...::: -> Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908 789 792
0907 510 658
RETRO DARČEKY💖🙂

Po zadaní dátumu vám antikvariát ponúkne:
noviny zo zvoleného dátumu
časopisy zo zvoleného dátumu
časopisy z daného mesiaca
film ktorý mal premiéru v danom roku
prvé vydania kníh v danom roku... vyskúšajte tuEdícia: Meteor [ 109 položiek ]
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
4993-88-03

Lodiová Maria
Až keď umrieme, drahá... I. - II.


Tatran, 1983
Meteor zv.č.: 100
Cena: 1.50 €
Jazyk: slovensky
1098 strán, 1.vydanie, preklad Zuzana Mrlianová a Ružena Jamrichová, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.2 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Paríž na prelome 60-tych a 70-tych rokoch 19. storočia. Cisár Napoleon III. nedbá na záujmy širokých ľudových vrstiev. Na pozadí dramatických historických udalostí sa odvíja život pôvabnej Charlotty, ktorá po krátkom manželstve je nútená postaviť sa na vlastné nohy a zarábať na živobytie pre seba i dcéru a dokonca aj pre svoju finančne upadajúcu rodinu...
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
141636-88-02

Lodiová Maria
Až keď umrieme drahá... II.


Tatran, 1989
Meteor zv.č.: 101
Cena: 1.35 €
Jazyk: slovensky
440 strán, náklad: 40 000 ks, 2.vydanie, ISBN - 80-222-0008-5, (stav A), viaz., previazané, hmotnosť: 0.482 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
2.časť historického románu
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
40976-88-01

Říha Bohumil
Predo mnou pokľakni - Čakanie na kráľa


Tatran, 1983
Meteor zv.č.: 104
Cena: 3.45 €
Jazyk: slovensky
584 strán, náklad: 8 000 ks, 1.vydanie, preklad: Daniel Šulc, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.61 kg, rozmer: 20.5 cm x 13 cm
Dva historické romány, ktoré dostáva slovenský čitateľ v tejto knihe do rúk, zachycujú veľmi zaujímavé a dynamické obdobie z českých dejín: obdobie 15. storočia, v ktorom sa uplatňuje vladárska moc výrazného predstaviteľa českej šľachty Juraja z Podébrad, sprvu krajinského správcu krajín českej koruny a neskôr prvého vskutku národného českého kráľa. Tento historický rámec využil Bohumil Ŕíha nielen na napísanie románu o mladej romantickej láske, schopnej prekonať pominuteľnosť ľudského života, ale aj o osudoch ľudu, ktorý bojoval za uznanie svojich historických práv.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
4352-88-01

Izakovič Ivan
Rasputin a cárovná


Tatran, 1984
Meteor zv.č.: 105
Cena: 2.90 €
Jazyk: slovensky
424 strán, náklad 18 000 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.46 kg, rozmer: 20.5 cm x 13 cm
Román o vzostupe Rasputina a jeho vplyve na cársky dvor až po jeho násilnú smrť.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
20758-88-03

Jakubov Adyl
Ulugbekove poklady


Tatran, 1985
Meteor zv.č.: 109
Cena: 1.60 €
Jazyk: slovensky
354 strán, náklad: 6 000 ks, 2.vydanie, preklad Anton Markuš, (Z ruského originálu - Sokrovišča Ulugbeka), (stav A), viaz., hmotnosť: 0.43 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Ulugbek, osvietený človek, astronóm, zakladateľ veľkej hvezdárne, autor a zhro-mažďovateľ vzácnych kníh, bol tŕňom v oku pravoverným ulemom, lebo „sa usiloval preniknúť do tajov vesmíru a stal sa odpadlíkom". „Pravoverní" pomáhajú vo svojej zaslepenoisti rozplameňovať slávybažnosť a túžbu po moci v Ulugbekovom synovi Abdul-Latifovi, ktorý sa stane otcovra-hem, uchmatne moc, dá spáliť vzácnu otcovu knižnicu, ale napokon sa sám stáva obeťou sprisahancov. V tomto osudovom napätí, keď moc a vplyv prechádzajú do iných rúk, zradí Ulugbeka jeho niekdajší žiak, učený a bohatý Klatník Hodža Mu-chiddin, ktorého krásna dcéra sa zaľúbi do chudobného učenca a básnifca Kalandara.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
5769-88-03

Stendhal
Kartúza parmská


Tatran, 1968
Meteor zv.č.: 11
Cena: 1.50 €
Jazyk: slovensky
464 strán, náklad 20 000 ks, 3.vydanie, preklad Štefan Horváth, (z francúzskeho originálu - La Chartreuse de Parme), (stav A), viaz., hmotnosť: 0.56 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Kartúza parmská je Stendhalov veľmi úspešný román, ktorý je akousi štúdiou talianskeho života po roku 1815. Vystihuje realistické skutočnosti vtedajšej spoločnosti. Dej sa odohráva v prvej polovici 19.storočia. Autor v ňom poukazuje na rozdiely medzi jednotlivými spoločenskými vrstvami. Pravdivo zdôrazňuje v románe fakt, že všetko čo sa hýbe a smelšie dýcha, je v rozpore s politikou vládnucej triedy, ktorá odmieta akýkoľvek pokrok, o všetkom rozhodujú intrigy, špehúnstvo a svojvôľa najmocnejších.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
17818-88-03

Dumas Alexandre
Kráľovnin náhrdelník


Tatran, 1985
Meteor zv.č.: 110
Cena: 1.40 €
Jazyk: slovensky
752 strán, náklad: 60 000 ks, 3.vydanie, preklad: Miroslava Bártová a Anton Vantuch, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.77 kg, rozmer: 20.5 cm x 13 cm
Historický román o Veľkej francúzskej revolúcii.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
62142-88-01

Crnjanski Miloš
Londýnsky román


Tatran, 1985
Meteor zv.č.: 111
Cena: 2.40 €
Jazyk: slovensky
622 strán, náklad: 8 000 ks, 1.vydanie, preklad: Michal Nadubinský, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.7 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.3 cm
Hlavnou postavou tohto románu je petrohradské knieža Repnin. Prostredníctvom jeho životného osudu sa autor zamýšľa nad zmyslom života. Hrdina sa zhodou historických okolností ocitá na brehu, z ktorého niet návratu. Miluje svoju vlasť, za hranicami vlasti ostáva ako strom bez koreňov. Je vydaný absolútnemu chladu a ľahostajnosti cudzieho okolia. Nemá prácu, ak si nejakú zoženie, zas ju rýchlo stratí. Nie je ochotný dať sa zneužiť ani na špionáž ani na špinavú prácu. Svoju ženu Naďu chce zachrániť, a tak ju posiela k tetke do Ameriky a sám účtuje so životom...
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
23654-88-03

Jan Vasilij
Kráľ kráľov


Tatran, 1985
Meteor zv.č.: 112
Cena: 1.19 €
Jazyk: slovensky
312 strán, náklad: 25 000 ks, 3.vydanie, preklad: Ivan Podolinský, (Z ruského originálu - Ogni na kurganach.), (stav A), viaz., hmotnosť: 0.41 kg, rozmer: 20.5 cm x 13 cm
Alexander Velký alebo Macedónsky prešiel do dejín ako jeden z povestných dobyvateľov sveta, pričom na váhe jeho zásluh sú aj slzy porobených národov. Nepremožiteľný vojvodca narazí v ázijských stepiach po prvý raz na skutočný odpor udatných bojovníkov, príslušníkov kočovných skýtskych kmeňov.
Slobodymilovných Skýtov reprezentuje bohatý, mocný a vplyvný knieža Budaken so synom Skolotom. V nerovnom boji musia udatní, ale nedostatočne vyzbrojení Skýti ustúpiť pred dobre vyzbrojenou, skúsenou a počtom prevažujúcou Alexandrovou armádou, pre ktorú je vojna remeslom. Pravda, o sebe dáva vedieť ešte aj tretia sila — sila ľudu, ktorý už odmieta pracovať na kniežatá. Skupiny ozbrojených domorodcov napádajú Alexandrove posádky na každom mieste a v každom čase. Na čele odvážlivcov je Spitamen, bojovník, ktorý vie vykĺznuť z pasce. Tento hrdina stredoázijského ľudu zosobňuje jeho túžbu po slobode a spravodlivosti. Alexander chce symbolizovať jednotu Ázie a Európy sobášom s krásnou perzskou kňažnou Rokšanek, na jeho dvore sa pohybujú aj skutočne hodnotní ľudia, napríklad filozof Kallistenes, no veľký dobyvateľ, hoci je Aristotelovým žiakom, nectí si ani krásu tela, ani silu ducha a všetko podriaďuje svojim svetovládnym plánom a chúťkam.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
2853-88-03

Johnson Eyvind
Za čias Jeho Milosti


Tatran, 1986
Meteor zv.č.: 113
Cena: 2.30 €
Jazyk: slovensky
456 strán, náklad 25 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.54 kg, rozmer: 21 cm x 13 cm
Dej románu sa odohráva v búrlivom období na konci 8. storočia, keď kráľ Karol Veľký rozširuje Franskú ríšu na územie takmer celej dnešnej západnej Európy. Autorovi sa podarilo majstrovsky evokovať historickú atmosféru doby aj silnú osobnosť kráľa, neskôr cisára Karola I. Veľkého, ktorý udržiava a zveľaďuje svoju ríšu pomocou dobre vyzbrojených vojsk i hustej, dobre organizovanej siete ochotných donášačov.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
10352-88-01

Palacio Riva Vicente
Piráti z Mexického zálivu


Tatran, 1986
Meteor zv.č.: 114
Cena: 1.60 €
Jazyk: slovensky
440 strán, náklad 31 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.5 kg, rozmer: 20.5 cm x 13 cm
Antino, prezývaný Železná ruka, je nešťastne zaľúbený do pôvabnej Julie. Sociálna nerovnosť mu bráni v šťastí, a preto odchádza s Morganom a jeho pirátmi. Jeho tajný sok Pedro Juan sa ožení s Juliinou matkou, len aby mohol byť v blízkosti mladej dievčiny...
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
10133-88-01

Sienkiewicz Henryk
Potopa 3


Tatran, 1986
Meteor zv.č.: 115
Cena: 0.90 €
Jazyk: slovensky
400 strán, náklad 20 000 ks, 1.vydanie, (stav B - z knižnice), viaz., hmotnosť: 0.49 kg, rozmer: 20.7 cm x 13.5 cm
3.diel slávneho románu...
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
0363-11-01

Körner Vladimír
Lekár umierajúceho času


Tatran, 1987
Meteor zv.č.: 119
Cena: 2.90 €
Jazyk: slovensky
416 strán, náklad 10 000 ks, 1.vydanie, preklad Daniel Šulc, (stav B - vpredu natrhnutý papierový prebal), viaz., hmotnosť: 0.45 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Životné osudy Jána Jessenia.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
7440-88-02

Jensenová Thit
Jörgen Lykke, posledný rytier dánsky


Tatran, 1968
Meteor zv.č.: 12
Cena: 1.70 €
Jazyk: slovensky
496 strán, náklad 51 500 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.59 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Renesančný román dánskej autorky zo 16. storočia. Sleduje život Jorgena Lykkeho až do jeho posledných chvíľ. Dej prebieha v období vlády piatich dánskych kráľov, v období, kedy Európa žila v pohnutých reformačných a protireformačných časoch.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
7101-88-01

Jókai Mór
Levočská biela pani


Tatran, 1988
Meteor zv.č.: 122
Cena: 4.90 €
Jazyk: slovensky
456 strán, 1.vydanie, (stav A - výborný), viaz., hmotnosť: 0.53 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
klasický román...
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
53050-88-01

Nižnánsky Jožo
Právo prvej noci


Tatran, 1988
Meteor zv.č.: 123
Cena: 3.50 €
Jazyk: slovensky
328 strán, náklad: 70 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.38 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Príbeh z trnavského kraja, v ktorom kaštieľ a ulička poddaných symbolizujú dve proti sebe stojace sily. Hlavný hrdina Ján Drgáň snuje pomstu voči grófovi, ktorý nielenže mu nedovolil dokončiť štúdiá, ale navyše sa uchádza o jeho Hanu. Tá však Pálffyho vytrvale odmieta. V tuhom zápase o Hanino vzdorovité srdce gróf zamýšľa uplatniť aj nepísané právo zemepána, právo prvej noci - `ius primae nostis`. Ján Drgáň všemožne bráni ohrozenú česť milej.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
44749-88-04

Lodiová Maria
Až keď umrieme drahá... I. - II.


Tatran, 1989
Meteor zv.č.: 127,128
Cena: 1.90 €
Jazyk: slovensky
1190 strán, 2.vydanie, ISBN - 80-222-0008-5, (stav A), viaz., hmotnosť: 1.28 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Paríž 60. rokov 19. storočia... - dvojzväzkový historický román.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
45119-88-03

Jókai Mór
Uhorský nabob


Tatran, 1990
Meteor zv.č.: 133
Cena: 1.88 €
Jazyk: slovensky
440 strán, 2.vydanie, ISBN - 80-222-0099-9, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.53 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Uhorský nabob patrí medzi najúspešnejšie romány maďarskej literatúry. Uhorského naboba stelesňuje starý veľmož János Kárpáthy, typická postava uhorského verejného života, známa bizarnými nápadmi, násilenstvami a žartovnými dobrodružstvami. Anekdotické príbehy starnúceho naboba Kárpáthyho a jeho dandyovského synovca Abellina sa odohrávajú v Paríži, Budapešti, a najmä v Prešporku, kde sa vtedy na zasadnutí krajinského snemu schádzali poslanci z celého Uhorska. V Prešporku sa rozvíja aj ľúbostný román so všetkými sladkobôľnymi romantickými idylami, komickými aj tragikomickými príbehmi okolo prešporskej krásavice Fanny Mayerovej.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
6271-88-02

Benzoniová Juliette
Krásna Catherine 1 - 2


Tatran, 1990
Meteor zv.č.: 134
Cena: 4.00 €
Jazyk: slovensky
648 strán, náklad 89 000 ks, 2.vydanie, ISBN 80-222-0200-2, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.69 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.4 cm
V prvom a druhom dieli rozsiahleho sedemzväzkového cyklu známej francúzskej autorky historických románov Juliette Benzoniovej sa zoznamujeme s ústrednou postavou, krásnou Catherine Legoixovou, ktorej osudy na pozadí historických skutočností z dejín Francúzska upútali už milióny čitateľov v mnohých krajinách sveta.
A N T I K V A R I Á T
image_1
image_2
image_3
image_4
image_5
20480-88-02

Sienkiewicz Henryk
Quo vadis


Tatran, 1990
Meteor zv.č.: 135
Cena: 4.00 €
Jazyk: slovensky
558 strán, náklad 117 000 ks, 6.vydanie, ISBN 80-222-0128-6, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.64 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Historický román poľského klasika. Dej sa odohráva v starovekom Ríme v časoch panovania Nera. Na pozadí nástupu kresťanstva a úpadku Ríma je vykreslená láska medzi Vinitiusom a Lygiou, plná útrap, ale nakoniec so šťastným koncom, ktorý akoby ukazoval silu a nezlomnosť nového učenia.
image_1
image_2
Lodiová Maria
Až keď umrieme, drahá... I. - II.
1.50 €
image_1
image_2
Lodiová Maria
Až keď umrieme drahá... II.
1.35 €
image_1
image_2
Říha Bohumil
Predo mnou pokľakni - Čakanie na kráľa
3.45 €
image_1
image_2
Izakovič Ivan
Rasputin a cárovná
2.90 €
image_1
image_2
Jakubov Adyl
Ulugbekove poklady
1.60 €
image_1
image_2
Stendhal
Kartúza parmská
1.50 €
image_1
image_2
Dumas Alexandre
Kráľovnin náhrdelník
1.40 €
image_1
image_2
Crnjanski Miloš
Londýnsky román
2.40 €
image_1
image_2
Jan Vasilij
Kráľ kráľov
1.19 €
image_1
image_2
Johnson Eyvind
Za čias Jeho Milosti
2.30 €
image_1
image_2
Palacio Riva Vicente
Piráti z Mexického zálivu
1.60 €
image_1
image_2
Sienkiewicz Henryk
Potopa 3
0.90 €
image_1
image_2
Körner Vladimír
Lekár umierajúceho času
2.90 €
image_1
image_2
Jensenová Thit
Jörgen Lykke, posledný rytier dánsky
1.70 €
image_1
image_2
Jókai Mór
Levočská biela pani
4.90 €
image_1
image_2
Nižnánsky Jožo
Právo prvej noci
3.50 €
image_1
image_2
Lodiová Maria
Až keď umrieme drahá... I. - II.
1.90 €
image_1
image_2
Jókai Mór
Uhorský nabob
1.88 €
image_1
image_2
Benzoniová Juliette
Krásna Catherine 1 - 2
4.00 €
image_1
image_2
Sienkiewicz Henryk
Quo vadis
4.00 €
Stránka 1 Stránka 2  Stránka 3  Stránka 4  Stránka 5  Stránka 6  
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
RETRO darčeky
Navrhovač RETRO darčekov
 
Emailový servis
Nákupný košík
0
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 91747 titulov.

Kuriozity
Kuriozity