TELEFÓN
0908 789 792
0907 510 658
Vyberte si 25 kníh za 8 € a vytvorte si malú domácu knižnicu.
KNÍHKUPECTVO
KNÍHKUPECTVO
+
ANTIKVARIÁT
ANTIKVARIÁT
Cestovanie
Cudzojazyčné knihy
Časopisy
České knihy
Človek
Darčeky
Deti, mládež
Ezoterika, mágia, záhady
Filmy
Firma, podnikanie
História, dejiny
Hobby, voľný čas
Hudba a zvuk
Jazyky, slovníky
Knihy podpísané autorom
Kolekcie
Kuchyňa, potraviny
Náboženstvo
Nové veci
Noviny
Odborná literatúra
Odporúčame
Paperbackové romány
Poézia
Pohľadnice
Príroda
Romány, poviedky, eseje, prózy
Svet, geografia
Šport
Učebnice, skriptá
Umenie, kultúra
Vianoce
Zberateľstvo
Zdravotnícka literatúra
Životopisy, memoáre
HAND MADE
antikvariát hand made
[ 654 položiek ]


          K N Í H K U P E C T V O

Kováčová Barbora - Liečebná pedagogika III. 102632-90-03 Kováčová Barbora
Liečebná pedagogika III.
REZILIENCIA, s. r. o. 2015
Cena: 4.19 €

100 strán
Jazyk: slovensky
EAN: 9788022340151, (stav A), brož.
Čo je to liečebná pedagogika? Kde pracuje liečebný pedagóg? Komu zabezpečuje starostlivosť? – na tieto otázky nájdete odpovede v tretej časti z edície Liečebná pedagogika s názvom Základy liečebnej pedagogiky. Autorka popisuje liečebnú pedagogiku z terminologického, historického i konceptuálneho hľadiska. Celková koncepcia textu poskytuje základné informácie vo vzťahu k liečebnej pedagogike, ktorá je primárne zameraná na život jednotlivca s postihnutím alebo jednotlivca nachádzajúceho sa v sťaženej životnej situácii.. Liečebná pedagogika je označovaná (a doteraz aj zostala považovaná) za hraničnú vednú disciplínu medzi pedagogikou a medicínou (v našich podmienkach je považovaná za súčasť pedagogiky). V texte publikácie je popisovaná ako aplikovaná integratívna vedná disciplína, ktorá sa zameriava na sťažené životné situácie a zároveň aj na hľadanie možností pri zvyšovaní kvality života človeka s postihnutím. Primárne je určená k vysokoškolskému štúdiu v oblasti pomáhajúcich profesií.
Hmotnosť: 0.14 kg rozmer: 21 cm x 14.8 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Kováčová,Ž.Kunštárová B. - 45 hier na podporu pravo-ľavej orientácie detí predškolského veku 102625-90-02 Kováčová,Ž.Kunštárová B.
45 hier na podporu pravo-ľavej orientácie detí predškolského veku
REZILIENCIA, s. r. o. 2016
Cena: 3.72 €

60 strán
Jazyk: slovensky
EAN: 9788097227708, (stav A), brož.
Súčasťou orientácie v priestore je oblasť pravo-ľavej orientácie, ktorá ovplyvňuje rozvíjanie schopnosti dieťaťa orientovať sa v priestore a súvisí nielen so školskou úspešnosťou, ale aj s riešením každodenných rutinných situácií v jeho ďalšom živote. Teoretická časť publikácie popisuje teoretické základy orientované na oblasť orientácie v priestore s doplnením o praktickú časť. Tú tvoria konkrétne návody hier/aktivít (v počte 45), ktoré prinášajú čitateľovi možnosti ako rozvíjať dieťa nielen v období predškolského veku.
Predložená publikácia 45 hier na podporu pravo-ľavej orientácie detí predškolského veku je materiálom, ktorý je primárne určený pre pedagógov materských škôl, pre vychovávateľov v školských kluboch, pre animátorov, pre rodičov a iných odborníkov, ktorí sú neodmysliteľnou súčasťou (ne)formálneho vzdelávania orientovaného na vekovú skupinu detí raného a predškolského veku. A v konečnom dôsledku je určená pre všetkých pomáhajúcich profesionálov ako súčasť ich odborného rozvoja a rastu.
Hmotnosť: 0.093 kg rozmer: 20.9 cm x 14.8 cm

Kováliková V. - Dieťa v strede psychologickej starostlivosti 35599-94-01 Kováliková V.
Dieťa v strede psychologickej starostlivosti
Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1973
Cena: 1.35 €

208 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 6 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Príručka pre rodičov, pedagógov a vychovávateľov.
Hmotnosť: 0.37 kg rozmer: 21 cm x 15 cm

Kozlík Jaroslav - Metodická příručka tělesné výchovy 139741-12-01 Kozlík Jaroslav
Metodická příručka tělesné výchovy
Státní pedagogické nakladatelství 1962
Cena: 0.90 €

72 strán
Jazyk: česky
náklad: 30 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož.
Metodická příručka tělesné výchovy pro 1.-5. ročník
Hmotnosť: 0.08 kg rozmer: 19.6 cm x 13.9 cm

Kozlík Jaroslav - Metodika tělesné výchovy 138755-12-01 Kozlík Jaroslav
Metodika tělesné výchovy
Státní pedagogické nakladatelství 1969
Příručky k jednotným osnovám tělesné výchovy mládeže
Cena: 2.00 €

244 strán
Jazyk: česky
náklad: 8 150 ks, 4.vydanie, ilustrácie: František Sodoma, (stav A), viaz.
Metodika tělesné výchovy dětí 6 letých až 11 letých.
Hmotnosť: 0.368 kg rozmer: 21.3 cm x 15.2 cm

Kozlík Jaroslav - Balatka Oskar - Tělesná výchova 2.ročník ZDŠ 139609-12-01 Kozlík Jaroslav - Balatka Oskar
Tělesná výchova 2.ročník ZDŠ
Státní pedagogické nakladatelství 1974
Edice metodických příruček
Cena: 1.25 €

112 strán
Jazyk: česky
náklad: 6 000 ks, 2.vydanie, (stav A), brož.
Metodická príručka pre učiteľov telesnej výchovy.
Hmotnosť: 0.144 kg rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Kožuchová Mária Rochovská, Ivana - Metodická príručka k učebnici chémie pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom 128161-90-03 Kožuchová Mária Rochovská, Ivana
Metodická príručka k učebnici chémie pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Expol Pedagogika s.r.o 2019
Cena: 16.74 €

148 strán
Jazyk: slovensky
EAN: 9788080915339, (stav A), brož.
Koncepcia metodickej príručky vychádza zo všeobecne platného poznatku psychológie učenia, že žiak sa lepšie učí, ak je pri učení aktívny.
Hmotnosť: 0.392 kg rozmer: 29.7 cm x 21.1 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Kožuchová Mária Rochovská, Ivana - Metodická príručka k učebnici prvouky pre 2. ročník ZŠ   CD 134756-90-03 Kožuchová Mária Rochovská, Ivana
Metodická príručka k učebnici prvouky pre 2. ročník ZŠ CD
Expol Pedagogika s.r.o 2018
Cena: 13.95 €

76 strán
Jazyk: slovensky
EAN: 9788080915056, (stav A), brož.
Nevyhnutný a komplexne spracovaný didaktický doplnok učebnice, ktorý je pre učiteľa pomôckou nielen pri príprave na hodinu, ale aj na samotnej vyučovacej hodine.

Metodická príručka je nevyhnutným a komplexne spracovaným didaktickým doplnkom k pracovnej učebnici prvouky pre 2. ročník ZŠ.
Pre učiteľa je zdrojom informácií o nových prístupoch (teória vyučovania prvouky), ale predovšetkým nesmierne užitočnou pomôckou pri jeho príprave na hodinu, rovnako ako aj na samotnej vyučovacej hodine (CD s obrázkami, fotografiami určenými na prácu na interaktívnej tabuli). Zmenšené strany z učebnice a návody na prácu s úlohami výrazne uľahčia prípravu učiteľa.
Ako bonus sa k metodickej príručke prikladá CD s obsahom metodického materiálu, literatúry a obrázkov, ako aj množstvom námetov na ďalšie aktivity.
Hmotnosť: 0.245 kg rozmer: 29.3 cm x 21 cm

Križová Oľga - Metodická príručka etickej výchovy 91187-PG-01 Križová Oľga
Metodická príručka etickej výchovy
Metodické centrum mesta Bratislavy 1998
Cena: 0.90 €

60 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 3 000 ks, 1.vydanie, ISBN - 80-88796-90-3, (stav A), brož.
Metodická príručka k pracovnému zošitu etickej výchovy pre 9. ročník ZŠ.
Hmotnosť: 0.088 kg rozmer: 20.2 cm x 14.8 cm

Krnáč Ladislav - Útok v modernom basketbale 136248-12-01 Krnáč Ladislav
Útok v modernom basketbale
Šport 1967
Tréner a cvičiteľ zv.č.: 43
Cena: 1.62 €

200 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 2 500 ks, (stav A), brož.
Príručka pre trénerov a hráčov basketbalu.
Hmotnosť: 0.214 kg rozmer: 21.6 cm x 13.9 cm

Krpčiar Ján - Heldová Daniela - Vzdelávací štandard s exemplifikačnými úlohami 109668-14-01 Krpčiar Ján - Heldová Daniela
Vzdelávací štandard s exemplifikačnými úlohami
Ústav informácií a prognóz školstva 2002
Cena: 0.40 €

14 strán
Jazyk: slovensky
ISBN - 80-7098-289-6, (stav A), brož.
Vzdelávací štandard s exemplifikačnými úlohami z literatúry pre 5.-9. ročník základnej školy.
Hmotnosť: 0.03 kg rozmer: 19.6 cm x 14 cm

Krušpán Ivan - Technická výchova pre 5. až 9. ročník základných škôl 33681-96-01 Krušpán Ivan
Technická výchova pre 5. až 9. ročník základných škôl
Pedagogika 1999
Cena: 2.00 €

184 strán
Jazyk: slovensky
ilustrácie: Peter Semančík, Pavel Čisárik, ISBN - 80-967957-4-0, (stav A), brož.
Učebnica technickej výchovy pre základné školy.
Hmotnosť: 0.45 kg rozmer: 29.5 cm x 20.5 cm

Kubálek Josef - Pedagogické přístupy v kulturně výchovné činnosti 117177-PG-01 Kubálek Josef
Pedagogické přístupy v kulturně výchovné činnosti
Ústav pro kulturně výchovnou činnost 1982
Knihovnička kulturně výchovného pracovníka zv.č.: 2
Cena: 1.75 €

248 strán
Jazyk: česky
náklad: 3 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož.
Pedagogické přístupy v kulturně výchovné činnosti...
Hmotnosť: 0.31 kg rozmer: 20.8 cm x 14.5 cm

Kubálek Josef - Lívečka Emil - Knížka pro lektora 130557-94-01 Kubálek Josef - Lívečka Emil
Knížka pro lektora
Krajské kulturní středisko, Ostrava 1980
Cena: 1.10 €

112 strán
Jazyk: česky
(stav A), brož.
Metodický materiál pro mimoškolní výchovu a vzdělávání.
Hmotnosť: 0.124 kg rozmer: 20.5 cm x 14.3 cm

Kučera Ján - Výchova mimo vyučovania v stredných odborných učilištiach Kučera Ján - Výchova mimo vyučovania v stredných odborných učilištiach ilustr.1 53264-PG-03 Kučera Ján
Výchova mimo vyučovania v stredných odborných učilištiach
Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1988
Cena: 1.45 €

160 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 4 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož.
Metodická príručka pre vychovávateľov.
Hmotnosť: 0.18 kg rozmer: 20.5 cm x 14.6 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Kucharská Anna Švancarová-  Daniela - Bezstarostné roky? 109957-90-02 Kucharská Anna Švancarová- Daniela
Bezstarostné roky?
EDIKA 2017
Cena: 11.15 €

104 strán
Jazyk: česky
EAN: 9788026611059, (stav A), brož.
Publikace Bezstarostné roky? provází rodiče a učitele mateřských škol náročným obdobím vývoje dítěte v předškolním věku. Věnuje se jednotlivým schopnostem a dovednostem s cílem dovézt rodiče k pochopení chování dítěte. Specifikuje znaky školní zralosti a upozorňuje na zásadní vliv prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. Pomáhá odhalit odlišnosti a problémy ve výchově, které by později mohly vést k potížím ve vzdělávání. Užitečnou součástí publikace je obrazová příloha pro procvičení předškoláckých dovedností.
Hmotnosť: 0.225 kg rozmer: 24 cm x 16.3 cm

Kudláčová Blanka - Dejiny pedagogického myslenia 1 114672-34-01 Kudláčová Blanka
Dejiny pedagogického myslenia 1
VEDA 2009
Cena: 9.55 €

414 strán
Jazyk: slovensky
1.vydanie, ISBN - 978-80-8082-303-0, (stav A, poškodený horný roh, asi 2mm), viaz.
Cieľom pubikácie je poskytnúť základný prehľad z oblasti dejín pedagogického myslenia v širšom kontexte. Prvá časť trojdielneho cyklu Dejiny pedagogického myslenia z časového hľadiska mapuje obdobie prvých štátov (okolo 3. tisícročia pred Kristom) po zániku Západorímskej ríše (476 po Kristovi). Pojem staroveku nie je ohraničený len časovo, ale aj geograficky. V najširšom zmysle slova sa vzťahuje na oblasť Stredomoria a okolitých území, Blízky východ, Indiu a Čínu.

V publikácii mapujeme aj kultúry mimo tohto geografického rámca: kultúru Mayov a mezoamerické kultúry Inkov a Aztékov. Ide o teoretickú rekonštukciu pedagogickej minulosti, prostredníctvom ktorej sledujeme históriu výchovy a vzdelávania jednak z hľadiska vonkajšieho vývoja (spoločensko-politického, fylozoficko-antropologického, náboženského) a tiež z hľadiska vnútorného vývoja samotného fenoménu výchovy a vzdelávania.
Hmotnosť: 0.868 kg rozmer: 20.8 cm x 14.7 cm

Kujal Bohumír - Pedagogický slovník 1. 137104-PG-01 Kujal Bohumír
Pedagogický slovník 1.
Státní pedagogické nakladatelství 1965
Cena: 1.50 €

352 strán
Jazyk: česky
náklad: 10 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Pedagogický slovník 1.díl A-O.
Hmotnosť: 0.768 kg rozmer: 26.9 cm x 19 cm

Kulagin G. - Všedné dni riaditeľa 19935-PG-01 Kulagin G.
Všedné dni riaditeľa
Pravda 1986
Členská knižnica
Cena: 0.80 €

182 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 4 100 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
O vedení spolupracovníkov a riadiacej práci riaditeľa podniku.
Hmotnosť: 0.28 kg rozmer: 20.5 cm x 13 cm

Labudová Jela - Kyralová Marie - Jánošdeák Ján - Teória a didaktika telesnej výchovy oslabených 33924-12-01 Labudová Jela - Kyralová Marie - Jánošdeák Ján
Teória a didaktika telesnej výchovy oslabených
Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1988
Cena: 3.50 €

198 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 2 800 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz.
Učebnica Teória a didaktika telesnej výchovy oslabených je prvou celoštátnou vysokoškolskou učebnicou tohto zamerania v Československu. Prináša základné teoretické, metodické a didaktické poznatky o špecifickej forme telesnej výchovy určenej pre jedincov s oslabeným zdravím, o výchovno-vzdelávacom procese telesnej výchovy oslabených. Je určená pre poslucháčov fakúlt telesnej výchovy a športu, pre poslucháčov pedagogických fakúlt s telovýchovným zameraním a tiež pedagógov, ktorí sa zúčastňujú rôznych školiacich kurzov telesnej výchovy oslabených.
Hmotnosť: 0.49 kg rozmer: 24.5 cm x 17 cm
Titulov na stránke: 20, 50, 100
Papers/Noviny
12/2016
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 70019 titulov.
Výstava
Výstavka kuriozít
Predané starinky
Nezaradené
Nezaradené tituly v txt