TELEFÓN
0908 789 792
0907 510 658
Využite zľavu na všetky tituly zaradené v kategórii
detektívky, krimi...
40% na knihy z antikvariátu a 10% na knižky z kníhkupectva. Akcia trvá do 8.7.2020.
Prajeme príjemné vyberanie a čítanie :)
KNÍHKUPECTVO
KNÍHKUPECTVO
+
ANTIKVARIÁT
ANTIKVARIÁT
Cestovanie
Cudzojazyčné knihy
Časopisy
České knihy
Človek
Darčeky
Deti, mládež
Ezoterika, mágia, záhady
Filmy
Firma, podnikanie
História, dejiny
Hobby, voľný čas
Hudba a zvuk
Jazyky, slovníky
Knihy podpísané autorom
Kolekcie
Kuchyňa, potraviny
Náboženstvo
Nové veci
Noviny
Odborná literatúra
Odporúčame
Paperbackové romány
Poézia
Pohľadnice
Príroda
Romány, poviedky, eseje, prózy
Svet, geografia
Šport
Učebnice, skriptá
Učenie na doma, učenie hrou
Umenie, kultúra
Vianoce
Zberateľstvo
Zdravotnícka literatúra
Životopisy, memoáre
HAND MADE
antikvariát hand made
[ 1746 položiek ]


          A N T I K V A R I Á T

Turgenev Sergejevič Ivan - Dym - Novina 34067-88-01 Turgenev Sergejevič Ivan
Dym - Novina
Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1953
Edícia svetových klasikov zv.č.: 17
Cena: 2.82 €

528 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 4 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Kniha je v slovenčine.

V obou svý,ch poslední,ch romá,nech Turgeně,v vylí,č,il typy revoluč,ní, raznoč,inecké, inteligence. V "Dý,mu", v ně,mž, se proplé,tá, milostná, zá,pletka s politický,m pamfletem, vytvoř,il karikaturu na vojenskou š,pič,ku reakč,ní, aristokracie a na skupinu ruský,ch revolucioná,ř,ů,, pů,sobí,cí,ch v emigraci, své, společ,enské, i politické, kredo vyjá,dř,il ú,sty Potugina, raznoč,ince oddané,ho zá,padní, kultuř,e a zá,padní, civilisaci. - V "Novině," Turgeně,v zobrazil neú,spě,ch ná,rodnictví,, které, vš,ak odsuzoval s posic liberá,lní, š,lechty. Ú,stř,ední, postavou i romá,nu - a podle autorova ná,zoru té,ž, muž,em budoucnosti - je prostý,, prakticky založ,ený, Solomin, př,edstavitel burž,oasní,ho a obchodně, prů,myslové,ho Ruska, který, se snaž,í, zlepš,it postavení, lidu reformami, osvě,tovou prací, a technický,m pokrokem.
Hmotnosť: 0.59 kg rozmer: 20.5 cm x 14 cm

          A N T I K V A R I Á T

Turkowski Leonard - Slnko nezapadá 20387-88-01 Turkowski Leonard
Slnko nezapadá
Obzor 1973
Postavy a osudy
Cena: 1.86 €

336 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 3 000 ks, 1.vydanie, (stav B - fľakatá od lepiacej pásky), viaz.
životopisný román o Mikulášovi Kopernikovi
Hmotnosť: 0.45 kg rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Twain Mark - Yankee z Connecticutu na dvore kráľa Artuša 107150-90-03 Twain Mark
Yankee z Connecticutu na dvore kráľa Artuša
Petit Press, a.s. 2016
Cena: 7.35 €

284 strán
Jazyk: slovensky
EAN: 9788055901152, (stav A), viaz.
Hlavný hrdina sa ocitá v stredovekom Anglicku po údere do hlavy a po prvotnom prekvapení si postupne uvedomuje výhodu vedomostí a pokroku, ktorú oproti ostatným má. Prenesením výdobytkov modernej doby do stredovekého prostredia vznikajú komické obrazy: rytieri zachraňujúci Artuša na bicykloch alebo králi hrajúci baseball.
Hmotnosť: 0.35 kg rozmer: 20.6 cm x 13.3 cm

          A N T I K V A R I Á T

Tyl Kajetán Josef - Pouť českých umělců 83662-88-01 Tyl Kajetán Josef
Pouť českých umělců
Československý spisovatel 1950
Národní klenotnice zv.č.: 46
Cena: 1.70 €

200 strán
Jazyk: česky
náklad: 6 600 ks, (stav A), viaz.
Námět románu je vzat z ovzduší českých umělců obrozeneckých, usilujících o to, aby národní české umění získalo zaslouženého uznání i v cizině, aniž se ovšem vzdá svého národního charakteru a společenského buditelského poslání.
Hmotnosť: 0.316 kg rozmer: 21.4 cm x 14.1 cm

          A N T I K V A R I Á T

Tyl Kajetán Josef - Výbor z díla 32781-88-01 Tyl Kajetán Josef
Výbor z díla
Mladá fronta 1951
Národní klasikové zv.č.: 7
Cena: 2.20 €

334 strán
Jazyk: česky
náklad: 8 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Ačkoliv těžisko Tylova významu je v dramatu, přece neméně významné je jeho dílo i prosaické a básnické, které si také vzal za úkol charakterisovat tento výbor. V osmi básních výboru jsou zastoupeny všechny typické skladby Tylovy: písně vlastenecké, lyrické i satirické, v nichž (jak uvádí autor předml.) je Tyl mým pokračovatelem tradice Kollárovy a Havlíčkovy a předchůdcem revolučně-demokratické poesie Šolcovy a Nerudovy. V próze představuje tento výbor Tyla jako jednoho z prvních tvůrců naší historické povídky, v níž se od romantických vlivů W. Scotta probojovává k novému, ideově prohloubenému pohledu na českou historii (Dekret kutnohorský) a jako autora povídek ze současného života, v nichž směle odhalil strašlivou bídu, v níž žije městský i venkovský pracující lid (ze života chudých, Chudí lidé), ve kterých sžíravou satirou stíhá třídní sobectví, národnostní obojživelnictví, omezenost a pokrytectví českého měšťáka i nemoci a nedostatky soudobého literárního a společenského života (Vlastenci. Několik lístků z mé staré tobolky) . - V obsáhlé předml. si J. Hájek vzal za úkol "vyzdvihnout alespoň některé nejpodstatnější opomíjené a neznámé stránky Tylova díla, jež ho ukazují v jeho skutečném historickém významu ...".
Hmotnosť: 0.45 kg rozmer: 21 cm x 13.5 cm

          A N T I K V A R I Á T

Tyňanov Jurij - Čudák Willi 3396-88-01 Tyňanov Jurij
Čudák Willi
Slovenský spisovateľ 1971
Spoločnosť priateľov krásnych kníh zv.č.: 264
Cena: 0.60 €

352 strán
Jazyk: slovensky
náklad 30 000 ks, 1.vydanie, preklad Soňa Čechová, (Z ruského originálu - Sočinenija), (stav A), viaz.
Historický román z obdobia prvej polovice 19. storočia. V tomto období sa odohráva príbeh čudáka Williho, je to ruský nemec, básnik a atentátnik v jednej osobe. Jeho príbeh sa začína detstvom a životom v lýceu, kde sa zoznámi s Puškinom a inými revolucionármi, prvý raz uvidí cára, na ktorého o niekoľko rokov namieri pištoľ...
Hmotnosť: 0.43 kg rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Tyňanov Jurij - Puškin 128992-90-03 Tyňanov Jurij
Puškin
Spolok slovenských spisovateľov 2019
Cena: 13.86 €

528 strán
Jazyk: slovensky
EAN: 9788082020727, (stav A), viaz.
Biograficko-historický román Jurija Tyňanova sa zaoberá detstvom a mladosťou veľkého ruského básnika Alexandra Sergejeviča Puškina. Autor, výborný znalec Puškinovej doby, zachytáva obraz rodinného života a prostredníctvom atmosféry a charakterov rodinných príslušníkov objasňuje, čo všetko formovalo osobnosť Puškina. Čitateľ sa v románe stretáva aj s ďalšími velikánmi ruskej literatúry a umenia, ktorí spolu s mladým Puškinom študovali na elitnom lýceu v Cárskom sele. Román má mnohovrstvovú zložitú štruktúru, používa prvky Puškinovej tvorby a pracuje s jeho reálnymi aj domnelými predstavami a postojmi, čo vyvoláva pocit homogénnosti s textami nesmrteľného básnika. Tyňanov vo svojej knihe napriek vlastným historicko-teoretickým postulátom vytvoril obraz epochy Puškinových diel a Puškina zobrazil ako človeka aj majstra básnického remesla, ako filozofa i tvorcu nových básnických foriem. Vďaka Tyňanovovi a jeho dielu pred čitateľa vstupuje básnik a človek, akým Puškin v skutočnosti bol.
Hmotnosť: 0.781 kg rozmer: 21.5 cm x 15.2 cm

          A N T I K V A R I Á T

Týnecký Hais Josef - Antikrist I. 115582-88-01 Týnecký Hais Josef
Antikrist I.
Naše vojsko 1958
Za vlast! zv.č.: 27
Cena: 1.00 €

340 strán
Jazyk: česky
1.vydanie, (stav A), viaz.
Prolog k husitskej epopeji - 1.diel
Hmotnosť: 0.42 kg rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm

          A N T I K V A R I Á T

Týnecký Hais Josef - Antikrist III. 14787-88-01 Týnecký Hais Josef
Antikrist III.
Naše vojsko 1958
Za vlast! zv.č.: 27
Cena: 0.70 €

376 strán
Jazyk: česky
1.vydanie, (stav A), viaz.
Prolog k husitskej epopeji - 3.diel
Třetí, závěrečná část románu (Bouře) se odehrává větším dílem již v Praze. Líčí Ondřejovo vystoupení z řádu a zbavení Mariina slibu klášterního. - Jan Nákvasa je unesen loupeživými Bavory, prodán do bavorského kláštera a jako kacíř upálen. V té době však husitská myšlenka vítězí, Žižkovo vojsko osvobozuje Malou Stranu, chystá se k boji o Vyšehrad. Tu nachází spravedlivou odplatu lstivý Racek z Janovic, pomocník krále Zikmunda.
Hmotnosť: 0.45 kg rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm

          A N T I K V A R I Á T

Týnecký Hais Josef - Bouře 2 130978-88-01 Týnecký Hais Josef
Bouře 2
Vaněk a Votava Smíchov nezistené
Souborné vydání spisů Jos. Haise-Týneckého
Cena: 1.00 €

384 strán
Jazyk: česky
(stav A), viaz.
Historický román z Prahy, druhá časť.
Hmotnosť: 0.45 kg rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm

          A N T I K V A R I Á T

Tynjanov Jurij - Konec revolucionáře 61556-88-01 Tynjanov Jurij
Konec revolucionáře
Žofie Stodolová 1945
Knihovna slovanských autorů zv.č.: 2
Cena: 2.19 €

360 strán
Jazyk: česky
(stav A), viaz.
Ruskí vojaci, účastníci oslobodzovacích bojov proti Napoleonovi, poznali Europu a jej život. Videli ako doma úboho žije ruský ľud. Aké nepatrné práva má a preto pri návrate domov začal vstup do revolučných organizácii. Smrť cára Alexandra, dala podnet k revolúcii.
Hmotnosť: 0.41 kg rozmer: 19 cm x 12.5 cm

          A N T I K V A R I Á T

Umiňski Zdzislaw - Na sever od Alp 130568-88-01 Umiňski Zdzislaw
Na sever od Alp
Vyšehrad 1977
Cena: 1.88 €

136 strán
Jazyk: česky
náklad: 10 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Do francouzského lázeňského městečka se pravidelně deset let po válce vrací bývalý velitel německé vojenské popravčí čety, aby dal městečku příležitost k vykonání spravedlnosti za zločin na civilním obyvatelstvu, jehož se tu na sklonku války se svou jednotkou dopustil. Psychologicky pojatý román se zaměřuje na vnitřní rozpor této hlavní postavy i na její tragickou rozpolcenost v milostném vztahu.
Hmotnosť: 0.24 kg rozmer: 20.4 cm x 13.5 cm

          A N T I K V A R I Á T

Undsetová Sigrid - Kristína Vavrincovna I. - II. - III. 50033-88-01 Undsetová Sigrid
Kristína Vavrincovna I. - II. - III.
Živena 1948
Knihy Živeny zv.č.: 48
Cena: 4.40 €

1412 strán
Jazyk: slovensky
(stav A), viaz.
Román, za ktorý autorka získala Nobelovu cenu.

Kniha o velké a tragické lásce. Hlavní hrdinka, mladá Kristina, zemanská dcera z norských hor se zamiluje do lehkovážného Erlenda. Kvůli němu se vzepře svému otci, hřeší proti základním pravidlům slušnosti i mravnosti. Příběh se odehrává v barvitém prostředí Norska 14. stol. a v divoké norské přírodě, oživené v myslích lidí ještě troly a vílami.
zdroj: databazeknih.cz
Hmotnosť: 1.49 kg rozmer: 19 cm x 12 cm

          A N T I K V A R I Á T

Undsetová Sigrid - Olav Audunssön I. - II.
Undsetová Sigrid - Olav Audunssön I. - II. ilustr.1
17002-88-02 Undsetová Sigrid
Olav Audunssön I. - II.
Slovenský spisovateľ 1968
Knižnica Nobelových cien
Cena: 2.00 €

566 strán
Jazyk: slovensky
náklad 35 000 ks, 1.vydanie, preklad Jaroslav Kaňa, (stav A, bez obalu), viaz.
Historický román zo stredovekého Nórska odmenený Nobelovou cenou. Dva zväzky.
Hmotnosť: 1.16 kg rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm

          A N T I K V A R I Á T

Unsworth Barry - Země zázraků 80545-88-01 Unsworth Barry
Země zázraků
BBart 2009
Cena: 3.40 €

224 strán
Jazyk: česky
1.vydanie, preklad: Richard Podaný, Preložené z anglického originálu, ISBN - 978-80-7381-661-2, (stav A), viaz.
Píše se rok 1914 a britský archeolog Somerville se v Mezopotámii (dnešním Iráku) snaží zjistit, jaké zázraky skrývá pahorek v poušti. Bohužel se mu čas krátí, a to nejen způsobem, o němž ví (německá společnost staví železnici z Bagdádu a její trasa má vést přes jeho naleziště), ale i několika způsoby, o nichž nic vědět nemůže (na obzoru se už stahují mračna první světové války a americký geolog pátrá v poušti po jiných, ještě starších pokladech: po ropě).
Román vynikajícího britského prozaika, držitele Bookerovy ceny, je napínavým historickým příběhem s živými postavami a nečekaným zvratem na konci. Ale zároveň je to sonda, jež odhaluje v daleké končině kořeny velmi blízké současnosti. Unsworth tu obratně míchá koktejl, jehož složení se dodnes příliš nezměnilo: ropa, idealismus a mocenské zájmy, modernita a kmenové myšlení, nemilosrdnost byznysu a kulturní hodnoty. K tomu přidává nezapomenutelného hlavního hrdinu, jenž jde paličatě za svým cílem, i když může víc než snadno ztratit vše, co pro něj v životě bylo důležité.
Hmotnosť: 0.394 kg rozmer: 21.4 cm x 15.1 cm

          A N T I K V A R I Á T

Urban Milo - Zhasnuté svetlá 3614-88-01 Urban Milo
Zhasnuté svetlá
Slovenský spisovateľ 1957
Pôvodná próza
Cena: 2.10 €

472 strán
Jazyk: slovensky
náklad 20 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Autor v románe zobrazuje politické pomery na Slovensku v poslednej fáze rozbitia predmníchovskej republiky zhruba od mobilizácie v septembri 1938 cez mníchovskú tragédiu až do vyhlásenia tzv. slovenského štátu v marci 1939. Výstižne vykresľuje širokú škálu rozličných typov ľudáckej spoločnosti od drobných kariéristov a sebeckých gardistických arizátorov až po ľudáckych pohlavárov, ktorí vystupujú pod krycími menami.
Hmotnosť: 0.42 kg rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm

          A N T I K V A R I Á T

Vachek Emil - Aféra 123609-88-01 Vachek Emil
Aféra
Naše vojsko 1959
Knihovna vojáka zv.č.: 123
Cena: 2.22 €

316 strán
Jazyk: česky
náklad: 25 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Román líčí na základě četných dobových dokumentů průběh Dreyfusovy aféry, oba procesy Dreyfusovy, proces Esterházyho a Zolův i hlubokou společenskou krizi, kterou Francie prožívala na sklonku minulého a v prvních letech 20. století.
Hmotnosť: 0.34 kg rozmer: 21.3 cm x 13.6 cm

          A N T I K V A R I Á T

Vajsenberg Lev - Mladší sestra 16482-88-01 Vajsenberg Lev
Mladší sestra
Mladá fronta 1956
Nástup zv.č.: 112
Cena: 1.60 €

584 strán
Jazyk: česky
náklad 6 400 ks, 1.vydanie, preklad Milan Horák, (Z ruského originálu - Mladšaja sestra), (stav A), viaz.
Román zachycující rušné a barvité prostředí města Baku, politického a obchodního střediska země, jednoho z největších naftových nalezišť ve střední Asii. Děj odehrává se v letech občanské války a rozvíjí osudy ázerbájdžánského děvčete Badži, jejího bratra Junuse a řady jejich přátel v letech pro vlast nejtěžších. Hrdinka děje je typem nové ázerbájdžánské mládeže, vyrůstá od počáteční pasivity opovrženého proletářského dítěte až k uvědomělé, aktivní bojovnici za práva ázerbájdžánských žen.
Hmotnosť: 0.66 kg rozmer: 20.5 cm x 13 cm

          A N T I K V A R I Á T

Valenta Edvard - Kvas 106427-88-02 Valenta Edvard
Kvas
ELK 1947
Cena: 1.99 €

180 strán
Jazyk: česky
náklad: 50 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Autor líčí přeměnu moravské vesnice v období, kdy hynou staré formy hospodaření a na jejich místo nastupuje průmyslová civilizace.
Hmotnosť: 0.45 kg rozmer: 21.6 cm x 15.6 cm

          A N T I K V A R I Á T

Vallejo César - Volfrám 80372-88-01 Vallejo César
Volfrám
Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1961
Malá svetová knižnica zv.č.: 65
Cena: 1.45 €

160 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 4 000 ks, 1.vydanie, (stav B - fľak na obale), brož.
V tomto románe zachytil podmienky, v akých žijú obyvatelia horských oblastí Peru. Bukolický život primitívnych "detí prírody...
Hmotnosť: 0.108 kg rozmer: 16.7 cm x 11.5 cm
Stránka 1  Stránka 2  Stránka 3  Stránka 4  Stránka 5  Stránka 6  Stránka 7  Stránka 8  Stránka 9  Stránka 10  Stránka 11  Stránka 12  Stránka 13  Stránka 14  Stránka 15  Stránka 16  Stránka 17  Stránka 18  Stránka 19  Stránka 20  Stránka 21  Stránka 22  Stránka 23  Stránka 24  Stránka 25  Stránka 26  Stránka 27  Stránka 28  Stránka 29  Stránka 30  Stránka 31  Stránka 32  Stránka 33  Stránka 34  Stránka 35  Stránka 36  Stránka 37  Stránka 38  Stránka 39  Stránka 40  Stránka 41  Stránka 42  Stránka 43  Stránka 44  Stránka 45  Stránka 46  Stránka 47  Stránka 48  Stránka 49  Stránka 50  Stránka 51  Stránka 52  Stránka 53  Stránka 54  Stránka 55  Stránka 56  Stránka 57  Stránka 58  Stránka 59  Stránka 60  Stránka 61  Stránka 62  Stránka 63  Stránka 64  Stránka 65  Stránka 66  Stránka 67  Stránka 68  Stránka 69  Stránka 70  Stránka 71  Stránka 72  Stránka 73  Stránka 74  Stránka 75  Stránka 76  Stránka 77  Stránka 78  Stránka 79  Stránka 80 Stránka 81  Stránka 82  Stránka 83  Stránka 84  Stránka 85  Stránka 86  Stránka 87  Stránka 88  
Titulov na stránke: 20, 50, 100
Papers/Noviny
12/2016
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 76462 titulov.
Výstava
Výstavka kuriozít
Predané starinky
Nezaradené
Nezaradené tituly v txt