TELEFÓN
0908 789 792
0907 510 658
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Pre zákazníkov z Českej republiky máme nízke ceny poštovného, lebo zásielky sú podávané na českej pošte.
KNÍHKUPECTVO
KNÍHKUPECTVO
+
ANTIKVARIÁT
ANTIKVARIÁT
Cestovanie
Cudzojazyčné knihy
Časopisy
České knihy
Človek
Darčeky
Deti, mládež
Ezoterika, mágia, záhady
Filmy
Firma, podnikanie
História, dejiny
Hobby, voľný čas
Hudba a zvuk
Jazyky, slovníky
Knihy podpísané autorom
Kolekcie
Kuchyňa, potraviny
Náboženstvo
Nové veci
Noviny
Odborná literatúra
Odporúčame
Paperbackové romány
Poézia
Pohľadnice
Príroda
Romány, poviedky, eseje, prózy
Svet, geografia
Šport
Učebnice, skriptá
Umenie, kultúra
Vianoce
Zberateľstvo
Zdravotnícka literatúra
Životopisy, memoáre
HAND MADE
antikvariát hand made
[ 259 položiek ]


          K N Í H K U P E C T V O

Alexander Bröstl - Frontisterion 87807-90-03 Alexander Bröstl
Frontisterion
KALLIGRAM, spol.s.r.o. 2009
Cena: 10.23 €

328 strán
Jazyk: slovensky
EAN: 9788081011795, (stav A), brož.
Kniha je venovaná mysliteľom, ktorí sú autormi alebo pripravovateľmi koncepcií. „Len nemnohí sú schopní navrhnúť a uskutočniť určitú politickú koncepciu, ale my všetci sme schopní hodnotiť ju,“ cituje autor v úvode Perikla. A práve so zámerom umožniť hodnotenie, objaviť zmysel úvah veľkých európskych a svetových mysliteľov a odniesť si z nich aj určité poznanie, o ktoré sa možno oprieť pri riešení dnešných problémov, predkladá Alexander Bröstl čitateľovi náčrt vývoja politického a právneho myslenia od antiky až po súčasnosť. V dejinách politického a právneho myslenia je pre autora ústredný vzťah slobody a autority (moci) alebo slobody a poriadku (ak poriadok pokladáme za logickú protihodnotu slobody), ktorý sa premieta do úvah o štáte a práve a do myšlienok o usporiadaní spoločenských inštitúcií.„Všetko, čo sa hovorí a píše, možno vždy chápať rôzne, čiže aj chápať zle. To, že si často rozumieme, spočíva zväčša v dobrej vôli, v želaní porozumieť si, v triezvom postoji k problému či vo viere v ľudský rozum, ktorý spoznal (alebo ešte len spozná) pravú hodnotu slobody. Aj v rámci štátu a v rámci práva.“

Alexander Bröstl
Hmotnosť: 0.416 kg rozmer: 21 cm x 14.2 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Alexandrijský Klement - Stromata V 120783-90-03 Alexandrijský Klement
Stromata V
Oikoymenh 2010
Cena: 18.10 €

397 strán
Jazyk: český
°EAN: 9788072983186, (stav A), viaz.
Sv. XI: Pátá kniha Stromat se zabývá vztahem víry a poznání. Víra není jen etický postoj, ale také podmínka umožňující poznat to, co je bytostně nepoznatelné. V rámci výkladu o skrytosti pravdy se Klement věnuje otázce symbolu a mnohoznačnosti a podává (na křesťanské půdě nejstarší) popis „negativní cesty“ výstupu k Bohu. Řecko<->-české vydání, úvod, překlad a poznámky M. Havrda.
Hmotnosť: 0.55 kg rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm

André Glucksmann - Dostojevskij na Manhattane 83787-34-01 André Glucksmann
Dostojevskij na Manhattane
Agora 2003
Dejiny nášho času
Cena: 3.70 €

248 strán
Jazyk: slovensky
ISBN - 80-968686-5-9, (stav A), brož.
Francúzsky filozof André Glucksmann sa vo svojej eseji zamýšľa nad teroristickými útokmi proti USA z 11. septembra 2001. V rozpätí jednej hodiny, keď v srdci New Yorku padli mrakodrapy Twin Towers pod útokom lietadiel riadených islamskými teroristami, sa svet otriasol v základoch a nastúpila nová éra v dejinách ľudstva, éra globalizovaného nihilizmu...
Hmotnosť: 0.344 kg rozmer: 22.5 cm x 14.6 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Annabel Lyonová - Zlatá střední cesta 98078-90-02 Annabel Lyonová
Zlatá střední cesta
PLUS 2011
Cena: 5.11 €

296 strán
Jazyk: česky
EAN: 9788025900864, (stav A), viaz.
Filip Makedonský požádá svého přítele Aristotela, aby se ujal výchovy jeho syna Alexandra. S ohledem na mladíkovu vzpurnou povahu se Aristoteles zprvu zdráhá, nakonec však výzvu přijme a mezi filozofem a mladíkem se vyvine zvláštní pouto. Zlatá střední cesta je portrétem dvou protichůdných osobností - myslitele a dobyvatele, z nichž každý ovlivnil podobu našeho světa. Přináší zamyšlení nad mravními a filosofickými otázkami, které zneklidňují lidskou duši už od časů Aristotela.
Hmotnosť: 0.555 kg rozmer: 20 cm x 13 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Anton Uherík - Kto si 110202-90-03 Anton Uherík
Kto si
Verbis, s.r.o. 2014
Cena: 9.21 €

205 strán
Jazyk: slovensky
EAN: 9788097091316, (stav A), brož.
Už názov knihy dáva tušiť, že bude reč o poznaní, presnejšie o nepoznaní či nepoznateľnosti sveta, v ktorom žijeme, ale aj sveta, ktorým žijeme. Teda sveta, ktorým je človek. Pre úvahy na tému ľudského poznania a jeho limitov rozhodol som sa pre nezvyčajný experiment, ktorým som spojil stáročia obdivované umenie renesančných majstrov s poznatkami vedy, ktorá sa pokúša, no dosť márne, odhaľovať tajomstvá ľudskej duše a ľudského mozgu. Tie tajomstvá, ktoré sú prítomné u každého z nás bez rozdielu. Nikoho nepoznáme, nevieme, kde je skrytý ten ľudský génius, ktorý hýbe technickým pokrokom, ale ani ten, ktorý vytvoril umelecké diela už v dávnej minulosti a ktoré s neutíchajúcou intenzitou obdivujú celé generácie ľudstva. Mona Lisa, ktorá je na obálke knihy, symbolizuje tieto záhady, to nepoznané. A otázka „kto si“ vyjadruje odveké túžby človeka po poznaní, ale často aj chcenie nemožného. Aký to paradox. Toto nepoznané, ba až nepoznateľné, nebráni nám, aby sme s úžasom a pokorou obdivovali výtvory ľudského génia vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti. Na túto skutočnosť, na tento nemenný jav, ktorý sa tiahne celou históriou ľudstva, chcem upozorniť aj touto knižkou, ktorej ambíciou je dať čitateľovi informáciu o možnostiach a obmedzeniach ľudského poznania sveta, v ktorom žije, ale aj o stave poznania človeka samého a to všetko na pozadí umeleckých výtvorov renesančných majstrov, ale aj majstrov baroka a romantizmu. To, že sa vraciam do renesancie, má svoju logiku. Totiž, vedecký pohľad na vzťah duša – telo (psychika – mozog) sa začal uplatňovať práve v období renesancie, teda vtedy, keď aj výtvarné umenie zaznamenalo nebývalý rozmach, nie iba akúsi obrodu antického umenia, ale jeho koncepčné povýšenie na kvalitatívne vyššiu úroveň. Navyše, obidve tieto oblasti sa v tom čase navzájom výrazne ovplyvňovali. Tento prienik umenia a vedy som sa pokúsil vyjadriť aj vo veršoch niekoľkých básní, ktoré sú vložené do textu knihy. Tieto básne poetickou formou zdôrazňujú ten odveký filozofický, gnozeologický, umelecký, ale aj morálny aspekt ľudského konania, teda nielen konania vedcov a umelcov. Konania toho človeka, ktorého dokonca už filozofi gréckej antiky považovali za homo philosophicus, teda človeka mysliteľa – filozofa.
Hmotnosť: 0.518 kg rozmer: 22 cm x 16 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Aristoteles - Etika Nikomachova 87209-90-02 Aristoteles
Etika Nikomachova
KALLIGRAM, spol.s.r.o. 2011
Cena: 7.91 €

296 strán
Jazyk: slovensky
EAN: 9788081014178, (stav A), brož.
Aristoteles napísal spolu tri etiky: Veľkú etiku, Etiku Nikomachovu a jej inú verziu – Etiku Eudémovu. Aristoteles zakladá delenie spravodlivosti na zákonnú spravodlivosť a na spravodlivosť etickú. A práve etickej spravodlivosti sa venuje v diele Etika Nikomachova. Aristoteles ju považuje za spravodlivosť vo vlastnom zmysle slova, za rovnocennú s ostatnými etickými cnosťami (udatnosť, umiernenosť). To, čo má s nimi spoločné, je rovnosť, ktorej podstatu tvorí stred medzi dvoma krajnosťami. Ako udatnosť je stredom medzi strachom a smelosťou, ako je umiernenosť stredom medzi slasťou a strasťou, tak spravodlivosti patrí miesto v strede medzi páchaním krivdy a znášaním krivdy.

Etická spravodlivosť patrí podľa Aristotela do oblasti dobrého a správneho konania, ktoré človeka vedie k jeho cieľu, plnému životu ako forme šťastia. Spravodlivosť teda nie je formou rozumovej cnosti ako schopnosti správneho teoretického poznania, nie je to cnosť, ktorá sa sprostredkúva učením a skúsenosťou. Je formou povahovej cnosti, ktorá sa získava nácvikom konania a privyknutím na konanie orientované na určitý cieľ.
Hmotnosť: 0.264 kg rozmer: 19 cm x 11 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Bár Jaromír - Věda a osud lidstva 123220-90-03 Bár Jaromír
Věda a osud lidstva
Fontána 2006
Cena: 7.95 €

150 strán
Jazyk: český
°EAN: 9788073363048, (stav A), brož.
Provokativní práce bývalého vědecko-výzkumného pracovníka v oboru nukleární energie se zabývá některými základními otázkami filozofie věd. V první části vysvětluje rozdíly mezi racionálně empirickou filozofií věd a iracionálními nevědeckými filozofiemi. Probírá otázky kritiky vědy a protivědecké propagandy, buddhismu, starověké řecké filozofie, křesťanství, gnoze a judaismu
Hmotnosť: 0.176 kg rozmer: 20 cm x 13 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Becker Christina - Jádro věci 121480-90-02 Becker Christina
Jádro věci
Emitos 2007
Cena: 4.57 €

232 strán
Jazyk: český
°EAN: 9788090371583, (stav A), viaz.
Tato kniha je zkoumáním filosofických a duchovních aspektů etických rozměrů individuace. Tyto aspekty jsou pak nahlíženy z pohledu lidí, kteří se aktivně podílejí na procesu individuace a praktikují analytickou psychologii. Kniha je určena klientům a pacientům, kteří chtějí porozumět tomu, jak žít etický život tváří v tvář amorálnosti nevědomí a etickým konfliktům povinnosti, jež z toho vyplývají. Měla by posloužit rovněž analytikům, terapeutům a studentům, jimž má poskytnout rámec pro úvahy a reflexe nad těmito tématy.
Hmotnosť: 0.3 kg rozmer: 28 cm x 16.5 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Berďajev Nikolaj Alexandrovič - Duch a realita 94899-90-02 Berďajev Nikolaj Alexandrovič
Duch a realita
KALLIGRAM, spol.s.r.o. 2006
Cena: 6.18 €

196 strán
Jazyk:
EAN: 9788071498384, (stav A), brož.
Kniha Duch a realita sa venuje uplatneniu základnej myšlienky Berďajevovej filozofie o nadradenosti ducha nad hmotou a potrebe rozvíjať ho vo všetkých oblastiach každodenného života. Text je patrí k základným dielam religionistiky dvadsiateho storočia.
Hmotnosť: 0.18 kg rozmer: 19 cm x 11.2 cm

Beyer R.Wilhelm - Hegel - Jahrbuch 1966 36661-43-01 Beyer R.Wilhelm
Hegel - Jahrbuch 1966
Verlag Anton Hain 1966
Cena: 1.30 €

116 strán
Jazyk: nemecky
(stav A), brož.
Ročenka Hegelovej spoločnosti...
Hmotnosť: 0.17 kg rozmer: 22.5 cm x 14.5 cm

Bezčerevnych B. - Tajemství lidského bytí 35243-16-01 Bezčerevnych B.
Tajemství lidského bytí
Svoboda 1972
Otázky dějin
Cena: 1.36 €

96 strán
Jazyk: česky
náklad: 4 600 ks, 1.vydanie, (stav A), brož.
Populární náčrt materialistického pojetí dějin.
Hmotnosť: 0.1 kg rozmer: 19.5 cm x 11.5 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Boudon Raymond - Bída relativismu 121703-90-03 Boudon Raymond
Bída relativismu
Slon 2011
Cena: 16.87 €

260 strán
Jazyk: český
°EAN: 9788074190490, (stav A), brož.
Relativismus příliš lacině naznačuje, že opouštíme všechny verze projektu osvícenství a nemáme k němu žádnou alternativu. Kniha profesora Boudona brání tu verzi sociální vědy, jež neústí v pesimismu či nihilismu, částečně také proto, že Boudon oživuje ideu morálního cítění a obhajuje ideu vědění zdravého rozumu. (Bryan S. Turner) Mám-li shrnout argumentaci této knihy do jedné věty, bude znít takto: Sociální vědy přinesly nesporně mnohé významné výsledky, ale také, zejména v posledních letech, přispěly k etablování chybně koncipovaných a problematických idejí, jež nezůstaly bez sociálních a politických následků. (Z autorova Úvodu ke knize)
Hmotnosť: 0.328 kg rozmer: 20.5 cm x 12.5 cm

Brožík Vladimír - Hodnoty a významy 113715-92-01 Brožík Vladimír
Hodnoty a významy
Pravda 1985
Marxisticko-leninská filozofia
Cena: 1.50 €

296 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 2 500 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Marxisticko-leninská filozofia...
Hmotnosť: 0.358 kg rozmer: 21 cm x 13.6 cm

Buhr Manfred - K dějinám klasické buržoazní filozofie 90746-92-01 Buhr Manfred
K dějinám klasické buržoazní filozofie
Svoboda 1977
Filozofie a současnost zv.č.: 27
Cena: 3.00 €

136 strán
Jazyk: česky
náklad: 3 600 ks, 1.vydanie, (stav A), brož.
Kniha nemeckého filozofa Manfreda Buhra (nar. 1927) je zborníkom statí publikovaných v rokoch 1960—1970. Autor v nej hodnotí päť veľkých postáv z dejín svetovej filozofie: Bacona, Kanta, Fichteho, Schellinga a Hegla. Filozofiu toho-ktorého mysliteľa však nerozoberá podrobne, predpokladá, že ju čitateľ pozná. Zameriava sa prevažne na analýzu hospodársko-spoločenske] situácie, v ktorej daná filozofia vznikla, ktorú odrážala, ktorej slúžila, alebo proti ktorej sa obracala. Autor sa pokúša hodnotiť filozofiu uvedených osobností, zasadiť ju do širokého rámca hospodársko-spoločenských udalostí danej doby, a tým dať čitateľovi možnosť hlbšie nazrieť do organických väzieb filozofie a spoločenskej reality.
Hmotnosť: 0.126 kg rozmer: 19.8 cm x 12.6 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Cajthaml Martin - Evropa a péče o duši 121223-90-03 Cajthaml Martin
Evropa a péče o duši
Oikoymenh 2011
Cena: 8.38 €

171 strán
Jazyk: český
°EAN: 9788072984336, (stav A), brož.
Kniha je pokusem o výklad Patočkova pojetí duchovních základů Evropy na širším pozadí jeho myšlení zahrnujícím jeho fenomenologii, filosofii dějin a dějiny filosofie. Autor se pokouší o kritickou reflexi Patočkova pojetí evropských duchovních dějin jako formace, transformace a úpadku péče o duši, kterou doplňuje o některé vlastní úvahy ke vztahu mezi antickou a křesťanskou podobou evropského ducha.
Hmotnosť: 0.2 kg rozmer: 20.2 cm x 13 cm

Caregorodcev I.G. - Dialektický materializmus a medicína 76876-92-01 Caregorodcev I.G.
Dialektický materializmus a medicína
Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry 1965
Cena: 2.80 €

460 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 1 500 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Odborná publikácia.
Hmotnosť: 0.546 kg rozmer: 20.4 cm x 13.4 cm

Časopis - Paraf (Paralelní akta filozofie) 11333-92-01 Časopis
Paraf (Paralelní akta filozofie)
Dr. Václav Benda 1989
Paraf zv.č.: 10
Cena: 15.00 €

102 strán
Jazyk: česky
(stav A), brož.
Filozofický samizdatový časopis.
Hmotnosť: 0.292 kg rozmer: 29.2 cm x 20.5 cm

Cetl Jiří - Horák Petr - Hošek Radislav - Kudrna Jaroslav - Průvodce dějinami evropského myšlení 93872-92-01 Cetl Jiří - Horák Petr - Hošek Radislav - Kudrna Jaroslav
Průvodce dějinami evropského myšlení
Panorama 1985
Pyramida - encyklopedie
Cena: 4.50 €

640 strán
Jazyk: česky
náklad: 24 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Od antiky po socialismus. Kdo jak uvažoval? Jak šel vývoj ve filozofii, myšlení, až do časů socialismu? Hlavní osobnosti jsou v knize!
Hmotnosť: 1.13 kg rozmer: 23.6 cm x 16.9 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Chafuen Alejandro - Víra a svoboda 122846-90-03 Chafuen Alejandro
Víra a svoboda
Wolters Kluwer ČR 2011
Cena: 12.65 €

212 strán
Jazyk: český
°EAN: 9788073576561, (stav A), viaz.
Alejandro Chafuen, známý americký filozof argentinského původu, se v knize zabývá vznikem a vývojem západní civilizace, přičemž ukazuje na skutečnou roli románského světa v 16. století a upozorňuje na podíl, který patří Španělsku a jeho univerzitám, především univerzitě v Salamance a v Alcalá de Henares.

Publikace se věnuje výkladu scholastického přístupu k ekonomii, rozebírá názory španělských scholastiků (Dominga de Soty, Luise de Moliny, Martína de Azpilcuety, Francisca de Vitorii a dalších) na soukromé vlastnictví, veřejné finance, mzdy, úročení, peníze, obchod atd. S odkazy na Aristotela, Tomáše Akvinského, Adama Smithe nebo Ludwiga von Misese aj. vedle četných faktů odhaluje mnohé nečekané souvislosti ve vývoji ekonomie.
„Vydaní Chafuenova vynikajícího díla je významnou událostí v historiografii ekonomického myšlení. Chafuenovo jasně a kouzelně napsané dílo je nejkomplexnější analýzou ekonomie španělských scholastiků.“ (Murray N. Rothbard, ekonom, International Philosophical Quarterly)
Kniha vznikla ve spolupráci s Liberálním institutem.
Hmotnosť: 0.329 kg rozmer: 24 cm x 16 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Cheng Anne - Dějiny čínského myšlení 118904-NB-01 Cheng Anne
Dějiny čínského myšlení
DharmaGaia 2006
Cena: 24.00 €

694 strán
Jazyk: česky
ISBN - 80-86685-52-7, (stav A), viaz.
Anne Cheng (nar. 1955 v Paříži) studovala v Paříži a v Cambridgi. Přednáší čínskou filosofii na INALCO (Institut national des langues et civilisations orientales) a EHESS (Ecole des hautes études en sciences sociales). Zaměřuje se na konfucianismus a na období velké syntézy starověkého dědictví za dynastie Chan. Přehledné dějiny zahrnují čínské myšlení od nejstarších dob dynastií Šang a Čou, přes věštebnou Knihu proměn (I-ťing), taoismus, konfucianismus, buddhismus a další filosofické školy až po začátek 20. stol., ovlivněný evropskou filosofií. Výklad je úzce vázán na rozbory ukázek z děl filosofů. Bohatá bibliografie světové i české literatury. „Arthur Schopenhauer kdysi předvídal, že východní moudrost začne znovu pronikat do Evropy a vyvolá zde zásadní změnu myšlení. Jeho předpověď se splnila jen zčásti a nadto způsobem, který mohl jen sotva tušit. Stalo se tak ve chvíli, kdy einsteinovská fyzika a po ní kvantová kosmologie radikálně proměnily náš obraz universa. Změna paradigmatu obrátila pozornost k čínským myslitelům, kteří viděli realitu obdobně procesuálním způsobem. Princip cesty, tao, je stejně racionální jako princip zdůvodňujícího rozumu, logos, ale racionalita čínského myšlení je jiná než naše. Anne Cheng před zrakem udiveného evropského čtenáře rozvíjí panoráma myšlení, jehož dějiny jsou stejně bohaté a dlouhé jako dějiny západní filosofie.“ (Miroslav Petříček)
Hmotnosť: 0.942 kg rozmer: 23.7 cm x 16.1 cm
Titulov na stránke: 20, 50, 100
Čo je nové?
12/2016
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
Meno (Nick)
Váš email
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 50298 titulov.
Výstava
Výstavka kuriozít
Predané starinky
Nezaradené
Nezaradené tituly v txt