TELEFÓN
0908 789 792
0907 510 658
Vyberte si 100 kníh za 20 € a vytvorte si vlastnú Domácu knižnicu.
KNÍHKUPECTVO
KNÍHKUPECTVO
+
ANTIKVARIÁT
ANTIKVARIÁT
Cestovanie
Cudzojazyčné knihy
Časopisy
České knihy
Človek
Darčeky
Deti, mládež
Ezoterika, mágia, záhady
Filmy
Firma, podnikanie
História, dejiny
Hobby, voľný čas
Hudba a zvuk
Jazyky, slovníky
Knihy podpísané autorom
Kolekcie
Kuchyňa, potraviny
Náboženstvo
Nové veci
Noviny
Odborná literatúra
Odporúčame
Paperbackové romány
Poézia
Pohľadnice
Príroda
Romány, poviedky, eseje, prózy
Svet, geografia
Šport
Učebnice, skriptá
Učenie na doma, učenie hrou
Umenie, kultúra
Vianoce
Zberateľstvo
Zdravotnícka literatúra
Životopisy, memoáre
HAND MADE
antikvariát hand made
Vydavateľstvo: Svoboda [ 297 položiek ]


          A N T I K V A R I Á T

London Jack - Martin Eden 5822-88-02 London Jack
Martin Eden
Svoboda 1967
Cena: 2.72 € ZĽAVA 1.36€

386 strán
Jazyk: česky
náklad 50 000 ks, 4.vydanie, (stav A), viaz.
Londonov román so silnými autobiografickými prvkami.
Hmotnosť: 0.438 kg rozmer: 20.3 cm x 13.7 cm

          A N T I K V A R I Á T

Feuchtwanger Lion - Ošklivá vévodkyně Markéta Pyskatá 32638-88-03 Feuchtwanger Lion
Ošklivá vévodkyně Markéta Pyskatá
Svoboda 1967
Cena: 1.00 € ZĽAVA 0.5€

376 strán
Jazyk: česky
náklad: 70 000 ks, 2.vydanie, (stav B - fľakatý obal), viaz.
Světově proslulé románové zpracování životního příběhu korutanské vévodkyně Markéty, zv. Maultasch. Českého čtenáře zaujme i okolností, že Markéta byla provdána za Jana Jindřicha, syna českého krále Jana Lucemburského, a že na ději se významně podílejí jak oni oba, tak další syn Jana Lucemburského Karel IV., který při vojenském tažení do Tyrol ztroskotal na obraně Markétou řízené.
Hmotnosť: 0.35 kg rozmer: 17 cm x 12.5 cm

          A N T I K V A R I Á T

Toman Jiří - Otázky řízení vědy a výzkumu 126416-91-01 Toman Jiří
Otázky řízení vědy a výzkumu
Svoboda 1967
Cena: 1.20 € ZĽAVA 0.6€

288 strán
Jazyk: česky
náklad: 3 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz., previazané
První naše práce s širší tematikou řízení vědy a výzkumu, napsaná kolektivem vědců, pedagogů a organizátorů, kteří se zabývají koordinací vědy a výzkumu. V první části (Řízení) jsou shrnuty obecné otázky týkající se problémů řízení rozvoje vědy a výzkumu, státního plánu rozvoje vědy a techniky, koordinace, forem a metod řízení úkolů vědecko-technického rozvoje, zavádění výsledků vědy a techniky do praxe a významu kybernetiky. Druhá (Metodologie) je věnována obecné metodologii vědecké a výzkumné práce, technické metodologii, významu informací a tvorbě informačního systému. Třetí (Práce výzkumného pracovníka) se zaměřuje na vědeckou práci a zdraví, psychologické aspekty tvůrčí duševní práce, efektivnost vědecko-výzkumné práce a ekonomii času, techniku osobní dokumentace, racionalizaci řízení a správy vědeckých a výzkumných ústavů a na pomocný aparát ve vědě a výzkumu. Na konci kapitol je připojeno závěrečné shrnutí a přehled doporučené literatury.
Hmotnosť: 0.382 kg rozmer: 20.3 cm x 15 cm

          A N T I K V A R I Á T

Blažek Miroslav - Politická a hospodářská geografie 102085-ZG-01 Blažek Miroslav
Politická a hospodářská geografie
Svoboda 1967
Cena: 1.90 € ZĽAVA 0.95€

680 strán
Jazyk: česky
náklad: 11 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Obsahuje informace o všech zemích a odvětvích světového hospodářství, o rozsahu informací rozhoduje velikost, politická a hospodářská důležitost zemí i jejích vztah k ekonomice ČSSR. Učebnice se člení na úvod do geografie(vývoj geografie, předmět a metoda hospodářské geografie), přehled světového hospodářství (podmínky, výroba a svazky, celkové hodnocení soustav) a na oblastní přehled (kapitalistické země, socialistické země, Československo,jemuž věnuje největší pozornost). Číselné údaje charakterizují hospodářství podle stavu z let 1962-1963, resp. 1964.
Hmotnosť: 1.05 kg rozmer: 22.4 cm x 15.6 cm

          A N T I K V A R I Á T

Pešička Václav - Stranické organizace v oblasti výroby a ekonomiky 89695-57-01 Pešička Václav
Stranické organizace v oblasti výroby a ekonomiky
Svoboda 1967
Cena: 0.90 € ZĽAVA 0.45€

80 strán
Jazyk: česky
náklad: 20 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož.
Brožura je především určena funkcionářům základních stranických organizací. Usnadňuje jim, aby se spolehlivěji vyznali v nových podmínkách, upozorňuje je na některé důležité skutečnosti v jejich práci v oblasti výroby a ekonomiky při realizaci a zabezpečování hospodářské politiky schválené 13. sjezdem.
Hmotnosť: 0.07 kg rozmer: 19.1 cm x 11.5 cm

          A N T I K V A R I Á T

Reymont Stanislaw Wladyslaw - Zaslíbená země 93639-88-01 Reymont Stanislaw Wladyslaw
Zaslíbená země
Svoboda 1967
Cena: 2.22 € ZĽAVA 1.11€

596 strán
Jazyk: česky
náklad: 15 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Toto dílo mělo být jakousi monografií o moderní „zaslíbené zemi“, jak autor obrazně nazval průmyslovou Lodž z konce 19. století. Reymont pracuje se spoustou plasticky vykreslených obrazů, které jednak posouvají děj dále a jednak názorně zachycují spleť problémů a charakteristických rysů lodžského života. Jako jeden z hlavních problémů vystupuje do popředí národnostní antagonismus, který se projevuje stálým mocenským soupeřením tří národnostních skupin. Jejich reprezentanty jsou „tři lodžští bratři“, přátelé Baum, Welt a Borowiecki. Kniha má být kritikou vzmáhajícího se kapitalismu. K tomu si nemohl vybrat prostředí typičtější, než byla tehdejší Lodž pulsující honbou za ziskem, při níž však lidská srdce zůstávala chladná.
Hmotnosť: 0.654 kg rozmer: 20.4 cm x 13.6 cm

          A N T I K V A R I Á T

Vikroš Václav - Austrálie 129093-18-01 Vikroš Václav
Austrálie
Svoboda 1968
Zeměmi světa
Cena: 1.30 € ZĽAVA 0.65€

144 strán
Jazyk: česky
náklad: 7 200 ks, 1.vydanie, (stav A), brož.
Stručný politicko-zeměpisný přehled o Austrálii uvádí nejprve základní údaje o tomto světadíle, dále probírá jeho podmínky přírodní, demografické, historii, státní zřízení aj.
Hmotnosť: 0.12 kg rozmer: 18.2 cm x 10.1 cm

          A N T I K V A R I Á T

Ječný Dobromil - Brevíř moderního člověka 14493-72-01 Ječný Dobromil
Brevíř moderního člověka
Svoboda 1968
Cena: 1.00 €

168 strán
Jazyk: česky
náklad 75 700 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Knížka, která vznikla z článků uveřejňovaných na pokračování v Rudém právu, shrnuje pravidla společenského styku a chování v rodině, mezi přáteli, na pracovišti, ve veřejných místnostech i při oficiálních příležitostech. Kromě všeobecných pravidel etikety poučí i o způsobu oblékání, zásadách stolování a chování u stolu i o tom, jak připravit různé druhy pohoštění, zorganizovat oslavy v rodině a společenské podniky oficiálního charakteru.
Hmotnosť: 0.22 kg rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm

          A N T I K V A R I Á T

Kolektív - Dějiny Československa v datech 64552-16-01 Kolektív
Dějiny Československa v datech
Svoboda 1968
Členská knižnice
Cena: 2.80 € ZĽAVA 1.4€

564 strán
Jazyk: česky
náklad: 27 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Příručka osvětluje v chronologickém uspořádání hospodářské, společenské, třídní, politické, náboženské a kulturní události od pravěku po dnešek. Výklady jsou co nejstručnější, ke každému úseku dějin je však předeslán obsáhlejší úvod. Místní a osobní rejstřík usnadňují užívání příručky.
Hmotnosť: 0.694 kg rozmer: 20.2 cm x 13.8 cm

          A N T I K V A R I Á T

Lakosilová Jarmila - Kapitoly z českých dějin 1 88954-16-01 Lakosilová Jarmila
Kapitoly z českých dějin 1
Svoboda 1968
Cena: 1.10 € ZĽAVA 0.55€

176 strán
Jazyk: česky
náklad: 12 000 ks, 1.vydanie, (stav A), brož.
Texty prvního semestru 41. rozhlasové university.
Hmotnosť: 0.206 kg rozmer: 20.3 cm x 15 cm

          A N T I K V A R I Á T

Vančura Vladislav - Obrazy z dějin národa českého I. - II. - III. 73250-88-01 Vančura Vladislav
Obrazy z dějin národa českého I. - II. - III.
Svoboda 1968
Cena: 3.30 € ZĽAVA 1.65€

542 strán
Jazyk: česky
náklad: 5 700 ks, 9.vydanie, (stav A), viaz.
Historickými udalosťami a osobnosťami podnietené príbehy a obrazy z českých dejín od najstarších dôb až do doby posledných Přemyslovcov. Dielo vznikalo v časoch okupácie, zostalo nedokončené a považuje sa za autorovo vrcholné dielo.
Hmotnosť: 0.856 kg rozmer: 20.6 cm x 16.4 cm

          A N T I K V A R I Á T

Jelen Josef - Pod sedmi pečetěmi 44831-93-01 Jelen Josef
Pod sedmi pečetěmi
Svoboda 1968
Cena: 2.60 € ZĽAVA 1.3€

92 strán
Jazyk: slovensky
náklad: 500 ks, 1.vydanie, ilustrácie: Jaroslav Cheben, (stav A), brož.
Sbírka lyricky meditativních básní, které na pozadí válkou nalomeného světového dění a člověka uprostřed tohoto dění vyznávají lásku k rodné zemi. Sbírka je rozčleněna do oddílů (vstupní báseň: Na samém prahu zoufalství a něhy): Zlo v zástupech, Zeměžluč, Pod sedmi pečetěmi, Jediná bez předobrazu, Uhrančivá. Většinou rýmované verše klidného až slavnostního rázu s mistrovskou architekturou slok (Jediná bez předobrazu). Verše neotřelých obrazů, libujících si v symbolech, v symbolickém oslovování a dimenzovaných auditivně i vizuálně.
Hmotnosť: 0.16 kg rozmer: 23.5 cm x 12.5 cm

          A N T I K V A R I Á T

Kratochvíl Miloš Václav - Povídky lásky a smrti 74209-88-02 Kratochvíl Miloš Václav
Povídky lásky a smrti
Svoboda 1968
Cena: 2.12 € ZĽAVA 1.06€

260 strán
Jazyk: česky
náklad: 14 700 ks, 2.vydanie, (stav A), viaz.
Tři cykly povídek (Povídky lásky a smrti, Pět milostných, Povídky z minulých dob a jedna z přítomnosti) z nejrůznějších historických dob, vyprávějících o lásce a smrti, o absurdnosti a náhodnosti životního dění, o marnosti lidské touhy po štěsti a o smyslu života. Příběhy složité i prosté, laděné tragicky, sentimentálně i ironicky, z nichž mnohé se dotýkají skutečných historických událostí.
Hmotnosť: 0.34 kg rozmer: 20.4 cm x 13.5 cm

          A N T I K V A R I Á T

Rôzni autori - Psychologie umění 114855-94-01 Rôzni autori
Psychologie umění
Svoboda 1968
Cena: 2.22 € ZĽAVA 1.11€

248 strán
Jazyk: česky
(stav A), brož.
Čtvrtý svazek edice Knihovny angažovaného myšlení...
Hmotnosť: 0.264 kg rozmer: 20.5 cm x 15.3 cm

          A N T I K V A R I Á T

Giudici Giovanni - Ta Bovary jsem já 72735-93-01 Giudici Giovanni
Ta Bovary jsem já
Svoboda 1969
Syrinx
Cena: 1.44 € ZĽAVA 0.72€

72 strán
Jazyk: česky
1.vydanie, ilustrácie: Jiří Rathouský, (stav A), brož.
Verše současného italského básníka (nar. 1924) žijícího v Miláně, publikujícího od r. 1953 a překládajícího Frosta, Tynjanova, Pounda a (spolu s autorem tohoto překladu) i našeho Ortena. Poezie (ze sbírek Život ve verších, Autobiologie) vyhrocených postojů k životním situacím, odsuzující násilí, útlak, válku, fašismus, stíhající pokrytectví, povrchnost, konvenci, a to jak ve vztazích mezi lidmi, tak i mezi mužem a ženou v lásce, a zamýšlející se nad zmechanizováním života i nad mechanickým koloběhem života každého jedince.
Hmotnosť: 0.146 kg rozmer: 23.6 cm x 12.6 cm

          A N T I K V A R I Á T

Šuleř Oldřich - Vášnivé povahy 113565-88-01 Šuleř Oldřich
Vášnivé povahy
Svoboda 1969
Jiskry
Cena: 2.55 € ZĽAVA 1.27€

184 strán
Jazyk: česky
náklad: 6 000 ks, 1.vydanie, (stav A), viaz.
Padesátá léta v Ostravě, prostředí rozhlasu, divadla a uměleckých hospůdek, příběhy nejistých přátelství a krutých lásek jsou tomuto románu, který by se také dal nazvat "zpověď pijana", jen přitažlivým rámcem. Hlavní je tu výpověď dvou lidí, kteří byli odchování zvučnými jednoduchými hesly brigád Svazu mládeže a teď bez pomoci hledají vlastní složitější pravdu.
Hmotnosť: 0.258 kg rozmer: 20.5 cm x 13.6 cm

          A N T I K V A R I Á T

Rôzni autori - Verše o víně 37115-93-01 Rôzni autori
Verše o víně
Svoboda 1969
Antická knihovna
Cena: 3.10 € ZĽAVA 1.55€

64 strán
Jazyk: česky
1.vydanie, (stav A), brož.
Verše o víne vybrané z antickej poézie...
Hmotnosť: 0.07 kg rozmer: 20 cm x 12.5 cm

          A N T I K V A R I Á T

Feuchtwanger Lion - Židovka z Toleda 95512-88-01 Feuchtwanger Lion
Židovka z Toleda
Svoboda 1969
Členská knižnice
Cena: 1.55 € ZĽAVA 0.77€

460 strán
Jazyk: česky
náklad: 100 000 ks, 4.vydanie, preklad: Valter Feldstein, (Z nemeckého originálu - Jüdin von Toledo), (stav A), viaz.
Lion Feuchtwanger v historických súvislostiach sleduje proces vzťahov medzi arabskou, židovskou a kresťanskou kultúrou od začiatku nášho letopočtu až po prítomnosť. Zobrazenie spoločenského života v Španielsku v časoch tretej križiackej výpravy, obrazy jednotlivých postáv sú neobyčajne hodnoverné, umelecky pôsobivé. Námetom románu je tragická láska španielskeho kráľa Alfonza a krásneho židovského dievčaťa Raquel.
Hmotnosť: 0.53 kg rozmer: 20.3 cm x 13.7 cm

          A N T I K V A R I Á T

Feuchtwanger Lion - Bláznova moudrost 5057-88-01 Feuchtwanger Lion
Bláznova moudrost
Svoboda 1970
Členská knižnice
Cena: 2.00 € ZĽAVA 1€

416 strán
Jazyk: česky
3.vydanie, (stav B - vzadu natrhnutý papierový prebal), viaz.
Čili smrt a zmrtvýchvstání Jeana Jacquesa Rousseaua.

Román, pokládaný za vrchol autorovy tvorby, zachycuje poslední dny J.J. Rousseaua a osud jeho díla v bouřlivé revoluční době po jeho smrti, kdy Robespierre a jeho stoupenci uskutečňují jádro jeho požadavků a kdy učení "blázna" prodělává takto zkoušku ohněm. L. Feuchtwanger, který zde nechává defilovat řadu postav, z nichž každá představuje jiný postoj k Rousseauovu dílu, využívá v tomto formálně sevřeném a úsporném románě svých bezpečných znalostí dějů, osob a událostí významného údobí francouzských i světových dějin.
Hmotnosť: 0.48 kg rozmer: 20.5 cm x 13.5 cm

          A N T I K V A R I Á T

Ječný Dobromil - Brevíř moderního člověka 74461-72-01 Ječný Dobromil
Brevíř moderního člověka
Svoboda 1970
Omnia
Cena: 1.40 €

176 strán
Jazyk: česky
3.vydanie, (stav A), brož.
Knížka, která vznikla z článků uveřejňovaných na pokračování v Rudém právu, shrnuje pravidla společenského styku a chování v rodině, mezi přáteli, na pracovišti, ve veřejných místnostech i při oficiálních příležitostech. Kromě všeobecných pravidel etikety poučí i o způsobu oblékání, zásadách stolování a chování u stolu i o tom, jak připravit různé druhy pohoštění, zorganizovat oslavy v rodině a společenské podniky oficiálního charakteru.
Hmotnosť: 0.156 kg rozmer: 19.9 cm x 12.2 cm
Titulov na stránke: 20, 50, 100
Papers/Noviny
12/2016
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 73320 titulov.
Výstava
Výstavka kuriozít
Predané starinky
Nezaradené
Nezaradené tituly v txt