...::: -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908 789 792
0907 510 658
RETRO DARČEKY💖🙂

Po zadaní dátumu vám antikvariát ponúkne:
noviny zo zvoleného dátumu
časopisy zo zvoleného dátumu
časopisy z daného mesiaca
film ktorý mal premiéru v danom roku
prvé vydania kníh v danom roku... vyskúšajte tuEdícia: Povodna proza [ 42 položiek ]
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
0252-88-01

Bednár Alfonz
Hromový zub


Slovenský spisovateľ, 1964
Pôvodná próza
Cena: 5.00 €
Jazyk: slovensky
808 strán, náklad 15 000 ks, 1.vydanie, (stav A - veľmi dobrý), viaz,, hmotnosť: 0.71 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Hromový zub je prvý diel epického diela Role, v ktorom Bednár približuje osudy rodiny Sitárovcov z dediny Dubová. Závan nových čias a novej techniky do starosvetského ospanlivého dedinského života sa nestretal vždy s rovnakým prijatím. Prinášal so sebou trpkosť, nevraživosť a nedôveru. V románe spracúva autor históriu slovenskej dediny a slovenského roľníctva od roku 1913 po dvadsiate roky...
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
0724-88-03

Pluhař Zdeněk
Ak ma opustíš


Slovenský spisovateľ, 1959
Pôvodná próza
Cena: 1.05 €
Jazyk: slovensky
436 strán, náklad 7 000 ks, 1.vydanie, preklad Ivan J.Kovačevič, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.49 kg, rozmer: 20.5 cm x 14 cm
Román o živote emigrantov, ktorí opustili po februári 1948 našu republiku. Miesto očakávaného `západného raja` našli však len hmotnú a morálnu biedu vydedencov v nemeckých internačných táboroch. I keď postavy knihy nie sú skutočné, ich príbehy sa kryjú s autentickými osudmi tých utečencov, ktorí sa vrátili do vlasti.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
0839-88-04

Lazarová Katarína
Kňažná z Lemúrie


Slovenský spisovateľ, 1964
Pôvodná próza
Cena: 1.50 €
Jazyk: slovensky
236 strán, náklad 10 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.32 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Detektívka.
Dej KŇAŽNEJ Z LEMÚRIE je umiestený medzi Prahu a Bratislavu. Jedného dňa nájdu v Bratislave zavraždenú krásnu mladú ženu vedeckého pracovníka profesora Hudeca. Poručík Kubiš so svojím kolegom Kvetom stoja pred záhadou: Kto vraždil? Čitateľ sleduje napínavé dejové príhody, spestrené žartom iskriacimi i satirickými momentkami z novinársko-umeleckého ovzdušia súčasnej Bratislavy, a cez osudy redaktorky Malinovej, ktorá sa kamarátila so zavraždenou, kým jej tá neodlákala muža, postupne vniká za rúško tajomného zločinu.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
2520-88-03

Volanská Hela
Veno pre infantku


Slovenský spisovateľ, 1959
Pôvodná próza
Cena: 1.20 €
Jazyk: slovensky
152 strán, náklad 5 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.23 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Umelecká reportáž.
Dielo nadväzuje na povstalecké dni, keď nešlo iba o to, aby odišli zo zeme cudzí votrelci, ale keď si povstalci uvedomovali aj svoje sily a právo na lepší život. Vzniká tak obraz súčasného boja na slovenskej dedine - boja nového so starým. Vo vedomí mladých sa ľahšie zachytáva to nové, smelšie výhľady do budúcnosti. Starým bráni škrupina návykov, dlhodobé živorenie na vlastnom majetku, ktorým chcú sputnať aj svoje deti.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
2607-88-01

Vámoš Gejza
Jazdecká legenda


Slovenský spisovateľ, 1957
Pôvodná próza
Cena: 6.70 €
Jazyk: slovensky
256 strán, náklad 5 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.33 kg, rozmer: 20.5 cm x 14 cm
Jazdecká legenda a iné prózy.
(Editino očko, Atómy Boha...)
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
3116-88-01

Bass Eduard
Cirkus Humberto


Slovenský spisovateľ, 1959
Pôvodná próza
Cena: 2.70 €
Jazyk: slovensky
576 strán, náklad 8 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.5 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Autor zbavil cirkus a jeho prostredie náteru falošnej romantiky a zobrazil cirkusantov ako ľudí pracujúcich, ktorí dosahujú úspechy za veľmi ťažkých podmienok. V postave Vaška spojil a zvýraznil vynikajúce vlastnosti českého ľudu, predovšetkým vôľu a pracovitosť. Verne zachytil optimizmus a humor ľudí, medzinárodnú solidaritu pracujúcich.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
3606-88-02

Ondrejov Ľudo
Slnko vystúpilo nad hory


Slovenský spisovateľ, 1960
Pôvodná próza
Cena: 2.30 €
Jazyk: slovensky
478 strán, náklad 8 000 ks, 2.vydanie, (stav B - opotrebovaná, fľakatá), viaz., hmotnosť: 0.54 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Vrchárska trilógia - s ústrednou postavou Jeguša Lapina /Zbojnícka mladosť, 1937, Jerguš Lapin, 1939, Na zemi sú tvoje hviezdy,1950/. Zbojníckou mladosťou Ondrejov vytvoril dielo radostné, plné vône vrchov a krásy života. Sú to drobné Jergušove zážitky, humorné výčiny a trpké životné skúsenosti vykreslené v náladových obrázkoch a zložené do mozaiky. Jerguš Lapin je román humoristický, protestný a žalujúci. V deji sú zachytené roky prvej svetovej vojny a búrlivé obdobie po prevrate. Posledná časť trilógie len voľne nadväzuje na predchádzajúce zväzky - dej sa odohráva na pozadí Slovenského národného povstania.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
3614-88-01

Urban Milo
Zhasnuté svetlá


Slovenský spisovateľ, 1957
Pôvodná próza
Cena: 2.90 €
Jazyk: slovensky
472 strán, náklad 20 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.42 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Autor v románe zobrazuje politické pomery na Slovensku v poslednej fáze rozbitia predmníchovskej republiky zhruba od mobilizácie v septembri 1938 cez mníchovskú tragédiu až do vyhlásenia tzv. slovenského štátu v marci 1939. Výstižne vykresľuje širokú škálu rozličných typov ľudáckej spoločnosti od drobných kariéristov a sebeckých gardistických arizátorov až po ľudáckych pohlavárov, ktorí vystupujú pod krycími menami.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
3961-88-01

Tomaščík Karol
Na brehoch Vltavy


Slovenský spisovateľ, 1960
Pôvodná próza
Cena: 1.40 €
Jazyk: slovensky
308 strán, náklad 8 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.36 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
V tomto románe Tomaščík ukazuje na bolestných osudoch hrdinov, ako fašizmus degradoval základné hodnoty, ako nemilosrdne šliapal po ľudských životoch a rozsieval po celej Európe smrť a hrôzu až do svojej porážky v štyridsiatom piatom roku. Tomaščíkovi nešlo iba o vytvorenie verného obrazu o hrôzach, ktoré spôsobili nemeckí "nadľudia". Ako protipríklad postavil do centra dejaprogresívne sily, čo hrdinsky a za cenu nesmiernych ľudských obetí bojovali za národné a sociálne ideály a svojím víťazstvom preniesli svet do najnovšej etapy európskych dejín.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
14891-88-01

Hrušovský Ján
Pohroma


Slovenský spisovateľ, 1962
Pôvodná próza
Cena: 1.00 €
Jazyk: slovensky
386 strán, náklad 7 000 ks, 1.vydanie, (stav B - opotrebovaná), viaz., hmotnosť: 0.394 kg, rozmer: 20.4 cm x 13.9 cm
Autor verne, s plným rešpektom základných historických faktorov zachytil kultúrne a spoločenské prostredie posledných rokov konca 9. a začiatku 10. storočia Veľkomoravskej ríše. Pohnuté roky vlády Mojmíra II. sú pravdivým obrazom vnútorných zápasov a bojov s kmeňovým sväzom maďarským.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
15531-88-01

Zguriška Zuzka
Mestečko na predaj


Slovenský spisovateľ, 1960
Pôvodná próza
Cena: 3.35 €
Jazyk: slovensky
532 strán, náklad 8 000 ks, 3.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.58 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Realistické, umelecky účinné zobrazenie pomerov a života v malom kopaničiarskom mestečku po oslobodení r.1918. Je to satirická kresba života miestnej inteligencie, drobnej buržoázie, svet veľkostatkárov i politických veličín a všetkých malých i veľkých obyvateľov presláveného Mestečka. Pred nami sa rozvíjajú obrazy, ako sa všetci búrlivo a ochotne prispôsobujú novým pomerom. Je to humoristické, ale aj hlboko realistické dielo.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
18356-88-01

Benešová Božena
Krutá mladosť


Slovenský spisovateľ, 1960
Pôvodná próza
Cena: 1.12 €
Jazyk: slovensky
240 strán, náklad: 6 000 ks, 1.vydanie, (stav B), viaz., hmotnosť: 0.27 kg, rozmer: 20.5 cm x 13 cm
výber z poviedok
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
18533-88-01

Sever Peter
Malá slavobrána


Slovenský spisovateľ, 1961
Pôvodná próza
Cena: 1.40 €
Jazyk: slovensky
312 strán, náklad: 4 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.37 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Román je zaujímavý už tým, že načrel do pálčivej problematiky morálky, lásky i práce dnešných ľudí. Príbeh románu lokalizoval do Bratislavy a na stavbu továrne na liečivá v pohronskej dedinke Olča. Sever sa s psychologickou analýzou ponára do rodinného nesúladu, pokúsil sa vniknút do psychológie .,hrdinov` a v skratke vyniesť na svetlo to, čo sa skrývalo v ich vedomí a podvedomí.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
18561-88-01

Alexy Janko
Život nie je majáles


Slovenský spisovateľ, 1956
Pôvodná próza
Cena: 2.40 €
Jazyk: slovensky
336 strán, náklad: 4 300 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.48 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Zbierka noviel, článkov a fejtónov.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
19016-88-01

Mináč Vladimír
Nikdy nie si sama


Slovenský spisovateľ, 1962
Pôvodná próza
Cena: 1.40 €
Jazyk: slovensky
250 strán, náklad: 20 000 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Albín Brunovský, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.32 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Zaujímavá cesta, plná pravdy a trpkosti, ktorou sa prebíja hrdinka tejto prózy z bahna špiny, krívd a urážok a súčasne z tiesnivého obkľúčenia samoty v sladkasom prístave lásky. Končí sa u bezstarostného, životom nepoznamenaného chlapca Žoržíka. Mináčovo dielo je priebojné tam, kde sa jeho postavy i keď epizodicky, ale zato so všetkou vážnosťou zrážajú s podlou pretvárkou, kariérizmom, malomeštiactvom, cynizmom atď. S takými postavami ako je Marína, dostal sa do literatúry kus pravdy o povojnovej generácii, ktorú poznačili roky budovania, ktorá má svoju predhistóriu a ktorá sa má s čím vyrovnávať.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
20524-88-01

Ševčovič Peter
Mesto plné chlapov


Slovenský spisovateľ, 1963
Pôvodná próza
Cena: 1.70 €
Jazyk: slovensky
240 strán, náklad: 5 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.35 kg, rozmer: 20.5 cm x 13 cm
Autor zrkadlí na príbehu študenta Pavla Purdiša, odchádzajúceho z Bratislavy pracovať do Východoslovenských železiarní, tamojšie prostredie, no oveľa viac sa zameriava na morálne profily dnešných ľudí.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
20403-88-01

Bodenek Ján
Z vlčích dní


Slovenský spisovateľ, 1964
Pôvodná próza
Cena: 1.50 €
Jazyk: slovensky
124 strán, náklad: 4 000 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.17 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Poviedky z povstania.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
27176-88-01

Plávka Andrej
Obrátenie Pavla


Slovenský spisovateľ, 1962
Pôvodná próza
Cena: 2.24 €
Jazyk: slovensky
172 strán, náklad: 5 000 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.23 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Román slovenského autora. Hlavným hrdinom je Pavol Taraba, ktorý prichádza z dediny do mesta, autor tu podáva a analyzuje život vo veľkomeste 30-tych rokov 20. storočia. Kaviarne, viechy, nová spoločnosť sú prisilným útokom na hrdinove zásady. V príbehu sa potvrdzuje stará životná múdrosť - iba pri strate dôležitých hodnôt zistíme, čo pre nás znamenali...
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
29003-88-01

Horák Jozef
Hory mlčia


Slovenský spisovateľ, 1964
Pôvodná próza
Cena: 2.00 €
Jazyk: slovensky
220 strán, náklad: 4 000 ks, 3.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.32 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Osudy Bugalu-Vahana, skrývanie sa ruskej partizánky pred Nemcami a jej aktívny boj proti nim, tajná láska Bugalovho syna Martina k nej, a predovšetkým akcie slovenských partizánov - to je klbko z ktorého sa odvíja dej tohto románu. Je to vlastne baladická oslava morálnych síl slovenského človeka, ktoré sa ustavične - po každej akcii - upevňujú a silnejú. Dej románu je naozaj zhustený, miestami priam skratkovitý, no pritom dynamický a neobyčajne vitálny.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
30425-88-01

Sekera Josef
Deti z hlinenej osady


Slovenský spisovateľ, 1961
Pôvodná próza
Cena: 1.80 €
Jazyk: slovensky
544 strán, náklad: 5 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.55 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Román o cigánskej osade.

Život cikánů v cikánské osadě na Slovensku za první republiky líčí autor průkopnické výchovné úsilí pokrokového učitele Štefana Marciny vymanit cikány z potupné společenské izolace.
Rozsáhlý román o životě cikánů, jejich mentalitě, zvycích i vztahu ke společnosti "bílých".
Líčí život v cikánské osadě v dolním Pováží ve 30. letech 1. republiky. Ukazuje jejich primitivní hospodaření, zákony, chytrost, obratnost a touhu po vzdělání. Autor vylíčil cikánskou vesnici uprostřed slevenské dědiny. Etické jádro románu spočívá v autorově přesvědčení ve smysl dělného, cele prožitého života, plného vzájemné solidarity.
zdroj: databazeknih.cz
image_1
image_2
Bednár Alfonz
Hromový zub
5.00 €
image_1
image_2
Pluhař Zdeněk
Ak ma opustíš
1.05 €
image_1
image_2
Lazarová Katarína
Kňažná z Lemúrie
1.50 €
image_1
image_2
Volanská Hela
Veno pre infantku
1.20 €
image_1
image_2
Vámoš Gejza
Jazdecká legenda
6.70 €
image_1
image_2
Bass Eduard
Cirkus Humberto
2.70 €
image_1
image_2
Ondrejov Ľudo
Slnko vystúpilo nad hory
2.30 €
image_1
image_2
Urban Milo
Zhasnuté svetlá
2.90 €
image_1
image_2
Tomaščík Karol
Na brehoch Vltavy
1.40 €
image_1
image_2
Hrušovský Ján
Pohroma
1.00 €
image_1
image_2
Zguriška Zuzka
Mestečko na predaj
3.35 €
image_1
image_2
Benešová Božena
Krutá mladosť
1.12 €
image_1
image_2
Sever Peter
Malá slavobrána
1.40 €
image_1
image_2
Alexy Janko
Život nie je majáles
2.40 €
image_1
image_2
Mináč Vladimír
Nikdy nie si sama
1.40 €
image_1
image_2
Ševčovič Peter
Mesto plné chlapov
1.70 €
image_1
image_2
Bodenek Ján
Z vlčích dní
1.50 €
image_1
image_2
Plávka Andrej
Obrátenie Pavla
2.24 €
image_1
image_2
Horák Jozef
Hory mlčia
2.00 €
image_1
image_2
Sekera Josef
Deti z hlinenej osady
1.80 €
Stránka 1 Stránka 2  Stránka 3  
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
RETRO darčeky
Navrhovač RETRO darčekov
 
Emailový servis
Nákupný košík
0
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 91704 titulov.

Kuriozity
Kuriozity