TELEFÓN
0908 789 792
0907 510 658
Náš antikvariát nedávno oslávil 20 rokov!!! :)))
KNÍHKUPECTVO
KNÍHKUPECTVO
+
ANTIKVARIÁT
ANTIKVARIÁT
Cestovanie
Cudzojazyčné knihy
Časopisy
České knihy
Človek
Darčeky
Deti, mládež
Ezoterika, mágia, záhady
Filmy
Firma, podnikanie
História, dejiny
Hobby, voľný čas
Hudba a zvuk
Jazyky, slovníky
Knihy podpísané autorom
Kolekcie
Kuchyňa, potraviny
Náboženstvo
Nové veci
Noviny
Odborná literatúra
Odporúčame
Paperbackové romány
Poézia
Pohľadnice
Príroda
Romány, poviedky, eseje, prózy
Svet, geografia
Šport
Učebnice, skriptá
Učenie na doma, učenie hrou
Umenie, kultúra
Vianoce
Zberateľstvo
Zdravotnícka literatúra
Životopisy, memoáre
HAND MADE
antikvariát hand made
Vydavateľstvo: Iura edition [ 14 položiek ]


          A N T I K V A R I Á T

Táncošová Judita - Ekonómia - Metodická pomôcka k seminárom 48726-57-01 Táncošová Judita
Ekonómia - Metodická pomôcka k seminárom
Iura edition 1998
Ekonómia
Cena: 1.80 €

56 strán
Jazyk: slovensky
1.vydanie, ISBN - 80-88715-45-8, (stav A), brož.
Pomocná učebnica k učebnici ekonómie.
Hmotnosť: 0.11 kg rozmer: 23.5 cm x 17 cm

          A N T I K V A R I Á T

Baláž Pavel - Trestné právo hmotné 1. 144688-95-01 Baláž Pavel
Trestné právo hmotné 1.
Iura edition 2001
Učebnice
Cena: 4.30 €

448 strán
Jazyk: slovensky
ISBN - 80-88715-75-X, (stav A), brož.
Trestné právo hmotné - všeobecná a osobitná časť.
Hmotnosť: 0.458 kg rozmer: 21.7 cm x 15.6 cm

          A N T I K V A R I Á T

Šlosár Rudolf - Spitzová Amália - Ďuricová Oľga - Boušková Dagmar - Majtánová Anna - Účtovníctvo 92424-57-01 Šlosár Rudolf - Spitzová Amália - Ďuricová Oľga - Boušková Dagmar - Majtánová Anna
Účtovníctvo
Iura Edition 2002
Cena: 1.10 €

88 strán
Jazyk: slovensky
2.vydanie, ISBN - 80-89047-41-6, (stav A), brož.
Účtovníctvo pre 4.ročník obchodných akadémií. (pracovná časť)
Hmotnosť: 0.228 kg rozmer: 29.6 cm x 21.4 cm

          A N T I K V A R I Á T

Pacáková Viera a kolektív - Štatistika pre ekonómov 142284-57-01 Pacáková Viera a kolektív
Štatistika pre ekonómov
Iura edition 2003
Ekonómia
Cena: 4.20 €

360 strán
Jazyk: slovensky
1.vydanie, ISBN - 80-89047-74-2, (stav A), viaz.
Učebnica štatistiky.
Hmotnosť: 0.764 kg rozmer: 25.3 cm x 18.2 cm

          A N T I K V A R I Á T

Pacáková Viera a kolektív - Štatistika pre ekonómov 142261-57-01 Pacáková Viera a kolektív
Štatistika pre ekonómov
Iura edition 2005
Cena: 2.80 €

272 strán
Jazyk: slovensky
1.vydanie, ISBN - 80-8078-033-1, (stav A), brož.
Zbierka príkladov.
Hmotnosť: 0.31 kg rozmer: 20.6 cm x 14.8 cm

          A N T I K V A R I Á T

Schultzová Anna - Daňovníctvo 133237-57-01 Schultzová Anna
Daňovníctvo
Iura edition 2007 zv.č.: 27
Cena: 2.50 €

200 strán
Jazyk: slovensky
1.vydanie, ISBN - 978-80-8078-161-3, (stav A), viaz.
Daňová teória a politika.

Problematika daní a optimalizácie daňového systému rezonuje v spoločnosti stále a týka sa každej fyzickej či právnickej osoby. Cieľom tejto publikácie je preto poskytnúť komplexný pohľad na dane, daňovú politiku Slovenskej republiky a daňovú politiku Európskej únie. Výklad jednotlivých druhov daní (do ktorého autori zapracovali aj príslušné smernice Európskej únie) je doplnený názorným riešením vybraných problémov vo forme praktických príkladov. Celkový pohľad na daňovú sústavu Slovenskej republiky uzatvára problematika správy daní.
Hmotnosť: 0.49 kg rozmer: 24.6 cm x 17.9 cm

          A N T I K V A R I Á T

Sedlák Mikuláš - Podnikové hospodárstvo 6102-57-01 Sedlák Mikuláš
Podnikové hospodárstvo
Iura edition 2007
Cena: 6.00 €

256 strán
Jazyk: slovensky
ISBN 978-80-8078-093-7, (stav A), viaz.
Kolektív skúsených autorov pod vedením prof. Ing. M. Sedláka, CSc., pripravil novú vysokoškolskú učebnicu, v ktorej sa čitateľ oboznámi s charakteristikou podniku, jeho cieľmi a životným cyklom, s členením podnikov podľa ich úlohy v hospodárstve, s výrobnými faktormi podniku, s druhmi podnikových činností od nákupu cez výrobu a predaj vrátane inovačných procesov, s problematikou podnikových nákladov a výnosov, ako aj tvorby cien. Autori rozoberajú právne normy týkajúce sa podnikov, otázky podnikania so zahraničnou kapitálovou účasťou, ako aj združovanie podnikov vrátane fúzií a akvizícií. Osobitnú pozornosť venujú podnikovým financiám, majetkovej a kapitálovej štruktúre, finančným pomerovým ukazovateľom i finančnému plánovaniu a finančnej kontrole podniku.
Hmotnosť: 0.566 kg rozmer: 24.6 cm x 17.9 cm

          A N T I K V A R I Á T

Cibáková Viera - Bartáková Gabriela - Základy marketingu 101981-FI-01 Cibáková Viera - Bartáková Gabriela
Základy marketingu
IURA Edition 2007
Ekonómia
Cena: 2.95 €

224 strán
Jazyk: slovensky
1.vydanie, ISBN - 978-80-8078-156-9, (stav A), viaz.
Publikácia poskytuje komplexný pohľad na základné marketingové činnosti, ktoré musia súčasné podniky v podmienkach narastajúceho konkurenčného prostredia, procesov globalizácie, rozvoja informačných technológií a rastúcich požiadaviek zákazníkov nevyhnutne uplatňovať vo svojom podnikaní. Je rozdelená do piatich základných častí: základné pojmy marketingu a tvorba marketingovej koncepcie, strategické a marketingové plánovanie, marketingové prostredie a marketingový informačný systém, segmentáciu trhu a analýza nákupného správania,
Hmotnosť: 0.84 kg rozmer: 21.7 cm x 15.5 cm

          A N T I K V A R I Á T

Schultzová Anna - Daňovníctvo 32754-57-01 Schultzová Anna
Daňovníctvo
Iura edition 2009
Cena: 5.00 €

240 strán
Jazyk: slovensky
ISBN 978-80-8078-264-1, 2.vydanie, (stav A), viaz.
Daňová teória a politika.

Problematika daní a optimalizácie daňového systému rezonuje v spoločnosti stále a týka sa každej fyzickej či právnickej osoby. Cieľom tejto publikácie je preto poskytnúť komplexný pohľad na dane, daňovú politiku Slovenskej republiky a daňovú politiku Európskej únie. Výklad jednotlivých druhov daní (do ktorého autori zapracovali aj príslušné smernice Európskej únie) je doplnený názorným riešením vybraných problémov vo forme praktických príkladov. Celkový pohľad na daňovú sústavu Slovenskej republiky uzatvára problematika správy daní.
Hmotnosť: 0.564 kg rozmer: 24.6 cm x 17.9 cm

          A N T I K V A R I Á T

Ivor Jaroslav - Záhora Jozef - Repetitórium rekodifikovaného trestného práva 105431-95-01 Ivor Jaroslav - Záhora Jozef
Repetitórium rekodifikovaného trestného práva
Iura edition 2009
Cena: 3.40 €

188 strán
Jazyk: slovensky
5.vydanie, ISBN - 978-80-8078-297-9, (stav A), brož.
Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty „Základy trestného práva"", ktoré vyšli v niekoľkých zmenených a doplnených vydaniach, nadviazali na netradičný spôsob spracovania textu. Zmapovali problematiku trestného práva hmotného a trestného práva procesného a túto zostavili do ucelených celkov viac ako 140 hesiel. Pri jednotlivých heslách použili najmä definovanie pojmov, ich delenie, štruktúru, so stručným výkladom a odkazmi na príslušné ustanovenia Trestného zákona a Trestného poriadku v účinnom znení, pričom využili viaceré formy názorného, najmä grafického spracovania.
Hmotnosť: 0.512 kg rozmer: 29.2 cm x 20.9 cm

          A N T I K V A R I Á T

Časopis - Manažment školy v praxi 2010 (8 čísiel) 129688-62-01 Časopis
Manažment školy v praxi 2010 (8 čísiel)
Iura edition 2010
Manažment školy v praxi
Cena: 3.20 €

256 strán
Jazyk: slovensky
(stav A), brož.
Manažment školy v praxi - ročník (2010).
Obsahuje číslo: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11.
Hmotnosť: 0.728 kg rozmer: 29.3 cm x 20.6 cm

          A N T I K V A R I Á T

Časopis - Manažment školy v praxi 2011 (5 čísiel) 129685-62-01 Časopis
Manažment školy v praxi 2011 (5 čísiel)
Iura edition 2011
Manažment školy v praxi
Cena: 2.00 €

160 strán
Jazyk: slovensky
(stav A), brož.
Manažment školy v praxi - ročník (2011).
Obsahuje číslo: 1, 5, 6, 7, 8.
Hmotnosť: 0.436 kg rozmer: 29.4 cm x 20.6 cm

          A N T I K V A R I Á T

Kolektív - Automobil v podnikaní 2 108991-26-01 Kolektív
Automobil v podnikaní 2
Iura edition 2012
Cena: 1.50 €

174 strán
Jazyk: slovensky
ISBN - 978-80-8078-525-3, (stav A), brož.
107 otázok a odpovedí.
Publikácia „Automobil v podnikaní 2“ je zameraná na problematiku používania cestných motorových vozidiel (osobných aj nákladných) na pracovné cesty, súkromné cesty a na podnikateľské účely, ako aj na správne poskytovanie cestovných náhrad v zmysle aktuálnej legislatívy. Zrozumiteľnou formou prostredníctvom otázok z praxe a odpovedí dáva návod na riešenie situácií, s ktorými sa podnikatelia, zamestnanci a zamestnávatelia pri svojej činnosti bežne stretávajú. Rôznorodosť otázok a riešených prípadov predurčuje publikácii stať sa zdrojom hodnotných informácií pre podnikateľov – fyzické osoby, ale aj pre spoločníkov obchodných spoločností, zamestnávateľov a zamestnancov. Autorkou publikácie je Ing. Miluška Horváthová, skúsená lektorka a konzultantka pre oblasť ekonomiky.
Hmotnosť: 0.236 kg rozmer: 21.7 cm x 15.3 cm

          A N T I K V A R I Á T

Spitzová Amália - Jednoduché účtovníctvo
Spitzová Amália - Jednoduché účtovníctvo ilustr.1
124980-57-01 Spitzová Amália
Jednoduché účtovníctvo
Iura edition 2013
Ekonómia zv.č.: 464
Cena: 3.40 €

112 strán
Jazyk: slovensky
5.vydanie, ISBN - 978-80-8078-605-2, (stav A), brož.
Jednoduché účtovníctvo je orientované tak, aby poskytlo podklady na daňové účely – výpočet základu dane z príjmov fyzických osôb. V predkladanej publikácii sú vybraté konkrétne príklady z praxe podnikateľov, usporiadané podľa predmetu účtovných prípadov. Tento spôsob usporiadania prináša používateľom ľahšiu a rýchlejšiu orientáciu v problematike účtovania v jednoduchom účtovníctve.

Piate vydanie publikácie je spracované v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a s opatrením MF SR č. MF 27076/2007-74 a opatrením MF/26567/2011-74 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov.
Hmotnosť: 0.166 kg rozmer: 20.8 cm x 14.5 cm
Titulov na stránke: 20, 50, 100
Papers/Noviny
12/2016
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 79601 titulov.
Výstava
Výstavka kuriozít
Predané starinky
Nezaradené
Nezaradené tituly v txt