Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908789792
0907510658
Pri kúpe 6 a viac kníh máte najlacnejšiu z nich zdarma, a to aj v kníhkupectve!


HAND MADE
antikvariát hand made
Edícia: Sputnik [ 25 položiek ]

A N T I K V A R I Á T
Kruml Jiří - Miler Ivo - Život bez mikróbov
Kruml Jiří - Miler Ivo - Život bez mikróbov ilustr.1
5446-17-01

Kruml Jiří - Miler Ivo
Život bez mikróbov


Smena, 1980
Sputnik
Cena: 1.80 €
Jazyk: slovensky
256 strán, náklad 5 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.45 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
Rozprávanie o mikróboch.
A N T I K V A R I Á T
Švec František - Človek a prostredie 6963-91-02

Švec František
Človek a prostredie


Smena, 1985
Sputnik
Cena: 1.60 €
Jazyk: slovensky
320 strán, náklad 3 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.6 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
Pojem hygiena si ešte aj dnes väčšina ľudí vysvetľuje veľmi zjednodušene. Obrovský rozsah a dosah hygieny je vcelku málo známy. František Švec v knihe Človek a prostredie sa podujal spopularizovať tento rozsiahly vedný odbor.
Po ujasnení základných pojmov a zaradení hygieny do kontextu prírodných vied — ekológia človeka — autor výstižne charakterizuje organizáciu a pracovnú náplň hygienicko-epidemiologickej služby u nás. Oboznamuje čitateľa s obsahom hygieny ako vednej disciplíny, ktorá sa spravidla člení na hygienu ovzdušia, pôdy, vody, komunálnu hygienu, hygienu práce, rekreácie, dopravy, bývania a napokon osobnú hygienu, hygienu odievania a psychohygienu, pričom sa nevyhýba ani medziľudským vzťahom.
Autor postupne rozoberá prírodné zložky životného prostredia. Najprv sa venuje vzduchu, jeho zloženiu, atmosfére — jej vrstveniu, vymenúva a charakterizuje škodlivé látky a zdôrazňuje, že človek má možnosť znížiť alebo aspoň nezväčšovať množstvo škodlivín v ovzduší.
Pôda je druhá, nemenej dôležitá zložka životného prostredia, ktorá žije a dáva život. Tento fakt autor dokladá údajmi o jej vzniku, zložení, vplyve na čistotu podzemných vôd.
V ďalšom autor charakterizuje vodu podľa pôvodu a použitia, poskytuje pritom aj celkom praktické rady jednotlivcom. Všíma si aj tie časti prostredia, ktoré si človek vytvoril bezprostredne sám. Zmieňuje sa o vzniku a vývoji miest, ich funkčnom členení a špecifických problémoch veľkomiest a sídlisk.
A N T I K V A R I Á T
Strzelczyk Jerzy - Objavovanie Európy 7448-16-01

Strzelczyk Jerzy
Objavovanie Európy


Smena, 1975
Sputnik
Cena: 2.44 €
Jazyk: slovensky
206 strán, náklad 4000 ks, (stav A), brož., hmotnosť: 0.335 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.8 cm
z histórie objavovania Európy
A N T I K V A R I Á T
Stingl Miloslav - Posledný raj 9383-18-04

Stingl Miloslav
Posledný raj


Smena, 1978
Sputnik
Cena: 3.20 €
Jazyk: slovensky
320 strán, náklad 12 000 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Jaroslav Šerých, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.96 kg, rozmer: 25 cm x 17.5 cm
Polynézia medzi včerajškom a zajtrajškom.
A N T I K V A R I Á T
Centkiewiczovi Alina a Czeslaw - Krutý pól 11093-88-01

Centkiewiczovi Alina a Czeslaw
Krutý pól


Smena, 1977
Sputnik
Cena: 2.55 €
Jazyk: slovensky
396 strán, náklad 5 000 ks, ilustrácie: Jozef Pernecký, (stav A), brož., hmotnosť: 0.568 kg, rozmer: 21.5 cm x 15.3 cm
príbehy dobývania polárnych oblastí
A N T I K V A R I Á T
Vekerdi László - Isaac Newton 11743-11-01

Vekerdi László
Isaac Newton


Smena, 1981
Sputnik
Cena: 4.20 €
Jazyk: slovensky
170 strán, náklad 4 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.39 kg, rozmer: 21 cm x 15.5 cm
o živote a práci I.Newtona
A N T I K V A R I Á T
Szabó Ivan - Sibírska mozaika 13771-18-01

Szabó Ivan
Sibírska mozaika


Smena, 1979
Sputnik
Cena: 2.82 €
Jazyk: slovensky
192 strán, náklad 6 000 ks, 1.vydanie, (stav B - vyblednutý chrbát), viaz., hmotnosť: 0.457 kg, rozmer: 20.7 cm x 15 cm
Autor na základe vlastných zážitkov a historických materiálov podáva zaujímavý obraz o minulosti, prítomnosti i budúcnosti Sibíri.
A N T I K V A R I Á T
Artobolevskij I. - Kobrinskij A. - Zoznámte sa: ROBOT 19782-91-02

Artobolevskij I. - Kobrinskij A.
Zoznámte sa: ROBOT


Smena, 1980
Sputnik
Cena: 1.30 €
Jazyk: slovensky
192 strán, náklad: 6 000 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Ivan Popovič, preklad: Anna Lackovičová, (Z ruského originálu - Znakomtes - roboty!.), (stav A), viaz., hmotnosť: 0.5 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
Rozprávanie o robotoch, robotike a automatizácii...
A N T I K V A R I Á T
Chorvát František - Orlík Juraj - Slušnosť naša každodenná 24154-94-01

Chorvát František - Orlík Juraj
Slušnosť naša každodenná


Smena, 1977
Sputnik
Cena: 1.50 €
Jazyk: slovensky
304 strán, náklad: 25 000 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Svetozár Mydlo, (stav At), brož., hmotnosť: 0.4 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm
Slušné správanie na každú príležitosť...
A N T I K V A R I Á T
Jelen Jiří - Doprava okolo nás 24167-16-01

Jelen Jiří
Doprava okolo nás


Smena, 1979
Sputnik
Cena: 2.00 €
Jazyk: slovensky
216 strán, náklad: 8 000 ks, 1.vydanie, preklad: Ján Šufliarsky, (Z českého originálu - Doprava kolem nás.), (stav A), brož., hmotnosť: 0.48 kg, rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm
150 rokov rozvoja pozemnej dopravy.
A N T I K V A R I Á T
Nazarov I.V. - Za hranicami nepriateľstva 29722-17-01

Nazarov I.V.
Za hranicami nepriateľstva


Smena, 1987
Sputnik
Cena: 3.24 €
Jazyk: slovensky
240 strán, náklad: 3 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.51 kg, rozmer: 20.5 cm x 15 cm
Rozprávanie o prírode, o fascinujúcej symbióze niektorých živočíšnych a rastlinných druhov v boji o prežitie.
A N T I K V A R I Á T
Grác Ján - Mladí v spoločnosti 33163-94-01

Grác Ján
Mladí v spoločnosti


Smena, 1966
Sputnik
Cena: 1.10 €
Jazyk: slovensky
276 strán, náklad: 6 400 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Pavol Szuda, (stav A), brož., hmotnosť: 0.3 kg, rozmer: 16.5 cm x 16.5 cm
Spoločenské vystupovanie a konanie pre mládež.
A N T I K V A R I Á T
Kruif de Paul - Búrlivý vietor 36380-11-01

Kruif de Paul
Búrlivý vietor


Smena, 1966
Sputnik
Cena: 2.00 €
Jazyk: slovensky
348 strán, náklad: 3 500 ks, 1.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.38 kg, rozmer: 16.5 cm x 16 cm
Rozprávanie lekára o svojej práci.
A N T I K V A R I Á T
Chorvát František - Orlík Juraj - Slušnosť naša každodenná 43582-94-01

Chorvát František - Orlík Juraj
Slušnosť naša každodenná


Smena, 1982
Sputnik
Cena: 0.80 €
Jazyk: slovensky
318 strán, náklad: 14 700 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.49 kg, rozmer: 20.5 cm x 15 cm
Slušné správanie na každú príležitosť.
A N T I K V A R I Á T
Doktor X - Intern 44748-88-03

Doktor X
Intern


Smena, 1973
Sputnik
Cena: 1.00 €
Jazyk: slovensky
344 strán, náklad: 10 000 ks, 2.vydanie, (stav B - trochu poškodený obal), brož., hmotnosť: 0.42 kg, rozmer: 21 cm x 14.5 cm
Svetový bestseller o prvom roku začínajúceho lekára.
"Táto kniha je denník z najkritickejšieho roku praxe doktora medicíny, roku, ktorý prežije ako intern v nemocnici. Hneď na začiatku by som chcel ozrejmiť, čo nazývam denníkom. Nie sú to pamäti ani spomienky, ale skutočný denník, zaznamenávaný na magnetofónové pásky časť po časti, deň za dňom, týždeň za týždňom, po celý rok mojej internskej praxe. Niektoré časti som diktoval úplne vyčerpaný, iné časti odzrkadľujú momentálne znechutenie, sklamanie, skľúčenosť alebo neistotu.
Vtedy, keď som denník nahrával, nemal som ešte jasnú predstavu, čo urobím s tou hŕbou materiálu, keď denník dokončím. Cítil som však, že len raz v živote sa naskytne príležitosť zaznamenať mimoriadne skúsenosti, tak nástojčivo sa núkajúce, obsahovo a zámermi také bohaté, že by nemali vyjsť nazmar. V živote lekára už niet takého obdobia, ktoré by sa dalo porovnať s rokom internskej praxe. Ani jeden z ďalších rokov nie je taký rozhodujúci pre odborný rast, ani jeden jediný z ďalších rokov tak výrazne nestvárňuje a neovplyvňuje jeho budúcu lekársku prax. Niet návratu, nemožno znova zachytiť svet, v ktorom intern žije, ani jeho život poznačený týmto svetom.
Zverejnením tohto denníka chcel som prispieť k porozumeniu medzi lekármi a širokou verejnosťou. Je to osobná výpoveď lekára v rozhodujúcom roku praxe, keď prekračuje hranicu deliacu laika od lekára."

Toto sú slová amerického lekára, autora knihy Doktor X.
A N T I K V A R I Á T
Zacharčenko Vasilij - Svet možných zázrakov 48474-91-02

Zacharčenko Vasilij
Svet možných zázrakov


Smena, 1986
Sputnik
Cena: 2.00 €
Jazyk: slovensky
128 strán, náklad: 8 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.74 kg, rozmer: 30 cm x 21.5 cm
Encyklopédia tretieho tisícročia. Nad otázkou ľudstva sa zamýšľajú: spisovateľ Leonov, kozmonaut Gagarin, vedec Seaborg, spisovateľ Pohl, spisovateľa Bradbury, spisovateľ Asimov, a ďalší...
A N T I K V A R I Á T
Folta Jaroslav - Nový Luboš - Dejiny prírodných vied v dátach 51965-16-01

Folta Jaroslav - Nový Luboš
Dejiny prírodných vied v dátach


Smena, 1981
Sputnik
Cena: 3.35 €
Jazyk: slovensky
382 strán, náklad: 6 700 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.59 kg, rozmer: 21 cm x 15 cm
Chronológia objavov v prírodných vedách.
A N T I K V A R I Á T
Novikov Fiodorovič Jurij - Pozor: Zem! 56003-91-01

Novikov Fiodorovič Jurij
Pozor: Zem!


Smena, 1980
Sputnik
Cena: 1.25 €
Jazyk: slovensky
224 strán, náklad: 4 500 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Fedor Kiš, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.4 kg, rozmer: 21.1 cm x 15.4 cm
Autor rozpráva o základných problémoch poľnohospodárstva a pôde ako základnej podmienke na rast rastlín...
A N T I K V A R I Á T
Božko Andrej - Gorodinskaja Violetta - Vesmír sa začína na Zemi 56129-60-01

Božko Andrej - Gorodinskaja Violetta
Vesmír sa začína na Zemi


Smena, 1980
Sputnik
Cena: 2.00 €
Jazyk: slovensky
200 strán, náklad: 4 000 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Dušan Nágel, preklad: Anna Lackovičová, (Z ruského originálu - God v Zviozdoľote), (stav A), viaz., hmotnosť: 0.34 kg, rozmer: 20.7 cm x 15 cm
Experiment z roku 1967 - ročný pobyt ľudí v hermeticky uzavrenom priestore, simulujúci let do vesmíru.
A N T I K V A R I Á T
Herrmann Joachim - Prometeove stopy 56150-16-01

Herrmann Joachim
Prometeove stopy


Smena, 1982
Sputnik
Cena: 7.00 €
Jazyk: slovensky
304 strán, náklad: 4 700 ks, 1.vydanie, preklad: Hana Lerchová, (Z nemeckého originálu - Spuren des Prometheus), (stav A), viaz., hmotnosť: 0.74 kg, rozmer: 24.5 cm x 17 cm
Práca Joachima Herrmanna sleduje dnešný stav poznatkov z oblasti histórie ľudstva a ozrejmuje základné súvislosti, ktoré viedli k vývoju človeka, rozvoju spoločnosti a spoločenských formácií.
Stránka 1 Stránka 2  
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €]
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 92914 titulov.