TELEFÓN
0908 789 792
0907 510 658
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Odteraz do piatka 20.9, 12:00 hod. máme zľavu na kategóriu
SCI-FI .
30% na antikvariátne knihy a 10% na nové knihy z kníhkupectva.
Prajeme príjemné čítanie :)
Nezabudnite: pri nákupe nad 30€ máte zdarma dopravu :-)
nemecky
KNÍHKUPECTVO
KNÍHKUPECTVO
+
ANTIKVARIÁT
ANTIKVARIÁT
Cestovanie
Cudzojazyčné knihy
Časopisy
České knihy
Človek
Darčeky
Deti, mládež
Ezoterika, mágia, záhady
Filmy
Firma, podnikanie
História, dejiny
Hobby, voľný čas
Hudba a zvuk
Jazyky, slovníky
Knihy podpísané autorom
Kolekcie
Kuchyňa, potraviny
Náboženstvo
Nové veci
Noviny
Odborná literatúra
Odporúčame
Paperbackové romány
Poézia
Pohľadnice
Príroda
Romány, poviedky, eseje, prózy
Svet, geografia
Šport
Učebnice, skriptá
Umenie, kultúra
Veľká noc
Zberateľstvo
Zdravotnícka literatúra
Životopisy, memoáre
HAND MADE
antikvariát hand made
Vydavateľstvo: Ostravská univerzita [ 11 položiek ]


          K N Í H K U P E C T V O

Vašutova Mária - Děti se specifickými vývojovými poruchami učení a chování a násilí ve školním prostředí 120882-90-02 Vašutova Mária
Děti se specifickými vývojovými poruchami učení a chování a násilí ve školním prostředí
Ostravská univerzita 2008
Cena: 8.78 €

278 strán
Jazyk: český
°EAN: 9788073685256, (stav A), viaz.
Práce je věnována tématu agresivity a šikany u dětí se specifickými vývojovými poruchami učení a chování. Je rozdělena do čtyř hlavních oddílů.
Teoretická východiska předkládají souhrn základních informací týkajících se osobnostních specifik dětí a dospívajících a specifických vývojových poruch učení a chování (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, ADHD) s důrazem na adaptační a adjustační problémy u těchto dětí.
Dále jsou definovány pojmy související s agresí, agresivitou, formami agresivity, agresivním chováním a šikanováním. Zabýváme se i charakteristikou aktérů šikany a informujeme o následcích a prevenci šikanování.
V práci jsou popsány výzkumné studie šikany v České republice i v zahraničí a výzkumy šikany u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Informujeme o možné intervenci proti šikaně.
Následuje popis vlastního výzkumu v ostravských školách, jenž proběhl za pomoci Ostravského dotazníku k dětské šikaně u 634 respondentů. Obecným cílem práce je zmapovat výskyt šikany mezi dětmi, u nichž byla diagnostikována některá ze specifických vývojových poruch učení a chování, a dále zjistit zastoupení obětí, svědků a agresorů ve sledovaném jevu šikany u dětí se specifickými vývojovými poruchami učení a chování a u dětí bez těchto poruch.
Analýza výsledků a shrnutí získaných dat je závěrečnou částí práce.
Hmotnosť: 0.44 kg rozmer: 21 cm x 14.8 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Málková Iva - Adresát František Hrubín 120868-90-03 Málková Iva
Adresát František Hrubín
Ostravská univerzita 2010
Cena: 16.09 €

376 strán
Jazyk: český
°EAN: 9788072943739, (stav A), brož.
Pozůstalost Františka Hrubína uchovává tisíce dopisů a v nich zásadní stanoviska pisatelů, ať už se týkají umělecké tvorby, literárního života či politické situace v Československu. Edice dopisů se soustřeďuje na dopisy přijaté od Jaroslava Seiferta, Josefa Strnadle a Emanuela Frynty. Studium fondů uložených v Literárním archivu Památníku národního písemnictví a konzultace s příbuznými vybraných osobností umožňuje předložit oboustrannou korespondenci Hrubína se Seifertem a Hrubína se Strnadlem. Emanuel Frynta Hrubínovy dopisy spálil, a tak nám zůstává pouze jeden hlas – dopisy Emanuela Frynty zaslané Františku Hrubínovi – a několik konceptů či kopií odpovědí Františka Hrubína jako obraz důvěrného, hlubokého a nesmlouvavého vztahu dvou velkých osobností. Edice je v roce stého výročí narození Františka Hrubína doplněna také fotografiemi z pozůstalosti a fasimilií rukopisů.
Hmotnosť: 0.44 kg rozmer: 21 cm x 13.5 cm

          K N Í H K U P E C T V O

kolektív - Antologie teorie odborného překladu 120867-90-03 kolektív
Antologie teorie odborného překladu
Ostravská univerzita 2010
Cena: 9.18 €

244 strán
Jazyk: český
°EAN: 9788073688011, (stav A), brož.
Antologie česko-slovenského autorského kolektivu je výběrem z českých a slovenských prací a soustřeďuje názory předních českých a slovenských autorů na odborný překlad. Poskytuje tak představu o teoretickém myšlení v oblasti translatologie v obou zemích a o jeho vývoji. Soustřeďuje jednak práce, které jsou rozptýleny v nejrůznějších odborných časopisech a sbornících, jednak práce, které jsou dnes již těžko dostupné. Součástí je obsáhlá bibliografie. Publikace je určena translatologům, praktikujícím překladatelům odborných textů, studentům translatologie a všem zájemcům o problematiku odborného překladu.
Hmotnosť: 0.41 kg rozmer: 20.5 cm x 14.8 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Šrubařová Jana - Bibliografie díla Miloše Martena 120869-90-03 Šrubařová Jana
Bibliografie díla Miloše Martena
Ostravská univerzita 2010
Cena: 5.38 €

86 strán
Jazyk: český
°EAN: 9788073687892, (stav A), brož.
Bibliografie díla Miloše Martena je druhým pokusem o soupis děl tohoto významného kritika prvních dvou desetiletí 20. století. Publikace přináší základní biografické údaje o autorovi, přehled jeho rukopisných i tištěných děl v češtině i cizích jazycích (beletristické a kritické práce, korespondence i překlady) a literatury, která se věnuje jeho životu či dílu. Práci uzavírají jmenné rejstříky, soupis pramenů a přehled periodik, v nichž se objevil Martenův text, nebo text o jeho životě a tvorbě.
Hmotnosť: 0.12 kg rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm

          K N Í H K U P E C T V O

kolektív - Kompetence manažerů v sociálních službách 120891-90-03 kolektív
Kompetence manažerů v sociálních službách
Ostravská univerzita 2010
Cena: 7.56 €

190 strán
Jazyk: český
°EAN: 9788073688554, (stav A), brož.
Publikace s názvem „Kompetence manažerů v sociálních službách“ se zabývá managementem nepodnikatelských organizací a jeho kompetencemi. Dílčí kapitoly jsou věnovány odlišnostem podnikatelského a nepodnikatelského managementu, kompetenčním modelům a dílčím kompetencím osobnostním, kognitivním, komunikačním, rozvojovým, týmovým a řídícím. Kvalitativní výzkumný přístup vyúsťuje do návrhu kompetenčního modelu manažera v sociálních službách a aktivit k jejich rozvoji.
Hmotnosť: 0.25 kg rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Holasová Věra - Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci pro mentorky a mentory 120865-90-03 Holasová Věra
Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci pro mentorky a mentory
Ostravská univerzita 2010
Cena: 10.19 €

125 strán
Jazyk: český
°EAN: 9788073684709, (stav A), brož.
Tato skripta jsou určena osobám provázejícím studenty sociální práce jejich odbornou praxí. Průvodce je souhrnem doporučených postupů pro vedení odborné praxe studentů sociální práce. Představuje tak určitý ideální stav, ke kterému se reálná praxe může více či méně přibližovat.
Hmotnosť: 0.36 kg rozmer: 29.6 cm x 21 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Hrdinová Eva - Cesty vznikají tak, že po nich jdeme 120872-90-03 Hrdinová Eva
Cesty vznikají tak, že po nich jdeme
Ostravská univerzita 2012
Cena: 4.66 €

100 strán
Jazyk: český
°EAN: 9788074641114, (stav A), brož.
Monografie se týká problematiky české církevní slovanštiny a snah o její obnovení ve dvacátém století. Ideovým otcem těchto snah byl olomoucký slavista a teolog Vojtěch Tkadlčík, který od šedesátých let minulého století začal zpracovávat tzv. „Hlaholský misál“, tj. řád české římskokatolické mše v církevněslovanském jazyce. Nešlo o jazyk někdejších velkomoravských památek, nebo památek středověké české redakce církevní slovanštiny, ale o modernizovanou hypotetickou podobu církevní slovanštiny českého prostoru ve století dvacátém, jež obsahovala vedle starších jazykových prvků i novější změny, ba i změny, jež jsou typické pouze pro češtinu. V této monografii byl charakter „Tkadlčíkovy redakce české církevní slovanštiny“ ilustrován na hláskoslovném plánu.
Hmotnosť: 0.14 kg rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm

          K N Í H K U P E C T V O

kolektív - Jan Lucemburský 120890-90-03 kolektív
Jan Lucemburský
Ostravská univerzita 2012
Cena: 15.52 €

384 strán
Jazyk: český
°EAN: 9788074641084, (stav A), viaz.
Publikace přináší příspěvky předních českých a polských historiků umění a historiků, věnujících se rozličným oblastem umění a kultury v době vlády Jana Lucemburského, s důrazem na oblast Moravy a českého Slezska. Tematickým východiskem knihy je úspěšná výstava Král, který létal, realizovaná mezi 16. prosincem 2010 a 31. březnem 2011 v Ostravském muzeu. Jednotlivé studie se zaměřují na širší spektrum uměleckých a kulturně historických projevů doby vlády Jana Lucemburského a jejich vlivu na konkrétní region. Studie jsou v publikaci rozděleny do dvou základních geografických celků – Morava a Slezsko, přičemž město Ostrava představuje autonomní tematický okruh, se zajímavými příspěvky věnujícími se lucemburské architektuře Moravské i Slezské Ostravy nebo archeologickým nálezům ze 14. století v katastru tehdy nevýznamného biskupského města. Samostatný tematický prostor je věnován také reflexi obecnějších souvislostí epochy jako například vztahu dobové zbožnosti a umění nebo fenoménu dvorské kultury.
Hmotnosť: 1.01 kg rozmer: 24 cm x 17 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Škabraha Martin - Limity vědeckého poznání 120893-90-03 Škabraha Martin
Limity vědeckého poznání
Ostravská univerzita 2013
Cena: 12.94 €

256 strán
Jazyk: český
°EAN: 9788074644580, (stav A), viaz.
Kolektivní monografie Limity vědeckého poznání je hlavním výstupem ze stejnojmenného grantu (SGS/FF/2013), řešeného v roce 2013 na katedře filozofie FF OU v návaznosti na projekt Situovaná věda, řešený na tomtéž pracovišti předchozího roku. Na knize spolupracovalo pět vyučujících katedry filozofie a většina jejích doktorandů. Autoři z různých stran uchopují limitovanost vědeckého poznání. V první, historické části se zkoumá proces stanovování hranic mezi vědou v moderním slova smyslu a jinými, tradičnějšími formami poznání. Pozornost je věnována magii či J. A. Komenskému a jeho polemice s Descartesem. Tématem druhé části jsou normy a jejich vliv na vědecké zkoumání, ale také, v opačném gardu, vliv vědeckých poznatků na společenské normy. V třetí části se pak rozvíjí téma Baconových idolů, překážek pravdivému poznání, ať už jsou tyto původu přirozeného nebo kulturního. Ve svém úhrnu kniha přezkoumává, čím je samotná věda a jak na vědecké poznání reaguje společnost, ať už jde o stanovování limitů, jež věda nemůže překročit, nebo naopak o posouvání limitů našeho dosavadního obrazu světa.
Hmotnosť: 0.44 kg rozmer: 21.5 cm x 15.3 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Przywara Michal - Literatura Ślaska Cieszyńskiego po 1989 roku 122346-90-01 Przywara Michal
Literatura Ślaska Cieszyńskiego po 1989 roku
Ostravská univerzita 2016
Cena: 7.66 €

207 strán
Jazyk: český
°EAN: 9788074647802, (stav A), brož.
Práce se zabývá vývojem literatury a literárního života na Těšínském Slezsku po roce 1989, přičemž autor práce klade důraz na celistvé, areálové zobrazování veškerých aspektů a tendencí této literatury, tzn. že v objektu autorova bádání se nachází tvorba psaná polsky (na polské straně Těšínského Slezska, a na tzv. "Zaolzí") a zároveň česky. Tento úhel pohledu považuje autor za nesmírně důležitý k pochopení současného vývoje těšínské literatury, kdy střední a mladá generace autorů z Těšínska přichází s novým pohledem na region, jeho dějiny a kulturu, a společným indikátorem většiny literárních projevů a událostí je bezpochyby "otevřenost na multikulturní kořeny regionu".
Hmotnosť: 0.27 kg rozmer: 21 cm x 14.8 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Dolák Antonín - Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci 120703-90-03 Dolák Antonín
Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci
Ostravská univerzita 2016
Cena: 12.33 €

308 strán
Jazyk: český
°EAN: 9788074648472, (stav A), brož.
Kolektivní monografie se zabývá moderními koncepcemi subjektu. Domníváme se, že kategorie "subjektu" je pro západní myšlení klíčová už od zakladatele novověké filozofie Reného Descarta, a dokonce i v postmoderním myšlení je stále reflektovaná, byť někdy i zamítavě. Publikace se soustředí na to, jak je subjekt promýšlen v (post)moderním prostředí, zejména však tematizuje jeho chápání v systému jazyka, v síti jazykových významů. Subjekt je někým, kdo jazyk na jednu stranu vytváří, na druhou stranu je však jazykovým systémem vytvářen: tento zásadní oboustranný vztah subjektu a jazyka se publikace pokouší reflektovat.
Hmotnosť: 0.42 kg rozmer: 21 cm x 15 cm
Titulov na stránke: 20, 50, 100
Papers/Noviny
12/2016
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 61543 titulov.
Výstava
Výstavka kuriozít
Predané starinky
Nezaradené
Nezaradené tituly v txt