti pod jménem Alžběta choť Rudolfa I. Habsburského, po opětném ovdovění milostnice Jindřicha z Lipé a partnerka českého panstva v odboji proti králům-cizincům. Autor ji líčí na pozadí historického dění jako ctižádostivou ženu věnující se zájmům kulturním, společenským a státním. Její osobnost patří mezi nejzajímavější ženské postavy české i světové historie.
Hmotnosť: 0.484 kg rozmer: 20.7 cm x 13.5 cm
A N T I K V A R I Á T
Vážný Jan - Záhada inzerátu 146109-88-01

Vážný Jan
Záhada inzerátu


Blok 1980
Cena: 2.20 €

268 strán
Jazyk: česky
náklad: 30 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Děj kriminálního románu, který napsal právník, se rozvíjí na pozadí krádeží a obchodu s uměleckými předměty a seznamuje s návazností práce prokuratury a bezpečnostních orgánů.
Příběh odehrávají se kdesi na Moravě, při které v obci Jedlová při večírku na Malé rychtě zemře čechoameričan, který se v ČSSR měl ženit. Okolnosti úmrtí se motají kolem nového léku na srdce který vyvíjí místní podnik, ženy, která si muže měla vzít i jejích dvou synů, kteří mohli mít zájem na tom, aby se matka za cizince nevdala. V podezření jsou též všichni účastnící bujarého večírku, jak místní, tak ti, kteří sem jen přijeli na víkend...
Hmotnosť: 0.258 kg rozmer: 17.4 cm x 11.4 cm
A N T I K V A R I Á T
Vyhlídal Zdeněk - Zatmění slunce 18209-88-01

Vyhlídal Zdeněk
Zatmění slunce


Blok 1980
Cena: 1.10 €

180 strán
Jazyk: česky
náklad: 6 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Dvě novely o rozhodujících životních situacích dnešních mladých lidí. První (Zatmění slunce) přibližuje spor rozvedených manželů o dítě. Druhá (Zbytečná láska) ztvárňuje zkušenosti z prázdného milostného vztahu.
Hmotnosť: 0.3 kg rozmer: 20.5 cm x 13 cm
A N T I K V A R I Á T
Svoboda Z.J. - Silvie 150506-84-01

Svoboda Z.J.
Silvie


Blok 1982
Cena: 1.40 €

144 strán
Jazyk: česky
náklad: 32 000 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Vlastimil Zábranský, (stav A), viaz.
Dievčenský román.
Hmotnosť: 0.268 kg rozmer: 20.6 cm x 12.7 cm
A N T I K V A R I Á T
Dašek František - Pátek Jaroslav - Vinařská abeceda 150049-23-01

Dašek František - Pátek Jaroslav
Vinařská abeceda


Blok 1983
Cena: 2.10 €

168 strán
Jazyk: česky
náklad: 15 000 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz.
Historie, pěstování a konzumace vína v Čechách a na Moravě. Vinařství je věda a pokrm bez vína je jako den bez slunce...
Hmotnosť: 0.304 kg rozmer: 21 cm x 14.5 cm
Stránka 1 Stránka 2  
Titulov na stránke: 20, 50, 100
Papers/Noviny
12/2016
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €]
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 87999 titulov.

© 2021 Antikvariát u Slimáka