...::: -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908 789 792
0907 510 658
RETRO DARČEKY💖🙂

Po zadaní dátumu vám antikvariát ponúkne:
noviny zo zvoleného dátumu
časopisy zo zvoleného dátumu
časopisy z daného mesiaca
film ktorý mal premiéru v danom roku
prvé vydania kníh v danom roku...







































Vydavateľstvo: Academia [ 86 položiek ]
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
127619-62-01

Časopis
Sociologický časopis 1966 č.2


Academia, 1966
Sociologický časopis zv.č.: 2
Cena: 0.75 €
Jazyk: česky
222 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.38 kg, rozmer: 24 cm x 17 cm
Sociologický časopis.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
115051-13-01

Hrůza Zdeněk
Věda o stárnutí


Academia, 1966
Nové obzory vědy zv.č.: 12
Cena: 2.10 €
Jazyk: česky
122 strán, náklad: 10 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.156 kg, rozmer: 20 cm x 13 cm
Gerontologie je věda o stárnutí. Zatím, jsouc v zárodku, pouze popisuje změny, jež nastávají v lidském a zvířecím organismu v průběhu stárnutí. Jeho příčinu nebo první článek řetězu stařeckých změn však dosud nevyzkoumala. Problematikou se zabývá tato práce, určená širokému okruhu čtenářů. Objasňuje např. pojem a některé teorie příčin stárnutí, příčiny smrti u starých lidí, změny složení těla, prodlužování věku v historii, vliv civilizace na délku života a seznamuje s výzkumem v oblasti stárnutí u nás.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
136083-16-01

Sládek Zdeněk - Moulis Vladislav - Muška Jiří
Dějiny Sovětského svazu


Academia, 1967
Dějiny Svazu sovětských socialistických republik zv.č.: 2
Cena: 3.00 €
Jazyk: česky
430 strán, náklad: 2 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.86 kg, rozmer: 25.3 cm x 18.3 cm
Dějiny Sovětského svazu.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
112432-16-01

Hrozienčik Jozef
Studie z dějin československo-sovětských vztahů 1917-1938


Academia, 1967
Cena: 2.00 €
Jazyk: česky
132 strán, náklad: 600 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.238 kg, rozmer: 23.6 cm x 17.2 cm
Studie z dějin československo-sovětských vztahů 1917-1938.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
75078-13-02

Braun Werner
Bakteriální genetika


Academia, 1968
Cena: 4.20 €
Jazyk: česky
396 strán, náklad: 1 350 ks, 1.vydanie, preklad: Margarita Kohoutová, (Z anglického originálu - Bacterial Genetics), (stav A), viaz., hmotnosť: 0.92 kg, rozmer: 24.2 cm x 17.7 cm
Autor již při zpracování látky sledoval cíl zpřístupnit čtenářům ze všech odvětví biologie základní znalosti a nejnovější poznatky o povaze genetické informace, mutace, přenosu a rekombinace genetické informace, o účinku genuna molekulární úrovni. Zvláště pamatoval na bakteriology a biochemiky, kterým se nedostalo hlubšího genetického vzdělání. V první části probírá vývoj, cytologický základ a některé molekulární aspekty bakteriální genetiky,mutace, mutagenní faktory a molekulární základ mutagenese, v druhé representativní typy mutant a populační změny, v třetí genetické přenosy, intracelulární transkripce a translace genetické informace, regulace vnitrobuněčné transkripce a translace.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
108920-16-02

Kolektív
Dějiny českého divadla II.


Academia, 1969
Cena: 7.00 €
Jazyk: česky
432 strán, náklad: 10 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 2.285 kg, rozmer: 29.3 cm x 27.6 cm
2. díl ambiciózního projektu podrobných `akademických` dějin českého divadla vyšel v roce 1969 v již zvýšeném 10 000 nákladu. Zachycuje dějiny divadla Národního obrození. Jde o nejpodrobnější publikaci, jaká o tomto údobí vznikla. Dějiny českého divadla mají celkem 4 díly, jsou vydány na silném lesklém křídovém papíře a doplněny o bohaté rejstříky, přílohy, obrázky a fotofrafie. Na obsahu se podílela řada autorů: Jaroslav Bartoš, Božena Brodská, František Černý, Miroslav Kačer, Josef Plavec, Vladimír Procházka, Adolf Scherl, Bořivoj Srba. Hlavní redakci řídil František Černý.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
81388-22-01

Stauchová Věra
Stručná mluvnice francouzštiny


Academia, 1969
Cena: 1.90 €
Jazyk: česky, francúzsky
344 strán, 2.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.37 kg, rozmer: 17.2 cm x 12.4 cm
Mluvnice, zpracovaná na základě srovnání češtiny s francouzštinou, je určena nejširšímu okruhu zájemců v mírně pokročilém stadiu studia. Poskytuje soustavný přehled základních mluvnických jevů. Příklady volí ze situací běžného všedního života i z textů s jednoduchou kulturně politickou a populárně vědeckou tematikou.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
166662-99-01

Kvasil Bohumil
Vybrané kapitoly z radioelektroniky


Academia, 1969
Cena: 5.50 €
Jazyk: česky
366 strán, náklad: 1 500 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.768 kg, rozmer: 24.5 cm x 17.5 cm
Na základě teorie elektromagnetického pole odvozuje autor ve výběrovém zpracování radioelektroniky makroskopické veličiny prostředí, mj. tenzory permeability feritových a permitivity ionizovaných médií. Pozornost věnuje interakcím elektromagnetického pole s nabitými částicemi, šíření elektromagnetických vln v gyrotropních, feritických i plazmatických prostředích a posléze i kvantové elektronice. Řešení Schrödingerovy vlnové rovnice provádí metodou poruchovou. Věty týkající se tenzorů a analogií věty Gaussovy a Greenovy ve čtyřrozměrném prostoru probírá v dodatcích.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
39791-22-02

Osička Antonín - Poldauf Ivan
Anglicko-český slovník


Academia, 1970
Cena: 1.60 €
Jazyk: anglicky, česky
646 strán, náklad: 50 000 ks, 4.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.77 kg, rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Anglicko-český slovník s dodatky.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
167109-FY-01

Preston Melvin Alexander
Fyzika jádra


Academia, 1970
Cena: 17.00 €
Jazyk: česky
600 strán, náklad: 2 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.15 kg, rozmer: 24.5 cm x 17 cm
Profesor na fyzikální fakultě MacMasterovy university vypracoval svou učebnici v polodeduktivní rovině tak, aby vynikla vnitřní jednota představ o struktuře jádra, výtěžky teoretického úsilí jsou přitom stále porovnávány s experimenty. Po oddíle o fundamentálních vlastnostech jader objasňuje jaderné modely, elektromagnetismus, radioaktivitu a jaderné reakce. Převaha matematické exegeze je jen v té míře, již autor pokládal za nezbytnou. Četba vyžaduje předběžnou znalost kvantové mechaniky.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
20582-62-01

Časopis
Lidé a Země 1971 (12 čísel)


Academia, 1971
Lidé a Země
Cena: 12.00 €
Jazyk: česky
580 strán, (stav A - zviazané), brož., hmotnosť: 1.085 kg, rozmer: 23.1 cm x 15.9 cm
Populárno-vedecký zemepisný a cestopisný mesačník.
Ročník XX., čísla 1 - 12. (zviazané v originálnych doskách)
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
20562-62-01

Časopis
Lidé a Země 1972 (3 čísla)


Academia, 1972
Lidé a Země
Cena: 3.00 €
Jazyk: česky
112 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.252 kg, rozmer: 22.9 cm x 16.2 cm
Populárno vedecký zemepisný a cestopisný mesačník.
Ročník XXI., čísla 5, 8, 11.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
37147-16-01

Kolektív
Encyklopedie antiky


Academia, 1973
Cena: 22.00 €
Jazyk: česky
744 strán, náklad: 60 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.43 kg, rozmer: 24.5 cm x 17.5 cm
Abecedně uspořádaná hesla shrnují současný stav znalostí o antickém Řecku a Římu, o jejich dějinách, literatuře, výtvarném umění, divadle, architektuře, náboženství, mytologii, filosofii, vědě, hospodářských a sociálních poměrech aj. Encyklopedie rovněž zachycuje vlivy antiky v starokřesťanské a byzantské kultuře a ve světovém i českém umění. Hesla doplňuje úvodní studie o významu antiky v dějinách evropské kultury, výklad známých sentencí a termínů,chronologické tabulky římských císařů a četné ilustrace v textu i na přílohách.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
20553-62-01

Časopis
Lidé a Země 1973 (12 čísel)


Academia, 1973
Lidé a Země
Cena: 12.00 €
Jazyk: česky
580 strán, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.085 kg, rozmer: 22.9 cm x 16.2 cm
Populárno-vedecký zemepisný a cestopisný mesačník.
Ročník XXII., čísla 1 - 12. (zviazané v originálnych doskách)
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
127164-16-01

Kolektív
Encyklopedie antiky


Academia, 1974
Cena: 18.00 €
Jazyk: česky
744 strán, náklad: 30 000 ks, 2.vydanie, (stav B - trochu povolená väzba), viaz., hmotnosť: 1.43 kg, rozmer: 24.5 cm x 17.5 cm
Abecedně uspořádaná hesla shrnují současný stav znalostí o antickém Řecku a Římu, o jejich dějinách, literatuře, výtvarném umění, divadle, architektuře, náboženství, mytologii, filosofii, vědě, hospodářských a sociálních poměrech aj. Encyklopedie rovněž zachycuje vlivy antiky v starokřesťanské a byzantské kultuře a ve světovém i českém umění. Hesla doplňuje úvodní studie o významu antiky v dějinách evropské kultury, výklad známých sentencí a termínů,chronologické tabulky římských císařů a četné ilustrace v textu i na přílohách.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
20554-62-01

Časopis
Lidé a Země 1974 (12 čísel)


Academia, 1974
Lidé a Země
Cena: 12.00 €
Jazyk: česky
580 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 1.105 kg, rozmer: 22.9 cm x 15.6 cm
Populárno-vedecký zemepisný a cestopisný mesačník.
Ročník XXIII., čísla: 1 - 12 + originálne dosky na zviazanie.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
62177-22-01

Kolektív
Pravidla českého pravopisu


Academia, 1974
Cena: 0.90 €
Jazyk: česky
500 strán, náklad: 60 000 ks, 6.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.57 kg, rozmer: 20 cm x 14.7 cm
Pravidlá českého pravopisu.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
42214-16-01

Rôzni autori
Vybrané výsledky výskumnej činnosti ČSAV a SAV 1973 II.


Academia, 1974
Cena: 2.10 €
Jazyk: slovensky
566 strán, (stav A), brož., hmotnosť: 0.97 kg, rozmer: 23.5 cm x 16.5 cm
Vybrané výsledky výskumnej činnosti ČSAV a SAV 1973 - zborník, 2.diel.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
83273-11-03

Vočadlo Otakar
Anglické listy Karla Čapka


Academia, 1975
Cena: 2.30 €
Jazyk: česky
376 strán, náklad: 15 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.544 kg, rozmer: 20.7 cm x 13.7 cm
Jádro knihy tvoří Čapkovy dopisy profesoru Vočadlovi do Londýna, psané v letech 1921-1927, a doplněné pozdější korespondencí. Dopisy mj. blíže osvětlují Čapkovu anglickou cestu a vznik jeho Anglických listů. Kromě této korespondence byly do knihy zařazeny i některé Čapkovy dopisy anglickým spisovatelům, vyprávění o rodině a přátelích Karla Čapka. Dopisy provází podrobný komentář a líčení Čapkova pobytu v Londýně a společné okružní cesty po Angliis profesorem Vočadlem.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
133270-18-01

Rôzni autori
Lidé + Země 1976


Academia, 1975
Lidé + Země
Cena: 1.20 €
Jazyk: česky
114 strán, náklad: 20 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.198 kg, rozmer: 22.4 cm x 15.2 cm
Ročenka populárno-vedeckého zemepisného a cestopisného mesačníku.
image_1
image_2
Časopis
Sociologický časopis 1966 č.2
0.75 €
image_1
image_2
Hrůza Zdeněk
Věda o stárnutí
2.10 €
image_1
image_2
Sládek Zdeněk - Moulis Vladislav - Muška Jiří
Dějiny Sovětského svazu
3.00 €
image_1
image_2
Hrozienčik Jozef
Studie z dějin československo-sovětských vztahů 1917-1938
2.00 €
image_1
image_2
Braun Werner
Bakteriální genetika
4.20 €
image_1
image_2
Kolektív
Dějiny českého divadla II.
7.00 €
image_1
image_2
Stauchová Věra
Stručná mluvnice francouzštiny
1.90 €
image_1
image_2
Kvasil Bohumil
Vybrané kapitoly z radioelektroniky
5.50 €
image_1
image_2
Osička Antonín - Poldauf Ivan
Anglicko-český slovník
1.60 €
image_1
image_2
Preston Melvin Alexander
Fyzika jádra
17.00 €
image_1
image_2
Časopis
Lidé a Země 1971 (12 čísel)
12.00 €
image_1
image_2
Časopis
Lidé a Země 1972 (3 čísla)
3.00 €
image_1
image_2
Kolektív
Encyklopedie antiky
22.00 €
image_1
image_2
Časopis
Lidé a Země 1973 (12 čísel)
12.00 €
image_1
image_2
Kolektív
Encyklopedie antiky
18.00 €
image_1
image_2
Časopis
Lidé a Země 1974 (12 čísel)
12.00 €
image_1
image_2
Kolektív
Pravidla českého pravopisu
0.90 €
image_1
image_2
Rôzni autori
Vybrané výsledky výskumnej činnosti ČSAV a SAV 1973 II.
2.10 €
image_1
image_2
Vočadlo Otakar
Anglické listy Karla Čapka
2.30 €
image_1
image_2
Rôzni autori
Lidé + Země 1976
1.20 €
Stránka 1 Stránka 2  Stránka 3  Stránka 4  Stránka 5  
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
RETRO darčeky
Navrhovač RETRO darčekov
 
Emailový servis
Nákupný košík
0
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 98886 titulov.

Kuriozity
Kuriozity