TELEFÓN
0908 789 792
0907 510 658
Máme 372 kategórií. Na ich abecednom zozname sa pracuje.
Ak vás zaujíma téma, ktorú neviete v tom množstve nájsť
(napríklad Opera, Audioknihy, Veštenie, Kriminalistika...),
napíšte nám na knihy@wallstreet.sk a pošleme vám presný link.
KNÍHKUPECTVO
KNÍHKUPECTVO
+
ANTIKVARIÁT
ANTIKVARIÁT
Cestovanie
Cudzojazyčné knihy
Časopisy
České knihy
Človek
Darčeky
Deti, mládež
Ezoterika, mágia, záhady
Filmy
Firma, podnikanie
História, dejiny
Hobby, voľný čas
Hudba a zvuk
Jazyky, slovníky
Knihy podpísané autorom
Kolekcie
Kuchyňa, potraviny
Náboženstvo
Nové veci
Noviny
Odborná literatúra
Odporúčame
Paperbackové romány
Poézia
Pohľadnice
Príroda
Romány, poviedky, eseje, prózy
Svet, geografia
Šport
Učebnice, skriptá
Umenie, kultúra
Vianoce
Zberateľstvo
Zdravotnícka literatúra
Životopisy, memoáre
HAND MADE
antikvariát hand made
[ 654 položiek ]


Filadelfiová Jarmila - Učiteľské povolanie 88684-PG-01 Filadelfiová Jarmila
Učiteľské povolanie
Aspekt 2008
Cena: 1.60 €

152 strán
Jazyk: slovensky
1.vydanie, ISBN - 978-80-85549-79-9, (stav A), brož.
Aspekty rodovej rovnosti v škole.

Deviata publikácia radu Aspekty prináša výsledky skúmania niektorých aspektov rodovej rovnosti v škole na základe skupinových rozhovorov s učiteľkami a učiteľmi. Ide o súčasť projektu ruzovyamodrysvet.sk (Rodová senzibilizácia vo vzdelávacom procese na základných a stredných školách ako príprava budúcej desegregácie povolaní), ktorý prebiehal v rokoch 2005 – 2008 v rámci Iniciatívy Spoločenstva EQUAL. K aktivitám komplexného projektu zameraného na rodovo citlivú pedagogiku a rodovú senzibilizáciu spoločnosti patril aj kvalitatívny výskum, ktorého zadávateľkou bola vedúca organizácia projektového partnerstva ASPEKT a realizovali ho Inštitút pre verejné otázky a agentúra FOCUS. V tejto publikácii uverejňujeme vybrané časti záverečnej analýzy.
Hmotnosť: 0.198 kg rozmer: 20 cm x 14.7 cm

Fojtík Ivan - Úpoly pre 5.-8.ročník základnej školy 137531-12-06 Fojtík Ivan
Úpoly pre 5.-8.ročník základnej školy
Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1990
Cena: 1.20 €

48 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 8 000 ks, 1.vydanie, ISBN - 80-08-00706-0, (stav A), brož.
Úpoly pre 5.-8.ročník základnej školy.
Hmotnosť: 0.064 kg rozmer: 19.8 cm x 14 cm

Foltin Michal - Ochrnjalová Lujza - Navrátilová Ľudmila - Vecné učenie 139649-PG-01 Foltin Michal - Ochrnjalová Lujza - Navrátilová Ľudmila
Vecné učenie
Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1964
Cena: 2.00 €

292 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 2 600 ks, 3.vydanie, (stav A), viaz.
Vecné učenie pre 1.ročník ZDŠ. Metodická príručka.
Hmotnosť: 0.398 kg rozmer: 21.1 cm x 15.8 cm

Franko Vasiľ - Organizačné formy dejepisného vyučovania 136324-16-01 Franko Vasiľ
Organizačné formy dejepisného vyučovania
Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1973
Cena: 2.10 €

232 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 3 200 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Organizačné formy dejepisného vyučovania - príručka pre pedagógov.
Hmotnosť: 0.38 kg rozmer: 21.2 cm x 15.6 cm

Gabura Ján - Hlavenka Vladimír - Lučanský Julián - Učíme sa hrou 128666-59-01 Gabura Ján - Hlavenka Vladimír - Lučanský Julián
Učíme sa hrou
Smena 1987
Aktuality
Cena: 1.80 €

144 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 6 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož.
Podiel SZM na zlepšovaní študijných výsledkov žiakov stredných škôl.
Príručka pre pedagógov a vedúcich.
Hmotnosť: 0.156 kg rozmer: 20.3 cm x 14.3 cm

Gál Jozef - Interpersonálne vzťahy učiteľ-žiak vo vzdelávaní 86117-PG-02 Gál Jozef
Interpersonálne vzťahy učiteľ-žiak vo vzdelávaní
Metodické centrum Banská Bystrica 1996
Cena: 0.60 €

22 strán
Jazyk: slovensky
ISBN - 80-8041-107-7, (stav A), brož.
Príručka pre učiteľov a pedagógov.
Hmotnosť: 0.044 kg rozmer: 21.1 cm x 14.8 cm

Gaňo Viliam - Defektní děti 138295-13-01 Gaňo Viliam
Defektní děti
Státní pedagogické nakladatelství 1964
Cena: 1.80 €

224 strán
Jazyk: česky
4.vydanie, (stav A), viaz.
Kniha, vycházející na základě připomínek teoretiků i praktiků v novém doplněném a pozměněném vydání, věnuje pozornost tělesně vadným dětem, dětem s vadami sluchu a zraku, vadně mluvícím, slabomyslným a obtížně vychovatelným dětem. Zabývá se i defektologickou diagnostikou a prevencí, školami pro defektní mládež a vzděláváním učitelů defektní mládeže.
Hmotnosť: 0.324 kg rozmer: 21.3 cm x 15.4 cm

Gavora Peter - Pedagogická komunikácia v základnej škole 136979-PG-01 Gavora Peter
Pedagogická komunikácia v základnej škole
Veda 1987
Cena: 2.44 €

254 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 1 200 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Odborná publikácia pre pedagógov.
Hmotnosť: 0.57 kg rozmer: 24.7 cm x 18.2 cm

Gavora Peter - Úvod do pedagogického výskumu 133330-94-01 Gavora Peter
Úvod do pedagogického výskumu
Univerzita Komenského 1999
Cena: 3.60 €

238 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 600 ks, ISBN - 80-223-1342-4, (stav A), brož.
Práce navazuje na již dříve vydanou příručku Výzkumné metody v pedagogice. Má sloužit studentům pedagogiky a pedagogům k orientaci v základní problematice empirického pedagogického výzkumu. Popisuje hlavní činnosti, které má budoucí výzkumník poznat.
Hmotnosť: 0.414 kg rozmer: 24.2 cm x 16.8 cm

Gaži Michal - Mentálne postihnuté dieťa v škole 138460-PG-01 Gaži Michal
Mentálne postihnuté dieťa v škole
Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1991
Cena: 2.60 €

312 strán
Jazyk: slovensky
ISBN - 80-08-00392-8, (stav A), viaz.
Špeciálna pedagogika.
Hmotnosť: 0.476 kg rozmer: 21.6 cm x 15.5 cm

Gaži Michal - Rozumovo chybné deti a ich vyučovanie 35150-PG-01 Gaži Michal
Rozumovo chybné deti a ich vyučovanie
Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1968
Knižnica metodickej literatúry
Cena: 2.00 €

262 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 4 850 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Špeciálna pedagogika.
Hmotnosť: 0.41 kg rozmer: 21 cm x 15 cm

Gaži Michal - Výchova a vyučovanie detí s dlhotrvajúcou chorobou 137493-PG-02 Gaži Michal
Výchova a vyučovanie detí s dlhotrvajúcou chorobou
Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1969
Knižnica metodickej literatúry
Cena: 2.00 €

284 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 3 950 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Príručka pre pedagógov.
Hmotnosť: 0.398 kg rozmer: 21.3 cm x 15.5 cm

Gerasimová P.T. - Korinská A.V. - Metódy a formy organizácie vyučovania zemepisu 139567-ZG-01 Gerasimová P.T. - Korinská A.V.
Metódy a formy organizácie vyučovania zemepisu
Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1972
Cena: 1.80 €

166 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 2 400 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Príručka pre učiteľov zemepisu.
Hmotnosť: 0.274 kg rozmer: 20.6 cm x 15.2 cm

Gere Ruggles Anne - Roots in the Sawdust 133686-44-01 Gere Ruggles Anne
Roots in the Sawdust
National Council of Teachers of English 1985
Cena: 1.99 €

240 strán
Jazyk: česky
ISBN - 0-8141-4198-6, (stav A), brož.
In this collection, editor Anne Ruggles Gere offers a response to Arthur N. Applebee s call for "more situations in which writing can serve as a tool for learning rather than as a means to display acquired knowledge" (1982). Gere brings together teacher-authors from a wide variety of disciplines to detail how they have successfully used writing activities to improve their students comprehension—without creating significant grading burdens for themselves.
Hmotnosť: 0.352 kg rozmer: 22.6 cm x 15.6 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Gorduličová Anna Baloha, František - Škola, ktorej sme dali srdce 107403-90-03 Gorduličová Anna Baloha, František
Škola, ktorej sme dali srdce
Vydavateľstvo Parentes, PhDr.Ľubomír Pajtinka 2013
Cena: 4.65 €

96 strán
Jazyk: slovensky
EAN: 9788097072919, (stav A), brož.
Využitie prvkov waldorfskej pedagogiky vo výchovno-vyučovacom procese Základnej školy v Závadke nad Hronom.
Hmotnosť: 0.14 kg rozmer: 21 cm x 14.8 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Gošová Věra - Kuliferdo 1 - Orientácia -Pre žiakov špecifické poruchy učenia 1. až 4. ročníka ZŠ so špecifickými poruchami učenia 107538-90-03 Gošová Věra
Kuliferdo 1 - Orientácia -Pre žiakov špecifické poruchy učenia 1. až 4. ročníka ZŠ so špecifickými poruchami učenia
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 2015
Cena: 2.42 €

21 strán
Jazyk: slovensky
EAN: 9788081400858, (stav A), brož.
Dostupné aj v kolekcii za skvelú cenu.

Prvý zošit zo série siedmich pracovných zošitov pre žiakov 1. až 4. ročníka základných škôl so špecifickými poruchami učenia.

Séria je výbornou učebnou pomôckou, ktorá u žiakov rozvíja zrakové vnímanie, logické myslenie, orientáciu, sluchové vnímanie, pozornosť, grafomotoriku a slúži na reedukáciu špecifických porúch učenia.
Hmotnosť: 0.07 kg rozmer: 29.7 cm x 21 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Gošová Věra - Kuliferdo 2 - Pozornosť 1 112136-90-03 Gošová Věra
Kuliferdo 2 - Pozornosť 1
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 2014
Cena: 2.42 €

20 strán
Jazyk: slovensky
EAN: 9788081400865, (stav A), brož.
Dostupné aj v kolekcii za skvelú cenu.

Druhý zošit zo série siedmich pracovných zošitov pre žiakov 1. až 4. ročníka základných škôl so špecifickými poruchami učenia.

Séria je výbornou učebnou pomôckou, ktorá u žiakov rozvíja zrakové vnímanie, logické myslenie, orientáciu, sluchové vnímanie, pozornosť, grafomotoriku a slúži na reedukáciu špecifických porúch učenia.
Hmotnosť: 0.17 kg rozmer: 29.5 cm x 21 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Gošová Věra - Kuliferdo 5 - Zrakové vnímanie 1 112133-90-01 Gošová Věra
Kuliferdo 5 - Zrakové vnímanie 1
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 2014
Cena: 2.42 €

20 strán
Jazyk: slovensky
EAN: 9788081400896, (stav A), brož.
Séria je výbornou učebnou pomôckou, ktorá u žiakov rozvíja zrakové vnímanie, logické myslenie, orientáciu, sluchové vnímanie, pozornosť, grafomotoriku a slúži na reedukáciu špecifických porúch učenia.
Hmotnosť: 0.2 kg rozmer: 29.5 cm x 21 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Gošová Věra - Kuliferdo 6 - Zrakové vnímanie 2 112132-90-01 Gošová Věra
Kuliferdo 6 - Zrakové vnímanie 2
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 2014
Cena: 2.42 €

20 strán
Jazyk: slovensky
EAN: 9788081400902, (stav A), brož.
Šiesty zošit zo série siedmich pracovných zošitov pre žiakov 1. až 4. ročníka základných škôl so špecifickými poruchami učenia.

Séria je výbornou učebnou pomôckou, ktorá u žiakov rozvíja zrakové vnímanie, logické myslenie, orientáciu, sluchové vnímanie, pozornosť, grafomotoriku a slúži na reedukáciu špecifických porúch učenia.
Hmotnosť: 0.069 kg rozmer: 29.5 cm x 21 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Gošová Věra - Kuliferdo 7 - Sluchové vnímanie 112134-90-01 Gošová Věra
Kuliferdo 7 - Sluchové vnímanie
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 2014
Cena: 2.42 €

20 strán
Jazyk: slovensky
EAN: 9788081400919, (stav A), brož.
Posledný zošit zo série siedmich pracovných zošitov pre žiakov 1. až 4. ročníka základných škôl so špecifickými poruchami učenia.

Séria je výbornou učebnou pomôckou, ktorá u žiakov rozvíja zrakové vnímanie, logické myslenie, orientáciu, sluchové vnímanie, pozornosť, grafomotoriku a slúži na reedukáciu špecifických porúch učenia.
Hmotnosť: 0.068 kg rozmer: 29.5 cm x 21 cm
Titulov na stránke: 20, 50, 100
Papers/Noviny
12/2016
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 70019 titulov.
Výstava
Výstavka kuriozít
Predané starinky
Nezaradené
Nezaradené tituly v txt