TELEFÓN
0908 789 792
0907 510 658
v akcii Domáca knižnica môžete získať 100 kníh len za 20 €
v akcii Malá domáca knižnica môžete získať 25 kníh len za 8 €
v akcii Mini domáca knižnica môžete získať 10 kníh len za 5 €
KNÍHKUPECTVO
KNÍHKUPECTVO
+
ANTIKVARIÁT
ANTIKVARIÁT
Cestovanie
Cudzojazyčné knihy
Časopisy
České knihy
Človek
Darčeky
Deti, mládež
Ezoterika, mágia, záhady
Filmy
Firma, podnikanie
História, dejiny
Hobby, voľný čas
Hudba a zvuk
Jazyky, slovníky
Knihy podpísané autorom
Kolekcie
Kuchyňa, potraviny
Náboženstvo
Nové veci
Noviny
Odborná literatúra
Odporúčame
Paperbackové romány
Poézia
Pohľadnice
Príroda
Romány, poviedky, eseje, prózy
Svet, geografia
Šport
Učebnice, skriptá
Učenie na doma, učenie hrou
Umenie, kultúra
Vianoce
Zberateľstvo
Zdravotnícka literatúra
Životopisy, memoáre
HAND MADE
antikvariát hand made
Kolektiv [ 2102 položiek ]


          K N Í H K U P E C T V O

Kolektív - Testy z angličtiny, úlohy s riešeniami a nahrávkami   2CD 141171-90-03 Kolektív
Testy z angličtiny, úlohy s riešeniami a nahrávkami 2CD
AKTUELL, vydavateľstvo 2015
Cena: 14.79 €

232 strán
Jazyk: slovensky
EAN: 9788081720109, (stav A), brož.
Testovanie pomáha zistiť úroveň vedomostí, identifikovať slabé miesta a zároveň je vhodným motivačným faktorom pre ďalšie napredovanie.
Publikácia obsahuje sto úloh na úrovni B2 (dobré jazykové vedomosti v bežnej komunikačnej sfére) a C1 (primerané jazykové vedomosti v profesijnej komunikačnej sfére), ktoré zahr­nujú široké spektrum spoločenskovedných tém, ekonómie aj prírodných vied. Zostavené sú tak, aby boli samovysvetľujúce a pre každého zrozumiteľné. Náročnosť úloh sa zvyšuje pos­tupne. Úvodné časti obsahujú úlohy zamerané na jednotlivé gramatické i lexikálne javy. Bez stresu si môžete overiť vlast­nú úroveň čítania s porozumením, počúvania aj písania. Sami ľahko zistíte, či pri používaní anglického jazyka vám chýbajú vedomosti, alebo len nemáte skúsenosti používať ho v konkrétnych komunikačných situáciách. Úspešnosť pri riešení úloh vám napovie, kde máte medzery a v čom sa ešte musíte zlepšiť. Správnosť riešení si môžete overiť v kľúči.
Publikácia je vynikajúca pomôcka na precvičovanie a osvojo­vanie si anglického jazyka, pri jej tvorbe autorky vychádzali z rozsiahleho výskumu aj z vlastných pedagogických skúseností.
Hmotnosť: 0.329 kg rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Kolektív - Testy z biológie na prijímacie skúšky na vysoké školy 1 144242-90-03 Kolektív
Testy z biológie na prijímacie skúšky na vysoké školy 1
AKTUELL, vydavateľstvo 2010
Cena: 8.84 €

356 strán
Jazyk: slovensky
EAN: 9788089153756, (stav A), brož.
zostavila Petra Augustinová

Doplnková učebná literatúra slúži na overenie si vlastných vedomostí zo všeobecnej biológie.1 700 testových úloh sú vhodnou pomôckou pre študentov, ktorí sa chystajú na vysoké školy so širokospektrálnym biologickým zameraním, napríklad humánna a veterinárna medicína, farmácia či prírodné vedy. Predložené testové otázky vychádzajú z takých biologických disciplín, akými sú napr. evolučná biológia, história biológie, biológia ako veda, cytológia, všeobecné vlastnosti živých sústav, bakteriológia, virológia, fylogenéza, fyziológia, morfológia a systém rastlín, húb a živočíchov a ekológia. Otázky majú každému uchádzačovi uľahčiť prípravu na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok testovou formou overenia si teoretických znalostí z preberaného gymnaziálneho učiva.V testových úlohách sa vyskytuje jedna alebo viacero správnych odpovedí podľa typu úloh. Testové otázky sú rozčlenené podľa náročnosti. V závere publikácie sú správne odpovede na všetky otázky, ktoré efektívnejšie uľahčia kontrolu a používanie publikácie.
Hmotnosť: 0.429 kg rozmer: 20.5 cm x 14.2 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Kolektív - Testy z biológie na prijímacie skúšky na vysoké školy 2 142840-90-03 Kolektív
Testy z biológie na prijímacie skúšky na vysoké školy 2
AKTUELL, vydavateľstvo 2010
Cena: 7.91 €

296 strán
Jazyk: slovensky
EAN: 9788089153770, (stav A), brož.
zostavila Petra Augustinová

Je pokračovaním 1. časti a mala by slúžiť predovšetkým na overenie si vlastných vedomostí. Testové otázky spracované v tejto časti publikácie vychádzajú z takých biologických disciplín, akými sú napr. molekulárna biológia, genetika, zdravý životný štýl – prevencia rôznych ochorení a zásady správnej životosprávy, ďalej biológia človeka, a to najmä anatómia, funkcia jednotlivých orgánových sústav – kostrovej, svalovej, krycej, nervovej, tráviacej, vylučovacej, reprodukčnej, zmyslovej a ich fyziológia. Tento značný rozsah časti odporúčaného gymnaziálneho učiva z biológie iba potvrdzuje neustále sa zvyšujúcu náročnosť na štúdium tohto predmetu na vybraných vysokých školách. V testových úlohách sa vyskytuje jedna, alebo viacero správnych odpovedí podľa typu úloh a sú rozčlenené podľa náročnosti. Menej náročné sú úlohy so 4 možnosťami odpovede a vyššiu náročnosť majú úlohy s 8 možnosťami odpovede. V závere publikácie sú správne odpovede na všetky otázky.
Hmotnosť: 0.368 kg rozmer: 20.5 cm x 14.2 cm

          A N T I K V A R I Á T

Kolektív - Testy z matematiky - prijímacie skúšky na stredné školy 33240-24-01 Kolektív
Testy z matematiky - prijímacie skúšky na stredné školy
Didaktis 1993
Cena: 1.15 €

80 strán
Jazyk: slovensky
1.vydanie, ISBN - 80-85456-18-4, (stav A), brož.
95 originálnych testov, výsledky úloh, riešenia.
Hmotnosť: 0.1 kg rozmer: 21 cm x 15 cm

          A N T I K V A R I Á T

Kolektív - Testy z matematiky 94 27699-24-01 Kolektív
Testy z matematiky 94
Didaktis 1994
Cena: 1.10 €

82 strán
Jazyk: slovensky
ISBN - 80-85456-28-1, (stav A), brož.
112 originálnych testov - výsledky úloh - návody na riešenia.
Hmotnosť: 0.09 kg rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm

          A N T I K V A R I Á T

Kolektív - Testy z matematiky 96 46625-24-01 Kolektív
Testy z matematiky 96
Didaktis 1996
Cena: 0.40 €

88 strán
Jazyk: slovensky
1.vydanie, ISBN - 80-85456-38-9, (stav A), brož.
103 matematických testov - výsledky úloh - návody na riešenia.
Hmotnosť: 0.09 kg rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm

          A N T I K V A R I Á T

Kolektív - Textauswahl zum Literaturunterricht 130876-43-01 Kolektív
Textauswahl zum Literaturunterricht
Volk und Wissen Volkseigener Verlag 1970
Cena: 2.00 €

336 strán
Jazyk: nemecky
(stav A), viaz.
Textauswahl zum Literaturunterricht in den Klassen 11 und 12.
Hmotnosť: 0.558 kg rozmer: 24.1 cm x 17.4 cm

          A N T I K V A R I Á T

Kolektív - Tezisy dokladov 50931-45-01 Kolektív
Tezisy dokladov
Pravda 1955
Cena: 0.50 €

32 strán
Jazyk: rusky
(stav A), brož.
13.konferencia lekárov lekársko-epidemiologických staníc.
Hmotnosť: 0.04 kg rozmer: 21.5 cm x 14 cm

          A N T I K V A R I Á T

Kolektív - Thailand 53229-SA-01 Kolektív
Thailand
Polyglott Verlag 1990
Reiseführer zv.č.: 785
Cena: 0.50 €

64 strán
Jazyk: nemecky
18.vydanie, ISBN - 3-493-60785-7, (stav A), brož.
Vreckový turistický sprievodca.
Hmotnosť: 0.07 kg rozmer: 19.3 cm x 11.5 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Kolektív - That´s us - Pracovný zošit k učebnici angličtiny pre 3. ročník základných škôl 67341-90-03 Kolektív
That´s us - Pracovný zošit k učebnici angličtiny pre 3. ročník základných škôl
Vydavateľstvo Príroda s.r.o. 2010
Cena: 0.93 €

60 strán
Jazyk: slovensky, anglicky
EAN: 9788007018310, (stav A), brož.
Učebnicu vhodne dopĺňa pracovný zošit, ktorý obsahuje širokú škálu rôznorodých cvičení, pričom sa zameriava na rozvoj všetkých zručností prislúchajúcich mladšiemu školskému veku. Mnohé cvičenia sú zamerané na počúvanie textu z CD a jeho opakovanie. Veríme, že tento učebný komplet prispeje k vytvoreniu pozitívnej atmosféry pri výučbe angličtiny, vzbudí záujem žiakov o cudzí jazyk a že ho ocenia aj učitelia.
Hmotnosť: 0.278 kg rozmer: 29 cm x 20.3 cm

          A N T I K V A R I Á T

Kolektív - The Doctors Book of Home Remedies 119106-44-01 Kolektív
The Doctors Book of Home Remedies
Rodale Press 1990
Cena: 2.50 €

676 strán
Jazyk: anglicky
ISBN - 0-87857-873-0, (stav A), viaz.
Thousand of Tips and Techniques Anyone Can Use to Heal Everyday Health Problems.
Hmotnosť: 1.14 kg rozmer: 26.1 cm x 18.8 cm

          A N T I K V A R I Á T

Kolektív - The New Management Reader 93120-44-01 Kolektív
The New Management Reader
Thomson Business Press 2001
Cena: 3.00 €

288 strán
Jazyk: anglicky
ISBN - 1-86152-201-0, (stav A), brož.
The New Management Reader examines the circumstances and ideas that are currently shaping management. The book is divided into two sections. Part I looks at the ways in which change will have a lasting impact on management. Key areas covered include gender issues, ethical and green awareness, information technology and the Ôshrinking world . Part II focuses on the emerging issues and concepts that will shape management thinking and practice in the future, looking at information management, networking and collaboration, new models of management, and high involvement organizations.
Hmotnosť: 0.462 kg rozmer: 23.5 cm x 15.9 cm

          K N Í H K U P E C T V O

Kolektív - The Vienna Coffee Guide 2012 73568-90-03 Kolektív
The Vienna Coffee Guide 2012
Allegra Publications Ltd. 2012
Cena: 13.95 €

147 strán
Jazyk: anglicky
EAN: 9781909130203, (stav A), brož.
The Vienna Coffee Guide 2012 is your definitive guide to Vienna´s top 70 coffee venues. From cutting-edge newcomers to grand traditional coffee houses, the venues included in this book represent the diversity of Vienna´s rich coffee culture.
Hmotnosť: 0.314 kg rozmer: 21 cm x 14 cm

          A N T I K V A R I Á T

Kolektív - Themen 14465-22-02 Kolektív
Themen
Slovart 1992
Cena: 0.70 €

104 strán
Jazyk: slovensky
1.vydanie, ISBN 80-7145-042-1, (stav A), brož.
glossar Deutsch-Slowakisch 2
Hmotnosť: 0.14 kg rozmer: 20.5 cm x 14 cm

          A N T I K V A R I Á T

Kolektív - Themen 99696-22-03 Kolektív
Themen
Slovart 1994
Cena: 0.30 €

104 strán
Jazyk: slovensky
ISBN - 80-7145-130-4, (stav A), brož.
Glossar Deutsch-Slowakisch 1.
Hmotnosť: 0.122 kg rozmer: 20.3 cm x 14.8 cm

          A N T I K V A R I Á T

Kolektív - Themen 1 0911-22-01 Kolektív
Themen 1
Slovart 1991
Cena: 0.50 €

104 strán
Jazyk: slovensky
1.vydanie, ISBN 80-85163-71-3, (stav A), brož.
Slovník a poznámky k lekciám k učebnici nemčiny Themen.
Hmotnosť: 0.11 kg rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm

          A N T I K V A R I Á T

Kolektív - Themen 1 9690-22-03 Kolektív
Themen 1
Slovart 1991
Cena: 1.00 €

242 strán
Jazyk: nemecky
ISBN 80-85163-61-6, (stav A), brož.
Nemčina ako cudzí jazyk pre stredné a jazykové školy.
Hmotnosť: 0.598 kg rozmer: 29.3 cm x 20.6 cm

          A N T I K V A R I Á T

Kolektív - Themen 1 14464-22-03 Kolektív
Themen 1
Slovart 1991
Cena: 1.30 €

176 strán
Jazyk: nemecky
ISBN 80-85163-94-2, (stav A), brož.
Učebnica nemčiny - Lehrerhandbuch.
Hmotnosť: 0.23 kg rozmer: 20.5 cm x 14.5 cm

          A N T I K V A R I Á T

Kolektív - Themen 1 19148-22-03 Kolektív
Themen 1
Téka könyvkiadó 1992
Cena: 0.50 €

160 strán
Jazyk: nemecky
ISBN - 963 7393 73 0, (stav A), brož.
Učebnica nemčiny - pracovný zošit.
Hmotnosť: 0.27 kg rozmer: 23.5 cm x 18.5 cm

          A N T I K V A R I Á T

Kolektív - Themen 1 19149-22-03 Kolektív
Themen 1
Téka könyvkiadó nezistené
Cena: 0.50 €

152 strán
Jazyk: nemecky
ISBN - 963 7393 72 2, (stav A), brož.
Učebnica nemčiny.
Hmotnosť: 0.32 kg rozmer: 23.5 cm x 18.5 cm
Stránka 1  Stránka 2  Stránka 3  Stránka 4  Stránka 5  Stránka 6  Stránka 7  Stránka 8  Stránka 9  Stránka 10  Stránka 11  Stránka 12  Stránka 13  Stránka 14  Stránka 15  Stránka 16  Stránka 17  Stránka 18  Stránka 19  Stránka 20  Stránka 21  Stránka 22  Stránka 23  Stránka 24  Stránka 25  Stránka 26  Stránka 27  Stránka 28  Stránka 29  Stránka 30  Stránka 31  Stránka 32  Stránka 33  Stránka 34  Stránka 35  Stránka 36  Stránka 37  Stránka 38  Stránka 39  Stránka 40  Stránka 41  Stránka 42  Stránka 43  Stránka 44  Stránka 45  Stránka 46  Stránka 47  Stránka 48  Stránka 49  Stránka 50  Stránka 51  Stránka 52  Stránka 53  Stránka 54  Stránka 55  Stránka 56  Stránka 57  Stránka 58  Stránka 59  Stránka 60  Stránka 61  Stránka 62  Stránka 63  Stránka 64  Stránka 65  Stránka 66  Stránka 67  Stránka 68  Stránka 69  Stránka 70  Stránka 71  Stránka 72  Stránka 73  Stránka 74  Stránka 75  Stránka 76  Stránka 77  Stránka 78  Stránka 79  Stránka 80  Stránka 81  Stránka 82  Stránka 83  Stránka 84  Stránka 85  Stránka 86  Stránka 87  Stránka 88  Stránka 89 Stránka 90  Stránka 91  Stránka 92  Stránka 93  Stránka 94  Stránka 95  Stránka 96  Stránka 97  Stránka 98  Stránka 99  Stránka 100  Stránka 101  Stránka 102  Stránka 103  Stránka 104  Stránka 105  Stránka 106  
Titulov na stránke: 20, 50, 100
Papers/Noviny
12/2016
Objednajte si originálne noviny zo dňa vášho narodenia... alebo iného výročia
 
Nákupný košík
Nákupný košík je prázdny.
Emailový servis
adresa
Zasielajte mi...
prírastky
akcie
Info
Ponuka: 85315 titulov.
Výstava
Výstavka kuriozít
Predané starinky
Nezaradené
Nezaradené tituly v txt