1. Ash Garton Timothy
Spis - osobný príbeh
Archa, 1998,

Timothy Carton Ash (1955) sa venuje novodobej histórii, žije a pracuje v Oxforde.
Štúdium nemeckého vnútorného odboja proti hitlerovskému režimu ho na prelome 70. a 80. rokov priviedlo do Berlína. Strávil tu niekoľko rokov, žijúc striedavo vo "východnej" a "západnej" časti mesta. Pravidelne cestoval po krajinách za železnou oponou a v priebehu 80. rokov zaznamenal a analyzoval emancipačný proces v krajinách strednej Európy v príspevkoch pre viaceré popredné periodiká — Spectator, Independent a New York Review of Books. Po roku 1989 sa T. Carton Ash dostal k spisu, ktorý si o ňom starostlivo viedla východonemecká tajná polícia Stasi. Spis označený ako Romeo ho inšpiroval k napísaniu knihy SPIS. Osobný príbeh, svojskej histórii, ktorá je súčasne reportážou, pamäťami i románom. Autor sa v nej prekvapený vracia do vlastnej minulosti študenta v tvídovom saku, porovnávajúc vlastné denníky so záznamami Stasi. Hlavnou ambíciou knihy je však rekonštrukcia totalitnej mašinérie a povahy studenej vojny. Autor konfrontuje jednotlivých informátorov i dôstojníkov, spolupracujúcich na jeho prípade. Zisťuje dôvody, ktoré ich viedli k spolupráci s tajnou políciou. Neprestajne sa pritom vracia ku kľúčovej otázke — Prečo sa jeden človek stane Speerom, kolaborantom, a iný von Stauffenbergom, zanieteným odporcom režimu. Jednoznačnú odpoveď nenachádza. Ukazuje, aké je zložité priblížiť sa k „historickej pravde", pretože naše životy často až príliš závisia od okolnosti, v ktorých vyrastáme a žijeme.
2. Blahož Josef
F.D.Roosevelt - Opustená cesta
Obzor, 1988,

O živote a kariére amerického prezidenta F.D.Roosevelta.
3. Černá Eva
Reportérkina spoveď
Ikar, 1999,

Pri sledovaní relácie Lampáreň v televízií obdivujeme reportérku Evu Černú ako zanietene bojuje proti krivdám a neprávosti. Vo svojej knihe prezrádza, ako sa do Markízy dostala, ako začínala, čo všetko prežila v spravodajstve. Dozviete sa ako sa robia Televízne noviny, aj čo sa do reportáži nedostáva. Eva Černá vám však dovolí nahliadnuť aj do svojho súkromia a čo-to prezradí aj o svojich kolegoch.
4. Chelemendik Sergej
Markíz de Schuster
Slovanský dom, nezistené,

alebo Choroba šialených médií...
5. Feuchtwanger Lion
Goya čili trpká cesta poznání
Mladá fronta, 1966,

Historický román, v němž význačný soudobý německý spisovatel vypráví o životních osudech a tvůrčích zápasech slavného španělského malíře Francisca Goyi. Děj románu se odehrává na sklonku 18. a počátkem 19. století, v době vrcholného rozkvětu Goyových tvůrčích sil. Autor se neomezuje pouze na postavu umělcovu, nýbrž zachycuje v širokých záběrech život všech společenských vrstev tehdejšího Španělska. Obrazy života venkovského i městského lidu se střídají s líčením rozmařilého, požitkářského a křiklavě pompésního prostředí královského dvora i s otřásajícími obrazy zběsilého řádění španělské inkvisice. Goya, malíř lidového původu, viděl a zachytil ve svých dílech hluboký sociální, hospodářský i mocenský úpadek své země, ale postihl zároveň i zárodky nového, revolučního kvasu, podněcovaného idejemi francouzské revoluce.
6. Tkadlečková Herta
Slávni revolucionári
Mladé letá, 1977,

Encyklopédia revolucionárov.
7. Beniak Milan
Chystáte sa k lekárovi?
Osveta, 1988,

V knihe sa pomerne veľa miesta venuje práci obvodného lekára, dočasnej pracovnej neschopnosti, pobytu v nemocnici a v kúpeľoch, starostlivosti o deti, darcovstvu krvi, ochoreniu v zahraničí, predpisovaniu liekov a zdravotníckych potrieb, najčastejším otázkam z oblasti zdravotníctva (v podobe slovníčka) ap.
Autor sa usiluje čo najprístupnejšie ozrejmiť nejasnosti, ktoré sa medzi ľuďmi okolo zdravotníctva a jeho práce pretriasajú.
Celou knižkou sa tiahne základná zásada socialistického zdravotníctva, že je účelnejšie chorobám včas a účinne predchádzať, ako ich liečiť, a že od každého z nás závisí, či sa zdravie stane pre každého člena našej spoločnosti jednou z hodnôt najvzácnejších.
Knižka poskytuje vecné a konkrétne informácie, ktoré sú v súčasnosti pri ochrane zdravia nepostrádateľné.
8. Hennesenová Paula
Pošepky - Láska a ty
Smena, 1991,

O láske, vzťahoch a sexe pre mládež.
9. Hutchin C.Kenneth
Ako si nezabiť ženu
Osveta, 1979,

Cenné rady o zdravom živote so zreteľom na ženské zdravie.
10. Oláh Zoltán
Zrak a súčasný život
Obzor, 1981,

Zasvätená kniha o zraku, jeho funkcii, možnostiach a jeho ochrane z pera popredného slovenského oftalmológa.
11. Poliaková Eva - Poradovský Karol
Keď dospievam
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1983,

Podrobné informácie pre dospievajúce dievčatá o ich tele, oplodnení, hygiene a pohlavných chorobách.
12. Poliaková Eva - Poradovský Karol
Keď dospievam
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1990,

Podrobné informácie pre dospievajúce dievčatá o ich tele, oplodnení, hygiene a pohlavných chorobách.
13. Strmeňová Jiřina
Na prahu dospelosti
Mladé letá, 1986,

rady o dospievaní pre mládež...
14. Vlašín a kolektív
Slovník literárních směrů a skupin
Orbis, 1977,

Publikace zachycuje literární směry a skupiny evropské a angloamerické, pomíjí literatury orientální, africké a latinskoamerické, přičemž v širším výběru a podrobněji zpracovává písemnictví české a slovenské.
15. Kolektív
Kniha života pre každého
Vida, 1989,

texty z biblie
16. Rôzni autori
Nová zmluva
Medzinárodný zväz Gideonovcov, 1991,

Nová zmluva do dlane...
17. Svoboda Bohumil
Blahoslavená Anežka Česká
Ústřední církevní nakladatelství, 1989,

Sborník ke svatořečení. O svatořečení Anežky se snaží, neúspěšně, již Jan Lucemburský (viz Jan Lucemburský Slepý), poté jeho syn Karel IV. (viz Karel IV. Lucemburský) a později pak např. Leopold II. Habsburský – teprve pražský arcibiskup kardinál B. J. Schwarzenberg dosahuje v roce 1874 prohlášení Anežky za blahoslavenou – svatořečena je pak 12. listopadu roku 1989 papežem Janem Pavlem II (viz Jan Pavel II.).
18. Chelemendik Sergej
Ivan Gašparovič: Volič sa nedá kúpiť
Slovanský dom, 2004,

"...Negatívom tejto prezidentskej kampane bolo to, že už od začiatku sa občanov vtĺkalo do hláv, že existujú len dvaja kandidáti,
ktorí sa môžu uchádzať o kreslo prezidenta, a to tak intenzívne, že občan si zrejme povedal: prečo práve títo dvaja?"

"...Mečiar chcel zmeniť výzor, ale nezmenil podstatu, svoje myslenie, svoju osobu, a v tomto ho občan "prečítal". Navyše, na druhé kolo pán Mečiar
bol pripravený iba na súboj s pánom Kukanom. Viem, že existovalo množstvo materiálov, s ktorými chcel na pána Kukana vybehnúť. Na mňa nemal nič."
19. Fishman Jack
A zdi se hroutily
Mladá fronta, 1988,

Vojnový faktorgrafický román o operácii Jericho.
20. Frankenberger Otakar
Václav Radecký z Radče
Melantrich, 1990,

Slovo k historii... sešity k poznání národní minulosti.
21. Kušnier Jozef
125. výročie založenia gymnázia Martina Hattalu v Trstenej
Riaditeľstvo gymnázia Martina Hattalu, 1994,

Spomienková publikácia.
22. Mencl Vojtěch - Hájek Miloš - Otáhal Milan - Kadlecová Erika
Křižovatky 20. století - světlo na bílá místa v nejnovějších dějinách
Naše vojsko, 1990,

Kniha je souborem dílčích studií o dějinách Evropy a zejména Československa ve 20. stol. (1914–1989).
23. Toeplitz Teodor Krzystof
Chaplinovo království
Mladá fronta, 1965,

Známy poľský filmový kritik a esejista zachytáva v prvej časti svojej knihy históriu a vývoj filmu z hľadiska technického a umeleckého spracovania. Druhá časť je úvodom do filmovej sociológie. V popredí autorovho záujmu sú jednotlivé smery a školy, najvýznačnejšie diela, ich tvorcovia, režiséri, scenáristi a herci.
24. Vágner Josef - Schneiderová Naďa
Lev nie je kráľom zvierat
Obzor, 1988,

Beletrizované rozprávanie o afrických zvieratách...
25. Thoma Zdeněk
Potulky po Japonsku
Obzor, 1986,

Cestopis z Japonska
26. Tomko Jozef
Na misijných cestách II.
Spolok svätého Vojtecha, 2003,

Cestopisy z misijných ciest kardinála Tomka.
27. Žuffa Vladimír
Zdá sa že sme torpédovaní
Obzor, 1973,

Cestovateľský dobrodružný zápisník z vojnovej plavby.
28. Kolektív
American English I. Book 2
Úlehla, 1990,

Učebnica americkej angličtiny.
29. Kolektív
American English I. Book 1
Úlehla, 1990,

Učebnica americkej angličtiny.
30. Kolektív
American English I. Book 4
Úlehla, 1990,

Učebnica americkej angličtiny.
31. Kolektív
American English I. Book 3
Úlehla, 1990,

Učebnica americkej angličtiny.
32. Lannon Michael - Tullis Graham - Trappe Tonya
Insights into Business
Longman, 1996,

Nelson Busines English...
33. Nižníková Jolana
Zo slovenskej skladby
Univerzita P.J.Šafárika, Prešov, 1994,

Jazykovedná publikácia.
34. Oravec Ján - Laca Vincent
Príručka slovenského pravopisu pre školy
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1973,

Pravidlá slovenského pravopisu s pravopisným a gramatickým slovníkom.
35. Vilikovský Pavel - Vilikovská Júlia
Slovensko - anglický slovník
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1989,

jednosmerný slovník
36. Běloun František
Příprava žáků ZŠ
Státní pedagogické nakladatelství, 1978,

Příprava žáků ZŠ k přijímacím zkouškám z matematiky na školy II. cyklu.
37. Zapletal František
Metodická příručka k matematice
Státní pedagogické nakladatelství, 1989,

Metodická příručka k matematice pro 8. ročník zvláštní školy.
38. Szaszák Juraj
Pamätihodnosti mesta Košice - Monuments of Košice
AB Art, 2002,

Turistický sprievodca.
39. Brezina Ján
Anekdoty o slávnych
Východoslovenské vydavateľstvo, 1985,

zbierka vtipov
40. Herko Miloš
Aforizník
Mladé letá, 1990,

Aforizmy a fórizmy na každodenné použitie.
41. Kantorek Pavel
Domácí lékař
Orbis, 1990,

Zbierka kreslených vtipov.
42. Černý Jan - Veselý Dušan - Macák Ludvík
Tomáš Garrigue Masaryk
Československá tisková kancelář, nezistené,

Fotografie T.G.Masaryka.
43. Aldiss Brian
Člověk svého času
Laser, 1993,

Najlepšie sci-fi poviedky Briana Aldissa.
44. Aldiss W. Brian
Helikonie jaro
Laser, 1992,

Zima je živlem fagorů, léto je čas lidí. První kniha třídílné ságy známého autora SF, který brilantně popisuje svět, kde rok trvá 2 500 pozemských let, takže jsou generace, které nepamatují nic jiného, než zimu. A nyní přichází jaro. Jaro – doba pro lidi příznivá, i když nebezpečná…
45. Aldiss W. Brian
Malacijská tapisérie
Laser, 1993,

Román Malacijská tapisérie je pro autora nezvyklým výletem do žánru fantasy. Vytvořil v něm postavu renesančního dobrodruha, jenž prožívá četné romance ve městě ohrožovaném tureckými nájezdníky. Nejde však o náš svět, ale o svět alternativní. Vedle vědeckých vynálezů se tu daří rovněž magii, na hradbách města žijí okřídlení tvorové, v ulicích se procházejí ještěrčí lidé a v okolí lze nalézt pozůstatky vymírajících pravěkých tvorů...
46. Alner Juraj
Zrod cely
Dilema, 2000,

Novely známeho slovenského novinára.
47. Anderson Poul
Královna vzduchu a temnot
Laser, 1992,

sci-fi poviedky

Kdo z fanoušků science fiction by neznal Poula Andersona, autora série o Strážcích času či románů Zlomený meč, Tři srdce a tři lvy, Kosmičtí křižáci či Loď na milión let. Patří k u nás nejznámějším a nejvydávanějším SF spisovatelům, ve světě byl znám jako autor neobvykle dlouhé řady kvalitních románů a povídek. Ano, povídková tvorba zaujímala v jeho literární kariéře skutečně důležité místo. Právě povídky mu vynesly většinu literárních ocenění, včetně těch nejprestižnějších – Huga a Nebuly. Dodnes se však v českém překladu objevila pouze jediná sbírka nepočítáme-li tématické soubory o Strážcích času. Jde o soubor tří prestižními cenami odměněných povídek. Není proč váhat, máte-li rádi Poula Andersona či dobrou science fiction vůbec.
48. Baláž Anton
Nový štát a jeho prvý muž
Dilema, 2003,

Michal Kováč očami spolupracovníkov.
49. Beneš Pavel - Dostál Petr - Halberštát Ladislav - Holada Karel - Jágerská Šarlota
Chemicko-biologické praktiká
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1986,

Chemicko-biologické praktiká pre 8.ročník základnej školy.
50. Benson Hugh Robert
Putujúci
Petrus, 1995,

Poviedka - ukážka z pripravovanej knihy poviedok.
51. Bester Alfred
Hvězdy můj osud
Laser, 1992,

Tento román Alfreda Bestera vás zavede do společnosti, v níž je teleportace nedílnou součástí života. Na pozadí kulis a podmínek pro nás naprosto podivuhodných se odehrává klasický příběh křivdy a odplaty. Gully Foyle, lhář, darebák, mrchožrout, ale přesto sympaťák, je hnán pomstychtivou posedlostí, která ho v průběhu děje změní v nejpozoruhod­nějšího člvěka ve sluneční soustavě. Román je srovnáván s klasickým dramatem a vzbudil velké nadšení jak u čtenářů, tak i u kritiků ve všech zemích, kde dosud vyšel.

Přestože se po Besterovi mnozí autoři k telepatii i k teleportaci vrátili, žádná z jejich postav už nedokázala čtenáře tak fascinovat, jako Gully Foyle.
zdroj: databazeknih.cz
52. Bilčík Vladimír - Bruncko Martin
Európska únia dnes
Inštitút pre verejné otázky, 2003,

Súčasné trendy a význam pre Slovensko.
53. Bizubová Mária - Ružek Ivan - Makýš Oto
Náučné chodníky Slovenska II.
Strom života, 1999,

Územie Slovenska má svojou polohou, pestrou geologickou stavbou, georeliéfom, unikátnou flórou a faunou, množstvom minerálnych,často liečivých prameňov a zachovalými historickými komplexami, ako aj typickou ľudovou architektúrou všetky predpoklady pre využitie tohto potenciálu v prírodovednom a enviromentálnom vzdelávaní. Veľmi dôležitý prvok v informačnom systéme týkajúcom sa prírodných, kultúrnych a historických pozoruhodností, ale aj enviromentálnych aktivít reprezentujú práve náučné chodníky.
54. Bizubová Mária - Ružek Ivan - Makýš Oto
Náučné chodníky Slovenska I.
Strom života, 1998,

Územie Slovenska má svojou polohou, pestrou geologickou stavbou, georeliéfom, unikátnou flórou a faunou, množstvom minerálnych,často liečivých prameňov a zachovalými historickými komplexami, ako aj typickou ľudovou architektúrou všetky predpoklady pre využitie tohto potenciálu v prírodovednom a enviromentálnom vzdelávaní. Veľmi dôležitý prvok v informačnom systéme týkajúcom sa prírodných, kultúrnych a historických pozoruhodností, ale aj enviromentálnych aktivít reprezentujú práve náučné chodníky.
55. Bugár Béla
Žijem v takej krajine
Kalligram, 2004,

Interview s Bélom Bugárom o Maďaroch, Slovákoch, premárnených príležitostiach a vynárajúcich sa možnostiach, ktoré vznikali od septembra 2002 do februára 2004...
56. Časopis
Remeslo - Umenie - Design (1/2002)
ÚĽUV Bratislava, 2002,

Ročník 3.
57. Chelemendik Sergej
Umenie prežiť za volantom
Slovanský dom, 2004,

Touto publikáciou vydavateľstvo Slovanský dom otvára novú edíciu Pomôž si, človeče. Knihy tejto edície sú zamerané na zložité existenčné situácie ľudského života. 
58. Chelemendik Sergej
Matúš Kučera: Slováci prežijú
Slovanský dom, 2004,

"Naraz sa stalo,že obyčajní ľudia po tej eufórii sa odrazu len prebrali, rozhliadli sa okolo seba a s hrôzou zistili, že sú takí chudobní, ako aj predtým, a veľmi priemerní a podpriemerní ľudkovia, o ktorých ani netušili, že v strane sú, sa naraz stali novou triedou vlastníkov..."
59. Čornej Petr - Pokorný Jiří
Kurze Geschichte der böhmischen Länder bis zum Jahr 2000
Práh - Sofa, 2000,

Známí čeští historici vytvořili tuto přehlednou publikaci, z níž může čerpat každý, kdo teď právě nemá čas číst mnohasetstránkové dějiny. Jedná se o jakési historické minimum toho, co by měl znát každý.
60. Dickson R. Gordon
Nekromancer
Laser, 1992,

Země budoucnosti – nemoci jsou pod kontrolou, hlad, války a strádání neexistují. Walter Blunt s tím skončí. Jeho Zádušní společenství nese heslo „ničit“ a jeho moc se přes mystické Alternativní zákony dostává do samého srdce lidské společnosti.
61. DOrta Marcello
Já to doufejme ňák zmáknu
Tichá voda, 2001,

Slohové práce dětí z neapolského předměstí vyšly v Itálii poprvé na sklonku minulého století, ale jak ukázala nedávno vydaná kniha Gomora Roberta Saviana, ještě dnes silně a přesvědčivě doplňují obraz předměstí žijících v bezvýchodné chudobě pod vládou mafiánských klanů. Vtipná, svébytná a zcela originální vyprávění překračují hranice dokumentu. Kniha může posloužit jako studijní materiál učitelům základních škol, jako příklad neškolometské, vášnivé a živoucí práce s dětmi.
62. Drgonec Ján - Vyskoč Jozef
... a nepožiadaš počítač blížneho svojho
Archa, 1997,

Právo v informačnej dobe---
63. Farmer J.P.
Kamenný bůh
Laser, 1993,

Po miliónech let hledal na světě naše potomky.
Považovali ho za kamenného boha, ale byl jen vědec z dvacátého století, který zkameněl při pokusech s molekulami hmoty. Když byl o milióny roků později náhodně přiveden k životu, Země se podstatně změnila a tento poslední potomek Odysseus Zpívající medvěd byl obyvatelstvem, které už dávno nebylo lidské, uctíván jako bůh.
Wufea kočičí a Wagarondit mývalí očekávali od svého boha, že splní jeden předpoklad: kamenný bůh Odysseus musí čelit mnohem mocnější bytosti, vegetativnímu agresorovi Wurutanovi, Stromu, pokrývajícímu kontinent, který pohlcuje jejich vesnice a loviště.
Odysseus je možná jediný žijící člověk a touží pouze po nalezení lidské družky a tím i zajištění dlouhověkosti lidstva. Aby to mohl udělat, musí nejprve proniknout Stromem, jehož kořeny sahají do pekel a větve se dotýkají nebes.
Aby mohl žít lidský život, musí Odysseus, proměněný v kamenného boha, jenom pohnout nebem a peklem. Jak snadný úkol pro boha...
64. Farmer José Philip
Brány stvoření
Laser, 1993,

Další pokračování úžasných dobrodružství Vládce Roberta Wolffa. Napínavá honička na pěti planetách vesmíru Robertova soupeře a otce Urizena. Souboj inteligence a nenávisti. Vzrušující a netradiční fantasy.
65. Follett Ken
Klíč k Rebece
Laser, 1994,

V POUŠTI MAJÍ NACISTÉ ROMMELA. V KÁHIŘE MAJÍ DOKONCE MNOHEM NIČIVEJŠÍ ZBRAŇ!

Její jméno: Alex Wolff. Její kódové jméno: Sfinga. Její mise: poslat Rommelově armádě tajné zprávy, které „otevřou dveře" do Káhiry a budou ve válce rozhodujícím nacistickým trumfem.
Ale v Káhiře jsou jen dva lidé, jež mohou zastavit tohoto skvělého, hezkého, odvážneho a nemilosrdného nacistického superagenta. Jeden je anglický důstojník, jemuž se lepí smůla na paty a jehož nikdo neposlouchá. Tou druhou osobou je překrásna, mladá Židovka, která se stane sexuálni návnadou v pasti, jež ji může zničit...

NEKONEČNĚ NAPÍNAVÉ... NEJVÍCE VZRUŠUJÍCÍ ROMÁN ROKU! - Cincinnati Enquirer
ŠPIČKOVÝ THRILLER... - Washington Post
66. Gajdoštíková Hana
Tschechische Küche
JK, Jan Kanzelzberger, 1997,

Recepty české kuchyně v němčině...
67. GS1 Slovakia
Identifikácia tovarov a služieb v obchode
Výtvarná agentúra A1, 2008,

Identifikácia tovarov a služieb v obchode pomocou čiarového kódu.
68. Guinová Ursula
Rocannonův svět
Laser, 1992,

Kdo se setkal s nějakou knihou Ursuly K. Le Guin, zajisté mi dá za pravdu, že je to famozní vypravěčka a tudíž skvělá spisovatelka. Už jsem si od ní přečetl několik knih a zjišťuji, že používá stejný koncept. A už v jejím prvním dílku Rocannonův svět se vyhranil její pohádkově vypravěčský smysl, díky kterému dokáže zaujmout čtenáře a postupně ho seznámit s celým světem, kde se odehrává jeden lidský osud. Je to dar, jehož se nedostává každému člověkovi, tj. zaujmout celkem nudným životem jednoho neobyčejného nepatrného človíčka a dříve než se čtenář naděje, tak zjistí, že vlastně pochopil celou kulturu jiného světa. Ať už je to jak chce, zajisté si každý čtenář uvyklý na styl spisovatelky Le Guinové, přijde na své. A co teprve recenzent, který může používat podobnou, ne-li stejnou kostru z předchozích recenzí? Tak tedy pojďme společně prozkoumat první knihu této autorky, kde se už vyskytuje společný vesmír pro většinu jejích děl. Svět Hainského universa.
69. Gyárfášová Oľga - Mesežnikov Grigorij
Slovensko "v prievane"
Inštitút pre verejné otázky, 2004,

Kultúrno-civilizačné výzvy a nový charakter sporov po vstupe do Európskej únie.

Cieľom publikácie je analyzovať slovenskú spoločnosť v novej situácii - po vstupe do Európskej únie a NATO - z viacerých hľadísk: popísať spoločenské súvislosti hodnotového sporu, zamyslieť sa nad členstvom v EÚ ako aj nad novou zodpovednosťou..
70. Halada Jan
Něžná revoluce v pražských ulicích
Lidové nakladatelství, 1990,

Články, fotografie, reportáže a zaujímavosti z revolučných dní v roku 1989.
71. Heinlein A. Robert
Cesta slávy
Laser, 1992,

Oscar Gordon je vybrán Ištar, královnou sedmi vesmírů, aby společně zachránili Fénixovo vejce, klíč k Ištařinu počítačovému komplexu. Oscar po mnoha dobrodružstvích nakonec uspěje. Heinleinův pokus o fantasy.
72. Heinlein A. Robert
JOB - Komedie spravedlnosti
Laser, 1993,

Hrdina - Alexander Hergensheimer, pedantický a ortodoxní člen Sjednocené Církve, současný Job - se během polynézkého Svátku ohně přenáší do alternativních světů. Stejně jako v prvním světě - v kterém vládnou tvrdé morální zásady - tak i v jiných skutečnostech Alec nachází stejné znaky na nebi i na zemi, ukazují, že nadchází Armageddon - konec svéta a den posledního soudu...

Z ohlasov:
Nemohl jsem Joba odložit... je to poutavý román, jeden z nejlepších - Larry Niven
Heinleinovi se to zase podaŕilo... Job je nejlepší věc, co napsal za celá léta - Arthur C. Clarke
Job je zábavný, vzrušující a podnětný... přečtéte si ho! - Isaac Asimov
73. Howard E.R.
Almuric
Laser, 1991,

Almuric je jediným Howardovým románem, který se neodehrává na Zemi. Almuric je planeta plná křehkých a krásných žen, silných a odvážných mužů, ale i dravců, oblud a boje. Almuric je dnes už klasické dílo, nabité strhujícím a barvitým dějem.

Pro všechny milovníky R. E. Howarda přináší tato kniha autorovu podrobnou bibliografii, včetně původních vydání, a oficiální bibliografii conanovských příběhů, to vše z pera našeho předního bibliografa Martina Šusta.
74. Hrúz Pavel
Chlieb a kry
Slovenský spisovateľ, 1996,

Štyri prózy slovenského autora.
75. Hudecová Ružena
Námety a úlohy pre vyučovanie ekológie, prírodopisu a biológie 4
Strom života, 1997,

Námety a úlohy pre vyučovanie ekológie, prírodopisu a biológie na osemročných gymnáziách a základných školách.
Štvrtá časť - kvarta - 8.ročník.
76. Jackson Steve
Raketoplán Poutník
Perseus, 1995,

Napolovicu kniha - napolovicu hra - gamebook. Vyber si vlastné pokračovanie príbehu.

NAPŮL DOBRODRUŽNÝ PŘÍBĚH, NAPŮL HRA. KNlHA, JEJÍMŽ HLAVNÍM HRDINOU JSl TY!

Raketoplán Poutník je vtažen do hrůzné černé díry jménem Seltsian Void a vynoří se na jejím druhém konci v úplně neznámém vesmíru. TY jsi kapitánem Poutníka a jeho osud leží ve tvých rukách. Podaří se ti nalézt cestu zpátky na Zemi od neznámých civilizací a planet, nebo budete ty i celá posádka odsouzeni navěky k zatracení v zapadlých končinách vesmíru, světelné roky od Země?
77. Janík Pavol
Rozhovory (o štátnosti)
CCW, 2002,

Pavol Janík sa pýta - medzi inými aj Milana Kňažka, Alojza Lorenca, Andreja Ferka, Ľudovíta Kaníka, Petra Vala, Ladislava Ťažkého...
78. Kačeňák Robert
Vrstevnice
Šimon Ryšavý, nakladatelství, 2005,

Sbírka povídek z rané tvorby mladého slovenského autora. Většina byla oceněna v literárních soutěžích pro začínající autory a některé dramatizoval Slovenský rozhlas.
79. Kmínek Ivan
Ústřední kancelář vesmíru se neozývá
Laser, 1992,

Sbírka povídek českého autora science fiction, držitele literární Ceny Karla Čapka. Obsahuje průřez zhruba deseti lety jeho tvorby.

Obsah:
...a každý bude mít svůj vesmír
S pozdravem dr. Kleiner
Jsem jenom člověk, integrovaný tribunále
Škola pro začínající spisovatele
Dotazník
Lidská krize
Přečin a trest
První pomoc
Slepá hodina
Spadla klec
Ústřední kancelář vesmíru se neozývá
No jo
Archa úmluvy, konec konců
80. Kolektív
Slovensko na ceste do neznáma
Inštitút pre verejné otázky, 2003,

V knihe Slovensko na ceste do neznáma sa autori pokúšajú o odhaľovanie vývojových trendov Slovenska na základe analýzy a diagnostikovania súčasného stavu slovenskej spoločnosti. Spolu so šiestimi editormi sa na tejto práci od augusta 2001 podieľal tím desiatok odborníkov – autorov podkladových štúdií a ďalších spolupracovníkov, ktorí sa zúčastnili diskusií pri vzniku prvotných textov. Publikácia nadväzuje na Víziu vývoja Slovenskej republiky do roku 2020, ktorú IVO vydal v roku 2003, na rozdiel od nej sú však texty tejto knihy písané jazykom, ktorý je okrem odborníkov zrozumiteľný aj širšej verejnosti. Zámerom publikácie o Slovensku na ceste do neznáma je upozorniť, že budúcnosť nemusí byť vykresľovaná len v čiernych, alebo len v ružových farbách, či v pojmoch áno – nie. Autori tiež chceli vyjadriť istú nedôveru k „osvietencom“, ktorí verejnosti predkladajú stopercentné a jediné vízie, ktorí už vedia, čo je dobré a správne pre nás pre všetkých. Na druhej strane si uvedomujú nevyhnutnosť predjímať budúcnosť (čiže myslieť anticipatívne), pretože ten, kto nedomýšľa možné dôsledky svojho aktuálneho konania, vlastne nemyslí vôbec. A spoločnosť, ktorá nevie, kde sú jej korene a kam kráča, je na tom ako slepec, ktorý každú chvíľu tápe, musí sa zastavovať a meniť smer. V tejto úlohe bolo Slovensko až príliš dlho. Podľa názoru autorov by rola profesionálnych prognostikov mala spočívať predovšetkým v usmerňovaní diskusie expertov, politikov a verejnosti o horúcich spoločenských problémoch a cestách ich riešenia. Povedané inak: mali by strážiť schopnosť nás všetkých myslieť na dôsledky našich dnešných činov. Ambíciou prognostickej knihy Slovensko na ceste do neznáma preto je otvoriť verejnú diskusiu, pretože tá je kľúčom k úspechu takejto práce. V jej priebehu sa nielen kultivuje a zhodnocuje autorský pohľad na vec, ale aj – alebo predovšetkým – rozvíja základný predpoklad zmysluplnosti akéhokoľvek prognózovania: schopnosť ľudí včas rozpoznávať dôsledky svojho konania a nechať sa týmto poznaním viesť v praktickom rozhodovaní i správaní. Kniha Slovensko na ceste do neznáma je inšpiratívnym zdrojom pre uvažovanie o budúcnosti tejto krajiny pre všetkých, ktorých zaujíma stav a možný vývoj slovenskej spoločnosti.
81. Kollár Miroslav - Bútora Martin
Predsavzatia a skutočnosť II.
Inštitút pre verejné otázky, 2006,

Hodnotenie plnenia programového vyhlásenia druhej vlády Mikuláša Dzurindu.

Niekoľko týždňov pred ukončením funkčného obdobia druhej vlády Mikuláša Dzurindu Inštitút pre verejné otázky tak ako pred minulými voľbami prichádza s publikáciou, v ktorej analytici a externí spolupracovníci IVO analyzovali činnosť všetkých členov vlády a vyhodnotili mieru plnenia predsavzatí, ktoré si vládny kabinet stanovil vo svojom programovom vyhlásení. Súčasťou publikácie je aj text Programového vyhlásenia vlády, schváleného Národnou radou SR v novembri 2002. Kniha je určená novinárom, pracovníkom orgánov štátnej správy a samosprávy, expertom, aktivistom mimovládnych organizácií, študentom vysokých a stredných škôl a všetkým občanom SR, ktorí sa zaujímajú o vývoj vlastnej krajiny v období spoločenskej transformácie.
82. Kollár Miroslav - Mesežnikov Grigorij
Predsavzatia a skutočnosť
Inštitút pre verejné otázky, 2002,

Hodnotenie plnenia programového vyhlásenia vlády Mikuláša Dzurindu.

Publikácia "Predsavzatia a skutočnosť, hodnotenie plnenia programového vyhlásenia vlády Mikuláša Dzurindu" je súborom analytických textov z pera interných analytikov a externých spolupracovníkov Inštitútu pre verejné otázky, väčšina ktorých sa každoročne zúčastňuje na projekte IVO Súhrnná správa o stave spoločnosti. S myšlienkou vypracovania analýzy výsledkov činnosti vlády SR prišiel na jar 2002 šéfredaktor denníka SME Martin M. Šimečka, ktorý ponúkol Inštitútu pre verejné otázky priestor na uverejnenie dvadsiatich expertných príspevkov hodnotiacich pôsobenie vládneho kabinetu. V júni a v júli 2002 tak v denníku SME vychádzal seriál článkov na pokračovanie, v ktorom autori zmapovali aktuálny stav v jednotlivých rezortoch, podrobili analýze činnosť všetkých členov vlády a vyhodnotili mieru plnenia predsavzatí, ktoré si vláda stanovila vo svojom programovom vyhlásení. V publikovaných príspevkoch experti nielen zaznamenali reálne výsledky dosiahnuté v príslušných oblastiach, ale odhalili tiež príčiny problémov, s ktorými bola vláda konfrontovaná pri plnení cieľov stanovených na začiatku funkčného obdobia. Kladný ohlas čitateľov na publikovaný seriál posilnil autorov v presvedčení o potrebe vydania textov v súhrnnej podobe. Niekoľko týždňov pred ukončením funkčného obdobia vlády Mikuláša Dzurindu preto Inštitút pre verejné otázky vydal samostatnú publikáciu, ktorej zámerom je uľahčiť čitateľom prístup k už zverejneným analýzam. Súčasťou publikácie je aj Programové vyhlásenie vlády SR schválené Národnou radou SR v decembri 1998. Kniha je určená predovšetkým novinárom, pracovníkom orgánov štátnej správy a samosprávy, expertom, aktivistom mimovládnych organizácií, študentom vysokých a stredných škôl i všetkým občanom SR, ktorí sa zaujímajú o vývoj vlastnej krajiny v období spoločenkej transformácie.
83. Kollár Miroslav - Mesežnikov Grigorij
Slovensko 2004 - Súhrnná správa o stave spoločnosti
Inštitút pre verejné otázky, 2005,

Takmer tisícstranová publikácia Slovensko 2004. Súhrnná správa o stave spoločnosti vychádza ako v poradí deviate pokračovanie série analytických ročeniek Inštitútu pre verejné otázky a je zároveň stou publikáciou, ktorú IVO vydal od svojho založenia v roku 1997. Pod vedením editorov Miroslava Kollára a Grigorija Mesežnikova pracovalo na príprave 34 tematických kapitol 55 autorov a desiatky oponentov. Aj v roku 2004 autori Súhrnnej správy diagnostikovali súčasný stav a identifikovali možnosti pozitívneho vývoja vo viacerých oblastiach verejného života. V aktuálnom vydaní Súhrnnej správy sa spolu s tradičnými kapitolami objavili aj časti tematicky pokrývajúce šport, násilie páchané na ženách, zahraničnú migráciu, kvalitu života, populačných vývoj a štruktúru rodín na Slovensku. Súhrnná správa je stelesnením úsilia spolupracujúcich think tankov, mimovládnych neziskových organizácií, akademických a vysokoškolských pracovísk o kritickú nezávislú sociálnu analýzu slovenskej spoločnosti. Čitateľ v nej nájde doslova všetko, čo o Slovensku v roku 2004 potrebuje vedieť.
84. Kollár Miroslav - Mesežnikov Grigorij - Bútora Martin
Slovensko 2007 - Súhrnná správa o stave spoločnosti
Inštitút pre verejné otázky, 2008,

Publikácia Slovensko 2007. Súhrnná správa o stave spoločnosti je ďalším pokračovaním série analytických ročeniek vydávaných Inštitútom pre verejné otázky. Obsahuje analýzu vývoja spoločnosti v prvom plnom roku pôsobenia koaličnej vlády Smer-SD – SNS – ĽS-HZDS. Táto vláda sa ujala moci v krajine s konsolidovaným demokratickým politickým systémom a fungujúcou trhovou ekonomikou. Vzhľadom na to, že terajšiu vládu vytvorili v roku 2006 politické strany s odlišným nazeraním na sociálno-ekonomické priority krajiny než tie strany, ktoré vládli v SR v predchádzajúcom volebnom období, keď Slovensko prechádzalo procesom významných spoločenských reforiem, pozornosť autorov publikácie sa sústreďuje najmä na to, akým spôsobom riešenia presadzované vládou zapadajú do celkových transformačných procesov, ako tieto riešenia posilňujú resp. oslabujú potenciál krajiny v kontexte jej plnoprávneho členstva v Európskej únii a NATO.
85. Kollár Miroslav - Mesežnikov Grigorij - Bútora Martin
Slovakia 2005 - A global report on the state of society
Inštitút pre verejné otázky, 2006,

Súhrnná správa o stave spoločnosti 2005 vychádza v sérii analytických ročeniek Inštitútu pre verejné otázky. Pod vedením editorov Miroslava Kollára, Grigorija Mesežnikova a Martina Bútoru pracovalo na príprave 25 tematických kapitol 51 autorov a desiatky oponentov. Aj v roku 2005 autori Súhrnnej správy diagnostikovali súčasný stav a identifikovali možnosti pozitívneho vývoja vo viacerých oblastiach verejného života. V tomto vydaní Súhrnnej správy sa spolu s tradičnými kapitolami objavila aj analýza o digitálnej gramotnosti slovenskej populácie. Súhrnná správa je stelesnením úsilia spolupracujúcich think tankov, mimovládnych neziskových organizácií, akademických a vysokoškolských pracovísk o kritickú nezávislú sociálnu analýzu slovenskej spoločnosti.
86. Lučeničová Valéria
Pieseň o rannom slnci
Odkaz, 2001,

Zbierka poézia.
87. MacLean Alistair
Když zvoní zvony
Laser, 1993,

Akční román z drsného prostředí zločineckého gangu novodobých pirátů.
88. Majchrák Jozef - Marošiová Lýdia
Firemná filantropia na Slovensku
Inštitút pre verejné otázky, 2004,

Editori Jozef Majchrák a Lýdia Marošiová ponúkajú čitateľovi sondu do problematiky firemného darcovstva. Publikácia Firemná filantropia na Slovensku je výstupom z kvalitatívneho sociologického výskumu, ktorý realizoval Inštitút pre verejné otázky na prelome rokov 2003 a 2004. Publikácia poodkrýva doteraz fungujúce darcovské stratégie vybraných veľkých firiem, ale aj malých a stredných podnikateľov a načrtáva modely spolupráce medzi podnikateľskými subjektami a neziskovými organizáciami.
Kniha reaguje na aktuálnu tému slovenských neziskových organizácií – nutnosť orientovať sa na budovanie vzťahov s podnikateľskými subjektami, ako zdrojmi podpory nahrádzajúcimi etablované zahraničné nadácie. Tie svoju podporu presúvajú od Slovenska čoraz viac smerom na východ a na Balkán. Kniha má potenciál stať sa základom pre budovanie stratégií neziskových organizácií na získavanie firemných zdrojov ako i pre definovanie spôsobu, akým sa jednotlivé firmy stavajú k darcovstvu.
89. Majchrák Jozef - Strečanský Boris - Bútora Martin
Keď ľahostajnosť nie je odpoveď
Inštitút pre verejné otázky, 2004,

Najnovšia publikácia Inštitútu pre verejné otázky sa zaoberá občianskym združovaním na Slovensku po páde komunizmu: jeho históriou, úspechmi i prehrami, kľúčovými momentmi v jeho vývoji, súčasným stavom, otváraním nových obzorov i vyhliadkami do budúcnosti. Čitatelia v nej dostávajú jeden z najúplnejších prehľadov ponovembrového vývoja a súčasnej situácie v mimovládnom neziskovom sektore, opierajúci sa o vecné údaje, čísla a štatistiky. Kniha tiež informuje o tom, ako sa na dobrovoľníctvo, dobročinnosť a darcovstvo na Slovensku pozerá širšia verejnosť. Pojednáva o problematike financovania MVO, „neziskovej“ legislatívy a vzťahu mimovládneho sektora a štátu. Zároveň sa v nej upriamuje pozornosť na niektoré osobitné, neraz pomerne nové formy aktivity v občianskom združovaní, o ktorých sa zatiaľ menej písalo, napríklad občianska advokácia, ženské MVO, MVO zaoberajúce sa rómskou problematikou, kresťanské MVO, think-tanky či MVO pôsobiace v oblasti zahraničnej pomoci. Publikácia ďalej prináša kritické ohliadnutie za takými oblasťami činnosti, ako sú MVO poskytujúce sociálnu a zdravotnícku pomoc, ako aj vzdelávacie a výchovné služby a ponúka osobnú kritickú sebareflexiu za oblasť environmentálnych organizácií. Napokon ponúka určité teoretické ukotvenie činnosti MVO v rámci konceptu občianskej spoločnosti. Publikácia prináša po pätnástich rokoch pôsobenia mimovládnych organizácií ucelenejšiu reflexiu toho, či a ako občania Slovenska využili svoju šancu participovať na veciach verejných.
90. Marošiová Lýdia - Majchrák Jozef
Dobrovoľníci - prípadové štúdie
Inštitút pre verejné otázky, 2005,

Štúdia je výsledkom kvalitatívneho sociologického výskumu o dobrovoľníctve na Slovensku, ktorý Inštitút pre verejné otázky (IVO) realizoval vďaka finančnej podpore Nadácie mládeže Slovenska, v decembri 2004 - januári 2005 v prostredí šiestich neziskových organizácií. Šesť prípadových štúdií ponúka príbehy dobrovoľníctva, ktoré rozprávajú dobrovoľníci, manažéri dobrovoľníkov, miestne autority, ako aj tí, ktorí z dobrovoľníckej práce profitujú. Súčasťou štúdie je aj príspevok Ondreja Dostála o existujúcom a navrhovanom právnom rámci dobrovoľníctva na Slovensku.
91. Maršák Jan - Holada Karel - Novák Josef - Pachmann Eduard - Voráček Miroslav
Fyzikálno-chemické praktiká
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1983,

Fyzikálno-chemické praktiká pre 8.ročník základnej školy.
92. Martin George R.R.
Písečníci
Laser, 1992,

3 poviedky: Písečníci, Píseň pro Lyu, Skleněná květina.
Dlouho před vydáním v současnosti tak populární fantasy série Píseň ledu a ohně se George R. R. Martin zapsal do dějin fantastického žánru jako talentovaný autor vytříbených povídek, které vedle celé řady různých nominací získaly rovněž několik prestižních ocenění. Jako první dílo se na českém trhu objevil právě krátký soubor tří povídek nazvaný dle titulní práce Písečníci. Cenami Hugo, Nebula a Locus ocenění Písečníci jsou zřejmě nejslavnější kratší prací George R. R. Martina. Ovšem ani ostatní zde vydané práce se rozhodně nesetkali s vlažnou odezvou čtenářů. Píseň pro Lyu vynesla autorovi jeho vůbec první cenu Hugo a Skleněná květina také patří k dodnes často vyhledávaným dílům. Soupis cen však jen nedostatečně vystihuje kvalitu prací, přesvědčte se sami o síle Martinových vizí, jeho stylistické obratnosti a důrazu na pečlivou charakterizaci postav. Povídky navíc doprovází vkusné ilustrace Karla Soukupa, celek si tak prostě nemůžete nechat ujít!
93. Martin George R.R.
Nightflyers
Laser, 1992,

Samostatné vydání cenou Locus odměněné novely Nightflyers je dalším vítaným pohledem na ranou tvorbu mistra žánru George R. R. Martina, tvůrce populární fantasy ságy Píseň ledu a ohně. Máte možnost prožít drama devítičlenného vědeckému týmu, který na palubě pronajaté lodi pátrá po příslušnících bájné civilizace Volcrynů. Posádka lodi je však nemilosrdně vražděna mnohdy velmi drastickým způsobem. Temná hororová atmosféra povídky, v níž se promyšleným způsobem střídají akční a analytické scény. Zoufalé pátrání po vrahovi, pokus o odkrytí tajemství záhadného majitele lodi, po krvi lačnící osobnost zvaná Matka, napínavý příběh lidí uzavřených a umírajících na malém prostoru vesmírného plavidla. To vše doplněno mistrovstvím jednoho z nejtalentovanějších představitelů fantastického žánru, co víc si můžete přát?
94. McIntyrová N.Vonda
Strážce snů
Laser, 1993,

Fantastický román o živote na Zemi po atómovej vojne.

Román Strážce snů je dodnes patrně nejznámějším dílem Vondy Neel McIntyrové, americké autorky, která vstoupila do SF žánru počátkem 70. let a během tohoto desetiletí se stala jednou z významných postav žánru. K jejím prvním úspěchům patří novela O Bílé mlze, Trávě a Písku. V následujícím roce za ni obdržela cenu Nebula a o několik let ji rozvedla právě do románu Strážce snů. Následoval další výrazný úspěch i na poli literárních cen - Hugo, Nebula a Locus jsou dostatečně obdivuhodnou sbírkou ocenění.

Strážce snů je poetický a poutavý román o životě, lásce a smrti. Příběh lékařky, která putuje po Zemi, zpustošené atomovou válkou. Změnila se krajina, lidé i zvyklosti. Jediným skutečně účinným lékem je hadí jed...
95. Mesežnikov Grigorij
Regionálne voľby 2005 - súvislosti a výsledky
Inštitút pre verejné otázky, 2006,

Publikácia prináša podrobnú analytickú interpretáciu výsledkov volieb do orgánov regionálnej samosprávy – zastupiteľstiev vyšších územných celkov a predsedov samosprávnych krajov. Autori ponúkajú analytický pohľad na volebné výsledky v kontexte celkového politického dopadu zásadných zmien, uskutočnených v rámci decentralizácie verejnej správy. Skúmajú regionálny aspekt reformy verejnej správy, skúsenosti z pôsobenia krajských samospráv v ich prvom funkčnom období, názory verejnosti na regionálnu samosprávu, činnosť politických strán a ich volebnú súťaž a samotné výsledky volieb. Publikácia je určená expertom v oblasti verejnej správy, zástupcom regionálnej samosprávy, pracovníkom štátnej správy, politológom, sociológom, aktivistom mimovládnych organizácií, novinárom, študentom a všetkým tým, ktorí sa zaujímajú o sociálno-ekonomický a vnútropolitický vývoj Slovenskej republiky.
96. Mesežnikov Grigorij - Gyárfášová Oľga - Kollár Miroslav
Slovenské voľby 06
Inštitút pre verejné otázky, 2006,

Inštitút pre verejné otázky nadväzuje na svoju tradíciu vydávania analytických publikácií o voľbách v Slovenskej republike a vydáva už tretiu knihu o parlamentných voľbách - Slovenské voľby ’06. Výsledky, príčiny súvislosti editorov Grigorija Mesežnikova, Oľgy Gyárfášovej a Miroslava Kollára. Na knihe spolupracovalo 15 autorov (kmeňových analytikov IVO i externých spolupracovníkov z akademického a univerzitného prostredia). Kniha je rozdelená na päť tematických častí – kontexty volieb, politická scéna, spoločnosť a volebné správanie, vybrané témy volebného diskurzu a volebná kampaň. Je určená spoločenskovedným odborníkom, novinárom, študentom i politikom, skrátka všetkým, ktorí sa zaujímajú o aktuálne dianie na Slovensku.
97. Miroslav Mojžita
Belehrad (Poznámky 1995 - 2001)
Dilema, 2003,

Memoáre slovenského diplomata Miroslava Mojžitu.
V publikácii slovenský diplomat opisuje búrlivé udalosti vo vtedajšej Juhoslávii z hľadiska výkonu svojho povolania, ako aj z pohľadu účastníka udalostí, ktoré sú verejnosti menej známe.
98. Mollat du Jourdin Michel
Evropa a moře
Archa, 1994,

Historický esej o vlivu mořského živlu na vznik velkých evropských civilizačních center a na historický vývoj kontinentu jako celku.
99. Moorcock Michael
Vládce pavouků
Laser, 1992,

Druhá kniha dobrodružství Michaela Kanea na Marsu. Volání světa s milovanou královnou Shizalou. Ale cesta zpátky prochází hlavním transmiterem a zdá se, že je nebezpečnější, než si Kane představoval. Transmiter je neovladatelný. Druhý konec cesty může být jiný nebo jinde!
100. Moorcock Michael
Město šelem
Laser, 1992,

První kniha dobrodružství Michaela Kanea na Marsu. Michael Kane je omylem přenesen časem a prostorem na Mars, kde fantastické civilizace rozkvétají mnohem déle než na Zemi. Ve světě zvláštních zvyků, nebezpečných šelem a nepřátel prožívá nesčetná dobrodružství.
101. Moorcock Michael
Černý drahokam
Laser, 1993,

První kniha cyklu Kouzelné hůlky. Středověká fantasy, kde nic není, jak má být.

Celou Evropou táhnou divoké hordy rozpínavého Granbretanu a rozsévají zkázu a utrpení. Jedna země za druhou podléhá a je nucena sloužit Temným pánům. Jen na jihu Francie se úporně brání svobodná provincie Kamarg, v níž vládne slavný a moudrý vojevůdce hrabě Brass...

Michael Moorcock napsal příběh plný hrdinství, lásky, obětavosti, bojů a intrik. Inspiroval se dávnou legendou o kouzelné hůlce, která dává svému majiteli neobyčejnou moc. Ale zatím to vypadá, že je to právě ona, kdo vládne a smrtelníci jsou jen její služebníky.
102. Morressy John
Syn hvězd
Laser, 1993,

Vědeckofantastický příběh plný napětí, jehož hlavním hrdinou je mladý muž, který je synem pozemské matky a vesmírného otce.
Hrdina, syn pozemské matky a vesmírného otce se v 16 letech dostane do jiné civilizace, kde jsou jediným smyslem života jakési bojové hry. Za skvělé bojové úspěchy se mu dostane možnost pokusit se o návrat na rodnou planetu a rovněž i vysvobodit dívku, kterou kdysi miloval. ..
103. Norton Andre
Stín nad světem čarodějnic
Laser, 1995,

Druhá kniha série Svět čarodějnic.

Kdesi v záloze čekají nelidští útočníci Kolderu, sbírají síly své magie a připravují se na konečný útok na země Estcarpu. Obklíčen ze všech stran, zůstává Est-carp osamocen proti okolnímu světu, jehož zloba svazuje mysl a ničí duši a může z člověka učinit vražedný nástroj. Simon Tregarth a jeho žena, čarodějka Jaelithe, vědí, že nebude mír, dokud temné síly nebudou zničeny až do kořenů. Ale jak strašná je cena, má-li Simon nabídnout vlastní duši… Spisovatelka A. Norton nás znovu zve do země čarodějek a magických sil, do Estcarpu, kde stále bojuje Dobro se Zlem, aniž může zvítězit či podlehnout.
104. Rey Del Lester
Den obrů
Klub Julese Vernea, 1993,

Fantasy román
Ragnarok! Poslední bitva mezi severskými bohy a ledovými obry. Hrdinové Asgardu slábnou. Odin si uvědomí, že bez nové krve nemají bohové šanci zvítězit v posledním střetnutí se silami zla a souhlasí s tím, aby v rozhodujícím boji vedl vojska Asgardu nový válečník.
Leif Svensen je farmář a jeho bratr — dvojče — Lee je protřelý voják, který prošel několika bojišti světa, včetně korejského. Háček je vtom, že zatímco většina bohů, včetně Thora, sází na Leeho, bůh zlomyslnosti a klamu, Loki, si vybral jako svého favorita právě Leifa. Valkýry se vydají na Zem, aby Hrdinu dopravily do Asgardu. Jejich kooně však mohou přes duhový most přenést jen člověka, který umírá se zbraní v ruce. Na zemi začíná Fimbulwinter, zima, která předznamenává Ragnarok... Lester Del Rey na vrcholu své dokonalosti!
105. Rôzni autori
Sametová čítanka 1989
Melantrich, 1990,

Sborník literatury, fotografií a kreseb inspirovaný něžnou revolucí.
106. Rôzni autori
Drôt - hranice výrazu
ÚĽUV Bratislava, 2003,

Zborník zo sympózia remeselníkov.
107. Rôzni autori
Rezbárstvo - motivácie-inšpirácie-výsledky
ÚĽUV Bratislava, 2003,

Zborník zo sympózia remeselníkov.
108. Sadloňová Mária
Nová zbierka príkladov z matematiky
Školomédia, 2002,

Nová zbierka príkladov z matematiky pre prijímacie pohovory.
109. Seeman R.Štefan
Esperantsko-slovenský a slovensko-esperantský slovník
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1970,

Esperantsko-slovenský a slovensko-esperantský slovník do vrecka.
Neoceniteľná pomôcka pre študentov a záujemcov o esperanto.
110. Shaw Bob
Temná noc v říši hraček
Laser, 1993,

Britský spisovatel Bob Shaw je u nás znám jako autor románu Primitivní astronauti, nebyl však pouze výborným romanopiscem, ale i schopným povídkářem. Titulní práce souboru byla odměněna Cenou Britské asociace science fiction (BSFA). Povídky v této knize lze žánrem zařadit od SF přes fantasy k hororu, od tragických až po fraškovité. Sbírka povídek ukazuje Shawovu všestrannost a nápaditost.

Povídky:
Temná noc v říši hraček (Dark Night in Toyland)
Račte si vybrat svět (Go On, Pick a Universe)
Zloděj blesků (Stormseeker)
Cizinci nejsou lidští (Aliens Arent Human)
Miluj mě něžně (Love Me Tender)
Do posledního písmene (To the Letter)Odvážný nový svět
Redukce váhy (Hue and Cry)
Hrr na ně (Cutting Down)
Superženy ze psí (Well-Wisher)
Rozpustilý diplomat (Dissolute Diplomat)
Pro svou zemi jen to nejlepší
Katův měsíc (Executioners Moon)
Deflace 2001 (Deflation 2001)
Stín křídel (Shadows of Wings)
111. Silverberg Robert
Umírat v nitru
Laser, 1994,

Hlavní hrdina David Selig se narodil se schopnostmi nahlížet do lidských myslí, číst myšlenky a odhalovat nejtajnější zákoutí lidské duše. V životě se jej naučil využívat i zneužívat, ale někdy i porklínat. Nicméně si na něm založil své živobytí - vydělává si psaním semestrálních prací pro studenty univerzity, a to dokáže lépe než jiní - protože se může vcítit do myšlení studenta a napsat to tak jak by to vymyslel on sám. Ovšem jednoho dne zjistí, že jeho schopnost postupně odumírá, a on se bude muset naučit žít životem obyčejného člověka....
Kniha je zajímavou psychologickou sondou do duše člověka, který ztrácí něco, co ho činilo výjmečným nad ostatními.
112. Šťastný Marek - Gábelová Barbora
Zmeny na európskej šachovnici - Reshuffling on the european chessboard
Inštitút pre verejné otázky, 2004,

The aim of the book is to capture some of the country-specific traits in foreign policy of select countries which are both EU and NATO members. These traits are shaped by political actors who are in turn influenced by cultural, historical aspects, as well as various interests and influences, including each country’s ambitions within EU.

To help understand these forces and influences, the Institute for Public Affairs has invited renowned scholars from Germany, Italy, United Kingdom, United States and Visegrád countries – Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia – to discuss policies, strategies and effects of decisions made in foreign policy. The topics under discussion ranged from EU integration (transnational party effects on political actors in accession countries) to the Iraq crisis and responses of political elites and publics, as well as reflections on the future course of the EU’s foreign and security policy.

The book contains Slovak articles and the same articles in English.
113. Valeš Vlasta
Doma v cizině
Scriptorium, 2002,

Češi ve Vídni ve 20. století : Praha, Clam-Gallasův palác, 20. prosince 2001 - 31. března 2002 : [katalog výstavy] = Zu Hause in der Fremde : Tschechen in Wien im 20. Jahrhundert : Prag, Clam-Gallas-Palais, 20. Dezember 2001 - 31. März 2002
114. Vance Jack
Pět zlatých kruhů
Laser, 1992,

Krátký román Pět zlatých kruhů v českém překladu autorovou zcela první knižně publikovanou prací. Čtenář má díky němu šanci vrátit se do zlatých časů klasické space opery. Nenáročný dobrodružný příběh si všímá událostí točících se kolem tajemství převratného kosmického pohonu. Po stopách této vytoužené vědomosti se vydá vesmírný tulák Paddy Blackthorn, jenž se jako pachatel nejpříšernějšího zločinu v dějinách vesmíru stane lovnou zvěří pro všechny lidské i mimozemské obyvatele vzdálené budoucnosti. Začíná honba s časem, podaří se Paddymu odkrýt tajemství nového pohonu a očistit své jméno?
115. Varjú Katalin
V piatok doobeda je otvorené nebo!
Lilium Aurum, 2003,

Problematika romskej menšiny žijúcej v maďarskom prostredí na Slovensku. Knihu tvorí krátky teoretický úvod a zaujimavá zbierka príbehov z rómskeho prostredia.
116. Varley John
Press ENTER
Laser, 1992,

Sbírka pěti žánrově různých povídek od detektivního příběhu přes kyberpunk až k romantické povídce nové vlny.
117. Varley John
Titan
Laser, 1992,

Kozmická loď Ringmaster letí so šesťčlennou, trochu sexuálne slobodomyseľnou posádkou k Saturnu. Objavia nový mesiac planéty, ktorý je gigantickým umelým telesom, no prekvapujúco aj akýmsi živým tvorom. Tento doslova kozmickú loď a jej posádku zožerie. V útrobách „bytosti“ je nádherný a krutý svet inteligentných bytostí antickej mytológie v ktorom sa ocitajú šokovaní astronauti, ktorí majú navyše do mozgu vkódované nové informácie. Dejová línia sleduje osud kapitánky Chirocco /Rocky/ Jonesovej a jej lesbickej kolegyne Gaby, keď sa obe pokúšajú nájsť vládcu-pseudoboha tohoto panoptikálneho sveta, ktorý riadi ako mytologický Zeus všetky živé i neživé udalosti...
118. Vlček Václav - Müllerová Jana - Kolářová Ružena - Suk Petr - Tejkal Jaromír
Matematicko-fyzikálne praktiká
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1986,

Matematicko-fyzikálne praktiká pre 8.ročník základnej školy.
119. Vogt van E.A. - Hull Mayne E.
Okřídlený muž
Klub Julese Vernea, 1992,

Americká ponorka je unesena do budoucnosti rasou okřídlených lidí, kteří válčí s rybími lidmi, a unesené lodi mají za ně bojovat. Do boje se zapletou i mimozemšťané a tím se všechno komplikuje.
120. Watson Ian
Žalm podle Jonáše
Laser, 1993,

Žalm podle Jonáše je kniha o neuvěřitelných vědeckých objevech, jejich vzájemných souvislostech a lidech kolem nich. Jeden objev učinili pomocí radioteleskopu v Mexiku američtí vědci. Ukazuje se, že náš vesmír je jen vedlejším produktem při vzniku skutečného, Bohem stvořeného, vesmíru, který je mimo nás. Což má mnoho filosofických i kosmologických důsledků. Druhý objev učinili sovětští vědci. Ten spočíval v tom, že obsah mozku člověka, model vědomí, byl přenesen do mozku vorvaně. Oba tyto objevy jsou nakonec propojeny, od čehož si vědci slibují získání nových informací. Což se nakonec i stane, i když trochu neočekávaným způsobem.
V knize se prolíná několik vrstev vyprávění. Děj se odehrává paralelně v sovětském výzkumném středisku, na radioteleskopu v Mexiku, na vojenské základně v Japonsku a mezi kytovci pod hladinou moře. Všechny tyto vrstvy se postupně přibližují až se nakonec prolnou při propojení uskutečněných vědeckých objevů.
Kniha je docela zajímavá, i když na čtení místy trošku obtížná, neboť je občas proložena filosofickými, kosmologickými či logickými úvahami. Ale tyto úvahy jsou funkční a knížka poskytuje široký prostor k vlastním úvahám.
121. Williams Gordon
Mikronauti
Klub Julese Vernea, 1993,

Svět budoucnosti je sužován hladem. Skupina průzkumníků-mikronautů má ověřit odvážné řešení: 35 zmenšení lidí, kterým by mohli k obživě stačit poslední zbytky přírody. Mikronauti se musí nejen naučit žít v nových podmínkách, ale i čelit nepřátelům celého projektu miniaturizace, kteří jej považují za plýtvání beztak již omezenými zdroji.
122. Zelina Miron - Uhereková Mária
Ako byť sám sebou?
Poľana, 2003,

Doplnkový učebný text pre 4. ročník základných škôl a 8. ročník gymnázia s osemročným štúdiom.
123. Acrid
Amalgamate
Polar Bear Records, 1999,

1. Valentine
2. For The Sake Of...
3. Amalgamate
4. The Darkness Of A Question
5. The Complete
6. Withered
7. The Speaking Eyes
8. Your Burning Silhouette
9. Gray Harmony
124. Billy Ocean
Love Really Hurts Without You
Long Island Music, 1997,

1 Love Really Hurts Without You (3:10)
2 Emotions In Motion (3:21)
3 On The Run (Hold On Brother) (3:49)
4 Whose Little Girl Are You? (2:49)
5 Black As He s Painted (3:06)
6 On The Run (Hold On Brother) (Extended Remix) (5:41)
7 What s Gonna Happen To Our Love (2:46)
8 Wild Beautiful Woman (5:42)
9 Light Up The World With Sunshine (3:07)
10 Can You Feel It (3:20)
11 Eye Of A Storm (3:30)
12 Hungry For Love (4:10)
13 Super Woman, Super Love (4:17)
14 On The Run (Hold On Brother) (Maxi Version) (6:20)
125. Kawesa
Yerere
Seraphon, nezistené,

01 YERERE
02 SEMUSAJJA
03 AFRICAN PARADISE
04 PHYSICAL THANG
05 KIND O GIRL (JULIANA)
06 GIRA OTERE OGENDE
07 STOP THE PAIN
08 SIRINA
09 WASHED TEARS
10 LET PEACE SHINE
11 PEOPLE NEED
12 YERERE (REMIX)
126. Kazi Ni Kazi
Them Mushrooms
Seraphon, nezistené,

1. We Are All One 5 : 18
2. Unkula Huu 5 : 59
3. Kazi Ni Kazi 4 : 56
4. Mama 4 : 22
5. Conmen Wicked Men 4 : 02
6. Say No 5 : 24
7. Enuff Is Enuff 5 : 16
8. Rwanda 4 : 59
9. Back In Dubai 5 : 58
10. My Indian Lady 4 : 53
11. Walanga Pera 4 : 13
12. Tribute To Bob Marley 4 : 27
13. Viva Italia 5 : 17
14. Shine On 4 : 52
15. Swiss Lady 4 : 42
127. Rôzni interpreti
Emerald Rock
TKO Magnum Music, 2000,

Saturday Night :: The Frank and Walters
The Dancer :: The Frames
The New Life :: The Waterboys
Goldfinger :: Ash
Loose :: Therapy?
1000% :: Fatima Mansions
Checking In, Checking Out :: The High Llamas
Zombie :: The Cranberries
I Don t Like Mondays :: The Boomtown Rats
Five Points :: Black 47
Pardon Me :: Mundy
Haunted :: Shane MacGowan
128. Rôzni interpreti
Love Boat - The Compilation
SPV, nezistené,

CD 01: Techno - Rave
01 Timo Maas
129. Rôzni interpreti
Industrial Hazard
Dressed to Kill, 1998,

Disc 1
Evil Dust :: New Order
Open Mind :: Orbital
You
130. Rôzni interpreti
Alternative
ZYX Music, 1999,

1. Torn
2. Sweet Surrender
3. All Around The World
4. I Think I Am Paranoid
5. Viva Forever
6. Kiss The Rain
7. Sex
131. Rôzni interpreti
The British 60s
Prism Leisure, 1997,

Here It Comes Again - The Fortunes
You ve Got Your Troubles - The Fortunes
Freedom Come, Freedom Go - The Fortunes
Storm In A Teacup - The Fortunes
The Golden Ring - The Fortunes
Twist
132. Rôzni interpreti
Timeless Flight
Magnum Music, 2001,

Hot Tamales - Weiss, Eddie
Somebody to Love - Slick, Darby
Bullfrog Blues - Cook, Frank
Mean Town Blues - Winter
El Corazon Manda - Santana, Carlos
White Rabbit - Slick, Grace
Sweet Sweet Sixteen - Ertegun
Black Cat Bone - Winter, Johnny
133. Sam
The Great Sam
Great, 1994,

1. Hold on I m coming (Hayes/Porter)
2. Soul sister brown sugar (Hayes/Porter}
3. You don t know like I know Hayes/Porter)
4. Don t pull your love (Lambert Porlerl
5. I wasn t gonna tel (Hayes/Porter)
6. Thank you (Hayes/Porter)
7. Soul man (Hayes/Porten
8. When something s wrong (Hayes/Porter)
9. You got me hummin (Hayes/Porter)
10. Soothe me (Cooke)
11. You don t know what I mean (Hayes/Porter)
12. Can t you find another way (Unknown)
13. Funky street (Conley/Simms)
14. Funky Broadway (Christian)
15. Sweet soul music (Redding/Conley)
16. Love the one you re with (Stills)
17. Mustang Sally (Rice)
18. How sweet it is (to be loved by you) (Holland/Dozier/Holland)
19. Good lovin (CianVResnick)
20. I ll be doggone (Robinson/Moore/Iarplin)
21. Land of 1000 dances (Kenner/Domino)
22. (I can t get no) satisfaction (Jagger/Richard)
134. Tandem
Kouzla
Nextera, 2000,

1. Ztrácím se tmou
2. Jeden den
3. Jsi tak blízko
4. Lítám
5. Jako pes
6. Kouzla
7. Stejný slunce
8. Pojď ven
9. Už nechci
10. Always
11. St.Tropez
12. Tandem Racing
135. Wretched
Psychosomatic Medicine
Hellhound Records, 1994,

1. Golden Child 3:53
2. Blind Commitment 6:54
3. Peace Run 4:43
4. Still Life 5:00
5. Define Why 7:53
6. What Will Become 5:58
7. Watch And See 4:53
136. Lion Michal - Oravcová Marianna
Austria Slovaca - Slovacia Austriaca
Österreichische Nationalbibliothek, 1996,

Symposium.
Austria Slovaca - Slovacia Austriaca. Dimension einer Identität. Vorträge eines Symposion zum Thema Fünf Jahrhunderte slowakisch - österreichische und österreichisch - slowakische kulturelle Beziehungen anlässlich der gleichnamigen Ausstellung im Tiefspeicher der Österreichischen Nationalbibliothek. [16. Februar - 30. März 1996]
137. Pokorný Jiří
Die Böhmischen Länder 1918-1994
Práh, 1994,

Die Böhmischen Länder 1918-1994.
138. Vaněk Karel - Hašek Jaroslav
Schwejk in russischer Gefangenschaft 1 - 2
Bohemia Pastrňák, Wien, 1992,

Karel Vaněks Fortsetzung des weltbehrühmten Romans von Jaroslav Hašek.
139. Mesežnikov Grigorij - Kollár Miroslav
Slovakia 2004 - A Global Report on the State of Society
Inštitút pre verejné otázky, 2005,

The Global Report published annually since 1997 is the flagship publication of the Institute for Public Affairs. Led by editors Miroslav Kollár and Grigorij Mesežnikov, a numerous collective of authors monitors the current state of affairs and examines possibilities of future positive development in various areas of public life including domestic politics, foreign policy, economy and other specific areas of the country’s development. The abridged and updated English edition of Slovakia 2004: A Global Report on the State of Society comprises 26 thematic chapters. The book illustrates how Slovakia coped with new challenges and tackled old problems. In 2004, Slovakia sought its place within Euro-Atlantic structures, shaped its new co-responsibility for stability in Europe and the world and strove for progress in various areas such as public administration, health service, judiciary, social security system, and business environment. At the same time, the publication documents the country’s ongoing struggle with various problems, for instance great regional disparities, slow launch of education reforms, unsatisfactory law enforceability, displays of discrimination against the Roma, corruption, clientelism and excessive influence of political parties.
140. Stena Ján - Roško Róbert - Plávková Oľga - Čambáliková Monika - Macháček Ladislav
Creation of the civil society in Slovakia 1990-1993
Sociologický ústav SAV, 1994,

Selected Papers.
141. Autogram
Miloslav Šimek - Jiří Krampol - Miloslav Švandrlík
X, 1988,

Rozkladacie P.F. z roku 1988 s vlastnoručnými podpismi troch protagonistov.
142. Dvorský Peter
Peter Dvorský
X, 1991,

Fotografia Petra Dvorského z vlastnoručným podpisom.
143. Jiří Krampol
Jiří Krampol
X, nezistené,

Fotografia s podpisom Jiřího Krampola - českého herca.
144. Miloslav Šimek
Miloslav Šimek
X, nezistené,

Fotografia s podpisom Miloslava Šimka - českého herca.
145. Slejška Miroslav
Praha-ha-ha
Kobra, 1992,

Praha představená kresbami a laskavým humorem s čtyřjazyčným úvodem a popisky.

Knižka s podpisom autora. (dat. 1998)
146. Kalendár
Slovenský národný kalendár 2003
Neuvedené, 2002,

Kalendár vydaný pri príležitosti 10. výročia znovuobnovenia slovenskej štátnosti (1993) je venovaný slovenskému národnému hrdinovi Jurajovi Jánošíkovi.
147. Kalendár
Miléniový kalendár 2000
Vzlet Čadca, 1999,

Miléniový kalendár 2000 - slovenské udalosti (každodenná informácia o významných slovenských osobnostiach)
148. Kalendár
Národný kalendár 2001
Vzlet Čadca, 2000,

Národný kalendár 2001.
149. Kolektív
Pútnik svätovojtešský 2005
Spolok svätého Vojtecha, 2004,

Kalendár na rok 2005.
150. Urban Zdeněk
Století českého kalendáře
Svoboda, 1987,

Výber textov z ľudových kalendárov 19.storočia. Bohato ilustrované veselé i vážne články, rady, údaje, recepty, humor i poviedky.
151. Jirges M. - Ďakin B.
Komplexný program a dlhodobé cieľové programy spolupráce členských štátov RVHP
Pravda, 1985,

Komplexný program a dlhodobé cieľové programy spolupráce členských štátov RVHP.
152. Kolektív
Trh práce a sociálne dôsledky ekonomickej reformy v Slovenskej republike
Bradlo, 1994,

V publikácii popredných autorov zo Slovenska, Nemecka, Veľkej Británie a Poľska sú rozpracované praktické riešenia formovania trhu práce v Slovenskej republike v medzinárodnom kontexte. Hlavný dôraz sa kladie na lepšiu orientáciu na trhu práce pri hľadaní zamestnania, na mechanizmus fungovania trhu práce a jeho budovanie vzhľadom na skúsenosti z európskych krajín, najmä Nemecka a Poľska. Kniha prináša nové poznatky v oblasti sociálnej reformy ako rovnocennej časti ekonomickej reformy. Je určená odborníkom a manažérom na všetkých úrovniach riadenia, osobitne ktorí pracujú v oblasti manažmentu ľudských zdrojov, personálnych a sociálnych útvarov, všetkým tým, čo sa chcú oboznámiť s najnovšími prístupmi v manažmente západného typu s konkrétnymi aplikáciami na podmienky Slovenskej republiky. Dobre poslúži pri príprave ekonómov a manažérov na školách a v kur/och pre rekvalifikáciu a prípravu pracovníkov v súvislosti s reštrukturalizáciou ekonomiky.
153. Fellnerová Uschi
Ženy na úrovni a jejich tipy a triky
Motto, 1994,

Proč některé ženy vypadají lépe než jiné? Proč si zachovávají vtip a šarm i v situacích, kdy se ostatní hroutí? Proč jsou jedny ve společnosti středem dění, zatímco druhé sedí v koutě? Proč mají ideální váhu, zatímco ostatní celý život bojují s nadbytečnými kilogramy? Proč mají jedny úspěch v práci, zatímco druhé jsou věčně nespokojené? Na tyto a mnohé další otázky existuje jednoduchá odpověď: ty první znají a umějí používat triky, které z nich činí ŽENY NA ÚROVNI.
Vědí, jak plánovat svou kariéru a jak vytvořit svůj vlastní styl, jak zhubnout a jak inteligentně konverzovat, jak výhodně nakupovat garderobu a jak se uvolnit, jak se bránit intrikám a jak poznat, který muž je pro ně ten pravý.
Tato kniha s šarmem a elegancí dokazuje, že být ženou na úrovni se dá naučit. Chce to jen znát několik pravidel a triků, které vedou k úspěchu v zaměstnání, doma i ve společnosti.
Dokonalou ženou se nikdo nerodí a ŽENY NA ÚROVNI ani nejsou dokonalé. Jen umějí i z povážlivých situací vyjít jako vítězky a vydat ze sebe to nejlepší. Jsou samy se sebou a se svou rolí v životě v souladu, a proto mají ono magické vyzařování, které ostatní pudí k jednoduchému konstatování: Tato žena má styl. S touto knihou ho budete mít i vy!
154. Sipeky Edita
Vysoká škola chudnutia
Ikar, 2002,

Prečo niektoré ženy maškrtia a sú ako prútik, iné hladujú a aj tak nič neschudnú? Nad touto otázkou sa zamyslela autorka knihy, motivačná trénerka, ktorá pred troma rokmi vážila vyše deväťdesiat kilogramov a dnes si oblieka nohavice číslo 34. Poďte chudnúť spolu s ňou – vyrozpráva vám svoj príbeh a prezradí, ako donútiť váhu, aby ukazovala stále menej a menej. Som štíhla, spokojná a zdravá – bude aj vaším heslom.
155. Sipeky Edita
Moje báječné ženy
Ikar, 2004,

Autorka podrobnejšie vysvetľuje, ako správne a najmä bezbolestne chudnúť, či má význam cvičiť, a keď áno, aké cviky sú pre ženy najvhodnejšie, čo robiť, aby sme si udržali nielen peknú, svižnú postavu, ale i duševnú pohodu. Edita Sipeky má zriedkavý dar vyhmatať a pofúkať boliestky žien. Poradí, ako sa správať k obéznej dcére v tom najháklivejšom veku, učí vážiť si rodinné zázemie, ale i bojovať o svoje záujmy a vedieť si ich v rodine presadiť. Aj tentoraz autorka odpovedá na najčastejšie otázky, ktoré jej čitateľky kladú, a ktoré ženy najväčšmi trápia.
156. Časopis
Pyramída 2
Slovakopress, 1971,

Encyklopedický časopis moderného človeka. Heslá: ad-ag.
157. Časopis
Malý satyr 1990 (1 číslo)
Satyr, 1990,

Humoristický časopis.
Ročník I., číslo: 3.
158. Časopis
Sociológia 1990
Slovak academic press, 1990,

Časopis zaoberajúci sa súčasnými problémami slovenskej spoločnosti a teoretickými a metodologickými problémami sociológie. (vydanie v angličtine)
159. Palo Drapák
Palo Drapák 3
Bari Production, 2007,

1. Dvaja Spolu V Noci - 3:13
2. Ty Vieš To - 3:41
3. Po Tele Prebehol Mi Mráz - 3:16
4. Vrakovisko Snov - 3:15
5. Mal Som Tisíc Nerestí - 4:02
6. Verní Platia Láskou - 3:55
7. Čertovský Bál - 2:42
8. Láska Zmätok Hriech - 3:41
9. Náhly Pád - 3:29
10. Prežijem (Instrumental) - 2:11
11. Na Záver - 1:00
160. Neuvedený
Czech specials
X, 2010,

Recepty českej kuchyne na CD-ROM v 8-jazyčnej verzii
161. Brněnská Moravěnka
Brněnská Moravěnka
Panton, 1988,

Strana A
1. Kapelo, Polku Hrej 2:26
2. Hore Dědinú 2:09
3. Moje Milá 3:09
4. Před Pilátovo 2:58
5. Ježovská Polka 3:01
6. Evičko, Evo 4:12
7. Až Já Budu, Milá, Žitko Kosit 3:48

Strana B
8. Jehlička 3:31
9. Zapadá Slunéčko 2:48
10. Hej, Haj, Rozmarýn 2:20
11. Slovácký Tanec Č. 4 5:08
12. Ten Lanžhotský Mlýn 2:36
13. Voda V Potoku 1:54
14. Vám, Přátelé 2:30
162. Česká kapela
Doma je doma
Panton, 1985,

Strana A
1. Muzika
2. Svatební valčík
3. Černá můra
4. V růžovém loubí
5. Náruč sedmikrás
6. Jen když jsme dva
7. Podmokelská

Strana B
8. Moje znejmilejší
9. Smuténka
10. Já tě plakat nenechám
11. Znám slůvka lásky nejkrásnější
12. Posvícenecká
13. Rozmarýn
14. Doma je doma
163. Jindřich Jindrák
Umělecký portrét Jindřicha Jindráka
Panton, 1980,

Strana A
1. Tajemství,,,. Á,,,rie Kaliny z 2. dě,,,jství,,, (5:07)
2. Č,,,ertova stě,,,na. Á,,,rie Voka z 1. jedná,,,ní,,, (4:20) / Bedř,,,ich Smetana
3. Eva. Dvojzpě,,,v Evy a Samka z 1. jedná,,,ní,,, / Josef Bohuslav Foerster (6:47)
4. Př,,,í,,,hody liš,,,ky bystrouš,,,ky. Zá,,,vě,,,reč,,,ný,,, zpě,,,v reví,,,rní,,,ka z 3. dě,,,jství,,, / Leoš,,, Janá,,,č,,,ek (6:28)

Strana B
5. Tannhä,,,user. Á,,,rie Wolframa z 3. dě,,,jství,,, / Richard Wagner (4:45)
6. Kní,,,ž,,,e Igor. Á,,,rie Igora z 2. dě,,,jství,,, / Alexander Porfyrjevič,,, Borodin (7:35)
7. Vojna a mí,,,r. Scé,,,na a smrt Andreje Bolkonské,,,ho (12. obraz) / Sergej Sergejevič,,, Prokofjev (3:43)
164. Jiřina Marková
Jiřina Marková
Panton, 1983,

Výber z operných recitálov.
165. Malokarpatská kapela
Malokarpatská kapela
OPUS, 1977,

Strana A
Malokarpatská kapela, Načo mi je tá záhradka, Jeden mysliveček, Ty falošná frajírko, Svíc mjesíčku, Chodníček bjelavý, Si moja milá, Ideme z kopca
Strana B
Neďaleko od Trenčína, Dolina dolina kamenný chodníček, Lapášskí mládenci, Ked sem paseu, Za Gajary, Na Orave dobre, Piesne zo Skalice, Polka pre trúbku
166. Moravanka
Potřetí
Panton, 1976,

Strana A
Katka dovádí, Chodníček bělavý, V tem Kyjově na rohu, Letochova hospůdečka, Až já smutný půjdu, Pijme chlapci vínečko ze džbána, Křepická polka
Strana B
Kateřina, Mamko moja maminečko, Proč ten ptáček pěkně zpívá, Už jsem obešel Svatobořice aj Mistřín, Hovoranský potůček, Ta naše kapela
167. Muzika bez kapelníka
Promenáda s buřinkou
Panton, 1971,

Promenáda s buřinkou, Je léto, Dej si říct, Bejvávalo, Tři bratři, Teta Běta, Pivo má říz, Bubenické tango, Růžový mladík, Za pět peněz polka, U Trinitárů, Bubulína, Co uteklo z písničky, Tenkrát.
168. Nikica Kalogjera
Pod južným slnkom
OPUS, 1983,

Strana A
1. Gitara, gitara
2. Maestral
3. Djevojko mala
4. Čao
5. Elada
6. U dvoje je ljepše

Strana B
1. Jedna zvijezda, jedna želja
2. Oleandri, oleandri
3. Tvoja barka mala
4. Ljubav je nešto više
5. Dolaze brodovi
6. Reci, ljubavi
169. Praga Bohemiae Metropolis
Auf Wiedersehen Prag!
Panton, 1967,

Eine musikalische Ansichtskarte mit Musik und Texten.

Zvuková pohľadnica z Prahy.
170. Rôzni interpreti
Pějme píseň dokola
Panton, 1968,

Zmes českých populárnych ľudových piesní.
171. Zdenka Hrnčířová
Scény z oper
Panton, 1986,

Strana A
1. Dalibor

Strana B
2. Šárka
172. Budvarka
Černý cikán - Rybička
Supraphon, 1975,

Strana A [ H 1311 / 1 44 2210 ]
1. Černý cikán

Strana B [ H 1311 / 1 44 2210 ]
2. Rybička
173. Egon Bondy
Radim Vašinka
Agentura Art, 1990,

Strana A [ 57 0001-7 801 / AC 001 ]
1. Radim Vašinka recituje verše Egona Bondyho

Strana B [ 57 0001-7 801 / AC 002 ]
2. Egon Bondy čte svůj esej Košický program 9.6.89
174. Pošumavská dechovka Lesanka
Už troubějí na horách jeleni - Vraný koníček
Supraphon, 1974,

Strana A [ D 05261 / 0 44 1660 ]
1. Už troubějí na horách jeleni

Strana B [ D 05262 / 0 44 1660 ]
2. Vraný koníček
175. Mapa
Bratislava
X, 1998,

Mapa Bratislavy mierka 1 : 20 000 s registrom ulíc.
176. Mapa
Bratislava - Staré mesto
Cart CAD, 1994,

Mapa Bratislavy s registrom ulíc.
177. Biskupski Stanislaw
Boso medzi hviezdami
Mladé letá, 1981,

Dievčenský román.
Úvodom autor opisuje návštevu v nemocnici, kde má služobne vypátrať, čo sa stalo s Joaškou, chovankou internátu, ktorá sa pokúsila o samovraždu...
178. Aklič Albert
Tri zlomené pečate
Genezis, 1991,

Veríte v nadprirodzeno? Snár - horoskopy - kabala - povery.
179. Bergier J - Pauwels Louis
Jitro kouzelníků
Svoboda, 1990,

Úvod do fantastického realizmu.
180. Malinovci Renata a Jaroslav
Sme deťmi mimozemšťanov?
Obzor, 1989,

Hypotézy a teórie o zasahovaní mimozemšťanov do vývoja na Zemi.
181. Rôzni autori
Sibyla
Smena, 1990,

Proroctvo kráľovnej zo Sáby...
182. Arnaud J.G
Patagonská síť
Najáda, 1994,

Ledová společnost 9.
Další díl velmi rozsáhlé série o společnosti v budoucnosti, která byla v minulosti postižena katastrofou, která způsobila velké zalednění prakticky celé zeměkoule a oblohu pokryla mraky.

Lady Diana odklání energii z Patagonské elektrárny, aby mohla zásobit energií svou stavbu severo-jižního tunelu. Obyvatelé Patagonského území v Panamerické společnosti žijí v mizérii a umírají chladem. Hlava jedné místní stanice, Kondor, a jeho muži musí rabovat uzavřené stanice, aby mohli přežít nastalou situaci. Při těchto cestách zjišťují, že stanice, kdysi plné lidí, jsou prázdné...

Lien Rag se dostává zpět do Západní zóny, kde se seznámí s Leouan. Skoll přesvědčuje Liena, že v Patagonii zahynulo a zahyne mnoho Zrzavých, kteří jsou závislí na lidech z Tepla. Lien se vrací s Leouan zpět do Panamerické a přidává se ke komisi vyšetřující události v Patagonii...
zdroj: databazeknih.cz
183. Rôzni autori
Základna 5/1994
SF&F WORKSHOP, 1994,

Literárna revue SF príbehov. poviedok a myšlienok.
184. Amado Jorge
Dona Flora a jej dvaja mužovia
Tatran, 1981,

V tomto románe nás autor zavedie do rázovitého brazílskeho mesta Bahie a vyrozpráva nám príbeh krásnej dony Flory, ktorá keď oplače prvého manžela — nezbedníka a ľahtikára — rozhodne sa pre druhé manželstvo s dôstojným a váženým majiteľom lekárne.
V románe sa stretávame s mnohými postavami a postavičkami psychologicky verne a humorne vykreslenými nielen z typicky meštiackeho prostredia, ale aj z podsvetia. Zaujímavou zložkou tohoto pútavého rozprávania sú opisy domorodých kultov a božstiev, podľa ktorých je možné aj to, že sa mŕtvi vracajú a žijú so živými...
185. Bainbridgeová Beryl
Podnikový výlet
Tatran, 1983,

Dva anglické romány : Podnikový výlet a Krajčírka.
186. Barnard Christiaan - Stander Siegfried
Nežiadúci
Smena, 1980,

Christiaana Barnarda pozná svetová verejnosť nielen ako znamenitého chirurga, ktorý urobil prvú úspešnú transplantáciu srdca, ale aj ako smelého bojovníka proti rasovej diskriminácii v Juhoafrickej republike. Boj o záchranu ľudského života sa snúbi u tohto muža s bojom o ľudské podmienky preň. Tieto dva ciele sú tematickou osnovou románu, ktorý napísal autor spolu s úspešným novinárom a spisovateľom Siegfriedom Standerom. Dalo sa očakávať, že slávny lekár napíše román z lekárskeho prostredia. A predsa on sám nemá rád, ak spájajú jeho úspech lekára s touto knihou. Chcel by, aby sa tieto skutočnosti rozlišovali. Lenže autor Barnard by zaručene nebol napísal román Nežiadúci, keby nebol mal zároveň skúsenosti lekára, Barnarda. Lebo to, čo iní autori s toľkou námahou zbierajú, je pre Barnarda jeho každodennou prácou.
Čo chcel svojím románom povedať, to vložil so Siegfriedom Standerom presvedčivo a umelecky účinne do konania románových postáv.
Hoci nás autori hneď na začiatku upozorňujú, že udalosti aj hlavné postavy sú vymyslené, ani celkom neskúsený čitateľ nemôže nezbadať, že v románe je veľa autobiografických prvkov. Iste má pravdu recenzent New York Book-Review, keď napísal: „Je to román plný srdca. Bude ho čítať celý svet." A skutočne, odkedy vyšiel, podnikol víťaznú cestu okolo sveta.
187. Barnard Robert
Nezdárný syn
Mladá fronta, 1984,

Oliver Farleigh-Stubbs slavný autor detektivek je schopen urazit kde koho. Uprostřed rodiného večírku padá mrtev k zemi a pitva prokáže násilnou smrt. Je na detektivovi Meredithovi, aby dopadl vraha. A podezřelých je tak mnoho...
188. Belan Branko
Vzorce nenávisti - Životopis utopenej
Slovenský spisovateľ, 1974,

2x detektívka.
V prvom príbehu mladý kriminalista vyšetruje nehodu, pri ktorej zahynula krásna a obletovaná manželka doktora Gregora. Kto ju zabil? Odvrhnutý milenec, sklamaný manžel? Druhý román sa odohráva po prvej svetovej vojne, striedavo vo Viedni a v Bosne.
189. Bieber Horst - Reinecker Herbert - Weissflog Peter
Na stope motívu
Smena, 1986,

Pod názvom Na stope motívu sa skrývajú tri kriminálne romány od troch nemeckých autorov.
Slepá ulička je úspešná kriminálna prvotina Horsta Biedera, ktorý sa doteraz venoval historickým románom. Na základe podozrivej samovraždy mladej, peknej a úspešnej matematičky sa cez pátranie detektívov dostávame do sveta zločinu a finančných podvodov.
Herbert Reinecker je známy najmä ako autor filmových a televíznych scenárov, ale aj napínavých románov. Jeho príbeh Komisár a despota ukazuje zhubnú moc peňazí a drámy, ktoré sa odohrávajú za ligotavými stenami blahobytu.
Peter Weissflog je takisto autorom viacerých filmových a televíznych scenárov. Zamknutá miestnosť je jeho prvý kriminálny román: v zoologickej záhrade umiera za záhadných okolností ošetrovateľ zveri. Polícia privolaná na miesto činu najprv musí zistiť, či vôbec ide o zločin, alebo o nešťastnú náhodu.
190. Bilbasar Kemal
Džemo
Slovenský spisovateľ, 1982,

Román o tureckej krásavici Džemo, ktorá si hľadala muža v spoločnosti zaťaženej predsudkami.
191. Boileau
Vlčice - Diablice - Čarodejnice
Slovenský spisovateľ, 1976,

Tri detektívne príbehy, ktoré opisujú falošnosť žien, schopných zákerne zniesť zo sveta mužov...

Vlčice
Príbeh o mužovi, ktorý sa náhli z vojny k priateľke, ktorú poznal len z listov. V listoch sa zdôveril, že zdedil veľký majetok. "Priateľka" ho postupne otrávi...

Diablice
Priateľka-lekárka, premyslí fingovanú vraždu manželky, ktorú za pomoci muža aj uskutoční. Dôvodom je vysoká životná poistka. Muž to z nervami nevydrží a zastrelí sa. Manželke je vyplatená vysoká poistka...

Čarodejnice
Príbeh chlapca, ktorý je vychovávaný v penzionáte, nakoľko jeho rodičia sú žonglérmi v cirkuse a stále na cestách. Po smrti otca nastupuje chlapec do cirkusu. Matka ho postupne zaúča. V cirkuse pracujú aj dve dievčatá, ktoré chlapcova matka pripraví o život. Jej syn sa z toho nakoniec zblázni...
192. Breza Tadeusz
Baltazárova hostina
Slovenský spisovateľ, 1956,

Dielo sa pokúša riešiť problémy súčasného Poľska nie tézovito, ale hlbokou analýzou života, postavenou na znalosti ľudí. Hlavnou postavou je inteligent Uriaszewicz, jeden z tisícov vzdelancov, ktorí zavlečení ideológiou vlastnej triedy musia si pomaly z kroka na krok vydobýjať "miesto pod slnkom" v novom spoločenskom poriadku, pred ktorým ušli.
193. Bromfield Louis
Nastali dažde II.
Slovenský spisovateľ, 1967,

Druhý diel románu.
Dvojzväzkový román amerického autora, ktorého dej sa odohráva v Indii, v čase veľkej prírodnej katastrofy. Autor odhaľuje charaktery ľudí. V popredí je láska hrdinky Edviny...
194. Bromfield Louis
Pani Parkingtonová
Slovenský spisovateľ, 1968,

Z chudobného dievčaťa v malom baníckom mestečku na západe Spojených štátov až po jednu z najbohatších a najmocnejších žien v celej Amerike - taká bola životná dráha Susie Parkingtonovej. Keď sa zoznámila s Augustom Parkingtonom, netušila, že sa vydá za človeka, ktorý je odhodlaný dosiahnuť, čo chce — a major Parkington chcel veľa. Peniaze, ženy, moc, slávu, pohodlie a rešpekt - po tom všetkom túžil, a nakoniec to aj mal. Vedel život nenásytné hltať, zmocňovať sa ho plnými dúškami a neľutovať, to dokazuje aj jeho smrť v náručí cudzej ženy. A teraz na sklonku života Susie Parkingtonová spomína na všetko, čo videla a skúsila, a vie, že to bol dobrý život, ktorý stál za to žiť - tým skôr si to uvedomuje, že vidí okolo seba osudy svojich potomkov, ktorým veľmi veľa chýba do dravosti majora Parkingtona alebo do vyrovnanosti jeho ženy.
195. Bucková S.Pearl
Synovia
Svojeť, 1949,

Autorka v mladosti žila ako misionárka v Číne a jej najúspešnejšie romány čerpajú námety z tamojšieho života: Dobrá zem, Synovia a Rozdelený dom. Tento román rozpráva o prostých čínskych roľníkoch a rozoberá širšiu spoločenskú problematiku - čínsko-japonské vzťahy počas vojny, postavenie ženy...
196. Budak Mile
Musinka
Slovenský spisovateľ, 1944,

Verný obraz života z chorvátskej dediny. Autor vniká do hlbín citového a myšlienkového sveta svojich postáv, zauzľuje ich konflikty, všetko stupňuje do nedostižného napätia,...
197. Canfield Jack - Hansen Victor Mark
Slepačia polievka pre dušu
Sofa, 1996,

Poviedky ktoré otvoria vaše srdce a zohrejú vašu dušu.
198. Čarňanský Milan
V spleti ciest
Slovenský spisovateľ, 1997,

Príbeh mladého človeka, pred ktorým sa zdanlivo otvárajú všetky cesty - a predsa jeho sympatická neochota neprispôsobiť sa ustáleným konvenciám ho privádza na okraj spoločnosti...
199. Castelot André
Cisárov syn
Slovenský spisovateľ, 1970,

Historický román.
"Mladý Orlík" - tak volali Napoleonovho syna — ktorý prišiel na svet s úlohou prevziať po otcovi cisárske žezlo, vládnuť nad obrovskou ríšou, veď Jej existencia mala zachrániť celú Európu, priniesť jej trvalý mier. Orlík ani nestačil zrásť so slávou otcovej ríše, keď prišlo Waterloo a všetky sny sa rozplynuli. . . Víťazní spojenci prinútili Napoleona odísť do vyhnanstva a jeho manželka Mária-Lujza s malým Orlíkom sa presťahovali do Viedne. Počas viedenského pobytu poznávame „prevýchovu", ktorá mala Orlíka odnaučiť „zaťatosti" zdedenej po otcovi a autor načrtáva pred nami plány, ktoré v ústraní kul Metternich, tá „príšera rakúskeho cisárskeho dvora", A chlapec, ktorý sa nikdy nechcel vzdať francúzskej príslušnosti a hrdosti na napoleonský rod, ostal väzňom na Schönbrunne až do smrti, ktorá ho veľmi zavčasu zbavila „starostlivej prítulnosti" a pozornosti viedenského cisárskeho dvora.
200. Charles-Rouxová Edmonde
Zabudnúť na Palermo
Slovenský spisovateľ, 1987,

Román je rozprávaním o ľuďoch, vytrhnutých z koreňov a presadených do cudzieho prostredia, v ktorom nevedia žiť. Autorka opisuje osudy niekoľkých Talianov, ktorí boli v dobe nástupu fašizmu nutení odísť, aby prežili. Jedni žijú zo spomienok, iní sa minulosti zrieknu, ale rodná zem v nich zostáva a prechádza do krvi aj ich deti, ktoré ju nikdy nevideli.
201. Clavell James
Tajpan
Pravda, 1990,

Příběh první publikované části Clavellovy „asijské ságy“ se odehrává v polovině předminulého století, v době, kdy Velká Británie získala od Číny ostrov jménem Hongkong. Je to sice pusté a nehostinné místo, ale má strategickou pozici u čínských břehů a navíc jde o dokonale chráněný přístav. A právě tady se rozhoduje o dalším osudu obchodních a politických vztahů Británie s Čínou, které se točí kolem opia, čaje a stříbra. Velkou roli v nich hraje Dirk Struan, vlastník největší soukromé námořní flotily v Asii: bojuje se svými konkurenty o zisky z legálního i pokoutního obchodu, tahá za nitky i v nejvyšších kruzích a zároveň se snaží posílit dosud vratké a nejisté postavení vznikající hongkongské kolonie v Asii i ve vzdálené, ale mocné Anglii. Struan je jedním z těch, kdo nepovažují Číňany za nevzdělané barbary, ale jsou schopni ocenit a respektovat jejich kulturu a životní styl. V lecčem dokonce dává přednost Číně před Anglií, ale ani on si nemůže dovolit představit společnosti svou čínskou milenku Mej-Mej, chce-li si udržet výsadní postavení. Dirk Struan má syna a touží po tom, aby se Culum stal jeho nástupcem – tchaj-panem, nejvyšším vládcem firmy, a tím i nejbohatší a nejmocnější osobou v Hongkongu. Ale syna má i Struanův nejsilnější obchodní protivník a odvěký nepřítel Brock. Půjdou jejich děti ve šlépějích otců, nebo si najdou vlastní cestu?
zdroj: databazeknih.cz
202. Colettová a Willy
Claudine v škole v Paríži
Tatran, 1969,

Dva romány.
203. Davidson Lionel
Chelsejské vraždy
Smena, 1981,

Kniha v slovenčine, popis v češtine.

Když v londýnské čtrvrti Chelsea v krátkém časovém intervalu zavraždí tři lidi,hlavní hlavní superintendant Warton si postupně uvědomuje,že narazil na mimořádně schopného a nebezpečného protivníka.Vraždy totiž pokračují a odehrávají se za bizarních okolností a navíc pachatel dopředu upozorňuje policii na svoje záměry...
zdroj: databazeknih.cz
204. Doctorow L.E.
Jazero potáplic
Slovenský spisovateľ, 1984,

Román z krízových 30-tych rokov.
205. Dreiser Theodore
Jennie Gerhardtová
Tatran, 1991,

Román amerického spisovateľa - sugestívny a dramatický obraz života americkej spoločnosti zo začiatku 20. storočia. Jennie je krásne, ale chudobné dievča, ktoré sa stáva obeťou koristníckeho okolia. Jej prvý milenec je senátor, no skôr, ako sa s ňou ožení, umiera. Druhý muž ju má rád, zmieruje sa aj s dcérou z predošlého vzťahu, no nedokáže vzdorovať spoločenskej mienke, Preto sa Jennie obetuje a vzdáva sa ho.
206. Druon Maurice
Ľalia a lev
Slovenský spisovateľ, 1988,

Prekliati králi - 6.diel
207. Dumas Alexander
Grófka de Charny I. - II.
Tatran, 1976,

Grófka de Charny je posledná časť obsiahlej tetralógie Lekárove pamäti, ktorú Dumas písal v pohnutých porevolučných rokoch 1849-1860. Lekárove pamäti nemajú hrdinu ako Traja mušketieri alebo Gróf Monte Christo. Hrdinom sú dejiny sami. Román vyúsťuje do mohutnej historickej fresky, v ktorej ožívajú osudy ľudí v revolučných dňoch a mesiacoch v roku 1780 až 1791 a prípravy na vojnu s európskou koalíciou kráľov.
208. Durbridge Francis
Šatka
Smena, 1977,

Jde o typický příběh staré anglické školy. Autor popisuje přímo idylický život v městečku nedaleko Londýna, který je narušen záhadnou vraždou.....
zdroj: databazeknih.cz
209. Echenoz Jean
Odchádzam
Dilema, 2002,

Najpredávanejší román vo Francúzsku v roku 1999.
210. Ekström Olof Per
Tancovala jedno leto
Smena, 1963,

Román o mladých ľuďoch na švédskej dedine. Mladí predstavujú novú silu oproti starším prežitkami zaťaženým ľuďom, ktorí sú pod vplyvom miestneho pastora. Rámec románu tvorí ľúbostný príbeh mestského chlapca a Kerstin dievčaťa z dediny.
211. Fava Giuseppe
Prv ako vás zabijú
Tatran, 1986,

Meno Giuseppeho Favu je našim čitateľom známe už z románu "Ctihodní ľudia", ktorý u nás vyšiel r. 1981 a sfilmovaný ho úspešne premietali v našich kinách. Vo svojom druhom románe "Prv ako vás zabijú", a zároveň poslednom, lebo predčasne zahynul rukou vrahov, proti ktorým celý život bojoval svojou tvorbou, sa autor opätovne sústredil na svoj rodný kraj Sicíliu. Jeho hrdinami sú štyria štvanci, ktorí sa skrývajú v horách pred prenasledovaním a zachraňujú si holý život. Každý z nich sa dostal do tejto situácie z iných pohnútok, no všetkých spája odhodlanie búriť sa proti krivde a násiliu. Dejovou osnovou románu sú teda ich osudy, ich lásky, ich túžby, a takto nám Fava majstrovsky podáva neradostný, ale pravdivý obraz o živote na Sicílii v období po druhej svetovej vojne. Na úplné dokreslenie tohto obrazu autor verne zachytil aj predstaviteľov tých vrstiev, čo ťažia zo zaostalosti, analfabetizmu a predsudkov širokých más. Ich oddaným pomocníkom je mafia, no jej prítomnosť v románe iba cítiť, nikdy sa o nej autor nezmieňuje priamo. Za ňu hovoria iba brutálne činy. Toto rozprávačsky zrelé dielo znovu potvrdzuje veľkosť G. Favu, jeho nekompromisný postoj, a predovšetkým lásku k rodnej Sicílii.
212. Fellini Federico
A loď pláva
Smena, 1989,

poviedka a scénár F.Felliniho
213. Ferberová Edna
Loď komediantov
Smena, 1968,

Základnou témou tohto románu sa stáva rub a líce života kočujúcej, či vlastne plávajúcej divadelnej spoločnosti. Všedný život za vidna, kedy sa jeden deň podobá na druhý, a večer, keď na loď padne súmrak, opanuje ju vzrušenie a nervozita...
214. Ferberová Edna
Loď komediantů
Státní nakladatelství krásné literatury, 1960,

Úspěšný román americké autorky zachycuje na postavách žen tří generací vývoj amerického divadla od prosté lidové zábavy až po jeho vytříbenou moderní formu a zároveň zajímavě zobrazuje na pohnutých lidských osudech měnící se společenskou scénu Spojených států od druhé poloviny 19. století až po první světovou válku.
215. Forsyth Frederick
Šakal
Smena, 1976,

Kto je Šakal? Vrah z Londýna, ktorého najali dôstojníci francúzskej OAS. Vyhliadnutou obeťou je francúzsky prezident, najlepšie chránený štátnik západného sveta. Šakal, vysokoplatený profesionálny vrah, muž tisícich tvárí, ktorý pozná iba dve vášne: peniaze a radosť z dokonale premyslených činov. Autor sleduje stopu inteligentného zločinca po celej západnej Európe. Komisárovi Claudovi Lebelovi sa ho podarí vypátrať, hoci tento muž nie je uvedený na nijakom zozname hľadaných osôb. No Šakal sa i napriek tomu ženie za svojou obeťou.
Táto poľovačka sa stupňuje až na strhujúci súboj celého francúzskeho policajného aparátu s nebezpečným jednotlivcom.
216. Fromentin Eugéne
Dominik
Tatran, 1985,

Na vidieckom cintoríne pri francúzskom meste La Rochelle odpočíva Eugéne Fromentin — maliar a spisovateľ. Na tom istom cintoríne je ešte jeden hrob — mladej dvadsaťsedemročnej Jenny--Caroline-Léocadie Chesse. Táto mladá žena dodnes žije a žiari vo Fromentinovom románe Dominik pod menom Madeleine de Niévres. Kamenné náhrobky však taktne mlčia o nevšednej „ľúbosti" Fromentina (Dominika) k Jenny, ktorá bola od neho staršia. V tomto kraji sa Fromentin narodil, tu prežil časť života a napokon tu aj zomrel. Rodný kraj je kľúčom k poznaniu povahy Fromentina i jeho románového hrdinu (Dominika), ktorý je projekciou samého autora. Potvrdzujú to aj Madeleinine slová, ktoré povedala Dominikovi: „Váš kraj sa vám podobá." Tu, blízko La Rochelle, sa pätnásťročný Eugéne zaľúbil do devätnásťročnej Jenny, no tá sa onedlho vydala, mala tri deti a predčasne zomrela. Vtedy ju Fromentin stratil po druhý raz — musel totiž bez nej žiť, keď umrela,
217. Fusero Clemente
Tragická paleta
Slovenský spisovateľ, 1964,

Clemente Fusero vytvoril hlboko ľudskú a pravdivú kroniku o hraniciach citu, vôle, lásky a sile človeka. S veľkou umeleckou silou zobrazil životnú cestu Amadea Modiglianiho, livornského maliara.
218. Galdos Perez Benito
Marianela
Smena, 1978,

Román, ktorého námetom je osudovosť lásky.
219. Galeyová Iris
Neplakala som keď otec zomrel
Ikar, 1993,

Zapríčinila 16-ročná Olívia otcovu samovraždu priznaním, že ju sexuálne zneužíva? Jej útrapy prehlbuje aj necitlivosť okolia a matkina nevšímavosť.
220. Gardner S.Erle
Prípad ľadových rúk - Prípad nervózneho spoluvinníka - Prípad námesačníkovej netere
Slovenský spisovateľ, 1977,

3x detektívka s Perry Masonom.
221. Gardner Stanley Erle
Prípad zaľúbenej tety - Ryba či návnada
Tatran, 1983,

Kniha obsahuje dva romány. Prvním je "Prípad zaľúbenej tety", který napsal autor pod vlastním jménem a druhým je "Ryba či návnada", který publikoval pod pseudonymem A. A. Fair. Oba příběhy stojí na psychologicky hodnověrné zápletce, vynikají dramatickými zvraty v ději a brilantními závěry.
222. Gerasimov Josif
Omyl v kalendári
Slovenský spisovateľ, 1985,

Román vytvára vierohodný obraz výskumného ústavu, postavu akademika Kordina a jeho dvoch synov. Hybnou silou románu sú osudy objavnej myšlienky Dubcova, najprv Kordinovho priateľa, neskôr jeho protivníka...
223. Giono Jean
Spev sveta
Slovenský spisovateľ, 1968,

Román, v ktorom je zápletka, podobná antickej tragédii, mocné vášne, zmietajúce hrdinami, vyústia do krvavej zrážky dvoch svetov...
224. Gordonová Barbara
Stretnutie pod hodinami
Smena, 1982,

detektívka
225. Granin Daniil
Zubor
Slovenský spisovateľ, 1989,

Neobyčajne pútavé a umelecky silné dielo má faktografický charakter, autentického hrdinu: pred nami sa odvíja život sovietskeho vedca, spoluzakladateľa a iniciátora genetickej školy Nikolaja Timofejeva-Resovského, zvaného Zubor. Vedec prežil priam dobrodružný život — koncom 20-tych rokov odišiel ako mladý vedec na stáž do Nemecka, zostal tam aj po nástupe Hitlera a stal sa svetovou autoritou v oblasti genetiky. Po návrate domov prežil ťažké útrapy (krátky čas bol aj vo väzení), nikdy sa však nespreneveril ani životnej, ani vedeckej etike. Napokon sa dožil nielen občianskej rehabilitácie, ale najmä triumfu naozajstnej vedeckej genetiky.
226. Hailey Arthur
Hotel
Slovenský spisovateľ, 1973,

Americký románový bestseller o veľkom hoteli.
227. Hailey Arthur
Liek
Pravda, 1988,

Hlavná hrdinka si počas niekoľkohodinovej cesty lietadlom z Veľkej Británie do vlasti rekapituluje roky svojho pôsobenia u firmy, od prvých nesmelých krokov, cez nadobúdanie skúseností až po boj za stiahnutie montaynu, ohrozujúceho zdravie ešte nenarodených detí, a prichádza k záveru, že aj napriek omylom, ktoré mali tragické následky, Felding-Roth mal veľkú zásluhu na tom, že firma vyrobila mnoho iných, neškodných liekov, ktoré vrátili zdravie, či priniesli úľavu miliónom ľudí vo svete. Vo svojich päťdesiatich troch rokoch, s perspektívou nového súdneho procesu proti firme, na čele ktorej stojí, Celia Jordanová nerezignuje. Vie, že má oporu v manželovi, v deťoch a mnohých čestných spolupracovníkoch, vie, že v skomercionalizovaných kruhoch veľkých výrobcov liekov na ňu čaká ešte veľa práce.
228. Hailey Arthur
Peniaze
Slovenský spisovateľ, 1977,

Románový bestseller z prostredia bankovníctva a podnikania v USA.

Tento titul Vám odporúča Slimák.

229. Hailey Arthur
Kolesá
Slovenský spisovateľ, 1974,

Bestseller z prostredia automobilového priemyslu v Detroite v USA.
230. Hamsun Knut
Edevart
Slovenský spisovateľ, 1968,

Spoločenský román nórskeho autora. Opisuje drsný život a vzťahy medzi ľuďmi na nórskom vidieku...
231. Hawley Cameron
Keď zúri hurikán
Tatran, 1974,

V rokoch medzi štyridsiatkou a päťdesiatkou, keď prudké životné tempo, túžba po kariére alebo jednoducho zvyk ženú americké stredné vrstvy od jednej úlohy k druhej v nezmyselnom kolotoči, hrozí ich preťaženému organizmu ničivý hurikán. Tak vysvetľuje internista doktor Kharr častý výskyt infarktu u ľudí v najlepšom veku. Judd Wilder, vedúci reklamného oddelenia v továrni na koberce, je jednou z obetí tejto pliagy civilizácie. Nútený odpočinok na nemocničnom lôžku mu umožní, aby uvažoval o svojom živote, o jeho cieli a hodnotách, ktoré mu v neustálom zhone prekĺzli pomedzi prsty...
232. Hečko František
Svätá tma
Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1963,

Slovenská klasika - román z vojny.
233. Hečko František
Drevená dedina
Tatran, 1986,

slovenská klasika
234. Heller Joseph
Niečo sa stalo
Pravda, 1983,

Hlavným hrdinom románu je Bob Sloucum, priemerne úspešný úradník obchodnej firmy, ktorý si kladie otázku, čo sa stalo s jeho rodinou, s manželkou, s jeho snami a túžbami. Narušené medziľudské vzťahy, tápanie v začarovanom kruhu ambícií, morálnych kompromisov a spoločenských tlakov ho núti mysliet na pôvod a príčinu strácajúcich sa ideálov. Bezvýchodiskovosť situácie pri hľadaní zmyslu života je pre Boba Slocuma pri ironickom, typicky hellerovskom humore tragédiou bytia.
235. Hériat Philippe
Čas milovať
Tatran, 1969,

Agnes, samostatná, zdanlivo celkom vyrovnaná štyridsiatnička, úspešná v povolaní, žije v presvedčení, že jej jedinou láskou ostane dorastajúci syn. No ukáže sa, že život je bohatší na konflikty so synom i na lásku, ktorá vstúpi do jej života práve vo veku, keď pre ňu prichádza ozajstný „čas milovať". Hériat nám v tejto útlej knihe ukáže mnoho: životný štýl v dnešnom Francúzsku, tentoraz nie v Paríži, ale v malebnej Provence, duševnú klímu, v akej si ľudia riešia problémy — a tie problémy sú pri všetkých rozdieloch prostredia také isté ako u nás: jediní synovia sú všade precitlivení, osamelá matka všade na svete raz pocíti, že jej životu predsa len čosi chýba. Hériat svojou knihou čitateľa strhne, no mimovoľne i poučí — lebo tento napínavý, a pritom jemný príbeh je popri všetkom ostatnom veľkou školou vzájomnej úcty, porozumenia a ohľaduplnosti, bez ktorých sa nevyrieši nijaká spletitá životná situácia.
236. Higgins Jack
Orol pristál
Smena, 1979,

Román o pokuse uniesť Churchilla nacistickou rozviedkou.
237. Hodrová Daniela
Théta
Český spisovatel, 1992,

Román z Prahy z rokov 1987 - 1989.
238. Homes Geoffrey
Napokon zomreli traja
Smena, 1974,

Do malého kalifornského mesta Los Pinos pricestuje súkromný detektív, aby vyhľadal krásnu mladú dámu a prinútil ju vrátiť sa domov. Spojí sa s miestnym šéfom polície a šéfredaktorom novín. Krátko nato sa nájde hľadaná žena mŕtva, pochovaná v debne na cintoríne pre psích miláčikov....
239. Horníček Miroslav
Na vine je jablko
Smena, 1982,

Dvaja protagonisti — manželia František a Marta — hodnotia a prehodnocujú postavenie jedného i druhého pohlavia. Dvadsaťročné manželské spolunažívanie im ponúka kľúč, vďaka ktorému dešifrujú pózy i postoje toho druhého, dáva im hlboké poznanie a ostrý prienik do partnerovej psychiky. Horníček zámerne strieda obrazy svojich hrdinov v spoločnosti, ktorá sa zúčastňuje na ich hre, a doma v ich súkromí. Vtipné vyústenie historických i legendárnych príbehov, i osobný život protagonistov, prenikavé psychologické postrehy aj z tejto Horníčkovej knihy robia udalosť hodnú našej pozornosti.
240. Hudec Ivan
Pangharty
Slovenský spisovateľ, 1985,

Kysucké kopanice prilákali už nejedného nášho spisovateľa, literárne aj osobne — najnovšie nečakane Ivana Hudeca, ktorý sa v svojich prózach doposiaľ túlal po našich južných mestách, po divadlách, výskumných pracoviskách a pod. Svojou novou knižkou presvedčivo dokazuje, že v kraji okolo Čadce neprežil tri roky so zatvorenými očami. V Panghartoch vedie autor paralelu medzi Kysucami koncom 17. storočia a začiatkom nášho, porovnáva a zamýšľa sa nad ich vývinom v priebehu storočí, na vlastné prekvapenie zisťuje, koľko sa tu zmenilo, ale aj koľko charakteristických čŕt sa napriek času nestratilo: v povahe osadníkov, v ľudových zvykoch, v intímnom vzťahu ľudí k prírode. Jeho pohľad do histórie kysuckého kraja je taký členitý a mnohostranný, že to pri autorovom veku a povolaní vyvoláva obdiv. Všetky svoje postrehy a úvahy zobrazil na richtárskom rode Gregorovcov, na ich osudoch rodinných i spoločenských, a to s jemným zmyslom pre drámu aj pre grotesku.
241. Illés Béla
Karpatská rapsódia
Práca, 1950,

Široko rozvinutý románový obraz o hospodársko-sociálnych i kultúrno-politických pomeroch na Zakarpatskej Ukrajine od konca minulého storočia, až po časy, keď bola vtedy zaostalá a zbedačená krajina pripojená k buržoáznemu Československu.
242. Ivanov Vsevolod
Fakírove dobrodružstvá I. - II.
Slovenský spisovateľ, 1963,

Dvojzväzkový román.
Autobiografický cyklus Vsevoloda Ivanova vedú za krivolakými stopami mladého Vsevoloda - od tuláckych chodníčkov a lesnej idylky popri kaukliarskych búdach s neodolateľným čarom pantomímy až po fabrické prostredie sibírskych centier Jekaterinburgu a Čeľabinska.
243. Jamesová D.P.
Svedka treba odstrániť - Džob nevhodný pre ženu
Slovenský spisovateľ, 1982,

Dve skvelé detektívky známej anglickej autorky. Prvý príbeh sa odohráva v typickej atmosfére anglického vidieka, kde pokojný život naruší záhadná smrť nepopulárneho vedca, čo je podnetom sledu tragických udalostí. Hrdinkou druhého románu je majiteľka detektívnej agentúry Cordelia, ktorú poverí známy vedec, aby zistila, prečo jeho syn spáchal samovraždu…
244. Jégé
Adam Šangala
Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1953,

V Adamovi Šangalovi je zobrazený krušný bezprávny život slovenského nevoľníka v 17. storočí.
245. Jeličič Živko
Skielko
Slovenský spisovateľ, 1977,

Ťažisko autorovej tvorby je v románoch, ktoré sa tematicky viažu na rodný prímorský kraj, taká téma je aj v jeho prvom románe.
246. Jesenský Janko
Demokrati
Tatran, 1985,

Politicko-satirický a kritickorealistický román, napísaný r. 1933, na pozadí ľúbostnej zápletky komisára Landíka, mäsiara Tolkoša a kuchárky Hany jemnou a niekedy i štipľavou iróniou a ostrou satirou dáva nazrieť do spoločenského a politického života buržoázie a štátneho aparátu na Slovensku s jeho špicľovským systémom, korupciou a špinavými politickými kšeftmi. Výstižne je vykreslený aj typický byrokrat Brigantík, veľkomestská slečna Želka a celý rad rozličných typov osôb rujúcich sa o moc.
247. Kačeňák Robert
Narkissos
Vienala, 2003,

Poetický príbeh o mýtickom narcisovi...
248. Kazan Elia
Anatólčan
Pravda, 1986,

Román slávneho amerického spisovateľa a režiséra. Nadväzuje na román Amerika, Amerika. Dej sa odvíja v roku 1909 v NY. Opäť sa stretávame so Stavrosom, keď po 10 rokoch očakáva loď, ktorá má priviezť otca, matku a siedmich súrodenov do novej vlasti. Z parníka však vystúpi iba matka s bratmi a setrami. Otec zomrel deň pred vyplávaním lode. A tak sa Stavros musí ujať povinností a nastúpiť na otcovo miesto. Je tvrdý a neľútostný, vyžaduje absolútne podriadenie sa svojej vôli. Súrodenci sa mu však vzoprú a Stavros zostáva sám...
249. Keneally Thomas
Balada o Jimmiem Blacksmithovi
Tatran, 1976,

23. júla roku 1900 v austrálskej osade Breelong neďaleko Gilgandry v Novom Južnom Walese domorodec zvaný Jimmy Governor začal vykonávať pomstu za krivdy, ktoré na ňom spáchali belošskí zamestnávatelia, a podľa výpovedí niektorých svedkov aj za urážky a poníženia, ktoré si musela vytrpieť jeho biela žena. Spisovateľ Thomas Keneally sa inšpiroval touto udalosťou a podal otrasné svedectvo o bezohľadnom sebectve a ľahostajnosti bielych prisťahovalcov aj o slepej a v podstate bezmocnej zúrivosti, s akou so ojedinelí domorodci pokúšali čeliť nespravodlivosti. Tragédiou Jimmieho Blacksmitha je, že uveril v ideály belošskej spoločnosti a chcel sa do nej začleniť. Jimmieho úsilie sa však celkom zákonite končí rozčarovaním, ale Jimmie na rozdiel od väčšiny svojich súkmeňovcov neprijíma neúspech a krivdy s trpnou odovzdanosťou. Keď sa miera jeho trpezlivosti naplní, v spravodlivom rozhorčení vyhlási bielym gazdom vojnu a neľútostne, kruto sa odpláca, až kým ho spoločnosť, ktorá svo jou sociálnou nerovnosťou a pokryteckou morálkou celé zlo vyvolala, nechytí a nepotresce.
250. Kertész Ákos
Úzkou uličkou
Slovenský spisovateľ, 1980,

Prešli už roky od skončenia druhej svetovej vojny, ale ľudia sa ešte celkom nevystrábili z vojnových pomerov a hľadajú si svoje miesto v novom živote. To je i prípad dedinského mládenca Vinca Bognára. Keď skrachuje ako čierny obchodník, rozhodne sa odísť do hlavného mesta a nájsť si robotu. Ocitne sa v plnokrvne pulzujúcom veľkomeste, ktoré má preňho na každom kroku pripravené nástrahy, ale zdravý rozum ho varuje, aby nepodľahol jeho zvodom a nestratil sa v jeho bludisku. Vinco, ani si to neuvedomujúc, hľadá plnohodnotný zmysel života. A medzi ženami, s ktorými sa stretáva, hľadá družku pre život. Ústredným motívom románu je jeho ľúbostný vzťah k mladej rozvedenej žene, vzťah komplikovaný a náruživý, ktorý sa končí nečakanou tragédiou.
251. Knittel John
El Hakim
Smena, 1968,

Príbeh mladého egypského lekára - jeho detstvo, štúdia, intrigy a korupcie, s ktorými musel bojovať v praxi, jeho rastúca sláva i nenaplnený citový život.
252. Knittel John
Terra magna
Slovenský spisovateľ, 1970,

Pôsobivý obraz života v severnej Afrike. Na pozadí rôznych dejinných udalostí sa odvíja osud Roderica Cornaya. Je to adoptovaný syn váženého švajčiarskeho lekára v Egypte s humanitnými ideálmi, no stále naráža na neúprostnú skutočnosť.
253. Krelin Julij
Hra na diagnózu
Lidové nakladatelství, 1982,

Tri novely: Hra na diagnózu, Jen aby mě měli všichni rádi, Co vám schází, doktore?

Rozhodování lékařů v kritických situacích i úzkost při čekání na výsledek operace, osobní radosti i nezdary, překonávání všemožných nešvarů a problémů.
254. Kukučín Martin
Lukáš Blahosej Krasoň I. - II.
Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1954,

Kukučín tu spracúva ľúbostnú drámu mladého štúrovského básnika Sama Bohdana Hroboňa, očareného českou národovkyňou Bohuslavou Rajskou. Spisovateľ na pozadí ľúbostného príbehu odhalil sociálne, politické i kultúrne pomery, myšlienkové ovzdušie českého a sčasti aj slovenského prostredia z obrodeneckých čias.
255. Lainé Pascal
Čipkárka
Smena, 1977,

Základom tejto prózy je naoko všedný ľúbostný príbeh dvoch mladých ľudí, dievčiny Brosky a študenta archívnictva, pochádzajúceho z schudobnelej šľachtickej rodiny, Aimeryho de Béligné. Obidvaja mladí sa spoznajú v Cabourgu, malom prímorskom mestečku pri Atlantiku, kde 18-ročná Broska je na dovolenke so svojou kamarátkou Marylenou. Láska pokračuje v Paríži: dievčina sa presťahuje so súhlasom matky, bývalej prostitútky k svojmu chlapcovi. Študent nemôže znášať jej poddajnosť, jej prirodzenosť, s akou všetko prijíma a rozchádza sa s ňou...
256. Linnankoski Johannes
Pieseň o červenom kvete
Živena, 1945,

Rozpovedaná história ľúbostného života tuláka pltníka je vlastne skvostnou lyrickou básňou veľkej sugestívnej sily a presvedčivosti, je "piesňou" o červenom kvete-láske, o jej trýzni v rozličných podobách, o všetkých jej slastiach a strastiach. Tulák pltník Olavi pozná lásku nežnú i náruživú, oddanú i búrlivú, pokornú i hrdú, vznešene čistú a povznášajúcu i zmyselnú a prízemnú s rozbúrenou krvou. Prekrásne je vykreslená postava Olaviho ženy Killikki. Je to dielo myšlienkovo hlboké, mravne vysoké a básnicky čarovné.
257. Linnankoski Johannes
Pieseň o červenom kvete
Smena, 1965,

Rozpovedaná história ľúbostného života tuláka pltníka je vlastne skvostnou lyrickou básňou veľkej sugestívnej sily a presvedčivosti, je "piesňou" o červenom kvete-láske, o jej trýzni v rozličných podobách, o všetkých jej slastiach a strastiach. Tulák pltník Olavi pozná lásku nežnú i náruživú, oddanú i búrlivú, pokornú i hrdú, vznešene čistú a povznášajúcu i zmyselnú a prízemnú s rozbúrenou krvou. Prekrásne je vykreslená postava Olaviho ženy Killikki. Je to dielo myšlienkovo hlboké, mravne vysoké a básnicky čarovné.
258. López Cofiňo Manuel
Posledná žena
Tatran, 1972,

Autor v tejto knihe zobrazuje príchod revolúcie do zaostalých končín, kde sa ľud ešte nespamätal z dlhých rokov útrap a bezmedzného vykorisťovania. Kubánski "barbudos" už zvíťazili v otvorenej zrážke s nepriateľom, ale tá hlbšia, ťažšia revolúcia, revolúcia v ľudskom myslení a konaní, sa ešte len začína.
259. Ludlum Robert
Chancellorov rukopis
Slovenský spisovateľ, 1983,

Román s prvkami detektívky.
260. MacDonald Ross
Sudičky
Slovenský spisovateľ, 1984,

V příběhu Sudičky se detektiv Lew Archer na neobvyklou žádost Carla Hallmana rozhodne zjistit, co je příčinou úmrtí za podezřelých okolností v jedné bohaté rodině. Archerovo tušení, že někomu jde o likvidaci bohaté rodiny Hallmanových, potvrzuje násilná smrt dalšího jejího člena. Je psychicky labilní Carl, který utekl z psychiatrické léčebny, opravdu pachatelem nebo jen jednou z pachatelových obětí? To je otázka, kterou řeší Lew Archer ve vzrušujícím příběhu plném dramatických situací a nečekaných zvratů.
zdroj: databazeknih.cz
261. MacDonald Ross
Belasé kladivko
Pravda, 1983,

Detektívny román, hlavným hrdinom je súkromný detektív Lew Archer, ktorý má vypátrať ukradnutý obraz významného maliara. Pri vyšetrovaní zisťuje vždy nové okolnosti a Archer a jeho priateľka Betty – mladá novinárka sa dostávajú do začarovaného kruhu, kde sa snažia vyriešiť celý rad záhadných udalostí, až kým nedospejú k prekvapujúcemu, ba priam šokujúcemu rozuzleniu…

Tento titul Vám odporúča Slimák.
262. Mailer Norman
Ostrí chlapci netancujú
Slovenský spisovateľ, 1992,

Román plný záhadných vrážd, sexu, drogového opojenia a bizarných náhod.......
263. Mallet-Jorisová Francoise
Nebeská ríša
Smena, 1977,

V Nebeskej ríši (vyšla roku 1958 a získala literárnu cenu Femina) sa Mallet-Jorisová majstrovsky a s vytríbeným zmyslom pre mieru zmocňuje veľkých i malicherných snáh svojich hrdinov, čo si v povojnových rozháraných časoch hľadajú svoje miesto v živote. Ľudsky i umelecky mocné a presvedčivé sú postavy, ktoré sa sústreďujú v ríši uzavretých konvencií a predsudkov, domýšľavý a bolestínsky Stéphane, chvastavý a prízemný Sokrates, jemnocitný starožitník a jeho cynický priateľ, je tú rad ženských postáv, ktoré sú dôkazom spisovateľkinho umeleckého majstrovstva a prenikavej povahokresby, jej zmyslu pre účinnú estetickú skratku í pre dôkladne prepracovaný „balzacovský" detail. Martine, Louise, Sylvia, Germaine, pani Prétrová, to sú rôzne podoby ženy, rôzne podoby lásky, rôzne podoby intenzívneho vzťahu k životu, ktorý sa nemusí vždy ukázať ako ideálny základ na naplnenie ich poslania a predstáv.
264. Mann Heinrich
Vážny život
Slovenský spisovateľ, 1967,

Mária Lehningová, dievča z nádenníckej chatrče neďaleko mora, dostáva sa po detstve strávenom v rybárskej osade a neďaleko prímorských kúpeľov s ich plážami i kúpeľnými hosťami a po mladej ľúbosti s rybárskym chlapcom Mingom do mesta. Tam s ňou osud naozaj zatočí. Zapadne do baru, neskôr medzi zločineckú bandu, poznáva život elegantného podsvetia. Mária sa však búri. H. Mann je vynikajúci znalec všetkých nemeckých spoločenských vrstiev a zároveň ľudského srdca. Mária Lehningová si uchováva čosi čisté: lásku k Mingovi, k svojmu dieťaťu a k práci pre nich. Nakoniec sa predsa stretne so svojím nezvestným milým — Mingo sa totiž stal námorníkom — a po spoločne prežitej kríze odídu znova k moru, aby tam začali nový život.
265. Maróthy-Šoltésová Elena
Prípravy na svadbu
Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1961,

Prvé poviedky Šoltésovej Na dedine a Prípravy na svadbu vznikli zo spomienok z jej dievčenských rokov a odzrkadľujú ovzdušie novohradskej dediny. V poviedke Na dedine autorka načrtáva intímne osudy dvoch mladých dvojíc i rozličných vrstiev. V črte Prípravy na svadbu citové vzrušenie zo životne dôležitej udalosti pre ženu sa odohráva na pozadí domáceho a ešte viac kuchynského, výslovne idylického predsvadobného prostredia. Novela V čiernickej škole je obsahom i spracovaním náročnejšia. Sociálne členenie rodiny je širšie, a tým bližšie ku skutočnosti. Význačným prvkom v ideovej stavbe novely je kresba zvykov, mravov a povahy slovenského ľudu.
266. Marshová Ngaio
3x inšpektor Alleyn
Slovenský spisovateľ, 1980,

Populárna spisovateľka novozélandského pôvodu Ngaio Marshová sa radí medzi úspešné autorky klasického detektívneho žánru, ako sú Agatha Christie a Dorothy Sayersová. Medzi zvláštnosti jej štýlu patrí zvýšený dôraz na vykreslenie charakterov a prostredia často ešte prv, ako dôjde k tragédii. Vo všetkých troch príbehoch vystupuje inšpektor Scotland Yardu Alleyn, ktorý v spolupráci s inšpektorom Foxom rozuzľuje zamotané prípady za pomoci svojej pohotovosti a bystrého úsudku. Prvý príbeh Vrah na scéne sa odohráva v zákulisí divadla, kde priamo pred očami divákov prichádza k vražde. V druhom príbehu Smrť v taxíku autorka vniká do kruhov londýnskej smotánky. Vydieranie, ktoré sa končí smrťou, vyvolá veľký rozruch v spoločnosti aj na Scotland Yarde. Tretí príbeh Posledná opona tematicky opäť začiera do hereckého prostredia s čudáckou rodinou, sídliacou na starom zámku. Prednosťou rozprávačského umenia Marshovej je najmä sugestívne vystihnutie atmosféry umocnené pôsobivým udržiavaním napätia.
267. Marshová Ngaio
Čierny ako na portréte
Smena, 1978,

Počas oficiálne] návštevy prezidenta novovzniknutého afrického štátu (inak bývaléj britské] kolónie) v Londýne naňho spáchajú atentát, ktorému nedopatrením padne za obeť ktosi iný. Ale bolo to skutočne nedopatrenie? Kto sa skrýva za nezvyčajným zločinom?
268. Marshová Ngaio
Smrť s fotografiou
Smena, 1985,

Detektívka.

Na malebný ostrůvek u Nového Zélandu přichází na pozvání milionáře Reecea Troy Alleynová,aby namalovala portrét jeho přítelkyně Isabely a hlavní superintendent Alleyn s napůl oficiálním posláním odhalit tajemného Strixe, který chce uveřejnit nevhodné záběry Isabely.
zdroj: databazeknih.cz
269. Matthiessen Peter
Hráči na vinici páně
Odeon, 1983,

Kdysi podpultovka, dnes již klasika: román o střetu dvou kultur, o lidské dobrotě i o zlu, o spasení – ať už s křížem, nebo s kulometem v ruce – a tom, kdo je nakonec Bohu úplně nejblíž…
270. Maupassant de Guy
Naše srdce
Slovenský spisovateľ, 1981,

Román slávneho francúzskeho poviedkára a románopisca, v ktorom je kus jeho osobného poznania a azda i osobných osudov. Hlavným hrdinom je mladý André, ktorý miluje pani Burnovú. Nenachádza v milenkinom srdci rovnakú odozvu na svoje city, tá po čase rozvíja svoj pôvab aj pre iných nielen pre Andrého. Sklamaný André odchádza vyliečiť sa zo sklamania na vidiek.
271. Mauriac Francois
Thérése Desqueyrouxová
Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1964,

Therése Desqueyrouxová vedie pomýlený život ženy, poznačený prostredím a dobou. Chce byť sama sebou v prostredí posvätných rodinných predsudkov. Chce roztrhnúť putá bezcitnosti, zvíťaziť nad meštiackym farizejstvom a pokrytectvom.
272. Maurois André
Dve lásky Philippa Marcenata
Slovenský spisovateľ, 1967,

Táto romanticky a s nádychom osudovosti ladená dvojnovela je príbehom Philippa Marcenata a dvoch žien, ktoré v jeho živote hrali nevšednú úlohu, je to dokonalá analýza ich citového sveta, najmä sveta mužskej postavy, ktorú sledujeme dvakrát a z dvoch odlišných hľadísk: raz sa spovedá svojej druhej žene a druhý raz ho vidíme cez citlivý a oddaný pohľad druhej manželky.
273. McBain Ed
Brokovnica - Skladačka
Tatran, 1981,

Dej týchto detektívok vás zavedie do prostredia pracovníkov bezpečnostnej služby...
274. McClure James
Parné prasa - Všetečník - Kat
Slovenský spisovateľ, 1981,

3x detektívka
275. Morena Artur
Mŕtvym zastáva čas
Smena, 1980,

Detektívny román poľského autora. Vo veľkom závode sa pripravuje výplata. V pokladníkovej kancelárii, napriek tomu, že je jasný deň, svieti lampa. Čo sa stalo? Pokladník je mŕtvy, ale nechýba ani groš......
276. Móricz Zsigmond
Šťastný človek
Slovenský spisovateľ, 1960,

Román maďarského autora, hlavným hrdinom je Gyorgy Joo, ktorý ako 13-ročný ostal s matkou sám. Kniha opisuje jeho životnú púť, lásky, dospelosť, porovnáva život v Pešti a na dedine.
277. Murdochová Iris
Čierny princ
Smena, 1977,

Román jednej z najvýznamnejších britských spisovateliek 20. storočia. Je to román o láske, príbeh o osudoch ľúbostného citu, dej je plný zvratov. Hrdinom je 58-ročný spisovateľ, ktorý svoj život podriadil iba práci, no stretáva mladučkú Julianu, dcéru svojho priateľa...
278. Mušketyk Jurij
Súženie
Slovenský spisovateľ, 1983,

Dve novely z ukrajinskej dediny, z obdobia tesne po skončení vojny...
279. Musset de Alfred
Tizianov syn
Tatran, 1968,

Mussetove novely a poviedky: Tizianov syn, Emmeline, Frédéric a Bernerette, Margot, Mimi Pinsonová a Príbeh bieleho drozda.
280. Mutafčievová Vera
Sedma vo dvojici
Smena, 1981,

Jadro románu tvorí osud a problém nešťastnej „padlej" ženy, stroskotanca, ba možno povedať, že obete emancipácie. No mladá žena sa usiluje nájsť zmysel svojho jestvovania a v príbehu z nej vyrastá celistvý a cieľavedomý človek.
Vera Mutafčievová, skúsená autorka, dobrá rozprávačka a psychologička, umožňuje nazrieť ženským okom do súčasnej bulharskej spoločnosti, na určitý pohyb vo vzťahoch medzi ženou a mužom a podnecuje aj k úvahám o postavení ženy v súčasnosti.
281. Narayan K.R.
Tmavá izba - Maliar písma
Smena, 1981,

Dej sa odohráva v exotickom prostredí južnej Indie a zobrazujú život ženy v tejto krajine, kde vládne rozdelenie spoločnosti na kasty.
282. Nosov Jevgenij
Lode odchádzajú na úsvite
Obzor, 1978,

Tri ruské novely, približujúce život na vidieku: Šumí lúčna travina, Lode odchádzajú, brehy zostávajú, Chopin, sonáta čislo dve.
283. Novomeský Laco
Deň
Tatran, 1984,

Výber z básnického a prozaického diela Laca Novomeského.
284. O Hara Kenneth
Nôž tvaru delta
Pravda, 1982,

Mladý spisovateľ Sean nebadal, žeby sa niečo zmenilo v jeho živote. Oddával sa práci a svojim záľubám. Svoju manželku pokladal za prostomyseľné stvorenie. Až jedného dňa… Laura sa naňho vyrúti s rezbárskym nožom a vážne ho poraní ...
285. Olbracht Ivan
Nikola Šuhaj loupežník
Tatran, 1984,

Baladický román o poslednom zakarpatskom lúpežníkovi.
286. Otčenášek Jan
Romeo Julie a tma
Tatran, 1986,

Krehký citovo podmanivý príbeh lásky z čias nacistickej okupácie, Ľúbostné intermezzo študenta Pavla a židovskej dievčiny Ester, ktorú milenec ukrýva pred fašistami, aby ju zachránil pred transportom do koncentračného tábora. Tragika príbehu vyplýva z desných dní heydrichiády. Novela, ktorá sa vyznačuje veľkou slovesnou a citovou kultúrou, bola zdramatizovaná pre javisko, upravená pre televíziu a dvakrát sa stala podkladom pre operu.
287. Palmer Michael
Cez mŕtvoly
INA, 1992,

Doktor Eric Najarian. Je mladý, talentovaný a ctižádostivý. Má všechny kvality, které se v nemocnici White Memoriál cení. Netuší, že je sledován. A posuzován. Elitní klika lékařských profesionálů se domnívá, že má předpoklady k vstupu do jejich tajného spolku. Stačí jen, aby mladý lékař souhlasil s jejich pravidly hry... Eric však už ví příliš. Ztrácející se mrtvoly. Nepopsatelné zohavení zaživa. Brutální únos. A to je pouze začátek hrůzného spiknutí zla. Banda se nezastaví před ničím, aby svůj zlověstný plán utajila. A pokud se Eric odmítne stát jejich společníkem, bude jejich příští obětí.
288. Páral Vladimír
Generálny zázrak
Slovenský spisovateľ, 1986,

Román Generálny zázrak (1977) je fabulačne pútavým rozprávaním o tom, ako si človek v spleti konzumných stereotypov, vlastného egoizmu aj ilúzií zložito hľadá cestu k poznaniu, že „zázrak lásky" spočíva v schopnosti urobiť šťastnými iných.
289. Parker B. Robert
Zachráňte dieťa
Smena, 1980,

Manželom Bartlettovcom sa stratil 15-ročný syn Kevin. polícia je bezradná a Spencer stojí pred otázkou: odišiel chlapec dobrovoľne, alebo ho uniesli?
Pozadie celého prípadu je však oveľa zložitejšie, ako by sa na prvý pohľad zdalo...
290. Petersová Ellis
Maska smrti
Smena, 1968,

Kniha je v slovenčine.

Poté co archeolog Bruce Almond zahyne pod spadlým vlysem během vykopávek v Řecku, se jeho syn Crispin s matkou, se kterou už léta nežil, vráti zpět do Británie. Je přesvědčen, že otcova smrt nebyla náhodná a má vážné podezření, že vrahem byl někdo z blízkých lidí. Crispin Almond chce otcova vraha vypátrat za každou cenu…
zdroj: databazeknih.cz
291. Petiška Eduard
Svadobné noci
Pravda, 1978,

Hrdinami osemnástich poviedkových príbehov sú výlučne On a Ona. So svojím obnaženým súkromím, súkromím, pred ktorým neraz utekáme, ktorého sa zväčša bojíme, ktoré nevedno prečo už tradične tabuizujeme. Toto však neplatí o E. Petiškovi. Hoci používa obdivuhodne krehké slovo, na každom kroku z neho vyžaruje hlboké poznanie i všestranná vyváženosť jeho očarujúcej moci, a vari preto sa tak odvážne ponára do najskrytejších ľudských hlbín, aby povedal pravdu o ľúbostnom vzplanutí Jej a Jeho, z ktorého sála ľúbosť, ale aj poznanie ľudských možností i ľudských slabostí. Autor totiž majstrovsky vie dovidieť aj v tých najintímnejších ľudských záchvevoch širšie celospoločenské i medziľudské súvzťažnosti. V tomto ohľade Svadobné noci pevne kotvia v našej súčasnosti.
292. Pillai Š. Takari
Červená ryba
Slovenský spisovateľ, 1975,

Román indického spisovateľa. Príbeh dvoch zaľúbencov - rybárskeho dievčaťa a mladého moslima. Je to história veľkej a čistej lásky, ktorá sa rozbíja o nepreklenuteľnú hradbu rodových tradícií, je protestom proti kastovným zákonom a zvykom, zväzujúcim srdcia ľudí.
293. Plávka Andrej
Obrátenie Pavla
Tatran, 1967,

Román slovenského autora. Hlavným hrdinom je Pavol Taraba, ktorý prichádza z dediny do mesta, autor tu podáva a analyzuje život vo veľkomeste 30-tych rokov 20. storočia. Kaviarne, viechy, nová spoločnosť sú prisilným útokom na hrdinove zásady. V príbehu sa potvrdzuje stará životná múdrosť - iba pri strate dôležitých hodnôt zistíme, čo pre nás znamenali...
294. Pluhař Zdeněk
Bar Pri stratenej kotve
Východoslovenské vydavateľstvo, 1981,

Mladý inžinier-statik Jakub Kilián vstupuje do nove] etapy svojho života po oslobodení z koncentračného tábora roku 1945. Technická polovička jeho osobnosti sa realizuje v odvážnom projekte mosta, tá druhá — dobrodružná — vedie hrdinu s vytrvalosťou detektíva za vyriešením niekoľkých záhad. Tak sa odvíja pestrý a zaujímavý príbeh, plný nečakaných zvratov a komplikácií. Jakub odchádza do Francúzska za svojou vysnenou láskou Mariellou, ktorú stretol v koncentračnom tábore ako i členku misie Červeného kríža a ktorú jeho francúzsky priateľ Marcignac na smrteľnom lôžku označil za zradkyňu skupiny makistov. Mladý muž postupne objavuje súvislosti zložitého prípadu a po mnohých dobrodružstvách, ktoré zvládne s očarujúcim zmyslom pre humor, dosiahne svoj cieľ: vypátra tajomnú Mariellu, navštívi rodinu mŕtveho priateľa a nájde pravého zradcu, ktorý spôsobil záhubu makistickej skupiny.
295. Pratolini Vasco
Príbehy chudobných milencov
Slovenský spisovateľ, 1981,

Románová kronika talianskeho autora uvádza čitateľa do prostredia chudobnej florentskej štvrte, ktorej obyvatelia prežívajú tragické roky 1925-26...
296. Prisco Michele
Špirála hmly
Tatran, 1978,

Román Špirála hmly nesporne znamená vyvrcholenie Priscovho literárneho diela, využíva v ňom kriminálnu zápletku aby analyzoval manželské vzťahy a kolízie dnešných manželstiev. V popredí stojí predovšetkým manželstvo hlavného hrdinu Fabrizia, zmierlivého, tichého, skôr pasívneho, s Valériou, energickou a spoločenskou ženou. Tento nerovný zväzok sa zákonite skončí tragédiou — „náhodou" či „nehodou" pri poľovačke. Spisovateľ nazrie aj do manželstva úspešného advokáta Marcella, do manželstva nezavŕšeného, kde bigotná výchova bráni žene vzoprieť sa, povedať svetu pravdu. Autor odhalí vzťahy aj ostatných ľudí — bežnejší a „všednejší" vyšetrujúceho sudcu a jeho ženy a cez nich zasa manželstvo jeho matky, aj dlhoročný vzťah lekára Vittoria a ošetrovateľky Lavinie, založený na klamstve a pretvárke.
297. Prometová Lilli
Primavera
Obzor, 1974,

Saskia a Märten, kedysi ľudia nesmierne si blízki, stretnú sa čírou hrou náhody po rokoch v slnečnom Taliansku. Čo stojí ďalej v scenári ich života, do ktorého už raz tak neľudsky kruto zasiahla vojna? To nám rozpovie Lilli Prometová tak pútavo, s takým zmyslom pre všetko krásne na zemi, že si ju fascinovaní vypočujeme až do posledného slova príbehu.
298. Pulatov Timur
Chlapčenský zbor
Slovenský spisovateľ, 1988,

Próza uzbeckého spisovateľa Ti-mura Pulatova je zvláštna, nezvyčajná v kontexte jeho národnej literatúry aj v kontexte literatúry ruskej. V tejto nezvyčajnosti spočíva príťažlivosť jeho noviel a poviedok so širokou škálou tém, s mravnými a filozofickými problémami, poetickým jazykom (autor píše po rusky), ktorému ľahký orientálny „prízvuk" dodáva zvláštny pôvab.
299. Queiroz de Eca Maria José
Kronika rodu Maiovcov
Pravda, 1981,

Dej široko kompovaného románu, v ktorom autor na osudoch troch generácií starej a zámožnej rodiny presvedčivo a s jedinečným rozprávačským umením zachytil obdobie mravného úpadku šľachty, sa odohráva v druhej polovici devätnásteho storočia v Lisabone
300. Rajský Milan
Pre mládež nevhodné
Vydavateľstvo politickej literatúry, 1966,

Zo sudcovho zápisníka - krimi poviedky.
301. Read Paul Piers
Profesorova dcéra
Smena, 1979,

Z malého podkrovného bytu, kde žije oddelene od rodičov mladá Louisa Rutledgeová, sa dej prenáša do domu profesora Rutledgea, kde Louisa prežila šťastné detstvo. Prečo teda odišla z domu? Prečo sa jedna etapa jej života skončila na požiarnom rebríku?
302. Rendellová Ruth
3x inšpektor Wexford
Slovenský spisovateľ, 1985,

3x detektívka:
Keď raz príde smrť,
Keď sa raz vraždilo,
Rozlúčka navždy

Hlavný inspektor Wexford so svojimi spolupracovníkmi dozerá na dodržiavanie zákonov v Kingsmarkhame, malom městečku neďaleko Londýna. Pokojnú vidiecku atmosféru málokedy naruší udialosť spojená so zločinom, no keď sa tak stane, vzruší sa celé městečko a ochrancovia zákona sa spojenými silami usilujú vypátrať zločinca.

Wexford nie je typom výnimočného tvrdého chiapa, má svoje ludské problémy, keď sa však pohrúži do vyšetrovania, cítí sa vo svojom živle.

Pátranie po záhadne zmiznutom päťročnom chlapčekovi komplikuje polícii množstvo mylných informácií a skutočnosť, že pred časom zmizla v mestečku malá Stella, zvádza vyšetrovateľov na falošnú stopu. – Pri hľadaní vraha mladej ženy Angely polícia má k dispozícii iba jediný odtlačok prsta, ktorý sa našiel v kúpeľni. – Takisto nie je ľahké zistiť v treťom románe totožnosť mladého dievčaťa, ktoré našli zavraždené na londýnskom cintoríne v rodinnej hrobke. Wexford, tráviaci zdravotnú dovolenku v Londýne, prispeje ako „súkromník" k odhaleniu surového zločinu.
303. Rôzni autori
Za španielskou stenou
Smena, 1988,

Tri detektívne poviedky ktorých každú kapitolu napísal iný autor - (Sayersová, Christie, Dane, Bentley, Berkeley, Crofts, Walpole, Knox, Williams, Jesse, Armstrong, Hume, Chancellor)
304. Ruark Chester Robert
Medárky
Smena, 1987,

Robert Ruark vo svojom poslednom a najúspešnejšom románe Medárky (1965) stvárnil skúsenosti z vlastnej novinárskej praxe, zážitky z ciest po Afrike a z vojenskej služby v námorníctve počas druhej svetovej vojny. Prináša životný príbeh úspešného amerického spisovateľa a novinára Aleca Barra, ktorý za pracovné úspechy draho platí – dvoma stroskotanými manželstvami, nenaplnenou láskou a napokon zákernou nevyliečiteľnou chorobou. Autor dáva do protikladu Barrove úspechy v literatúre s prehlbujúcou sa duševnou krízou a so zhoršujúcim sa zdravím. Aleca Barra vykresľuje ako schopného a ambiciózneho muža, patriaceho všetkým a zároveň nikomu. Ďalším kontrastom je jeho rastúce bohatstvo a zároveň neschopnosť skutočného dialógu s ľuďmi vo svojom okolí, najmä so ženami.
Obraz medára a medárok, ktorý autor premieta aj do názvu románu, má hlboký symbolický význam. Aleca Barra a americké ženy síce stotožňuje s jazvecom medárom, no pritom si uvedomuje, že sám život zobral na seba podobu tohto nebezpečného zvieraťa. Život inštinktívne útočí človeku na slabiny, a potom ho len tak z pasie zabíja.
Hoci od vzniku Ruarkových Medárok už uplynulo niekoľko desaťročí, nepochybne aj dnes zaujmú svojou večne aktuálnou témou a bravúrnym štýlom, vďaka ktorému Ruarkovo dielo neraz prirovnávajú k spisovateľskému majstrovstvu Ernesta Hemingwaya.
Názor čitateľa: Veľmi dobre sa to číta, ale väčšinou riešia, aký alkohol si nalejú, a to niekoľkokrát za deň :)))
305. Sadoveanu Mihail
V znamení raka
Slovenský spisovateľ, 1960,

Podkladom pre napísanie tohto historického románu bola stará kronika o jednom z najkrutejších moldavských vladárov na sklonku 17. storočia a láske dvoch mladých ľudí, ktorých rozdelila priepasť znepriateľených rodov. Sadoveanov Alecu a Catrina pripomínajú nezabudnuteľné postavy svetovej drámy Shakespearovho Romea a Júliu. Umelecky je dielo veľmi pôsobivé, najmä jeho lyrickým podtónom.
306. Saganová Francoise
Máte rada Brahmsa...
Slovenský spisovateľ, 1964,

Ľubostný príbeh starnúcej ženy, ktorá na čas podľahne vášni k mladému mužovi, aby sa oslobodila a prekonala samotu a prázdnotu vlastného života, Saganová sleduje milenecký trojuhoľník, v ktorom Roger zanedbáva Paulu, Simona unudili fyziologické lásky práve tak, ako Paulu láska Rogerova. V odcudzení, zrade a opätovnom návrate do starých všedných koľají Saganová analyzuje vnútro svojich hrdinov.
307. Saganová Francoise
Odtrúbené
Slovenský spisovateľ, 1966,

ľúbostný príbeh

Lucile žije svůj bezobsažný život obklopena bohatstvím svého manžela, jeho krotkou láskou stárnoucího muže a obdivem své krásy. Jako vážka si užívá současného okamžiku. Nepřemýšlí o budoucnosti ani o sobě, či svém životě. Antoine je mladý novinář, který se do "jejich" společnosti dostal díky své přítelkyni Dianě. Ani jeden z nich neodolá a jejich láska se přenese do podkrovního Antoinova bytu. Lucile opustí manžela i život v přepychu, který jí dopřával. Začne pracovat a dojíždět do práce autobusem, pro jiné možná přirozená věc, pro ni, jak sama říká. "Já na práci nejsem, onemocněla bych, zošklivěla..."
zdroj: databazeknih.cz
308. Saganová Francoise
Trochu slnka v studenej vode
Pravda, 1971,

Gilles, parížsky novinár, prežíva nervovú depresiu. Alkohol a ničnerobenie zo dňa na deň zhoršujú jeho psychický a fyzický stav. Nakoniec sa rozhodne, že odíde k sestre na vidiek do Limousinu. Tam zvedie manželku limogeského veľkopodnikateľa Natáliu Sylvenerovú, ktorá mu pomôže vyliečiť sa a opustí kvôli nemu muža, pohodlie, bezstarostný život i spoločenské postavenie.
Čo sa stane s ich láskou, keď sa Gilles vráti do Paríža k svojej práci v novinách, k svojím dobrým i zlým známostiam, k svojej nevypočitateľnej nezodpovednosti? Ako sa Natália vyrovná s novým prostredím a čo čaká od novej veľkej lásky?
309. Saganová Francoise
Dobrý deň smútok
Slovenský spisovateľ, 1966,

Čitateľa otrasie dráma zrelej ženy Anne, zaľúbenej do prelietavého Raymonda, otca študentky Cécile. Raymond i jeho dcéra sú ľudia bez chrbtovej kosti, a predsa aj oni sa otrasú pod úderom, ktorý ich postihne, keď sa dozvedia, že zahynula žena, ktorá im mohla pomôcť žiť dôstojnejšie a opravdivejšie. Anne sa zabije, lebo neznesie zneváženie v láske...
310. Saganová Francoise
Akýsi úsmev
Slovenský spisovateľ, 1965,

Príbeh ľúbostného pomeru mladej právničky Dominique so starším ženytým mužom...
311. Šagiňanová Marietta
Hydrocentrála
Pravda, 1952,

Námetom knihy je stavba Mizengesu - hydroelektrárne na horskej riečke Mizinke v Arménskej SSR v roku 1928. Pred revolúcoiu žila arménska národnostná menšina v najväčšej biede a útlaku a spočiatku pozerala na sovietsku moc s nedôverou. Keď prišlo k stavbe hydrocentrály, zapojilo sa do práce na tejto stavbe aj miestne obyvateľstvo. Arméni sa pri prácu presvedčili, že pracujú vo svoj vlasný prospech, a že hydrocentrála mení ich život k lepšiemu.
312. Sayersová L.D. - Simenon G. - Chandler R.
Lord Peter Wimsey detektív Marlowe a komisár Maigret zasahujú
Smena, 1966,

Tri kriminálne prípady troch preslávených detektívov v knihe zostavenej z diel troch autorov: D. L. Sayersová: Nepríjemnosť v Bellona klube, Raymond Chandler: Veľký spánok, Georges Simenon: Maigret a stará dáma.
313. Scerbanenco Giorgio
3x Duca Lamberti
Slovenský spisovateľ, 1979,

3x detektívka : Súkromná Venuša - Masakra - Milánčania vraždia v sobotu
314. Schönthan Von Gabi
Korzičanka
Tatran, 1972,

Hrdinka románu Felicine Casanova, krásna a temperamentná žena, vystupuje na scénu významného dejinného obdobia. S náruživou silou svojej korzickej duše ľúbi Napoleona Bonaparta, no tento mladý poručík jej lásku trpko sklame. S rovnakou náruživosťou stavia seba a svoje pôvaby do služieb citov, kolísajúcich medzi nenávisťou a láskou. Vari najslávnejší muži jej čias — Talleyrand, Bernadotte, Fouché, cár Alexander — a najvýznačnejší štátnici takmer všetkých európskych národov ležia jej v Londýne, vo Viedni, Petrohrade a v Paríži pri nohách...
315. Še Lao
Rikšiar
Slovenský spisovateľ, 1962,

Román Rikšiar je dnes už klasickým dielom modernej čínskej literatúry. Osou románu je jeho titulná postava, temer počas celého deja ju autor drží pred čitateľovými očami. Na pozadí Siangových osudov zreteľne vyniká podoba spoločnosti, v ktorej hrdina žije. Rikšiar má výraznú dramatickú gradáciu. Ťažisko románu autor preniesol vo veľkej miere z deja do vnútorného života hlavnej postavy.
316. Selimovič Meša
Derviš a smrť
Tatran, 1971,

Dej tohto originálneho historického románu nás zavedie do exotickej Bosny, ktorá bola v XVII. storočí tureckou provinciou a súčasne križovatkou Európy a Orientu. Hlavný hrdina, derviš — moslimský mních, ktorému za tajomných okolností uväznia a neskôr popravia mladšieho brata, pátra po príčine uväznenia a usiluje sa brata vyslobodiť. Dostane sa však do konfliktu s mocnejšími a napokon uväznia i jeho. Po prepustení nastane v dervišovi psychologický zlom — miesto rovnej cesty si vyberie cestu intríg, na ktorej sám stroskotá.
317. Shaw Irwin
Chlieb po vodách
Smena, 1989,

Pútavý spoločenský román z Ameriky nedávnych čias od známeho románopisca a dramatika, autora slávneho románu Mladé levy, zachytáva osudy newyorského stredoškolského profesora Allena Stranda a jeho rodiny. Na začiatku príbehu žijú Strandovci vyrovnane a spokojne, aj keď nie priveľmi blahobytne - stredoškolský profesor nepatrí k preferovaným vrstvám. Jedného večera však najmladšia dcéra Caroline privádza domov zraneného muža, ktorého zachránila pred prepadnutím v Central Parku, ako sa neskôr ukáže, bohatého vplyvného advokáta Hazena. Hazen sám žije dosť opustený a začne sympatickej Strandovej rodine pomáhať svojimi vplyvmi a konexiami. Rozvíja sa akýsi americký sen naopak - Hazen Strandovcom dopomôže k lepšiemu postaveniu, ale zároveň rodinu rozvracia, a nie vždy vhodne ovplyvní jej osud. Kultivovanosť a inteligencia nemôže nadlho odolávať náporu moci a bohatstva, najmä ak mecenáš je človek viac ako rozporuplný.
318. Simpsonová Dorothy
Dva metre pod zemou - Bábka pre mŕtveho
Slovenský spisovateľ, 1989,

V prvom príbehu sa stretávame s vraždou nenápadnej starej dievky utláčanej panovačnou matkou. Hoci všetko nasvedčuje, že žila dvojakým životom, pravou príčinou jej smrti sú vlastne pokrivené ľudské vzťahy. V druhom príbehu ide o zdanlivo nezmyselnú samovraždu úspešného lekára. Pri vyšetrovaní vyjdú najavo niektoré podozrivé momenty, ktoré vrhnú na prípad celkom nové svetlo.
zdroj: databazeknih.cz
319. Sjomuškin Tichon
Alitet odchádza do hôr
Pravda, 1950,

Do Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie na poloostrove Čukotka jedinými predstaviteľmi civilizácie boli pašeráci. Takým bol aj domorodý boháč Alitet, ktorý bol vykupovačom amerického obchodníka s kožušinami. Po revolúcii prichádzajú na Čukotku dvaja predstavitelia sovietskej vlády, zavádzajú nové vzťahy, privolávajú lekárov, učiteľov, geológov. Alitet po nepodarenom atentáte na týchto ľudí odchádza do hôr, ku kočovným chovateľom sobov. Kniha pútavou formou opisuje vplyv sovietskeho zriadenia na najzapadnutejšie kúty krajiny, ktoré sa postupne civilizujú.
320. Sjöwallová Maj - Wahlöö Per
3x Martin Beck
Slovenský spisovateľ, 1988,

3x detektívka: Roseana, Muž na balkóne a Vražda v hoteli.
Príbehy švédskej dvojice sú nielen napínavým čítaním, ale aj sondou do politiky, ideológie a morálky dnešnej švédskej apoločnosti. Všetky tri „romány o zločine" majú typické črty dobrej detektívky. Prípady vyšetruje trojica komisárov, ktorí sa najmä za pomoci svojej inteligencie tvrdo prebíjajú k výsledkom.
321. Stankovič Borisav
Nečistá krv
Obroda, 1949,

Autor na postave mladej krásavice Sofky, dcéry slávneho srbského rodu Trifunovcov, sleduje rozklad a zánik tejto rodiny. Sofka je jedináčik boháča a vydávajú ju za 12-ročného sedliakovho syna. Hrubý a drsný sedliak však chce s ňou žiť sám, za svojho syna, ako to bolo v jeho rode zvykom. Hrdinka hľadá rovnováhu, ale v takomto rozklade aj rozvrat je neodvratný. Jej pokus žiť statočne padá. Román je dokladom o zvrátenosti a neschopnosti nositeľov pozostatkov feudalizmu.
322. Steinberg Werner
Horká stopa
Mladá fronta, 1973,

Vražda starého penzisty v zahrádkářské kolonii na hamburském předměstí přivede vyšetřujícího policejního inspektora na "horkou stopu" jakéhosi tajemného případu. Do vyšetřování však zasahuje senzacechtivý novinář, který sesnaží působit na inspektorova představeného politickými pohrůžkami. Policejní inspektor, který případ vyjasní na pozadí zločinů z druhé světové války, vyhrává tímto případem i svou ohroženou existenci.
323. Stewartová Mary
Gabrielove kopovy
Pravda, 1974,

V históriou opradenom libanonskom údolí sa kedysi usídlila výstredná teta hlavnej hrdinky príbehu, Harieta. Žije v starom, polozrúcanom paláci, obohnanom hradbami, oblieka sa ako Arab, jazdí na koni, cez deň spáva a v noci bdie. V orientálnom paláci, ktorý je z väčšej časti neobývaný a pustý, sa často ozýva zlovestný brechot kopovov, ktorý vzbudzuje strach vo všetkých nečakaných votrelcoch. Christy, mladá anglická dáma sa vyberie do Damasku obzrieť si pamätihodnosti a náhodou sa stretne so svojim bratancom Charlesom. Rozhodnú sa spolu porušiť rodinnú tradíciu nezasahovania do súkromného života príbuzných a bez ohlásenia sa vyberú na návštevu k svojej čudáckej pratete. Ukáže sa však, že do paláca sa dá dostať veľmi ťažko - a je skoro nemožné dostať sa z neho von...
324. Sutton Henry
Karieristi
Tatran, 1971,

Román zobrazujúci duchovnú krízu časti americkej inteligencie na pozadí filmárskeho prostredia. Román zo života kde akýkoľvek podvod a úder pod pás je dovolený v záujme vybudovania úspešnej kariéry...
325. Švenková Viera
Malý herbár
Pravda, 1979,

zbierka 10 poviedok
326. Tolstoj Nikolajevič Alexej
Krížová cesta - Sestry
Pravda, 1977,

1. časť historickej trilógie.
Autor v spletitých osudoch vlasti dáva nazrieť do vlastného vnútra, ukazuje, akou cestou musel prejsť, aby sa dostal k chápaniu socialistickej skutočnosti. Krížova cesta je dielo bezprostredné spojenie so životom A. N. Tolstého je jeho osobnou krížovou cestou. V prvej časti trilógie Sestry sa autor so svojimi hrdinami štvoricou čestných a úprimných ruských inteligentov, zastavil na rázcestí. A. N. Tolstoj zobrazuje nové charaktery, Ako je Telegin a Daša. I druhá dvojica sa im v jednom podobá, Kaťa a Ročšin tiež vedia veľmi ľúbiť. Avšak títo ľudia nevedeli len veľmi ľúbiť - vedeli i brániť a nájsť svoju vlasť.
327. Tolstoj Nikolajevič Lev
Kreutzerova sonáta - Rodinné šťastie
Pravda, 1985,

Dve novely ruského klasika /Rodinné šťastie, Kreutzerova sonáta/ Ústrednou témou je láska, zároveň poskytujú aj poučenie o psychologických a morálnych aspektoch manželského života, videného bez ilúzií...
328. Traven B.
Poklad na Sierre Madre
Slovenský spisovateľ, 1981,

Dobrodružný zlatokopecký román.
329. Troller Stefan Georg
Parížske rozhovory
Tatran, 1970,

Kniha o umení žiť a o veciach lásky.
Interview s Coco Chanel, Shirley McLaine, Gilbert Bécaud....
330. Troyat Henri
Eygletiérovci 3
Slovenský spisovateľ, 1980,

Strhujúca dráma francúzskej rodiny. 3.diel.
331. Turgenev Sergejevič Ivan
Asia - Prvá láska
Pravda, 1984,

Dej týchto ľúbostných noviel osciluje medzi dvoma krajnosťami, medzi mužom, ktorý sa oddáva láske iba obraznosťou, rojčením, túžbami a ženou, ktorá sa odovzdá láske celá, so všetkými dôsledkami a všetkou zodpovednosťou. A pozadie tejto psychologickej analýzy tvorí krása a poetické čaro nekonečnej ruskej prírody.
332. Ullmannová Liv
Premena
Tatran, 1982,

Autobiografický román svetoznámej herečky.

Keď táto kniha vyšla u nás po prvý raz, nórska herečka Liv Ullmannová bola už známa, uznávaná, slávna. V knihe PREMENA píše aj o sláve, aj o uznaní, aj o tom, ako ju v rôznych končinách sveta zasypávali poctami a kvetmi, aby napokon večer zostala v prepychovom apartmáne hotela sama. Sama so sebou, s myšlienkami, smútkom, túžbami, pocitmi ženy, v ktorej stále žije dievčatko, placho sa dotýkajúce vecí sveta a intenzívne vnímajúce jeho dotyky.
Liv Ullmannová píše o sebe, ale nie je to "klasická" biografia - aj ona to popiera: nepíšem životopis. Sú to fragmenty zo života: o matke, o detstve, o dcére Lin, voči ktorej cíti výčitky svedomia, lebo je žena a žena sa má, aspoň podľa dobového kánonu, venovať predovšetkým domácnosti, rodine, deťom. Fragmenty o svojej láske, láskach. Fragmenty o práci herečky v divadle i vo filme. A predsa je to ucelená výpoveď, kniha neobyčajná formou i obsahom, kniha sugestívna, premýšľavá, nabádajúca myslieť... KNIHA! Ponúkam ju čitateľom, ktorí si Liv Ullmannovú pamätajú z mnohých Bergmanových filmov, a prinášame ju tým mladším, ktorých zaujíma plnosť života jednej obyčajnej, neobyčajnej ženy herečky. Iste pri tom môže byť pre čitateľov zaujímavá informácia, že roku 2008 sa zúčastnila filmového festivalu v Trenčíne.
333. Upfield Arthur
Bony a myš - Po stope novej topánky - Starí mládenci z Broken Hillu
Slovenský spisovateľ, 1976,

Austrálsky spsovateľ Arthur Upfield obohatil detektívny žáner o celý rad svojsky napísaných príbehov, v ktorých nám predstavuje originálneho inšpektora s nemenej originálnym menom Napoleon Bonaparte. jehod etektív je zvláštny muž tmavej pleti a prenikavo belasých očí, najdúch, miešanec, bezočivý, so zmyslom pre humor, a veľmi ľudský. O svojich rodičoch vie len toľko, že matka boľa domorodka, otec beloch a že od nich zdedil dary, ktoré ho predurčujú na detektívnu prácu vysokých kvalit: od matky vrodenú intuíciu, trpezlivosť a vytrvalosť, od otca inteligenciu, logiku, kombinačné schopnosti. To, že je miešanec, určuje veľmi presne jeho sociálne postavenie a „Bony“ dobre vie, že môže obstáť vo svojej práci, len ak sa nedopustí najmenšej chybičky, čo sa prepáči belochovi, znamenalo by uňho koniec detektívnej kariéry. ja si nemôžem dovoliť pomýliť sa, hovorieva sebavedome a púšťa sa do riešenia najkomplikova­nějších záhad, ktoré sa iným nedarí rozlúštiť. A prirodzene, že ich aj vyrieši. Upfield sa už postará o to, aby jeho hrdina vždy rozmotal dôkladne pozpletané uzly zločinu.
334. Vajner Arkadij - Vajner Georgij
Návšteva u Minotaura
Obzor, 1978,

detektívka

Román, kombinující prvky literatury detektivní a životopisné, je dílem dvou úspěšných sovětských tvůrců. Současné pátrání po pachateli, který ukradl sovětskému houslistovi stradivárky, je prolínáno dramatickým životním příběhem největšího italského houslaře Antonia Stradivariho, příběhem zavádějícím do italské Cremony na přelomu 17. a 18. století.
335. Verne Jules
Bratia Kipovci
Mladé letá, 1979,

Rozpráva príbeh kapitána lode, ktorý je na pevnine zavraždený. Vrah všetko zorganizuje tak, aby všetky dôkazy ukazovali na bratov Kipovcov.
336. Vidal Gore
Mohol som byť prezidentom
Pravda, 1985,

Historický román z Ameriky. Životný príbeh jedného zo zakladajúcich otcov republiky a hrdinu prvého politického škandálu Spojených štátov Aarona Burra.
337. Wallace Edgar
Mŕtvy s narcismi - Lord podvodník
Smena, 1987,

MŔTVY S NARCISMI Tieň podozrenia zo spáchania vraždy majiteľa obchodného domu Thorntona Lyna, padol na jeho zamestnankyňu Odetu Riderovú. Amorovým šípom zasiahnutý vyšetrujúci detektív Jack Tarling, je rozhodnutý dokázať jej nevinu. LORD PODVODNÍK Brian Pallard sa vracia z Austrálie späť do rodného Anglicka s povesťou dobrodruha a špekulanta, ktorý zarobil obrovský majetok na dostihoch. Jeho prvý kontakt s rodinou nie je moc úspešný. Vzrastajúce sympatie k sesternici Janet Callanderovej sú dôvodom, prečo Brian Pallard sa rozhodne súperiť s lordom Pinlowom o jej priazeň. E. Wallace vyrozpráva ďalší napínavý príbeh z prostredia konských dostihov a vysokých sázok.
338. Weldonová Fay
Prezidentův syn
Ivo Železný, 1994,

román
339. Wetering de van Janwillem
Cudzinec v Amsterdame
Smena, 1981,

Atraktívny príbeh o papuánskom policajtovi ktorý po emigrácii do Holandska chce pokračovať vo svojej policajnej práci...
340. Wilden Theodore
Lámání v kole
Mladá fronta, 1968,

Špionážní román. Příběh muže, který dostává jednoduchý úkol soukromé zpravodajské agentury, a protože nemá na vybranou, přijímá. Takto se dostává do mocného automatického soukolí, kdy chtě nechtě musí vstupovat do osudu jiných lidí a kdy začíná chápat, že za zdánlivě konvenční a klidnou prací jsou síly, které člověka přinucují, vydírají, ohýbají tak dlouho až se stane obětí nebo částečkou tajného světa, kde je vše lámáno v kole, světa manipulujícího lidmi pomocí jiných lidí. Román, který se snaží být literárním dílem a který bez zjednodušení a bez idealizace zavádí do temných sfér mezinárodní špionáže.
341. Wilder Thornton
Ôsmy deň stvorenia
Tatran, 1970,

Bestseller poctený Národnou knižnou cenou USA 1968.
"stvorenie sa ešte neskončilo. Človek nie je koniec, ale začiatok. Sme na začiatku druhého týždňa. Sme deti ôsmeho dňa". Svoju životnú filozofiu rozvíja autor na pozadí kriminálneho príbehu vraždy, ktorý sa postupne rozvetvuje do epopeje dvoch rodín, rodiny zavraždeného a rodiny domnelého vraha. Hlavní hrdinovia zvádzajú zápas o život, ktorý nikdy nekončí a v ktorom sa my ľudia formujeme, keďže ešte stále nie sme dotvorení...
342. Woiwode L.
Už viem čo urobím...
Slovenský spisovateľ, 1975,

Áno, reč bude, ako v literatúre už toľko ráz, o láske, o láske dvoch mladých ľudí, Chrisa a Elien, o tom, ako uzavreli manželstvo a čo to pre oboch znamenalo Prekážkou na ceste k harmonickému spolužitiu nie je len odpor bigotných príbuzných či začiatočný nedostatok hmotných prostriedkov — tieto prekážky sú vonkajšie a môžu pôsobiť aj stmeľujúce Hlavnou prekážkou je vnútorná zložitosť i rozpornosť ľudskej osobnosti, a zápas o vzájomné zblíženie a porozumenie sa vďaka Woiwodeho bystrému pozorovaciemu talentu a umeleckému majstrovstvu stáva strhujúcim dobrodružstvom V samote michiganských lesov, kam sa Chris a Elien trochu oneskorene vyberú stráviť medové týždne, majú obaja dosť času a príležitostí okúsiť trpkosť pochybností, ale aj pochopiť, le prvotné očarenie je dar, ale trvalé puto, trvalý ľudský vzťah je výsledkom cieľavedomého úsilia.
343. Žukrowski Wojciech
Kúpeľ
Slovenský spisovateľ, 1964,

Román o ťažkom živote ľudí v prvých mesiacoch po oslobodení, na území Poľska.
344. Bošňáková Mária - Macháček Ladislav
Aj nás sa to týka
Iuventa, 2005,

Príručka pre zakladateľov žiackych školských rád.
345. Hudecová Ružena
Námety a úlohy pre vyučovanie ekológie, prírodopisu a biológie 2
Strom života, 1995,

Námety a úlohy pre vyučovanie ekológie, prírodopisu a biológie na osemročných gymnáziách a základných školách.
Druhá časť - sekunda - 6.ročník.
346. Hudecová Ružena
Námety a úlohy pre vyučovanie ekológie, prírodopisu a biológie 3
Strom života, 1996,

Námety a úlohy pre vyučovanie ekológie, prírodopisu a biológie na osemročných gymnáziách a základných školách.
Tretia časť - tercia - 7.ročník.
347. Hudecová Ružena
Námety a úlohy pre vyučovanie ekológie, prírodopisu a biológie 1
Strom života, 1996,

Námety a úlohy pre vyučovanie ekológie, prírodopisu a biológie na osemročných gymnáziách a základných školách.
Prvá časť - prima - 5.ročník.
348. Kolektív
Požiadavky z biológie na prijímacie skúšky na vysoké školy
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1988,

Požiadavky z biológie na prijímacie skúšky na vysoké školy.
349. Macháček Ladislav
Participácia mládeže na samospráve školy
IUVENTA, 2006,

V rámci Európskeho roka demokratického občianstva (2005) a v súvislosti s úlohou spracovať podklady pre Národnú správu o informovanosti a participácii mládeže v SR za rok 2005 pre Európsku komisiu uskutočnilli IUVENTA a UIPŠ výskum stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže. Jeho poslaním bolo hlbšie preniknúť do problematiky žiackych školských rád a akademických senátov vo výchove mládeže k demokratickému občianstvu. Výskum nadviazal na výskum UIPŠ z roku 2004 s cieľom získať podrobnejšie údaje o systéme zriaďovania školských rád, údaje potrebné k hodnoteniu ich činnosti, získanie informácií o dobrých príkladoch z fungovania žiackych školských rád na škole. Výskum vysokoškolákov umožnil po prvý krát sledovať fungovanie a aktivity akademických senátov na slovenských vysokých školách. Súčasne poskytol údaje potrebné k zisteniu či študenti-členovia žiackych školských rád prejavujú schopnosť realizovať svoje skúsenosti občianskej a politickej participácie na vysokých školách.
350. Macháček Ladislav
Ako sa učíme demokracii na škole?
IUVENTA, 2008,

Príručka na učenie demokracie...
351. Rôzni autori
Všetky deti sú dobré 2
Columbus, 2001,

Príbehy detí druhého ročníka Detský čin roka...
352. Kollár Ján
Vlastenec
Matica Slovenská, 1952,

slovenská klasika
353. Kráľ Janko
Moja pieseň
Matica slovenská, 1952,

Básne Janka Kráľa.
354. Rôzni autori
Naša vlasť
Palaestra, 1994,

Výber slovenskej národnej poézie.
355. Šiktanc Karel - Sivko Václav
Město jménem Praha
Mladá fronta, 1966,

Verše evokované stavitelskými památkami a pohnutou historií "města jménem Praha".
356. Urban Jozef
Dobré dni slovenská poézia!
Spoločnosť autorov umeleckej literatúry, 2002,

Antológia tvorivého posolstva slovenských básnikov 20.storočia.
357. Sagatovskij N.V.
Súd svedomia
Smena, 1984,

Štúdia o medziľudských vzťahoch a morálke.
358. Hrčka Peter - Rybárska Valéria - Škarohlíd Oto
Platové pomery a odmeňovanie pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení v správe národných výborov
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1989,

Mzdová politika pedagogických pracovníkov v socializme...
359. Kolektív
Seznam platných československých státních a oborových norem 2
Vydavatelství úřadu pro normalizaci a měření, 1973,

Seznam platných československých státních a oborových norem 2.díl - třídy 46-96.
Stav k 1. lednu 1973.
360. Szaszák György
Košickí výtvarníci
AB-ART, 2000,

Predstavenie košickej výtvarnej školy...
361. Cameron Y.D.
O lásce až později
Ivo Železný, 1994,

Román o láske.
362. Fleming Ian
Doktor No
Slovenský spisovateľ, 1968,

JAMES BOND, AGENT 007 — jedna z najslávnejších postáv svetovej literatúry a filmu, ktorého meno sa stalo pojmom na celom svete. Prvý raz v našej republike sa môžu čitatelia zoznámiť s legendárnym, nepremožiteľným a neodolateľným chlapom tvrdých pästí a mäkkého úsmevu, keď bojuje proti skazonosným intrigám záhadného DOKTORA NO.
363. Goldricková Emma
Druhý do páru
Harlequine Publishers, 1995,

Rachel Hammondová je tvrdá, úspěšná manažerka řídící známý bulvární deník. Lidé, kteří ji dobře znají, však cítí, že není šťastná. Nikdo jí však neumí pomoci - dokud nepřijde Charlie Mather, kterému jeho srdce napoví lék, jemuž Rachel nedokáže odolat
364. Held Wolfgang
Svetlo Čiernej sviečky
Obzor, 1969,

detektívka
365. Hey Richard
Zadarmo ani kuře nehrabe
Svoboda, 1984,

Vrchní komisařka Kateřina Ledermacherová, známá z předchozího románu Richarda Heye Andělíčkář a spol., tentokrát bojuje proti mezinárodnímu gangu, který se specializoval na transport drog do NSR a jejich distribuci. Pátrání po organizaci tohoto miliónového obchodu ji zavede až do Itálie...
366. Lászlová Karin
Zhubné ilúzie
Osveta, 1987,

Životné príbehy ľudí, ktorí prepadli alkoholu a drogám.
367. Lordová Jennifer
Žhavá jako písek v poušti
Ivo Železný, 1993,

Román o láske.
368. Lovesey Peter
Lebka v sude
Šport, 1995,

Anglická detektívka.
369. Merrittová Jackie
Valčík v Tennessee
Harlequin Publishers, 1994,

Když v noci, promočená deštěm, zaklepe Clover Doveová na dveře Willa Langa, je z toho láska na první pohled. Jaké vyhlídky však může mít jejich vztah, když Will hraje profesionálně na kytaru a Clover touží po klidném životě na farmě?
370. Merrittová Jackie
Musíš mi věřit
Harlequin Publishers, 1993,

Nikdy neříkej nikdy! O pravdivosti tohoto rčení se půvabná Dusty Tremayanová přesvědčí, když se v jejím životě podruhé objeví její první láska - Michal. Když jí bylo sedmáct, vzali se, ale rodiče se postarali, aby jejich manželství bylo zrušeno. Po mnoha špatných zkušenostech už nechce Dusty nikdy podlehnout vlivu nějakého muže. Jenže Michal je ....
371. Mulford E.Clarence
Šerifov pomocník
Slovenský spisovateľ, 1969,

Dobrodružný western.
Zatiaľ čo sa v zafajčených miestnostiach salónu Royal Paláce schádza pestrá kartárska spoločnost, rančeri z okolia majú isté starosti s dobytkom. Naoko vládne v kraji pokoj, no predsa čosi visí vo vzduchu. A keď je situácia už na nevydržanie, prichádza do mesta muž, rozhodnutý vziať spravodlivosť do svojich rúk.
372. Nicholsonová Peggy
Pravda o Georgeovi
Harlequin Publishers, 1996,

Cameron Benson je strašně rozzlobený na Eliho Trouta. Ten padělala dopis, podle něhož je George Washington zrádce. Troutova neteř Meeka dobře ví, že to byl jenom žert, ale copak je se vzteklým Bensonem rozumná řeč?
373. Pavlík Josef - Růžička Milan
Horúci horizont
Naše vojsko, 1985,

román z vojenskej služby
374. Petersová Sue
Příliš atraktivní muž
Harlequin Publishers, 1995,

Kit Fieldingová prožívá smolné období. Zkušenost z minulého manželství ji přiměla k rozhodnutí, že si bude držet muže od těla. Když Brook dokáže její předsevzetí narušit, Kit brzy zjistí, že mezi nimi leží stín minulosti – zaviněný jejím bývalým manželem. Dokážou se Kit a Brook přenést přes nepřízeň osudu?
375. Šikl Jaroslav
Posledních devadesát minut
Olympia, 1974,

Kriminální román z prostředí fotbalové soutěže o Pohár mistrů evropských zemí. Autor odhaluje vysoké úplatky a vraždy, jimiž zločinecká agentura v pozadí soutěže řídí výsledky velkých fotbalových zápasů, a tím si pomáhá ke špinavému byznysu.
376. Škutina Vladimír
Presidentův vězeň
Středočeské nakladatelství, 1990,

Vyprávění o vlastním věznění za Antonína Novotného.
377. Štorkán Karel
Zbohom Ilona
Naše vojsko, 1987,

román zo základnej vojenskej služby
378. Strnad Jiří - Blahota Jiří
Ultimátum
Naše vojsko, 1982,

Väčšina okien hlavnej budovy RAI - TV, ktoré viedli na západ, bola otvorená dokorán a v redakčných miestnostiach ledva naberali dych, pretože klimatizácia opäť štrajkovala. Nepomohli ani zatiahnuté žalúzie. Vzhľadom na to, že bola jeseň a neskoré popoludnie, slnko pražilo do múrov Večného mesta trochu neprimerane..
379. Wilden Theodore
New York letí v 9 ráno
Naše vojsko, 1967,

Román z kubánského podsvětí před vystoupením Fidela Castra. Svět amerických tajných agentů, dobrodruhů a pašeráků omamných jedů, zejména heroinu. Příběhy amerických notorických narkomanů, kteří jezdí na Kubu utrácet poslední peníze za tzv. "bílé zboží": Panický strach z vystoupení F. Castra, od něhož se očekává, že obchod s drogami zakáže. Vraždy na pozadí obchodu s drogami.
380. Kolektív
Výchovná práca na druhom stupni základnej školy
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1985,

Pedagogická príručka.
381. Králiček Juraj
Škola v prírode
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1985,

Príručka pre učiteľov, vychovávateľov, zdravotníkov a riaditeľov škôl v prírode.
382. Rôzni autori
Horúce témy - Slovensko v ringu
Tatrapress, 1991,

pozri obsah
383. Macháček Ladislav
Spoločenská aktivita pracujúcej mládeže
Smena, 1975,

Spoločenská aktivita pracujúcej mládeže v strojárskych zá,vodoch na Slovensku.
384. Macháček Ladislav
Kapitoly zo sociológie mládeže: občianska participácia mládeže ako výchova k občianstvu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2002,

Ladislav Macháček sa dlhodobo venuje problematike sociológie mládeže a výchovy mládeže k demokratickému a európskemu občianstvu s osobitným dôrazom na otázky jej politickej a občianskej participácie v súčasnosti.
Monografia o mládeži.
385. Rôzni autori
Mladá generácia robotníckej triedy a sociálne plánovanie
Smena, 1975,

Materiály z vedeckej konferencie, usporiadanej pri príležitosti osláv 30.výročia Slovenského národného povstania a oslobodenia Československa Sovietskou armádou.
386. Rôzni autori
Sociológia mládeže 69
Smena, 1969,

Slovenská ročenka pre teóriu a výskum mládeže.
387. Turčan Ľudovít - Macháček Ladislav
Neznáme stránky z biografií
SSS pri SAV sekcia mládeže, 2002,

(alebo čo v učebniciach sociológie nenájdete)
DOMÁCA KNIŽNICA - jedinečný systém vybudovania knižničnej zbierky za minimálne náklady!

Z nasledujúceho zoznamu si môžete zakliknutím vybrať presne

100 titulov

z ponuky Antikvariátu u Slimáka a zaplatíte za ne LEN

20 €

.

Dopravné náklady na Slovensku sú 4 € a v Českej republike 200 Kč. Ak si pre knižky prídete osobne, dopravné náklady budú samozrejme 0 €.

Naša akcia „domáca knižnica“ obsahuje tituly, ktorých sa nám za dlhé roky rôznymi zhodami okolností nazbieralo viac kusov a kvôli udržaniu rozmanitosti ponuky a možnostiam skladovacích priestorov potrebujeme ich stav trochu znížiť. Nie sú to teda lacné, menej kvalitné alebo nepredajné knihy, naopak – niektoré z nich sa už predali veľa krát, sú tam aj úplne nové knihy, niektoré aj pomerne drahé. Každú z týchto kníh môžete získať len za 0,20 EUR, ale keďže počet jednotlivých titulov denne klesá, denne z tejto špeciálnej ponuky tie najlepšie vypadávajú.


Ak s týmito podmienkami súhlasíte, hor sa do budovania vlastnej, domácej knižnice...Pozn.: Tento objednávací systém pracuje iba v prípade že máte zapnutý JavaScript.
Ak tlačítko nefunguje, povoľte prosím JavaScript vo svojom prehliadači a refreshnite stránku...