Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN: 0908789792 0907510658
v akcii Domáca knižnica môžete získať 100 kníh len za 20 €
v akcii Malá domáca knižnica môžete získať 25 kníh len za 8 €
v akcii Mini domáca knižnica môžete získať 10 kníh len za 5 €
skryť MENUHAND MADE
antikvariát hand made
Edícia: Zakladne pedagogicke a psychologicke diela [ 30 položiek ]

A N T I K V A R I Á T
Kotoč Ján - Kačáni Vladislav - Vlastenecká a internacionalistická výchova 17988-PG-01

Kotoč Ján - Kačáni Vladislav
Vlastenecká a internacionalistická výchova


Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1972
Základné pedagogické a psychologické diela
Cena: 1.33 €

128 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 5 350 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
výchova...
Hmotnosť: 0.239 kg rozmer: 6.6 cm x 4.9 cm
A N T I K V A R I Á T
Modržinskaja D.J. - Súčasný antikomunizmus 22157-92-01

Modržinskaja D.J.
Súčasný antikomunizmus


Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1975
Základné pedagogické a psychologické diela
Cena: 1.89 €

264 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 7 500 ks, (stav A), viaz.
kritické poznámky
Hmotnosť: 0.36 kg rozmer: 20.5 cm x 15 cm
A N T I K V A R I Á T
Lurija R.A. - Ľudský mozog a psychické procesy 23535-94-01

Lurija R.A.
Ľudský mozog a psychické procesy


Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1975
Základné pedagogické a psychologické diela
Cena: 4.00 €

536 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 8 850 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Neurologicko-psychologické štúdie.
Hmotnosť: 0.78 kg rozmer: 21.5 cm x 15 cm
A N T I K V A R I Á T
Pravdík Rudolf - Svetonázorová výchova mládeže - jej stav, problémy a aktuálne úlohy
Pravdík Rudolf - Svetonázorová výchova mládeže - jej stav, problémy a aktuálne úlohy ilustr.1
Pravdík Rudolf - Svetonázorová výchova mládeže - jej stav, problémy a aktuálne úlohy ilustr.2
24560-PG-04

Pravdík Rudolf
Svetonázorová výchova mládeže - jej stav, problémy a aktuálne úlohy


Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1972
Základné pedagogické a psychologické diela
Cena: 1.20 €

220 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 10 000 ks, 3.vydanie, (stav A), viaz.
O svetonázorovej výchove mládeže.
Hmotnosť: 0.35 kg rozmer: 21 cm x 15 cm
A N T I K V A R I Á T
Velikanič Ján - Skúšanie, hodnotenie a klasifikácia žiakov 35223-PG-03

Velikanič Ján
Skúšanie, hodnotenie a klasifikácia žiakov


Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1973
Základné pedagogické a psychologické diela
Cena: 1.52 €

320 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 8 000 ks, 1.vydanie, (stav A ), viaz.
Príručka pre pedagógov a učiteľov.
Hmotnosť: 0.45 kg rozmer: 21 cm x 15 cm
A N T I K V A R I Á T
Zankov V.L. - Didaktika a život 40767-PG-02

Zankov V.L.
Didaktika a život


Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1970
Základné pedagogické a psychologické diela
Cena: 1.22 €

176 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 3 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
V sovietskej pedagogickej literatúre sa v poslednom období často objavujú práce venované výskumu rôznych stránok vyučovacieho procesu. Kniha L.V. Zankova Didaktika a život patrí medzi najzaujímavejšie spomedzi nich. Zhŕňa výsledky experimentálnej práce mnohých vynikajúcich pedagógov, ktorí svoj záujem zadelili na experimentálne skúmanie závažnej pedagogicko-didaktickej problematiky — vzájomného vzťahu školského vyučovania a všestranného rozvoja žiakov v začiatočných a vyšších triedach a na porovnávanie výsledkov výskumu so žiakmi experimentálnych a kontrolných tried.
Hmotnosť: 0.29 kg rozmer: 21 cm x 15 cm
A N T I K V A R I Á T
Kozel František - Triedny učiteľ v socialistickej škole 46231-PG-02

Kozel František
Triedny učiteľ v socialistickej škole


Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1974
Základné pedagogické a psychologické diela
Cena: 1.60 €

600 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 10 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Príručka pre pedagógov.
Hmotnosť: 0.84 kg rozmer: 21 cm x 15 cm
A N T I K V A R I Á T
Václavík Vladimír - Veda, prax a škola
Václavík Vladimír - Veda, prax a škola ilustr.1
53349-PG-02

Václavík Vladimír
Veda, prax a škola


Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1972
Základné pedagogické a psychologické diela
Cena: 0.95 €

176 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 3 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Monografia o význame vedy v pedagogike a výchove.
Hmotnosť: 0.35 kg rozmer: 21 cm x 15.5 cm
A N T I K V A R I Á T
Reuchlin Maurice - Orientácia detí počas školskej dochádzky
Reuchlin Maurice - Orientácia detí počas školskej dochádzky ilustr.1
53408-PG-01

Reuchlin Maurice
Orientácia detí počas školskej dochádzky


Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1970
Základné pedagogické a psychologické diela
Cena: 1.85 €

344 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 2 150 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Informácie o výsledkoch študijných a výskumníckych prác v oblasti profesionálnej orientácie, psychologických problémov mládeže a vývoja osobnosti.
Hmotnosť: 0.45 kg rozmer: 20.7 cm x 15.3 cm
A N T I K V A R I Á T
Hrvoje Juračič - Rádiotelevízna pedagogika 53416-PG-01

Hrvoje Juračič
Rádiotelevízna pedagogika


Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1973
Základné pedagogické a psychologické diela
Cena: 1.62 €

408 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 6 150 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Publikácia rieši pedagogicko-teoretické problémy, osvetľuje dôležité postuláty, hľadiská a možnosti vzdelávacej televízie pri modernizácii a intenzifikácii vyučovacieho procesu.
Hmotnosť: 0.52 kg rozmer: 21 cm x 14.7 cm
A N T I K V A R I Á T
Matušťák M. - Náčrt teórie výchovy dospelých 53420-PG-01

Matušťák M.
Náčrt teórie výchovy dospelých


Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1971
Základné pedagogické a psychologické diela
Cena: 1.45 €

164 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 4 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Výchova dospelých.
Hmotnosť: 0.28 kg rozmer: 20.7 cm x 15.1 cm
A N T I K V A R I Á T
Uher Vlastimil - Výchova a umenie
Uher Vlastimil - Výchova a umenie ilustr.1
53549-PG-01

Uher Vlastimil
Výchova a umenie


Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1971
Základné pedagogické a psychologické diela
Cena: 2.30 €

208 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 3 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Úloha umenia vo výchove mladého človeka.
Hmotnosť: 0.36 kg rozmer: 20.5 cm x 15 cm
A N T I K V A R I Á T
Hoff Erlebach - Zehner Ihlefeld - Hodnotenie žiaka 86256-PG-01

Hoff Erlebach - Zehner Ihlefeld
Hodnotenie žiaka


Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1970
Základné pedagogické a psychologické diela
Cena: 1.82 €

240 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 3 150 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Príručka pre pedagógov.
Hmotnosť: 0.376 kg rozmer: 20.9 cm x 15.4 cm
A N T I K V A R I Á T
Mager F.Robert - Rozvíjanie postojov k učeniu 86867-PG-01

Mager F.Robert
Rozvíjanie postojov k učeniu


Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1971
Základné pedagogické a psychologické diela
Cena: 1.52 €

112 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 2 500 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Príručka pre pedagógov.
Hmotnosť: 0.234 kg rozmer: 20.8 cm x 15.3 cm
A N T I K V A R I Á T
Václavík Vladimír - Učebné metódy 88732-PG-01

Václavík Vladimír
Učebné metódy


Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1966
Základné pedagogické a psychologické diela
Cena: 1.36 €

264 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 3 100 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Pedagogická príručka.
Hmotnosť: 0.404 kg rozmer: 20.8 cm x 15.2 cm
A N T I K V A R I Á T
Koščo Jozef - Školské a profesijné poradenstvo 96013-PG-02

Koščo Jozef
Školské a profesijné poradenstvo


Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1976
Základné pedagogické a psychologické diela
Cena: 1.45 €

464 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 6 350 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Pedagogická príručka.
Školské a profesijné poradenstvo v podmienkach rozvinutej socialistickej spoločnosti.
Hmotnosť: 0.634 kg rozmer: 20.9 cm x 14.9 cm
A N T I K V A R I Á T
Wroczynski Ryszard - Sociálna pedagogika 113922-PG-01

Wroczynski Ryszard
Sociálna pedagogika


Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1968
Základné pedagogické a psychologické diela
Cena: 2.66 €

310 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 4 150 ks, 1.vydanie, preklad: Vladimír Košinár, (Z poľského originálu - Wprowadzenie do pedagogiky społecznej), (stav A), viaz.
Príručka pre pedagógov.
Hmotnosť: 0.452 kg rozmer: 21.5 cm x 15.3 cm
A N T I K V A R I Á T
Kolektív - Základy výchovy a vzdelávania dospelých 114022-PG-01

Kolektív
Základy výchovy a vzdelávania dospelých


Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1970
Základné pedagogické a psychologické diela
Cena: 1.80 €

340 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 3 150 ks, 1.vydanie, Preložené z anglického originálu, (stav A), viaz.
Základy výchovy a vzdelávania dospelých.
Hmotnosť: 0.462 kg rozmer: 20.6 cm x 14.9 cm
A N T I K V A R I Á T
Ďurič Ladislav - Výkonnosť žiakov vo vyučovacom procese 136252-PG-02

Ďurič Ladislav
Výkonnosť žiakov vo vyučovacom procese


Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1975
Základné pedagogické a psychologické diela
Cena: 1.77 €

512 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 5 500 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz.
Príručka pre pedagógov.
Hmotnosť: 0.708 kg rozmer: 20.5 cm x 15 cm
A N T I K V A R I Á T
Hargaš Martin - Profesionálna orientácia na základnej škole 136552-PG-01

Hargaš Martin
Profesionálna orientácia na základnej škole


Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1969
Základné pedagogické a psychologické diela
Cena: 1.15 €

184 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 2 150 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Príručka pre pedagógov.
Hmotnosť: 0.302 kg rozmer: 21.4 cm x 15.7 cm
Stránka 1 Stránka 2  
Titulov na stránke: 20, 50, 100
Papers/Noviny
12/2016
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €]
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 87870 titulov.

© 2021 Antikvariát u Slimáka