Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908789792
0907510658
Máme 372 kategórií. Na ich abecednom zozname sa pracuje.
Ak vás zaujíma téma, ktorú neviete v tom množstve nájsť
(napríklad Opera, Audioknihy, Veštenie, Kriminalistika...),
napíšte nám na knihy@wallstreet.sk a pošleme vám presný link.


HAND MADE
antikvariát hand made
Vydavateľstvo: AKTUELL, vydavatelstvo [ 86 položiek ]

K N Í H K U P E C T V O
Murphy Joseph Dr. - Zákony myslenia a viery 110216-90-03

Murphy Joseph Dr.
Zákony myslenia a viery


AKTUELL, vydavateľstvo, 2002
Cena: 8.30 €
Jazyk: slovensky
232 strán, EAN: 9788088915652, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.3 kg, rozmer: 19 cm x 12 cm
Veriť znamená pokladať niečo za pravdivé a akceptovať to...
K N Í H K U P E C T V O
Dr. Joseph Murphy - Moc nášho podvedomia 82250-90-03

Dr. Joseph Murphy
Moc nášho podvedomia


AKTUELL, vydavateľstvo, 2003
Cena: 8.30 €
Jazyk: slovensky
272 strán, EAN: 9788088733867, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.3 kg, rozmer: 19 cm x 12 cm
Na vlastné oči som videl, ako sa v ľuďoch všetkých krajín, rás, národov stali zázraky. Aj váš život sa môže zázračne zmeniť, len čo začnete využívať magickú moc svojho podvedomia. Táto kniha vám objasní, ako spôsoby myslenia a obrazy vašej predstavivosti formujú, vytvárajú a určujú váš osud, pretože povaha a podstata človeka je totožná s obsahom jeho podvedomia.
K N Í H K U P E C T V O
Dr. Joseph Murphy - Nekonečný prameň vašej sily 65564-90-03

Dr. Joseph Murphy
Nekonečný prameň vašej sily


AKTUELL, vydavateľstvo, 2003
Cena: 8.30 €
Jazyk: slovensky
240 strán, EAN: 9788088915102, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.27 kg, rozmer: 20 cm x 12.5 cm
Autor poukazuje na to, že aj vo vás driemu zázračné duchovno-duševné sily, ktoré môžete v súlade so zákonmi kozmického ducha v sebe prebudiť a využiť pre svoje šťastie a úspech.
K N Í H K U P E C T V O
Murphy Joseph Dr. - Zázrak vášho ducha 105503-90-02

Murphy Joseph Dr.
Zázrak vášho ducha


AKTUELL, vydavateľstvo, 2004
Cena: 8.30 €
Jazyk: slovensky
215 strán, EAN: 9788088733782, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.24 kg, rozmer: 19.5 cm x 12.5 cm
Táto kniha významného priekopníka pozitívneho myslenia ponúka jednoduchý, ale mimoriadne účinný spôsob, ako priviesť vášho ducha do priameho kontaktu s univerzálnym duchom, ktorým je vševidiace, všmohúce a vševedúce kolektívne povedomie ľudstva. Po tisícročia mal tento duch mnohé mená: Boh, príroda, nekonečná inteligencia. Dr. Murphy nám teraz poskytuje neklamné dôkazy, že táto moc skutočne existuje.
K N Í H K U P E C T V O
Murphy Joseph Dr. - Cesta k vnútornému a vonkajšiemu bohatstvu 107360-90-02

Murphy Joseph Dr.
Cesta k vnútornému a vonkajšiemu bohatstvu


AKTUELL, vydavateľstvo, 2005
Cena: 8.30 €
Jazyk: slovensky
196 strán, EAN: 9788089153206, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.24 kg, rozmer: 19.5 cm x 12.5 cm
Priekopník pozitívneho myslenia Dr. Joseph Murphy ponúka v tejto knihe kľúč k nekonečným bohatstvám ukrytým v našom vnútri a poukazuje na to, ako môžeme použiť moc svojho podvedomia, aby sme dosiahli šťastie, úspech a naplnený život.
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Nová maturita z angličtiny B1   2CD 77312-90-03

Kolektív
Nová maturita z angličtiny B1 2CD


AKTUELL, vydavateľstvo, 2005
Cena: 13.86 €
Jazyk: slovensky
280 strán, EAN: 9788089153145, (stav A), brož., hmotnosť: 0.686 kg, rozmer: 26 cm x 20.5 cm
Publikácia obsahuje 25 tematických okruhov, ktoré boli vypracované na základe odporúčaní Katalógu cieľových požiadaviek pre základnú úroveň. Každá téma obsahuje úvodný text, ktorý uvádza žiaka do problematiky danej témy. Poskytuje mu možnosť zopakovať si učivo preberané v predchádzajúcich ročníkoch. Štruktúra každej kapitoly zachováva časti externej i internej maturitnej skúšky z anglického jazyka:
-čítanie s porozumením
- praktické používanie gramatiky a slovnej zásoby v kontexte
- počúvanie s porozumením
- písanie (písomný prejav)
- ústna časť maturitnej skúšky - hovorenie ( ústny prejav).
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - 1000 omylov všeobecného vzdelania 163368-90-03

Kolektív
1000 omylov všeobecného vzdelania


AKTUELL, vydavateľstvo, 2010
Cena: 11.39 €
Jazyk: slovensky
288 strán, EAN: 9788089153435, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.65 kg, rozmer: 22 cm x 16.5 cm
V tejto knihe nájdete viac ako tisíc zdanlivo pravdivých omylov, pozoruhodných nedorozumení, vysvetlenie bežných nejasností aj známych klamstiev. Dozviete sa, že niektoré „nevyvrátiteľné“ pravdy sú v skutočnosti len nesprávne tvrdenia. Kniha prináša veľmi poučné informácie o neuveriteľných klamstvách a predsudkoch ako aj o ľudových múdrostiach.
Bude pre vás cenným sprievodcom po dobrodružnom svete omylov.
K N Í H K U P E C T V O
Vladimír Skalický - 999 vtipov na každý deň 64984-90-03

Vladimír Skalický
999 vtipov na každý deň


AKTUELL, vydavateľstvo, 2010
Cena: 7.35 €
Jazyk:
264 strán, EAN: 9788089153855, (stav A), brož., hmotnosť: 0.176 kg, rozmer: 19 cm x 15.1 cm
Kniha 999 vtipov na každý deň je výber z dlhoročnej autorovej zbierky. Je určená všetkým na pobavenie i radosť, no najmä tým, ktorí sa vedia zasmiať aj na vlastných nezdaroch a humor ich neopúšťa ani v situáciách, keď iným už behá mráz po chrbte.
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Lexikón svetových náboženstiev 163367-90-03

Kolektív
Lexikón svetových náboženstiev


AKTUELL, vydavateľstvo, 2010
Cena: 18.49 €
Jazyk: slovensky
376 strán, EAN: 9788089153282, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.81 kg, rozmer: 22 cm x 16.5 cm
Najvýznamnejšie dátumy, fakty, udalosti a osobnosti z histórie piatich
najväčších svetových náboženstiev. Odpovede na viac ako 1700 otázok o židovstve, kresťanstve, islame, hinduizme a budhizme. Heslá o ďalších náboženstvách, spolkoch, hnutiach, sektách i pojmoch sú obohatené o informácie zo Slovenska.
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Matematika pre stredoškolákov, zbierka úloh 1 96638-90-03

Kolektív
Matematika pre stredoškolákov, zbierka úloh 1


AKTUELL, vydavateľstvo, 2010
Cena: 9.23 €
Jazyk: slovensky
327 strán, EAN: 9788089153312, (stav A), brož., hmotnosť: 0.42 kg, rozmer: 21 cm x 14.8 cm
Vhodná pre študentov na precvičovanie preberaného učiva a jeho záverečné opakovanie, ako príprava na maturitu i prijímacie skúšky na vysoké školy. Učiteľom uľahčí výber vhodných príkladov pri výklade a precvičovaní nového učiva. Matematika pre
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Nová maturita z angličtiny B2   2 CD 77585-90-03

Kolektív
Nová maturita z angličtiny B2 2 CD


AKTUELL, vydavateľstvo, 2010
Cena: 13.86 €
Jazyk: slovensky
343 strán, EAN: 9788089153527, (stav A), brož., hmotnosť: 0.834 kg, rozmer: 26 cm x 20.5 cm
... náročnejšia vyššia úroveň B2 by mala zodpovedať úrovni
ovládania anglického jazyka požadovanej na Prvom kambridžskom
certifikáte.
... autentické texty slúžia na rozšírenie náročnejšej slovnej zásoby,
gramatických štruktúr a osvojenie si jazyka na relatívne vysokej rovni.
... ukážky slohových prác na získanie predstavy, ako možno zadanú tému spracovať, a na podnietenie vlastnej tvorivosti.
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Testy z biológie na prijímacie skúšky na vysoké školy 1 144242-90-03

Kolektív
Testy z biológie na prijímacie skúšky na vysoké školy 1


AKTUELL, vydavateľstvo, 2010
Cena: 8.84 €
Jazyk: slovensky
356 strán, EAN: 9788089153756, (stav A), brož., hmotnosť: 0.429 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.2 cm
zostavila Petra Augustinová

Doplnková učebná literatúra slúži na overenie si vlastných vedomostí zo všeobecnej biológie.1 700 testových úloh sú vhodnou pomôckou pre študentov, ktorí sa chystajú na vysoké školy so širokospektrálnym biologickým zameraním, napríklad humánna a veterinárna medicína, farmácia či prírodné vedy. Predložené testové otázky vychádzajú z takých biologických disciplín, akými sú napr. evolučná biológia, história biológie, biológia ako veda, cytológia, všeobecné vlastnosti živých sústav, bakteriológia, virológia, fylogenéza, fyziológia, morfológia a systém rastlín, húb a živočíchov a ekológia. Otázky majú každému uchádzačovi uľahčiť prípravu na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok testovou formou overenia si teoretických znalostí z preberaného gymnaziálneho učiva.V testových úlohách sa vyskytuje jedna alebo viacero správnych odpovedí podľa typu úloh. Testové otázky sú rozčlenené podľa náročnosti. V závere publikácie sú správne odpovede na všetky otázky, ktoré efektívnejšie uľahčia kontrolu a používanie publikácie.
K N Í H K U P E C T V O
Kolektív - Testy z biológie na prijímacie skúšky na vysoké školy 2 142840-90-03

Kolektív
Testy z biológie na prijímacie skúšky na vysoké školy 2


AKTUELL, vydavateľstvo, 2010
Cena: 7.91 €
Jazyk: slovensky
296 strán, EAN: 9788089153770, (stav A), brož., hmotnosť: 0.368 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.2 cm
zostavila Petra Augustinová

Je pokračovaním 1. časti a mala by slúžiť predovšetkým na overenie si vlastných vedomostí. Testové otázky spracované v tejto časti publikácie vychádzajú z takých biologických disciplín, akými sú napr. molekulárna biológia, genetika, zdravý životný štýl – prevencia rôznych ochorení a zásady správnej životosprávy, ďalej biológia človeka, a to najmä anatómia, funkcia jednotlivých orgánových sústav – kostrovej, svalovej, krycej, nervovej, tráviacej, vylučovacej, reprodukčnej, zmyslovej a ich fyziológia. Tento značný rozsah časti odporúčaného gymnaziálneho učiva z biológie iba potvrdzuje neustále sa zvyšujúcu náročnosť na štúdium tohto predmetu na vybraných vysokých školách. V testových úlohách sa vyskytuje jedna, alebo viacero správnych odpovedí podľa typu úloh a sú rozčlenené podľa náročnosti. Menej náročné sú úlohy so 4 možnosťami odpovede a vyššiu náročnosť majú úlohy s 8 možnosťami odpovede. V závere publikácie sú správne odpovede na všetky otázky.
K N Í H K U P E C T V O
Eva Cesnaková - Diktáty a cvičenia pre 5. ročník základných škôl 96636-90-03

Eva Cesnaková
Diktáty a cvičenia pre 5. ročník základných škôl


AKTUELL, vydavateľstvo, 2011
Cena: 6.42 €
Jazyk: slovensky
120 strán, EAN: 9788089153893, (stav A), brož., hmotnosť: 0.166 kg, rozmer: 21 cm x 14 cm
Knižka je pomôcka na zvládnutie učiva slovenského jazyka v 5. ročníku poskytuje: nácvik pravopisu, precvičovanie pravopisných javov, rozšírenie slovnej zásoby, zlepšenie vyjadrovacích schopností. Obsahuje vyše 150 úloh a cvičení na písanie podľa počutia a na samostatnú prácu a riešenia na kontrolu vypracovaných úloh a získaných vedomostí.
K N Í H K U P E C T V O
Tiefenbacherová Angelika - Filozofia - Čo by sme mali vedieť 163412-90-01

Tiefenbacherová Angelika
Filozofia - Čo by sme mali vedieť


AKTUELL, vydavateľstvo, 2011
Cena: 13.86 €
Jazyk: slovensky
208 strán, EAN: 9788089153824, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.456 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
Kniha obsahuje kompletný prehľad ozákladných údajoch, faktoch, osobách a súvislostiach vo filozofii. Sto dôležitých tém a mysliteľov je spracovaných zrozumiteľne a výstižne. Množstvo informácií, vysvetlení a poučení povyšuje príručku na neodmysliteľného sprievodcu napínavým svetom poznania.
K N Í H K U P E C T V O
Murphy Joseph Dr. - O zdravom sebavedomí 107436-90-01

Murphy Joseph Dr.
O zdravom sebavedomí


AKTUELL, vydavateľstvo, 2011
Cena: 7.35 €
Jazyk: slovensky
144 strán, EAN: 9788089153763, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.192 kg, rozmer: 20 cm x 12 cm
Vtejto knihe vám dr. Joseph Murphy poskytne návod, ako si môžete pomocou modlitieb naprogramovať podvedomie tak, aby ste prekonali negatívne pocity k sebe samým a vybudovali si sebaúctu, a tým aj zdravé sebavedomie. Sebaúcta a sebavedomie nie sú nič iné ako projekcia vášho vlastného obrazu, a ak si o sebe utvoríte silný a pozitívny obraz, budete šťastnejší a úspešnejší, jednoducho budete človekom, ktorý dokáže odstrániť z cesty prekážky – bez ohľadu na to, aké sú veľké – a dosiahnuť ciele, ktoré ste si predsavzali.
K N Í H K U P E C T V O
Bieliková Elena - Som po úraze dolnej končatiny ... a čo ďalej? 107438-90-02

Bieliková Elena
Som po úraze dolnej končatiny ... a čo ďalej?


AKTUELL, vydavateľstvo, 2011
Cena: 9.21 €
Jazyk: slovensky
104 strán, EAN: 9788089153831, (stav A), brož., hmotnosť: 0.257 kg, rozmer: 23.5 cm x 16.3 cm
Dlhoročné skúsenosti spracovala skúsená fyzioterapeutka do jedinečnej publikácie, ktorá je užitočným pomocníkom pre pacientov, pre ich príbuzných a príručkou pre tých, ktorí sa venujú pravidelnému cvičeniu.Zlomeniny dolnej končatiny vedú k sťaženej pohyblivosti pacientov, k obmedzeniu ich sebestačnosti, k odkázanosti na pomoc príbuzných. Vhodná rehabilitácia pomáha odstrániť bolesti a jednoznačne urýchľuje návrat k spôsobu života, na ktorý bol pacient zvyknutý.Názorne zobrazené cviky sú jednoduché, účinné a zvládne ich aj človek, ktorý sa doteraz pravidelnému cvičeniu alebo športovaniu nevenoval. Sú prispôsobené všetkým vekovým kategóriám. V knihe nájdete aj dostupné zdravotné pomôcky, ktoré pacientom uľahčujú bežné denné činnosti.
K N Í H K U P E C T V O
Eva Cesnaková - Diktáty a cvičenia pre 6 a 7. ročník základných škôl 88016-90-02

Eva Cesnaková
Diktáty a cvičenia pre 6 a 7. ročník základných škôl


AKTUELL, vydavateľstvo, 2013
Cena: 9.21 €
Jazyk: slovensky
166 strán, EAN: 9788089153916, (stav A), brož., hmotnosť: 0.227 kg, rozmer: 21 cm x 14.5 cm
Knižka je pomôcka na zvládnutie učiva slovenského jazyka v 6. a 7. ročníku poskytuje: nácvik pravopisu, precvičovanie pravopisných javov, rozšírenie slovnej zásoby, zlepšenie vyjadrovacích schopností. Ma časti zvuková rovina jazyka a pravopis - obojaké spoluhlásky a vybrané slová, významová rovina jazyka - slovná zásoba, tvorenie slov, tvarová rovina jazyka - ohybné a neohybné slovné druhy. Obsahuje vyše 150 úloh a cvičení na písanie podľa počutia a na samostatnú prácu a riešenia na kontrolu vypracovaných úloh a získaných vedomostí.
K N Í H K U P E C T V O
Daniela Breveníková, Helena Šajgalíková - Komunikatívna gramatika angličtiny 71661-90-02

Daniela Breveníková, Helena Šajgalíková
Komunikatívna gramatika angličtiny


AKTUELL, vydavateľstvo, 2014
Cena: 13.86 €
Jazyk: slovensky
292 strán, EAN: 9788089153961, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.507 kg, rozmer: 21.5 cm x 15 cm
Učebnica s moderným, netradičným a efektívnym spôsobom vnímania anglického jazyka a jeho gramatiky je určená tým, ktorí chcú anglický jazyk používať zrozumiteľne, správne a primerane v konkrétnych komunikačných situáciách. Preto sú gramatické javy v učebnici členené vzhľadom na komunikačné ciele.Učebnica sa zaoberá najmä gramatickými javmi, ktoré študentom a používateľom anglického jazyka spôsobujú v komunikácii najväčšie problémy, pretože používanie podobných javov v materinskom jazyku je odlišné. Na tom je založený kontrastívny prístup vysvetľovania, objasňovania a výučby anglickej gramatiky, ktorý umožňuje ľahšie pochopiť gramatické štruktúry súčasného anglického jazyka. Jednotlivé gramatické kategórie sú v učebnici označené tradičnou zaužívanou terminológiou, čo výrazne zjednoduší prehľadnosť a orientáciu v učebnici. Pre multifunkčnosť anglických slov sa obsah niektorých častí prekrýva.Učebnica je vhodná pre študentov anglického jazyka, pre účastníkov jazykových kurzov, ale tiež na samoštúdium a pre všetkých, ktorí chcú v angličtine komunikovať bez chýb.Doc. PhDr. Helena Šajgalíková, PhD., dlhodobo vyučuje odborný anglický jazyk, je členkou Výkonného výboru Európskej konfederácie jazykových centier na vysokých školách (CercleS), viceprezidentkou a predsedníčkou nadnárodnej profesijnej asociácie Česko-Slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách (CASAJC), členkou fóra odborníkov Professional Network Forum Európskeho centra pre moderné jazyky (ECML) Rady Európy, predsedníčkou Inštitútu pre akreditáciu jazykových programov a skúšok v strednej Európe (UNIcert®LUCE) a autorkou ako aj riešiteľkou mnohých medzinárodných výskumných projektov s bohatou publikačnou praxou.

Doc. PhDr. Daniela Breveníková, CSc., dlhodobo vyučuje odborný anglický jazyk, prednáša lingvistické disciplíny a úspešne publikuje najmä v oblasti lexikografie, profesijnej komunikácie a interkultúrnej komunikácie. Je členkou Slovenskej terminologickej siete (Fórum pre odbornú terminológiu v slovenčine) a Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry (SSPOL) pri Slovenskom literárnom fonde.
K N Í H K U P E C T V O
Soňa Holéczyová - Matematika pre stredoškolákov, zbierka úloh 2 71656-90-03

Soňa Holéczyová
Matematika pre stredoškolákov, zbierka úloh 2


AKTUELL, vydavateľstvo, 2014
Cena: 12.00 €
Jazyk: slovensky
424 strán, EAN: 9788089153985, (stav A), brož., hmotnosť: 0.545 kg, rozmer: 21 cm x 14.5 cm
Druhý diel zbierky úloh Matematika pre stredoškolákov je zostavený podľa aktuálnych cieľových požiadaviek na maturantov. Obsahuje:

stručné teoretické uvedenie témy
riešené vzorové príklady
úlohy na riešenie rôznej náročnosti od jednoduchých až po neštandardné
výsledky všetkých príkladov na kontrolu správneho riešenia


Zbierka úloh 2 Matematika pre stredoškolákov je:

učebná pomôcka pre študentov

na priebežné precvičovanie učiva
pri príprave na maturitnú skúšku
pri ďalšom štúdiu na vysokej škole
pracovná pomôcka pre učiteľov

pri výklade a opakovaní nového učiva
na výber príkladov na precvičovanie
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €]
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 94941 titulov.