Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
TELEFÓN:
0908789792
0907510658
Máme 372 kategórií. Na ich abecednom zozname sa pracuje.
Ak vás zaujíma téma, ktorú neviete v tom množstve nájsť
(napríklad Opera, Audioknihy, Veštenie, Kriminalistika...),
napíšte nám na knihy@wallstreet.sk a pošleme vám presný link.


HAND MADE
antikvariát hand made
Hykisch Anton [ 14 položiek ]

A N T I K V A R I Á T
Hykisch Anton - Ako chutí politika 79389-11-01

Hykisch Anton
Ako chutí politika


Press-burg, 2004
Cena: 3.10 €
Jazyk: slovensky
350 strán, 1.vydanie, ISBN - 80-85474-42-5, (stav A), brož., hmotnosť: 0.28 kg, rozmer: 20.4 cm x 12.7 cm
Spomienky a záznamy z rokov 1990-1992.

Anton Hykisch sa narodil 23. februára 1932 v Banskej Štiavnici.

Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Ako ekonóm pracoval vo Výskumnom ústave miestneho hospodárstva, v Železničnom staviteľstve v Bratislave a v Záhradníckych a rekreačných službách mesta Bratislavy. V rokoch 1962-1969 pracoval v literárnej redakcii Československého rozhlasu v Bratislave. Odtiaľ musel po nástupe normalizácie odísť. Potom pôsobil v Ústrednej knižnici Slovenskej akadémie vied a bol ekonómom v podniku Slovenského fondu výtvarných umení Dielo. Vo vydavateľstve Mladé letá pracoval v rokoch 1987-1992, najprv ako redaktor do roku 1990, potom bol riaditeľom vydavateľstva.
Poslancom Slovenskej národnej rady (SNR) za KDH bol v rokoch 1990-1992, súčasne bol predsedom Výboru SNR pre vzdelanie, kultúru a šport a členom predsedníctva SNR. V roku 1990 sa stal členom Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie. V rokoch 1993-1997 pôsobil ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Kanade. V rokoch 1998-2002 externe prednášal politológiu na Trnavskej univerzite. V súčasnosti žije a tvorí v Bratislave.
V prvom období tvorby napísal novely: Sen vchádza do stanice (1961), Krok do neznáma (1963), Naďa (1964), knihu poviedok Stretol som ťa (1963) a román Námestie v Mähringu (1965). V roku 1968 mu vyšla kniha cestopisných reportáží Kanada nie je `kanada`. V období normalizácie vydal iba populárno-náučnú knihu o dejinách automobilových pretekov a slávnych pretekárov Volanty do nebies. Do literárneho diania sa vrátil až po takmer desiatich rokoch a to dvojdielnym historickým románom z dejín svojho rodného mesta Čas majstrov (1977). Jeho príbeh so širokým spoločensko-historickým pozadím z 15.-16. storočia je situovaný do Banskej Štiavnice. Viacrozmernosť svojich literárnych záujmov potvrdil knihami žánru sci-fi Dobre utajený mozog (1979), dvojnovelou Vzťahy (1978) a Túžba (1980). Životu a pôsobeniu Márie Terézie venoval román Milujte kráľovnú (1984). Napísal román z procesu výstavby atómovej elektrárne Atómové leto (1986) aj knihu cestopisných reportáží z Číny a niektorých ďalších krajín Ázie s názvom Dovolenka v Pekingu (1991). Pre rozhlas napísal poetickú drámu o smrti matky Praskanie (1966), sci-fi hru o morálnej otázke Počatie (1969) a hru pre mládež Také čudné rozhovory (1988).
Jeho romány, novely a poviedky vyšli v angličtine, češtine, nemčine ruštine a iných jazykoch, v 13 samostatných vydaniach a vo viacerých antológiách. Ako publicista sa venoval kultúrnopolitickým a literárnym otázkam.
V januári 1998 prezident Slovenskej republiky prepožičal Antonovi Hykischovi štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy.
K N Í H K U P E C T V O
Hykisch Anton - Bezhlavý čas 163963-90-03

Hykisch Anton
Bezhlavý čas


IKAR, a.s., 2022
Cena: 16.65 €
Jazyk: slovensky
480 strán, EAN: 9788055181448, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.768 kg, rozmer: 23.3 cm x 15.3 cm
Historický román Bezhlavý čas zobrazuje koniec 18. storočia. V Európe vrcholí Francúzska revolúcia popravou kráľa a kráľovnej, narastá teror, násilie a nové vojny. V Habsburskej ríši po neúspešnom reformátorovi Jozefovi II. vládne jeho brat cisár Leopold II. Po jeho neočakávanej smrti (vražda?) sa panovníkom stáva mladý syn František. Ten začína vládu s pevným odhodlaním, že v našich krajinách zabráni revolúcii, nedopustí „bezhlavý čas“. Mladý vládca však čelí rozsiahlemu sprisahaniu, pokusu o štátny prevrat, revolucionári ho chcú pripraviť o život.

V románe krok za krokom sledujeme zápas konzervatívneho vládcu a polície s revolucionármi vo Viedni aj v Uhorsku. U nás bol vodcom sprisahania opát Martinovič, jeho spolupracovníci boli aj Slováci. Poznávame atmosféru tajných spoločností, zahraničných agentov, ale aj rozvážnych slovenských osvietencov okolo Antona Bernoláka v Trnave. Podaria sa jakobínskym nadšencom za slobodu ich plány? Aké strasti i slasti prežívajú jednoduchí ľudia u nás aj vo Francúzsku počas „bezhlavého času“ neistoty a ohrozenia?

Ako v pestrom filme sa v románe striedajú osudy hrdinov nielen v Trnave, Prešporku, Budíne, ale aj vo Viedni, v Prahe, v Paríži či v Lyone. Poznávame paláce kráľov a šľachty, mníšske cely, chrámy, tlačiarne, snemové rokovania, korunovácie, ale aj súdne siene, väzenské cely, popraviská, gilotíny.
Nástup neúcty k ľudskému životu a rozkladu základných hodnôt sa netýka len udalostí pred dvesto rokmi. V niečom pripomína aj dnešné časy. Autor týmto románom varuje, ale zároveň naznačuje, že „bezhlavý čas“ sa dá prekonať iba vzájomným porozumením, láskou a návratom k zdravému rozumu.
A N T I K V A R I Á T
Hykisch Anton - Budúcnosť je už dnes 138632-99-01

Hykisch Anton
Budúcnosť je už dnes


Mladé letá, 1987
Cena: 4.00 €
Jazyk: slovensky
256 strán, náklad: 7 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.762 kg, rozmer: 25.2 cm x 20.3 cm
Rozprávanie na tému: mikroelektronika a my.
Dnes už len historické zamyslenie...
A N T I K V A R I Á T
Hykisch Anton - Dobre utajený mozog
Hykisch Anton - Dobre utajený mozog ilustr.1
2139-87-01

Hykisch Anton
Dobre utajený mozog


Tatran, 1979
Zenit zv.č.: 32
Cena: 2.62 €
Jazyk: slovensky
180 strán, náklad 10 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.3 kg, rozmer: 20.5 cm x 13 cm
Sci-fi poviedky slovenského autora.
A N T I K V A R I Á T
Hykisch Anton - Krok do neznáma 17156-88-02

Hykisch Anton
Krok do neznáma


Slovenský spisovateľ, 1963
Živý prúd
Cena: 2.96 €
Jazyk: slovensky
260 strán, náklad 5 500 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.28 kg, rozmer: 20 cm x 12 cm
Debutový román A.Hykischa. Román o živote vysokoškolákov neprešiel cenzúrou a v roku 1959 bol zošrotovaný.
A N T I K V A R I Á T
Hykisch Anton - Kvarteto se smutnýma očima 23076-88-01

Hykisch Anton
Kvarteto se smutnýma očima


Mladá fronta, 1964
Boje zv.č.: 129
Cena: 1.30 €
Jazyk: česky
112 strán, náklad: 10 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.19 kg, rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm
Povídky o životě a lidech dneška. Víc než o pestrost a překvapivost dění jde v nich autoru o pronikání k vnitřnímu životu a tváři hrdinů, o odhalení toho, co tu skrýváno a jinde neviděno či nerozpoznáno určuje jejich myšlení, city, činy, dobré i zlé v nich.
A N T I K V A R I Á T
Hykisch Anton - Milujte kráľovnú 12074-88-01

Hykisch Anton
Milujte kráľovnú


Tatran, 1988
Kométa zv.č.: 4
Cena: 2.89 €
Jazyk: slovensky
512 strán, náklad 38 000 ks, 2.vydanie, (stav A), brož., hmotnosť: 0.49 kg, rozmer: 20 cm x 13 cm
Milujte kráľovnú — román venovaný životu a pôsobeniu Márie Terézie je zároveň románom o Slovensku tereziánskej epochy, o kultúre a postojoch slovenských vzdelancov. Autor si vyberá kľúčové obdobie z bohatých štyridsiatich rokov vlády Márie Terézie a Jozefa II. V pestrom slede sa striedajú scény z panovníckych dvorov, knižníc, laboratórií, dielní aj bojísk epochy európskeho osvietenstva a prebúdzajúceho sa národného povedomia v národoch habsburskej monarchie. Osudy slovenských vzdelancov, predchodcov bernolákovskej družiny, sa tu prepletajú s osudmi významných filozofov (Voltaire) a hudobníkov (Haydn, Mozart) tejto doby, ktorí mali blízky vzťah k Bratislave. Hykischovi sa podarilo sceliť osvietenské generácie, ba vidieť ich na pozadí spoločensko-ekonomických premien. Naplnil svoj román kultúrno-politickým obsahom. Vystupujúce osoby, fakty, udalosti a deje sú spojené organicky. Na zaujímavom a pestrom obraze vidíme miesto Slovenska v Uhorsku a Uhorska v rakúskej monarchii.
K N Í H K U P E C T V O
Hykisch Anton - Milujte kráľovnú 118132-90-03

Hykisch Anton
Milujte kráľovnú


Juraj Štefuň - GEORG, 2018
Cena: 12.00 €
Jazyk: slovensky
496 strán, EAN: 9788081542329, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.763 kg, rozmer: 21.6 cm x 15.4 cm
Milujte kráľovnú je román o Márii Terézii, ktorá sa po smrti svojho otca stala uhorskou a českou kráľovnou na dlhých 40 rokov. Autor si vybral kľúčové udalosti z jej vlády v rámci celoeurópskeho meradla, čitateľ sa dostane na panovnícke dvory a paláce Viedne, Prahy, Berlína, Paríža, Petrohradu či Vatikánu.
Je to však aj román o Slovensku počas tereziánskej epochy, o dávnej Bratislave, Šaštíne, Holíči, Banskej Štiavnici. Jednou z hlavných postáv je Adam František Kollár, chudobný slovenský chlapec z Terchovej, ktorý sa vypracoval až na poradcu Márie Terézie a stal sa riaditeľom cisárskej dvorskej knižnice vo Viedni. Spoznáme aj osudy ďalších slovenských vzdelancov, ktoré sa prepletajú s osudmi filozofov (Jacquin, Voltaire, Rousseau) a hudobníkov (Haydn, Mozart) tej doby, ktorí mali vzťah k Bratislave. Na zaujímavom a pestrom obraze tak vidíme miesto Slovenska v Uhorsku a Uhorska v Rakúskej monarchii.
A N T I K V A R I Á T
Hykisch Anton - Moja Štiavnica 125381-28-01

Hykisch Anton
Moja Štiavnica


Marenčin PT, 2012
Cena: 5.50 €
Jazyk: slovensky
256 strán, 1.vydanie, ISBN - 978-80-8114-142-3, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.404 kg, rozmer: 21.6 cm x 15.2 cm
Fakľový sprievod 14. marca 1939, esesmani s čokoládou, bieli Rusi a ďalšie udalosti, ktoré poznačili históriu mesta v čase autorovho dospievania. Zo spomienok vanie nostalgia za svetom detstva a gymnaziálnymi rokmi. S každodenným životom Štiavničanov sú úzko späté poschodové záhrady a strmé schody v úzkych uličkách, pivnice, pavlače, obchody na korze, rozkoše kúpania v tajchoch či týždenné menu v meštianskej domácnosti. V jeho rozprávaní ožíva aj Joergesova tlačiareň, archivár Baker či mestský archív.
A N T I K V A R I Á T
Hykisch Anton - Naďa 55308-88-01

Hykisch Anton
Naďa


Slovenský spisovateľ, 1964
Živý prúd
Cena: 1.25 €
Jazyk: slovensky
136 strán, náklad: 8 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.17 kg, rozmer: 19.7 cm x 12 cm
Románová novela Naďa (1964) je ľúbostný príbeh končiacej vysokoškoláčky, pričom autor položil dôraz na psychologizáciu postáv, aby tak čo najhlbšie preskúmal motiváciu ich konania. Spisovatel demonstruje v próze citované vztahy dnešních mladých lidí. Střetávají se v ní dva jedinci rozdílného charakteru: do světa knih zabořený, filosofující a málo praktický knihovník velkého závodu a studentka, která v něm koná výrobní praxi, je zběhlá v dnešním světě a vychází ze zásady, že každý se "má spoléhat v první řadě pouze na vlastní maličkost".
A N T I K V A R I Á T
Hykisch Anton - Naďa 83731-88-01

Hykisch Anton
Naďa


Československý spisovatel, 1964
Život kolem nás zv.č.: 48
Cena: 1.39 €
Jazyk: česky
112 strán, náklad: 15 500 ks, 2.vydanie, - Naďa : -Novela), (stav A), viaz., hmotnosť: 0.238 kg, rozmer: 20.1 cm x 13.4 cm
Spisovatel (nar. 1932) demonstruje v próze citované vztahy dnešních mladých lidí. Střetávají se v ní dva jedinci rozdílného charakteru: do světa knih zabořený, filosofující a málo praktický knihovník velkého závodu a studentka, která v něm koná výrobní praxi, je zběhlá v dnešním světě a vychází ze zásady, že každý se "má spoléhat v první řadě pouze na vlastní maličkost".
K N Í H K U P E C T V O
Hykisch Anton - Spomeň si na Cára 132645-90-02

Hykisch Anton
Spomeň si na Cára


Juraj Štefuň - GEORG, 2019
Cena: 8.28 €
Jazyk: slovensky
270 strán, EAN: 9788081542770, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.479 kg, rozmer: 21.5 cm x 15.3 cm
V románe Spomeň si na cára sledujeme rušné osudy protikladnej dvojice – bulharského cára, potomka Coburgovcov, ktorý patril medzi najkurióznejšie postavy európskych panovníckych rodov, bol uznávaným prírodovedcom i zberateľom a na Slovensku vlastnil rozsiahle majetky i lesné revíry, a jeho horehronského pobočníka. Prežívame s nimi chvíle úspechov i osobných tragédií, prenikáme do „hriešnych“ zákutí panovníckeho dvora v čase pred prvou svetovou vojnou i počas nej.
A N T I K V A R I Á T
Hykisch Anton - Túžba 10252-88-03

Hykisch Anton
Túžba


Smena, 1980
Cena: 1.22 €
Jazyk: slovensky
136 strán, náklad 7 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.25 kg, rozmer: 20.5 cm x 13 cm
Správa z klubu rozbíjačiek blaženosti...
A N T I K V A R I Á T
Hykisch Anton - Vzťahy 31652-88-01

Hykisch Anton
Vzťahy


Smena, 1978
Cena: 1.60 €
Jazyk: slovensky
174 strán, náklad: 3 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., hmotnosť: 0.25 kg, rozmer: 20.5 cm x 13 cm
Román o manželoch z ktorých jeden emigruje do kapitalistickej cudziny.
Hľadáčik
Formulár na predobjednanie nedostupných titulov.
 
Papers/Noviny
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík [ €]
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 94716 titulov.