...::: -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908 789 792
0907 510 658


Edícia: Nova proza [ 106 položiek ]
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
1484-88-02

Andruška Peter
Nočná jazda


Slovenský spisovateľ, 1990
Nová próza
Cena: 1.80 €
Jazyk: slovensky
224 strán, náklad 6 000 ks, 1.vydanie, ISBN 80-220-0149-X, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.33 kg, rozmer: 21 cm x 13 cm
Kniha je v slovenčine.

Detektivka, ve které poručík Vrána a major Komlóš řeší starý případ – usmrcení dítěte neznámým řidičem. Klíčem se stává pátrání okolo smrti inženýra Boldiše a eventuálního podílu Boldišovy manželky na náhlém inženýrově úmrtí.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
2547-88-01

Tanská Nataša
Postskriptá


Slovenský spisovateľ, 1987
Nová próza
Cena: 1.80 €
Jazyk: slovensky
260 strán, náklad 3 000 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Daniel Fischer, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.4 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Postskriptá — tento zdanlivo jednoznačný a jednoduchý názov najnovšej knihy známej a nekonvenčnej spisovateľky Nataše Tanskej predstavuje päť poviedok, originálne rámcovaných stručnými úvodnými listami a záverečnými postskriptami, v ktorých je vždy prekvapivá pointa príbehu.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
2558-88-01

Handzová Viera
Chvíle dvoch slnovratov


Slovenský spisovateľ, 1975
Nová próza
Cena: 1.30 €
Jazyk: slovensky
192 strán, náklad 3 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.31 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Viera Handzová vo svojej novej próze konfrontuje predstaviteľov niekoľkých generácií, ktorí sa stretnú v stredoslovenskej dedine našich dní, aby si pripomenuli udalosti spred tridsiatich rokov. Pri tejto konfrontácii ide aj o stretnutie živých s mŕtvymi, ktorí padli v Povstaní. Autorka sa usiluje oddeliť pozitívne od negatívneho, pričom jej kritický pohľad nielenže nič nechce zastierať z videného a poznaného, ale chce sa aj dostať k príčinám negatívneho. Netragizuje pritom, všetko vidí v ľudských dimenziách a s perspektívou, opierajúcou sa o pozitívne typy — a tie nachádza aj medzi mladými ľuďmi, ktorým v tejto knihe venuje zvláštnu pozornosť.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
3595-88-01

Dzvoník Emil
Dukáty v naftalíne


Slovenský spisovateľ, 1982
Nová próza
Cena: 1.25 €
Jazyk: slovensky
376 strán, náklad 10 000 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Anna Pelikánová-Bartošová, (stav A, bez obalu), viaz., hmotnosť: 0.53 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Dukáty v naftalíne je román o združstevňovaní východoslovenskej dediny, v ktorom autor nastoľuje a rieši etické a aktuálne problémy tých čias. Hlavnou postavou je niekdajší maloroľník Ján Petro, ktorý sa za zabitie funkcionára dostane do väzenia. Po odpykaní trestu sa po rokoch vracia do novej skutočnosti, ktorú porovnáva s minulou, s tou pred združstevnením a svojím uväznením. Dejová osnova románu je tragická, nejde však s tragédiu spoločenskú, ale individuálnu, o tragický osud Jána Petra. Nakoniec aj on zisťuje, že socializácia dediny bola nevyhnutná a zákonitá..
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
3601-88-01

Baláž Anton
Tiene minulosti


Slovenský spisovateľ, 1978
Nová próza
Cena: 2.36 €
Jazyk: slovensky
334 strán, náklad 3 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.44 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Voľným pokračovaním diela Sen pivníc je román Tiene minulosti (1978), ktorý je umeleckou sondou do politicko-spoločenských udalostí a medziľudských vzťahov v prvých povojnových rokoch.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
3948-88-03

Hudec Ivan
Experiment Láska


Slovenský spisovateľ, 1989
Nová próza
Cena: 0.75 €
Jazyk: slovensky
160 strán, náklad 10 000 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Dušan Nágel, ISBN 80-220-0016-7, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.28 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
V novele Experiment "Láska" zobrazil autor príbeh mladej ženy, ktorú láska a vytúžené materstvo vyliečia z nádorového ochorenia.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
3963-88-01

Krno Miloš
Cnostný Metod


Slovenský spisovateľ, 1978
Nová próza
Cena: 1.29 €
Jazyk: slovensky
308 strán, náklad 3 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.42 kg, rozmer: 20.5 cm x 13 cm
V tomto románe sa autor sústreďuje na obdobie z počiatku druhej svetovej vojny, keď Slovensko bolo už samostatnou republikou, jej noví mocipáni sa ujímali úradov a začínali zhŕňať majetky. Predstaviteľom tejto spoločnosti je hlavný hrdina románu cnostný Metod Šubík...
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
5304-88-01

Lenčo Ján
Žena medzi kráľmi


Slovenský spisovateľ, 1985
Nová próza
Cena: 2.10 €
Jazyk: slovensky
480 strán, náklad 22 000 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Beata Nágelová, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.53 kg, rozmer: 20.5 cm x 13 cm
Ján Lenčo čerpá dej tohto románu zo starovekej Sparty, z obce, ktorá mala na tie časy pozoruhodné spoločenské zriadenie. Všetci bezúhonní občania starší ako tridsať rokov mali právo zúčastňovať sa na sneme, ktorý sa nazýval appela a schádzal sa raz mesačne. Uznášal sa iba o návrhoch rady (gerusie), právo iniciatívy nemal. Gerusia mohla uznesenie snemu zrušiť. Radu tvorilo dvadsaťosem starcov (gerontov), zvolených snemom doživotne, a dvaja králi nastupujúci dedične z dvoch rodov, Eurypontovcov a Agiovcov. Moc kráľov a gerontov bola obmedzená piatimi eformi volenými na rok. Eforát sa postupne stal hlavnou oporou konzervatívnych síl v Sparte.
Dej románu sa odohráva v treťom storočí pred naším letopočtom v období hlbokej hospodárskej, politickej a morálnej krízy v Sparte. Stvárňuje skutočné udalosti a okrem niekoľkých epizódnych postáv sú všetci hrdinovia autentickí.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
6927-88-02

Bednár Alfonz
Výpoveď


Slovenský spisovateľ, 1986
Nová próza
Cena: 1.00 €
Jazyk: slovensky
134 strán, náklad 6 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.22 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Príbeh z rozvodového súdu. Výpoveď je satirickým príbehom zo súčasnosti, v ktorom autor otvorene, názorne i v groteskno - fantastickej polohe sarkasticky zosmiešňuje deformácie v medziľudských vzťahoch, pranieruje devalváciu spoločenského taktu, ľahostajnosť a hrubosť, vyplývajúcu z deformácie určitých spoločenských zvyklostí.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
6959-88-01

Tužinský Ján
Kto hodí kameňom


Slovenský spisovateľ, 1990
Nová próza
Cena: 1.90 €
Jazyk: slovensky
258 strán, náklad 2 000 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Peter Ondreička, ISBN 80-220-0178-3, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.41 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Jochen Levi sa po štyridsiatich rokoch vracia do rodných Rakoviec, malého slovenského mesta, odkiaľ ho boli vyhnali pohnuté udalosti druhej svetovej vojny. Chodí po svojich stopách z mladosti, vracajú sa mu spomienky na staré lásky, na priateľstvá i nepriateľstvá, zároveň sa z rozhovorov so známymi dozvedá o tom, čo sa dialo počas jeho dlhej neprítomnosti. Hoci je Jochen Levi ústrednou postavou Tužinského románu, nie je to knižka o osudoch slovenských židov - v prvom rade je to dielo o nás, o Slovákoch, o tom, akí sme boli a akí sme od predvojnových rokov až podnes. Autor sa vo svojom rozprávaní sústreďuje na zlomové, boľavé a problematické body nášho dejinného vývinu (vojna, oslobodenie, obdobie kolektivizácie a pod.), nehľadí však na ne ako historik či sociológ, ale cez prizmu individuálnej ľudskej skúsenosti a svedomia. Titulné Kto hodí kameňom je výrazom autorovho chápania ľudskej nedokonalosti a slabosti, nie je však vždy odpúšťaním, vyššie stojí mravný imperatív hlbokej ľudskosti a osobnej statočnosti.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
9484-88-01

Malina Ján
Danaus


Slovenský spisovateľ, 1984
Nová próza
Cena: 1.30 €
Jazyk: slovensky
110 strán, náklad 2 500 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Eduard Kalický, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.24 kg, rozmer: 20.5 cm x 13 cm
Prózy talentovaného mladého autora sú osobnostnou výpoveďou o dnešných ľuďoch a súčasnom svete. Vyrozprávané sú často hovorovým štýlom resp. slangom. Autor živo, neliterátsky rozpráva o postavách, vlastne figúrkach, zo svojho dedinského rodiska. Malinové prózy provokujú svojou úprimnosťou a vyspelým literárnym spodobením. Raz uvádza čitateľa do rodinného okruhu svojich rozprávačov, stvárňuje epizódy z prvých lások svojich „hrdinov`, inokedy zase volí baladické príbehy zo života dospelých. Na Malinoví je sympatické, že chce byť nekonvenčný, že vedome porušuje spoločenské aj umelecké stereotypy. Jeho prózy svedčia o silnom vnútornom živote autora, o krásnom chaose, ktorý nemôže nebyť tam, kde je talent a kde je mladosť.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
10144-88-01

Puškáš Jozef
Sny, deti, milenky


Slovenský spisovateľ, 1985
Nová próza
Cena: 2.35 €
Jazyk: slovensky
144 strán, náklad 5 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.276 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.3 cm
Puškášove poviedky.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
10223-88-01

Sloboda Rudolf
Stratený raj


Slovenský spisovateľ, 1983
Nová próza
Cena: 3.85 €
Jazyk: slovensky
168 strán, náklad 5 000 ks, 1.vydanie, ilustrácie. Svetozár Mydlo, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.31 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Celý dej sa odohráva na protialkoholickej liečebni, neďaleko od Bratislavy. Hlavný hrdina Jano zastáva v zamestnaní funkciu vedúceho pracovníka. Má 49 rokov a nemá žiadnu rodinu a tak sa jeho alkoholizmus mohol klasicky rozvinúť až do takého stavu, že vyhľadal lekára a ten ho odporúčal na deväťtýždňové liečenie...
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
10242-88-01

Horák Karol
Cukor


Slovenský spisovateľ, 1977
Nová próza
Cena: 1.50 €
Jazyk: slovensky
160 strán, náklad 4 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.29 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Príbeh niekoľkých dní z povojnových mesiacov.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
10277-88-02

Michalka Dušan
Výnimočný prípad


Slovenský spisovateľ, 1988
Nová próza
Cena: 1.80 €
Jazyk: slovensky
266 strán, náklad 3 500 ks , hmotnosť: 0.37 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Prvotina začínajúceho autora, ktorý sám pracuje v stavebnom podniku na východnom Slovensku, čerpá z jeho osobnej skúsenosti. Autor sa na situáciu v stavebníctve pozerá kriticky a nevyhýba sa jej negatívnym stránkam. Nie je to však len kriticko-výrobný román, nájdeme tu presne odpozorované typy našich súčasníkov, príslušníkov technickej inteligencie aj robotníkov, ktorí zápasia nielen s neporiadkami na stavbách, ale aj s predsudkami a spoločensky nebezpečnými návykmi v sebe i vo svojom okolí.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
10387-88-01

Dvořáková Helena
Núdzové priznanie


Slovenský spisovateľ, 1988
Nová próza
Cena: 1.20 €
Jazyk: slovensky
152 strán, náklad 4 500 ks, ilustrácie: Zlatica Hlaváčová, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.25 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
V centre románu stoja predovšetkým ženy, ktoré sa chcú výrazne emancipovať, spoločensky aj odborne uplatniť: lekárka, architektka, novinárka. Svojrázna spoveď alebo hlasné uvažovanie o problémoch bežného života z hľadiska skúseností dnešných štyridsiatničok (ale aj štyridsiatnikov) je príležitosťou na bilancovanie úspechov i prehier, sformulovanie základných právd a istôt. Mužov možno zaujme, aký je vlastne mužský údel v stratégii žien, paradoxne získajú triezvejší pohľad na súčasnú ženu, majú príležitosť konfrontovať ho s vlastnými skúsenosťami. Ak sa zdá, že mužský aspekt je len prímesou realizmu v ženskej citovej kalkulácii, mierny ironický nadhľad autorky toto podozrenie vyvracia. H. Dvoŕáková dáva vzťahu muž -žena širší rozmer: nejde len o osobné vzťahy, manželské a milenecké skúsenosti a s tým spojené výhry a prehry, ale aj o zobrazenie dosahu tohto vzťahu na život jednotlivca v širších a závažnejších spoločenských súvislostiach. Priznanie hrdiniek a hrdinov jej prózy smeruje k hľadaniu zmysluplnosti činov, k ujasneniu stupnice hodnôt v živote človeka, a preto nebolo len núdzové, ale ako nejeden čitateľ usúdi, aj nevyhnutné z hľadiska ďalšej ľudskej perspektívy.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
10422-88-01

Gavalcová Jana
V pavučinách


Slovenský spisovateľ, 1978
Nová próza
Cena: 1.40 €
Jazyk: slovensky
150 strán, náklad 4 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.23 kg, rozmer: 20.5 cm x 13 cm
Gavalcovej ženské postavy sú príkladom toho, ako dnešná moderná žena zápasí s meštiackym pohodlím a vnútorným nepokojom, s ľahostajnosťou, leskom a povrchnosťou o zmysel svojho života. Rozprávačkou je mladá žena Paula, trochu naivná, trochu neskúsená, ktorá sa dostáva do veľkého mesta, zažije takmer všetko, po čom túžila, ale sklame sa. Dej Gavalcovej novely sa odohráva vo vzrušujúcom hotelovom pro-stredi, no autorka zaujme najmä tým, ako dobre vie vypozorovať a zachytiť vzťahy medzi ľuďmi či zárodky a vznik ľúbostného vzťahu medzi mužom a ženou.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
10446-88-02

Dzvoník Emil
Tetanus


Slovenský spisovateľ, 1981
Nová próza
Cena: 2.15 €
Jazyk: slovensky
348 strán, náklad 7 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.472 kg, rozmer: 20.7 cm x 13.7 cm
Dzvoníkov čitateľsky mimoriadne úspešný román z lekárskeho prostredia je zaujímavou psychologickou sondou do osobnej i etickej problematiky súčasného intelektuálskeho prostredia. Hlavnou postavou príbehu je mladý ambiciózny lekár Bruno Drahoš, ktorý sa po zložitých a ťažkých životných skúškach dostáva do situácie, keď sa ako chirurg musí zodpovedať za podiel viny na smrti pacienta.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
10516-88-01

Farkašová Etela
Unikajúci portrét


Slovenský spisovateľ, 1989
Nová próza
Cena: 2.90 €
Jazyk: slovensky
170 strán, náklad 2 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.215 kg, rozmer: 20 cm x 13.5 cm
zbierka poviedok
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
10580-88-01

Habaj Ivan
7 poviedok


Slovenský spisovateľ, 1984
Nová próza
Cena: 1.55 €
Jazyk: slovensky
128 strán, náklad 5 000 ks, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.26 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Obsahuje poviedky: Pozostalosť, S ručením obmedzeným, Dlhý prízemný dom, Otec a jeho žena, Štíhly blondín v kockovanej košeli, Z nemocnice, Belasé nebo nad Halatkou.
image_1
image_2
Andruška Peter
Nočná jazda
1.80 €
image_1
image_2
Tanská Nataša
Postskriptá
1.80 €
image_1
image_2
Handzová Viera
Chvíle dvoch slnovratov
1.30 €
image_1
image_2
Dzvoník Emil
Dukáty v naftalíne
1.25 €
image_1
image_2
Baláž Anton
Tiene minulosti
2.36 €
image_1
image_2
Hudec Ivan
Experiment Láska
0.75 €
image_1
image_2
Krno Miloš
Cnostný Metod
1.29 €
image_1
image_2
Lenčo Ján
Žena medzi kráľmi
2.10 €
image_1
image_2
Bednár Alfonz
Výpoveď
1.00 €
image_1
image_2
Tužinský Ján
Kto hodí kameňom
1.90 €
image_1
image_2
Malina Ján
Danaus
1.30 €
image_1
image_2
Puškáš Jozef
Sny, deti, milenky
2.35 €
image_1
image_2
Sloboda Rudolf
Stratený raj
3.85 €
image_1
image_2
Horák Karol
Cukor
1.50 €
image_1
image_2
Michalka Dušan
Výnimočný prípad
1.80 €
image_1
image_2
Dvořáková Helena
Núdzové priznanie
1.20 €
image_1
image_2
Gavalcová Jana
V pavučinách
1.40 €
image_1
image_2
Dzvoník Emil
Tetanus
2.15 €
image_1
image_2
Farkašová Etela
Unikajúci portrét
2.90 €
image_1
image_2
Habaj Ivan
7 poviedok
1.55 €
Stránka 1 Stránka 2  Stránka 3  Stránka 4  Stránka 5  Stránka 6  
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
RETRO darčeky
Navrhovač RETRO darčekov
 
Emailový servis
Nákupný košík
0
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 103106 titulov.

Kuriozity
Kuriozity