TELEFÓN
0908 789 792
0907 510 658
Antikvariát a kníhkupectvo u Slimáka
Pre zákazníkov z Českej republiky máme nízke ceny poštovného, lebo zásielky sú podávané na českej pošte.
KNÍHKUPECTVO
KNÍHKUPECTVO
+
ANTIKVARIÁT
ANTIKVARIÁT
Cestovanie
Cudzojazyčné knihy
Časopisy
České knihy
Človek
Darčeky
Deti, mládež
Ezoterika, mágia, záhady
Filmy
Firma, podnikanie
História, dejiny
Hobby, voľný čas
Hudba a zvuk
Jazyky, slovníky
Knihy podpísané autorom
Kolekcie
Kuchyňa, potraviny
Náboženstvo
Nové veci
Noviny
Odborná literatúra
Odporúčame
Paperbackové romány
Poézia
Pohľadnice
Príroda
Romány, poviedky, eseje, prózy
Svet, geografia
Šport
Učebnice, skriptá
Umenie, kultúra
Vianoce
Zberateľstvo
Zdravotnícka literatúra
Životopisy, memoáre
HAND MADE
antikvariát hand made
Vydavateľstvo: Heuréka [ 18 položiek ]


Thurzová Marta - Zákonník práce 79868-95-01 Thurzová Marta
Zákonník práce
Heuréka 2002
Cena: 0.90 €

160 strán
Jazyk: slovensky
ISBN - 80-968567-7-4, (stav A), brož.
Nový zákonník práce - komentár.
Hmotnosť: 0.144 kg rozmer: 20.6 cm x 15 cm

Posluch Marian - Cibulka Ľubor - Štátne právo Slovenskej republiky 125730-95-01 Posluch Marian - Cibulka Ľubor
Štátne právo Slovenskej republiky
Heuréka 2003
Cena: 2.50 €

336 strán
Jazyk: slovensky
ISBN - 80-89122-07-8, (stav B - používaná, časť textu označená zvýrazňovačom), viaz.
Učebnica pre poslucháčov právnickej fakulty.
Hmotnosť: 0.526 kg rozmer: 22 cm x 15.5 cm

Košičiarová Soňa - Správny poriadok. Komentár 125866-95-01 Košičiarová Soňa
Správny poriadok. Komentár
Heuréka 2004
Cena: 3.00 €

324 strán
Jazyk: slovensky
1.vydanie, ISBN - 80-89122-14-0, (stav A), brož.
Komentár s novelou účinnou od 1.januára 2004.
Hmotnosť: 0.402 kg rozmer: 20.6 cm x 15 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Burda Eduard - Trestné činy proti životu a zdraviu 121817-90-03 Burda Eduard
Trestné činy proti životu a zdraviu
Heuréka 2006
Cena: 9.10 €

220 strán
Jazyk: slovenský
°EAN: 9788089122356, (stav A), brož.
Publikácia je zameraná na komplexné porovnanie trestných činov proti životu a zdraviu v starom a v rekodifikovanom Trestnom zákone. Prichádza v období, keď väčšina odbornej verejnosti ešte nie je v rekodifikácii tejto problematiky úplne zorientovaná. Preto kladie dôraz na nové trestnoprávne inštitúty, akým je napríklad úkladná vražda. Teoreticky ich analyzuje a súčasne poskytuje návod na ich praktické posudzovanie. Publikácia je určená najmä sudcom, advokátom, prokurátorom a vyšetrovateľom, no má čo povedať i širšej odbornej verejnosti. Užitočné informácie môže tiež poskytnúť laikom, ktorí majú záujem rozšíriť svoj všeobecný prehľad o oblasť, najmä násilných, trestných činov proti životu a zdraviu.
Hmotnosť: 0.27 kg rozmer: 21 cm x 14.5 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Drgoncová Jana - Spotrebiteľské právo v Slovenskej republike a v Európskej únii 121819-90-02 Drgoncová Jana
Spotrebiteľské právo v Slovenskej republike a v Európskej únii
Heuréka 2007
Cena: 12.22 €

576 strán
Jazyk: slovenský
°EAN: 9788089122455, (stav A), viaz.
Dielo ako prvé na Slovensku spracúva problematiku právnej ochrany spotrebiteľa v jej celej šírke, ako súbor verejnoprávnych a súkromnoprávnych vzťahov, ktoré usporadúva do systému. Právna úprava platná na Slovensku sa v diele prezentuje ako zmes zákonov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov prijatých orgánmi Slovenskej republiky a právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie.
Hmotnosť: 0.84 kg rozmer: 21 cm x 14.5 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Cirák Ján - Ficová Svetlana - kolektív autorov - Občianske právo. Všeobecná časť 121820-90-03 Cirák Ján - Ficová Svetlana - kolektív autorov
Občianske právo. Všeobecná časť
Heuréka 2009
Cena: 9.40 €

359 strán
Jazyk: slovenský
°EAN: 9788089122516, (stav A), viaz.
Publikácia podáva celkové vyjadrenie všetkých zmien, ktoré v nadväznosti na zásadné spoločenské zmeny nastali v koncepcii, princípoch aj systéme súkromného práva, v podstate predstavuje nové chápanie Občianskeho práva ako všeobecného súkromného práva v právnom systéme Slovenskej republiky. Autori v jednotlivých výkladoch priblížili aj nové vedecké poznatky z teórie občianskeho práva ako aj zovšeobecnené poznatky z aplikačnej praxe.
Hmotnosť: 0.58 kg rozmer: 21 cm x 14.5 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Abrahámová Eva - Základy právnej komunikácie 121824-90-03 Abrahámová Eva
Základy právnej komunikácie
Heuréka 2012
Cena: 7.99 €

130 strán
Jazyk: slovenský
°EAN: 9788089122813, (stav A), brož.
Publikácia je schválená Edičnou komisiou a vedením Právnickej fakulty Univerzity Komenského ako učebné texty pre študentov PraF UK v Bratislave.
Hmotnosť: 0.18 kg rozmer: 21 cm x 14.5 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Košičiarová Soňa - Správny poriadok. Komentár 121724-90-03 Košičiarová Soňa
Správny poriadok. Komentár
Heuréka 2013
Cena: 18.80 €

360 strán
Jazyk: slovenský
°EAN: 9788089122851, (stav A), viaz.
"Autorka kladie dôraz na jednoduchosť a ľahkú pochopiteľnosť ustanovení zákona bez odvádzania pozornosti na teoretické dišputy, ktoré by odvádzali čitateľa od hlavného zamerania a účelu komentára.Osobitným prínosom je použitie odporúčaní Rady Európy týkajúcich sa dobrej verejnej správy, bohatej judikatúry od predvojnového československého Najvyššieho správneho súdu až po najnovšie judikáty európskych, českých a slovenských súdov a viaceré závery Konzultačného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre aplikáciu správneho poriadku.”
Hmotnosť: 0.56 kg rozmer: 21 cm x 14.5 cm

          K N Í H K U P E C T V O

neuvedený - Exekučný poriadok. Právny stav k 15. septembru 2017 - Úzz, 2. vydanie 121408-90-03 neuvedený
Exekučný poriadok. Právny stav k 15. septembru 2017 - Úzz, 2. vydanie
Heuréka 2017
Cena: 3.67 €

112 strán
Jazyk: slovenský
°EAN: 9788081730429, (stav A), brož.
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Exekučného poriadku, zákona č. 233/1995 Z. z. s právnym stavom k 15. septembru 2017.
Hmotnosť: 0.14 kg rozmer: 21 cm x 14.8 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Košičiarová Soňa - Repetitórium správneho práva procesného 121396-90-03 Košičiarová Soňa
Repetitórium správneho práva procesného
Heuréka 2017
Cena: 20.68 €

300 strán
Jazyk: slovenský
°EAN: 9788081730474, (stav A), brož.
Autorka, profesorka Trnavskej univerzity v Trnave, predkladá Repetitórium správneho práva procesného ako doplnok k učebniciam správneho práva. Venuje sa aj témam, ktoré sú predmetom postupovej skúšky a štátnej skúšky zo správneho práva a jeho zmyslom je opakovanie študijných materiálov. Repetitórium je tak určené predovšetkým študentom práv.
Cieľom repetitória je, aby sa čitateľ rýchlo zorientoval v systéme a predmete úpravy konania vo verejnej správe. Jednotlivé druhy konaní sú usporiadané systematicky. Na lepšiu orientáciu a zapamätanie sú vypracované jednoduché schémy.
Do repetitória sú zaradené iba konania, v ktorých orgán verejnej správy vystupuje ako hlavný subjekt procesného postupu, teda iba tie postupy, ktoré sú výkonom verejnej správy. Svojím obsahom, tematickým zameraním systematickosťou a prehľadnosťou sa tak môže stať praktickou pomôckou nielen pre študentov, ale aj pre odborníkov, ktorí sa v praxi venujú rôznym druhom konaní vo verejnej správe.
Hmotnosť: 0.7 kg rozmer: 29.7 cm x 21 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Neuvedený - Autorský zákon s účinnosťou od 11. októbra 2018, 2. vydanie 124646-90-02 Neuvedený
Autorský zákon s účinnosťou od 11. októbra 2018, 2. vydanie
Heuréka 2018
Cena: 3.29 €

80 strán
Jazyk: slovenský
°EAN: 9788081730627, (stav A), brož.
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Autorského zákona č. 162/1995 Z.z. s účinnosťou od 11. októbra 2018, so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 215/2018 Z.z.
Hmotnosť: 0.134 kg rozmer: 21 cm x 14.8 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Neuvedený - Exekučný poriadok - Právny stav k 17. septembru 2018 a s novelizáciou účinnou od 1. januára 2019, 4. vydanie 124645-90-02 Neuvedený
Exekučný poriadok - Právny stav k 17. septembru 2018 a s novelizáciou účinnou od 1. januára 2019, 4. vydanie
Heuréka 2018
Cena: 3.67 €

112 strán
Jazyk: slovenský
°EAN: 9788081730641, (stav A), brož.
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Exekučného poriadku, zákona č. 233/1995 Z. z. s právnym stavom k 17. septembru 2018 a s novelizáciou účinnou od 1. januára 2019, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 59/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z.
Hmotnosť: 0.215 kg rozmer: 21 cm x 14.8 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Neuvedený - Obchodný zákonník. S účinnosťou od 1. septembra 2018, 3. vydanie 124658-90-02 Neuvedený
Obchodný zákonník. S účinnosťou od 1. septembra 2018, 3. vydanie
Heuréka 2018
Cena: 5.73 €

248 strán
Jazyk: slovenský
°EAN: 9788081730672, (stav A), brož.
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. V publikácii sú výraznené posledné novelizácie zákonom č. 264/2017 Z. z. a zákonom č. 112/2018 Z. z s účinnosťou od 1. septembra 2018.
Hmotnosť: 0.287 kg rozmer: 21 cm x 14.8 cm

          K N Í H K U P E C T V O

neuvedený - Občiansky zákonník. S účinnosťou od 1. októbra 2018, 6. vydanie 122152-90-03 neuvedený
Občiansky zákonník. S účinnosťou od 1. októbra 2018, 6. vydanie
Heuréka 2018
Cena: 4.04 €

134 strán
Jazyk: slovenský
°EAN: 9788081730665, (stav A), brož.
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s účinnosťou od 1. októbra 2018 a 1. januára 2019, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č. 184/2018 Z. z. a zákona č. 213/2018 Z. z.
Hmotnosť: 0.19 kg rozmer: 21 cm x 14.8 cm

          K N Í H K U P E C T V O

neuvedený - Správny súdny poriadok. Právny stav k 17. septembru 2018, 2. vydanie 122153-90-03 neuvedený
Správny súdny poriadok. Právny stav k 17. septembru 2018, 2. vydanie
Heuréka 2018
Cena: 3.95 €

107 strán
Jazyk: slovenský
°EAN: 9788081730610, (stav A), brož.
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku s právnym stavom k 17. septembru 2018, s výraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 88/2017 Z.z.
Hmotnosť: 0.16 kg rozmer: 21 cm x 14.8 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Neuvedený - Stavebný zákon - Právny stav k 1. októbru 2018 a s novelizáciou účinnou od 1. januára 2019, 2. vydanie 124644-90-02 Neuvedený
Stavebný zákon - Právny stav k 1. októbru 2018 a s novelizáciou účinnou od 1. januára 2019, 2. vydanie
Heuréka 2018
Cena: 3.29 €

88 strán
Jazyk: slovenský
°EAN: 9788081730658, (stav A), brož.
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) s právnym stavom k 1. októbru 2018 a s novelizáciou účinnou od 1. januára 2019, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 177/2018 Z. z.
Hmotnosť: 0.152 kg rozmer: 21 cm x 14.8 cm

          K N Í H K U P E C T V O

neuvedený - Trestný poriadok - Právny stav k 17. septembru 2018, 4. vydanie 122144-90-03 neuvedený
Trestný poriadok - Právny stav k 17. septembru 2018, 4. vydanie
Heuréka 2018
Cena: 5.26 €

216 strán
Jazyk: slovenský
°EAN: 9788081730689, (stav A), brož.
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného poriadku č. 301/2005 Z.z. s právnym stavom k 17. septembru 2018, s výraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 161/2018 Z.z.
Hmotnosť: 0.252 kg rozmer: 21 cm x 14.8 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Neuvedený - Trestný zákon - Právny stav k 17. septembru 2018, 4. vydanie 124647-90-02 Neuvedený
Trestný zákon - Právny stav k 17. septembru 2018, 4. vydanie
Heuréka 2018
Cena: 4.79 €

174 strán
Jazyk: slovenský
°EAN: 9788081730696, (stav A), brož.
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. s právnym stavom k 17. septembru 2018, s výraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 161/2018 Z.z.
Hmotnosť: 0.325 kg rozmer: 21 cm x 14.8 cm
Titulov na stránke: 20, 50, 100
Čo je nové?
12/2016
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
Meno (Nick)
Váš email
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 50270 titulov.
Výstava
Výstavka kuriozít
Predané starinky
Nezaradené
Nezaradené tituly v txt